SIMMLER Józef

 

JÓZEF SIMMLER - NOTA BIOGRAFICZNA

Józef Simmler urodził się w 1823 roku w Warszawie, zmarł tamże w 1868 roku. Wywodził się z bogatej rodziny mieszczańskiej o korzeniach szwajcarskich, w której obecne były tradycje artystyczne. Podstaw rysunki i malarstwa uczył się w prywatnych pracowniach w Warszawie – u Jana Feliksa Piwarskiego, Józefa Richtera, Bonawentury Dąbrowskiego. W 1841 roku rozpoczął naukę w akademii drezdeńskiej, następnie studiował w Monachium, a od 1844 roku znowu w Dreźnie. W 1845 roku wrócił do Warszawy, gdzie kontynuował edukację, by po dwóch latach ponownie wyjechać – tym razem do Paryża. Tam zapoznał się ze sztuką Paula Delaroche’a, która już do końca twórczości Józefa Simmlera będzie stanowić główną inspirację malarza. Prawdopodobnie poznał również mistrza osobiście. W czasie studiów Józef Simmler był niejednokrotnie nagradzany, otrzymał m.in. srebrny medal ASP w Dreźnie.
W 1849 roku artysta ostatecznie powrócił do Warszawy, gdzie cieszył się dużym uznaniem i szacunkiem. Pracował na zlecenia warstwy burżuazji oraz bogatego ziemiaństwa. Okres największej popularności Józefa Simmlera przypadł na lata 60., a wszystko to dzięki wystawieniu w Warszawie do dzisiaj najsłynniejszego płótna artysty, tj. „Śmierci Barbary Radziwiłłówny” (1860, Muzeum Narodowe w Warszawie). Dopiero sztuka Jana Matejki sprawiła, że Józef Simmler został „zdjęty” z piedestału mistrza polskiego malarstwa historycznego.

Mimo wspomnianego sukcesu kompozycji o charakterze romantyczno-historycznym, Józef Simmler raczej specjalizował się w malarstwie portretowym sytuującym się na pograniczu portretu mieszczańskiego i oficjalnego, reprezentacyjnego. Wykonywał on niezwykle cenione, znakomite warsztatowo, precyzyjne, realistyczne wizerunki, zawsze poprzedzane wieloma studiami i oparte na mistrzowskim rysunku. Artysta potrafił nie tylko doskonale oddawać rysy portretowanych postaci, ale również strukturę i faktury materiałów ich strojów.
Rzadziej artysta podejmował tematykę historyczną czy religijną. Posiadał relatywnie dużą wiedzę o specyfice minionych epok. Ze względu na charakter jego twórczości niekiedy Józefa Simmlera nazywa się „romantycznym akademikiem”.

Obrazy Józefa Simmlera znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i muzealnych, m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie czy Krakowie. W XX wieku odbyło się kilka wystaw monograficznych poświęconych twórczości Simmlera. Niestety duża część dorobku artystycznego malarza nie przetrwała czasów II wojny światowej, co znowuż jest wynikiem ogromnych zniszczeń Warszawy w tym czasie.

 

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt

x
«
»