NIKIFOR Krynicki

Nikifor Krynicki - notowania aukcyjne

Aktualna oferta aukcyjna Nikifora Krynickiego. Wyniki aukcyjne. Biografia

Zachęcamy do zgłaszania prac Nikifora Krynickiego na aukcję [kontakt]

NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Krynica - willa
Technika:gwasz, akwarela, karton
Wymiary:29 x 19,6 cm
41 x 32 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "NOJYTORMATEJKO" (sygnatura słabo widoczna)
Opisany p.d.: "100 ZŁ"
Opisany śr.d.: "KRYNICAWILLASOPLICOWO"
Opisany ołówkiem na odwrocie: "100"
Na odwrocie dwie pieczątki autorskie (okrągła - "MISTRZ Z KRYNICY ‧ | NIKIFOR" i prostokątna - "NIKIFOR-MALARZ | KRYNICA").
Sprzedane:XXXVIII Aukcja Dzieł Sztuki (18 VI 2024)
Cena wywoławcza:9000 zł
Cena uzyskana:9500 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Biskup przed kościołem
Technika:gwasz, akwarela, papier naklejony na tekturę
Wymiary:15,2 x 23,5 cm (w świetle passe-partout)
24 x 31,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany ołówkiem śr.d.
Na odwrocie dwie pieczątki autorskie (okrągła - "PAMIĄTKA Z KRYNICY | ‧ NIKIFOR ARTYSTA MALARZ ‧" i prostokątna - "NIKIFOR ARTYSTA | KRYNICA-WIEŚ").
Sprzedane:XXXVI Aukcja Dzieł Sztuki (16 IV 2024)
Cena wywoławcza:7500 zł
Cena uzyskana:8500 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Krynica nocą
Technika:gwasz, olej, tektura
Wymiary:24,5 x 20,5 cm
40 x 34 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany śr.d.: "KRNICAWIEŚWILLATNEDNOCA"

OPIS PRACY:
Nikifor był związany z Krynicą przez niemal całe swoje życie i to właśnie to miejsce – jego charakter, mieszkańcy i architektura, zdefiniowało jego twórczość oraz wpłynęło na podejmowane przez niego tematy.
Oferowana praca zawiera w sobie szereg charakterystycznych dla Nikifora środków formalnych, takich jak precyzyjny kontur, płaska plama i dekoracyjna wielobarwność. Obraz ukazuje wielokrotnie powracający w twórczości tego malarza motyw krynickiej drewnianej architektury na tle wyżynnego krajobrazu. Kompozycja jest rozbudowana i składa się z wykreślonej z dużą precyzją willi i towarzyszącej jej zabudowy. Przed budynkami znajduje się niewielki strumień lub fosa, nad którą przerzucono drewniane kładki. Artysta ukazał również słupy energetyczne tworzące ramę dla przestrzeni miasta, która wyraźnie się odcina od krajobrazu w tle. Piramidalne wzniesienia w oddali stopniowo stają się coraz wyższe i tworzą wrażenie głębi. Nad całością góruje ciemne niebo.
Na uwagę zasługuje również zastosowanie przez artystę farb olejnych, bardzo rzadko wykorzystywanych w jego twórczości.
Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia, należy wspomnieć, że praca "Krynica nocą" ze względu na nokturnowy charakter i złożoną technikę stanowi wyjątkowy przykład malarstwa Nikifora Krynickiego i można nazwać ją "białym krukiem" kolekcjonerskim.
Sprzedane:XXXV Aukcja Dzieł Sztuki (28 II 2024)
Cena wywoławcza:9500 zł
Cena uzyskana:17000 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Kościół z rozetą
Technika:gwasz, akwarela, karton
Wymiary:21 x 15 cm
34,5 x 24 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany p.d.: "50 ZŁ"
Opisany śr.d.: "WKRAKOWSKIWSISEŁO
Na odwrocie dwie pieczątki autorskie (okrągła - "MISTRZ Z KRYNICY ‧ | NIKIFOR" i prostokątna - "NIKIFOR-MALARZ | KRYNICA").

OPIS PRACY:
Miejskie weduty z budowlą kościoła to jeden z najczęstszych tematów w cenionej sztuce Nikifora. Ukazanie wertykalnej sylwetki świątyni pozwalało wyznaczyć dominantę kompozycji i podporządkować pozostałe elementy jej pionowym kształtom, dawało też możliwości fantazjowania na temat szczegółu, w wyniku czego artysta mógł ukazywać najbardziej skomplikowane formy przetworzonej przez jego wyobraźnię dekoracji architektonicznej.
Nikifor Krynicki był uważnym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości, ale jego twórczość nie stanowi próby bezbłędnego odwzorowania znanych mu miejsc. Znakomity umysł artysty czerpał jedynie inspirację z otoczenia, a ostateczne dzieło stanowiło fantazyjny wynik połączenia prawdy z wyobraźnią mistrza. Dobrym przykładem takiego stanu rzeczy jest oferowany gwasz "Kościół z rozetą", przedstawiający neogotycką w formie świątynię wznoszącą się pośród szeregu domów i charakterystycznej dla twórczości Nikifora alei drzew. Elementy i kształty architektury pozwalają rozpoznać pierwowzór, jaki stanowił kościół św. Józefa w Krakowie, dodatkową wskazówkę stanowi autorski opis wspominający właśnie o motywie krakowskim. Szczegóły kompozycji różnią się jednak od oryginału, by wymienić chociażby tylko tytułową rozetę, która zastąpiła ostrołukowe monumentalne okno fasady.
Prezentowana praca to niewątpliwie warte uwagi dzieło Nikifora świadczące o dużym artyzmie umysłu "Matejki z Krynicy".
Sprzedane:XXXV Aukcja Dzieł Sztuki (28 II 2024)
Cena wywoławcza:7000 zł
Cena uzyskana:11000 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Kościół z dzwonnicą
Technika:gwasz, ołówek, karton
Wymiary:23,5 x 15 cm
38,5 x 30,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany śr.d.: "BOBOWIESWIESROSYTASEŁO"
Opisany na odwrocie: "500 ZŁ"
Na odwrocie dwie pieczątki autorskie (okrągła - "‧ PAMIĄTKA Z KRYNICY ‧ | NIKIFOR ‧ MALARZ" i prostokątna - "NIKIFOR ARTYSTA | KRYNICA-WIEŚ").

OPIS PRACY:
Obraz przedstawia wielokrotnie podejmowany przez Nikifora Krynickiego motyw architektury świątynnej w otoczeniu krajobrazu. Artysta ukazał kościół na wzniesieniu, którego sylwetka góruje nad zespołem niewielkich drewnianych domów.
Kompozycja jest zbudowana za pomocą znajdujących się kolejno nad sobą poziomych rzędów. Regularne ciągi drzew, domów i chmur na niebie wpływają na wrażenie porządku i spokoju. W pracy precyzja linii łączy się z pewnie stawianą plamą barwną. Gama kolorystyczna jest delikatnie rozbielona, co wpływa na interesujący nastrój przedstawionego pejzażu.
Obraz może stanowić wzorcowy przykład twórczości Mistrza z Krynicy. Środki formalne i charakterystyczne motywy ikonograficzne w pracy łączą się w niepowtarzalną całość. Warto zwrócić uwagę, że w omawianym gwaszu dostrzec można inspiracje Nikifora kościołem św. Zofii w Bobowej, na co wskazuje obecność dzwonnicy przed świątynią, jak i forma oraz kształt budowli z charakterystyczną wieloboczną sygnaturką na dachu. Artysta jednak w twórczy sposób przetworzył architekturę, tworząc jednostkowy typ budowli. I to właśnie ta fantazyjność kompozycji autorstwa Nikifora wpływa na jego niegasnącą popularność jego twórczości wśród miłośników i kolekcjonerów sztuki.
Sprzedane:XXXV Aukcja Dzieł Sztuki (28 II 2024)
Cena wywoławcza:7000 zł
Cena uzyskana:8000 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Weduta krakowska z kościołem
Technika:kredka, karton
Wymiary:17 x 24 cm (w świetle passe-partout)
26 x 33 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany śr.d.: "KRAKOWAWSIMIASTOWILLASEŁO"
Opisany ołówkiem na odwrocie: "1000 ZŁ"
Na odwrocie trzy okrągłe pieczątki autorskie: "ARTYSTA MALARZ | ‧ NIKIFOR MATEJKO ‧ KRYNICA WIEŚ"
Sprzedane:XXXV Aukcja Dzieł Sztuki (28 II 2024)
Cena wywoławcza:4800 zł
Cena uzyskana:5000 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Willa w Krynicy
Technika:gwasz, ołówek, karton
Wymiary:20 x 14,5 cm
30 x 23,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany p.d.: "100 ZŁ"
Opisany śr.d.: "KRENICAWIESWIELASEŁO"
Na odwrocie dwie pieczątki autorskie (okrągła - "‧ PAMIĄTKA Z KRYNICY ‧ | NIKIFOR" i prostokątna - "NIKIFOR ARTYSTA | KRYNICA-WIEŚ").

OPIS PRACY:
Nikifor przez większość życia był związany z Krynicą-Zdrój. Ten ceniony ośrodek uzdrowiskowy i wypoczynkowy stał się dla niego domem i źródłem niezliczonych inspiracji. Artysta chętnie przedstawiał w swoich pracach krynickie wille i pensjonaty.
Prezentowany obraz przedstawia tytułowy budynek o jasnych elewacjach i kontrastowych ościeżnicach okien. Za domem rozpościera się rozległy wyżynny krajobraz, którego zielone wzgórza nadają całości atmosferę sielskości i spokoju, potęgowaną jeszcze przez jasne i bezchmurne niebo. Nikifor za pomocą prostych środków formalnych stworzył niepowtarzalną kompozycję, która zawiera w sobie wiele charakterystycznych dla twórczości artysty elementów, m.in. aleję drzew czy rytmicznie kształtowany linią i kolorem pejzaż w oddali.
Sprzedane:XXXII Aukcja Dzieł Sztuki (25 X 2023)
Cena wywoławcza:7000 zł
Cena uzyskana:7000 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Muszyna
Technika:gwasz, ołówek, karton
Wymiary:14,8 x 18,5 cm
20 x 26,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany śr.d.: "WMUSZYNAWSIROSYTAWILLASEŁO"
Opisany na odwrocie: "500 ZŁ"
Na odwrocie dwie pieczątki autorskie (okrągła - "‧ PAMIĄTKA Z KRYNICY ‧ | NIKIFOR ‧ MALARZ" i prostokątna - "NIKIFOR ARTYSTA | KRYNICA-WIEŚ"). W lewej części pracy lokalnie, w obrębie niektórych konturów widoczne ubytki szarej i oliwkowozielonej farby.
Sprzedane:XXXII Aukcja Dzieł Sztuki (25 X 2023)
Cena wywoławcza:7000 zł
Cena uzyskana:10000 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Chrystus - Zbawiciel Świata
Technika:kredka, karton
Wymiary:8,5 x 6 cm
20 x 15 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany śr.g.: "NA PAX"
Opisany na odwrocie: "50 ZŁ"
Na odwrocie okrągła pieczątka autorska: "MISTRZ Z KRYNICY ‧ | NIKIFOR"
Sprzedane:XXXII Aukcja Dzieł Sztuki (25 X 2023)
Cena wywoławcza:3400 zł
Cena uzyskana:4000 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Plac z drewnianym kościołem
Technika:gwasz, ołówek, karton
Wymiary:21 x 24 cm
Uwagi:Na odwrocie dwie pieczątki autorskie (okrągła - "PAMIĄTKA Z KRYNICY | ‧ NIKIFOR ‧ MALARZ ‧" i prostokątna - "NIKIFOR ARTYSTA | KRYNICA-WIEŚ").
Sprzedane:XXXIII Aukcja Dzieł Sztuki (7 XII 2023)
Cena wywoławcza:7500 zł
Cena uzyskana:7500 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Pejzaż miejski z kościołem
Technika:gwasz, kredka, ołówek, papier
Wymiary:20,7 x 29,3 cm
24,5 x 33 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany śr.d.: "WSIMIASTO-ROSY"
Opisany na odwrocie: "10-000 ZŁ"
Na odwrocie trzy okrągłe pieczątki autorskie: dwie "PAMIĄTKA Z KRYNICY | ‧ NIKIFOR ‧ MALARZ ‧" oraz jedna "PAMIĄTKA Z KRYNICY | ‧ NIKIFOR ‧"
Sprzedane:XXXIII Aukcja Dzieł Sztuki (7 XII 2023)
Cena wywoławcza:7000 zł
Cena uzyskana:8000 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Błogosławiący
Technika:kredka, papier
Wymiary:10,5 x 7,5 cm
Uwagi:Opisany na odwrocie: "NAPAX"; "25 ZŁ"
Na odwrocie okrągła pieczątka autorska: "PAMIĄTKA Z KRYNICY | ‧ NIKIFOR ARTYSTA MALARZ ‧"
Sprzedane:XXXIII Aukcja Dzieł Sztuki (7 XII 2023)
Cena wywoławcza:2200 zł
Cena uzyskana:2200 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Święta Rodzina
Technika:ołówek, karton
Wymiary:6,5 x 9,5 cm
15,7 x 20 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany l.d.: "NA PAX"
Opisany p.d.: "5 ZŁ"
Na odwrocie okrągła pieczątka autorska: "MISTRZ Z KRYNICY ‧ | NIKIFOR"

OPIS PRACY:
Nikifor Krynicki jako malarz i rysownik wypracował swój niepowtarzalny styl artystyczny. W prezentowanej pracy ukazał motyw religijny. W znamienny dla siebie sposób przetworzył znaną ikonografię chrześcijańską, by ukazać Świętą Rodzinę i widniejącego w ramie z obłoków Boga Ojca. Cała kompozycja została wyrysowana wyraźnym konturem, bez zbędnego szrafunku. Za pomocą pewnych, silnych pociągnięć ołówka Nikifor stworzył w tej pracy spójne formalnie przedstawienie, które już na pierwszy rzut oka zdradza autorstwo mistrza z Krynicy.
Sprzedane:XXXIV Aukcja Dzieł Sztuki (29 XII 2023)
Cena wywoławcza:1900 zł
Cena uzyskana:2600 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Pejzaż z drewnianym kościołem
Technika:gwasz, akwarela, papier
Wymiary:21 x 14,5 cm
38 x 30 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany śr.d.: "PAONRKROSYTASEŁO"
Na odwrocie dwie pieczątki autorskie (okrągła - "PAMIĄTKA Z KRYNICY | NIKIFOR | MALARZ" i prostokątna - "NIKIFOR ARTYSTA | KRYNICA-WIEŚ") oraz opis: "500 ZŁ"

OPIS PRACY:
Nikifor Krynicki jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów. Był malarzem i rysownikiem, który mimo braku wykształcenia wypracował niepowtarzalny język wyrazu artystycznego. W malarstwie przedstawiał własną wizję świata. Ukazywał w nim przetworzone w indywidualny sposób wybrane elementy rzeczywistości.
W prezentowanym obrazie artysta podjął charakterystyczny dla niego motyw pejzażu architektonicznego, w którym przedstawił świątynię i rząd niewielkich drewnianych domów. Całość została w znamienny sposób wyrysowana wyraźnym konturem. Kompozycja pracy jest rozbudowana, mnogość stonowanych, typowych dla wykorzystanej techniki farb wodnych barw, akcenty oranżu w partiach koron drzew oraz bogactwo linii poziomych, pionowych i diagonalnych wpływają na dekoracyjność i wizualną atrakcyjność obrazu.
Sprzedane:XXXI Aukcja Dzieł Sztuki (20 IX 2023)
Cena wywoławcza:9000 zł
Cena uzyskana:14000 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Madonna
Technika:kredka, ołówek, karton
Wymiary:9 x 6,5 cm
20 x 15 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany śr.g.: "NAPAX POST"
Na odwrocie pieczątka autorska okrągła - "PAMIĄTKA Z KRYNICY | NIKIFOR ARTYSTA MALARZ" oraz opis: "50 ZŁ"
Sprzedane:XXXI Aukcja Dzieł Sztuki (20 IX 2023)
Cena wywoławcza:3400 zł
Cena uzyskana:4800 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Chrystus
Technika:ołówek, karton
Wymiary:10 x 6 cm
20 x 15 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany śr.d.: "INRXNA"
Na odwrocie pieczątka autorska okrągła - "PAMIĄTKA Z KRYNICY | Nikifor Artysta Malarz"
Sprzedane:XXXI Aukcja Dzieł Sztuki (20 IX 2023)
Cena wywoławcza:2600 zł
Cena uzyskana:2600 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Muszyna
Technika:akwarela, gwasz, papier
Wymiary:17 x 24 cm
33 x 38,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany śr.d.: "MUSZWSIMIASTOROSYTAWILLASEŁO"
Na odwrocie dwie pieczątki autorskie (okrągła - "PAMIĄTKA Z KRYNICY | NIKIFOR | MALARZ" i prostokątna - "NIKIFOR ARTYSTA | KRYNICA-WIEŚ) oraz opis gwaszem: "1000 ZŁ".
Sprzedane:XXVIII Aukcja Dzieł Sztuki (29 VI 2023)
Cena wywoławcza:7000 zł
Cena uzyskana:12000 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Tarnów - kościół NMP Wniebowziętej na Burku
Technika:akwarela, gwasz, papier
Wymiary:22 x 15,5 cm
38 x 31 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany śr.d.: "TARNÓWWIESROSYTA"
Na odwrocie dwie pieczątki autorskie (okrągła - "PAMIĄTKA Z KRYNICY | NIKIFOR" i prostokątna - "NIKIFOR ARTYSTA | KRYNICA-WIEŚ) oraz opis gwaszem: "500 ZŁ".

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.

OPIS PRACY:
Architektura stanowiła istotny element twórczości Nikifora Krynickiego. Artysta za pomocą wyraźnego konturu i uproszczenia ukazywanych elementów tworzył niepowtarzalne kompozycje, które cechowała nastrojowa dekoracyjność.

To właśnie w przedstawieniach różnych miejsc artysta uzewnętrzniał swój unikalny styl. Z kolei prace jak prezentowany widok z Tarnowa oddają niezwykłe spojrzenie twórcy na otaczający go świat, który ukazywał za pomocą różnorodnych barw, wpływających na baśniowy charakter jego obrazów.
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Autoportret w Nowej Synagodze w Tarnowie
Technika:gwasz, ołówek, papier naklejony na tekturę
Wymiary:25 x 15,5 cm
37,5 x 27,2 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany śr.d.: "MALARZKWSI PAIMTKAK | WTARNOWZKRYNICYWTOREK"
Sprzedane:XXIII Aukcja Dzieł Sztuki (16 III 2023)
Cena wywoławcza:7000 zł
Cena uzyskana:11000 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Święci
Technika:ołówek, papier
Wymiary:6 x 10,7 cm
22,3 x 27 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany śr.d.: "IHS"
Na odwrocie dwie pieczątki autorskie oraz opis ołówkiem "15 ZŁ".
Sprzedane:XX Aukcja Dzieł Sztuki (18 X 2022)
Cena wywoławcza:2800 zł
Cena uzyskana:2800 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Ostatnia praca Nikifora (1968)
Technika:gwasz, papier
Wymiary:14,5 x 21 cm
36 x 41 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Opisany śr.d.: "[nieczytelne]WIESPOWIAT"
Obraz reprodukowany m.in. w albumie Nikifor (oprac. Z. Wolanin, Wydawnictwo BOSZ: Olszanica 2000, s. 61) czy albumie Nikifor (oprac. Z. Wolanin, Wydawnictwo BOSZ: Olszanica 2022, s. 141). Do wylicytowanej pracy dołączona zostanie wspomniana publikacja z 2000 roku.

PROWENIENCJA:
- kolekcja Mariana Włosińskiego.
Cena uzyskana:16000 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Święci
Technika:ołówek, papier
Wymiary:6 x 10,7 cm
22,3 x 27 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany śr.d.: "IHS"
Na odwrocie dwie pieczątki autorskie oraz opis ołówkiem "15 ZŁ".

SPRZEDAŻ WARUNKOWA
Cena uzyskana:3000 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:W kościele
Technika:ołówek, papier
Wymiary:20,5 x 15 cm
23,3 x 17,3 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Na odwrocie pieczątka autorska.
Sprzedane:VIII Aukcja Dzieł Sztuki (14 IV 2021)
Cena wywoławcza:2200 zł
Cena uzyskana:3000 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Widok na kościół
Technika:ołówek, papier
Wymiary:23,5 x 15,5 cm
45 x 35,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:autorski opis śr. dół: „DSURWSIMIASTOSEŁO”
na odwrocie autorskie pieczątki
Sprzedane:III Aukcja Dzieł Sztuki
Cena wywoławcza:1900 zł
Cena uzyskana:3300 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Pejzaż z kościołem
Technika:ołówek, papier
Wymiary:21 x 14,8 cm
38,7 x 31 cm (z oprawą)
Uwagi:Na dole napis autorski: "EROWNŁWIEŚROSYTASEŁO" Na odwrocie pieczątki artysty.
Sprzedane:II Aukcja Dzieł Sztuki
Cena wywoławcza:1000 zł
Cena uzyskana:1400 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Pejzaż miejski – widok na kościół w Muszynie
Technika:akwarela, gwasz, karton
Wymiary:22 x 14,8 cm
49 x 42 cm (z oprawą)
Uwagi:Na dole napis autorski: "MUSZYNAWSIROSYTASEŁO"
Na odwrocie pieczątki artysty.

opis pracy:
Praca Nikifora Krynickiego ukazuje widok na południowo-zachodnią stronę barokowego kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie. Był to zresztą temat niejednokrotnie podejmowany przez malarza. Artysta ujął budowlę wraz z bramą-dzwonnicą i ogrodzeniem. W pracy doskonale widoczne są charakterystyczne cechy twórczości Nikifora – wyraźny kontur, specyficzna perspektywa, swoiste uproszczenie ukazywanych elementów oraz subtelna dekoracyjność.
Sprzedane:II Aukcja Dzieł Sztuki
Cena wywoławcza:2600 zł
Cena uzyskana:4300 zł
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Kościół wśród wzgórz
Technika:gwasz, tektura
Wymiary:11 x 16,5 cm
36,5 x 45 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany śr.d.: "[nieczytelne]WIEŚRTANASEŁO"
Opisany ołówkiem na odwrocie: "NO-12925ZŁ"

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.

OPIS PRACY:
Nikifor w prezentowanej pracy stworzył harmonijną i symetryczną kompozycję, w której centrum znajduje się świątynia, osadzona w otoczeniu piramidalnie piętrzących się drzew. Ten typ przedstawień, w których na zamknięciu długiej, perspektywicznie zbiegającej się alei wyrasta świątynia, wielokrotnie powracał w malarstwie artysty.
Przedstawiona budowla posiada szereg charakterystycznych dla twórczości malarza cech, takich jak obecność wież z kopułami. Ukazana świątynia wykazuje wiele zbieżności z cerkwią Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krynicy, zarówno ze względu na układ poszczególnych elementów, jak i detale. Obraz, mimo niewielkiego formatu, cechuje dbałość o detale i niuanse kolorystyczne.
Nikifor w znamienny dla siebie sposób, za pomocą wyraźnego konturu i swobodnej plamy barwnej, zbudował monumentalny w wyrazie krajobraz, w którym architektura i natura tworzą spójną i zarazem atrakcyjną wizualnie całość.
niedostepny
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:W krynickiej willi
Technika:gwasz, akwarela, ołówek, papier naklejony na tekturę
Wymiary:15,2 x 16 cm
Uwagi:Opisany śr.g.: "KRYNICAZDRDOWILLAPAIMAPOD | NO42"
Opisany śr.d.: "MATJKO"
Na odwrocie dwie pieczątki (ekslibris?).
Opisany obcą ręką na odwrocie: "Z KOLEKCJI JERZEGO PANKA. | SPIS 11.II.2001"

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.

PROWENIENCJA:
- kolekcja Jerzego Panka,
- kolekcja prywatna.

OPIS PRACY:
Nikifor Krynicki jest powszechnie cenionym malarzem-prymitywistą, uznawanym za jedną z największych indywidualności w polskiej historii sztuki. Oferowana praca wyróżnia się osadzeniem akcji wewnątrz pomieszczenia, w którym umieszczono grupę siedmiu tworzących swoisty krąg postaci – dorosłych i dzieci. Pokój jest wypełniony różnymi meblami i sprzętem, w tym łóżkiem oraz rdzawobrązowym piecem kaflowym. Na ścianach można dostrzec liczne obrazy. Ciemną dominantę kolorystyczną stanowią szaro-granatowe stroje ukazanych ludzi. Formalnie praca została zbudowana za pomocą grubego konturu i wyrazistej, płaskiej plamy barwnej.
Prezentowana kompozycja wyróżnia się na tle dostępnych najczęściej na rynku sztuki pejzaży i pojedynczych wizerunków osób. Zachwyca bogactwem i narracyjnością ukazanych elementów. W pracy jest dostrzegalna chęć ukazania świata z jak największą drobiazgowością. Obraz zawiera w sobie szereg charakterystycznych dla Nikifora środków formalnych i kompozycyjnych, takich jak uproszczenie sylwetki ludzkiej, próba oddania perspektywy zbieżnej czy opatrzenie przedstawienia opisem autorskim. Znajdujący się w dolnej części pracy opis "MATJKO" można wręcz traktować jako swoistą sygnaturę artysty zwanego Matejką z Krynicy.
niedostepny
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Św. Weronika - chorągiew
Technika:kredka, kalka
Wymiary:17 x 15,6 cm
Uwagi:Opisany na odwrocie: "500 ZŁ | NASWIETAPAX"
niedostepny
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Chrystus - chorągiew
Technika:kredka, kalka
Wymiary:19 x 14 cm
Uwagi:Opisany na odwrocie: "500 ZŁ | NAPANBIHSONA"
Przy górnej i dolnej krawędzi podłoża widoczne drobne ślady naderwania kalki oraz ubytek (ok. 3 mm) śr.g.
niedostepny
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Postać w kapeluszu
Technika:kredka, karton
Wymiary:10,2 x 7 cm
Uwagi:Opisany na odwrocie: "NAKRYNICAPAMTKAZ"; "50 ZŁ"
Na odwrocie okrągła pieczątka autorska: "‧ NIKIFOR MATEJKO ‧ KRYNICA WIEŚ | ARTYSTA | MALARZ"
Na odwrocie wtórna pieczątka galerii oraz opisy ołówkiem.

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Rynek miasta
Technika:gwasz, ołówek, papier
Wymiary:21 x 15 cm
Uwagi:Opisany śr.d.: "STESZOWZDROJMIASTOSEŁO"
Opisany na odwrocie: "100 ZŁ"
Na odwrocie dwie okrągłe pieczątki autorskie: "PAMIĄTKA Z KRYNICY | ‧ NIKIFOR ‧"

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.
niedostepny
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Święty
Technika:kredka, papier
Wymiary:10,2 x 7 cm
Uwagi:Opisany śr.g.: "SWIETY NIKI[nieczytelne]OR"
Opisany na odwrocie: "50 ZŁ"
Na odwrocie okrągła pieczątka autorska: "PAMIĄTKA Z KRYNICY | ‧ NIKIFOR ARTYSTA MALARZ ‧"
Na odwrocie wtórna pieczątka galerii oraz opisy ołówkiem.

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Święty biskup
Technika:kredka, papier
Wymiary:10,5 x 7,5 cm
Uwagi:Opisany na odwrocie: "NAZDACZIHS"; "25 ZŁ"
Na odwrocie okrągła pieczątka autorska: "PAMIĄTKA Z KRYNICY | ‧ NIKIFOR ARTYSTA MALARZ ‧"

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.
niedostepny
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR Krynicki
Tytuł:Modlitwa
Technika:ołówek, karton
Wymiary:7,4 x 9,5 cm
18 x 25 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany p.d.: "5 ZL"
Opisany śr.d.: "NA POR | PAMR"
Na odwrocie okrągła pieczątka autorska: "MISTRZ Z KRYNICY ‧ | NIKIFOR"

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.
niedostepny
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Przy ołtarzu
Technika:ołówek, tektura
Wymiary:7 x 6 cm
17,7 x 17 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany na odwrocie: "10 ZŁ"
Na odwrocie okrągła pieczątka autorska: "MISTRZ Z KRYNICY ‧ | NIKIFOR"

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.
niedostepny
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Na ambonie
Technika:ołówek, tektura
Wymiary:7 x 6 cm
17,7 x 17 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany na odwrocie: "10 ZŁ"
Na odwrocie pieczątka autorska: "MISTRZ Z KRYNICY NIKIFOR"

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.
niedostepny
NIKIFOR Krynicki
NIKIFOR KrynickiNIKIFOR KrynickiNIKIFOR Krynicki
Tytuł:Święta
Technika:kredka, ołówek, papier
Wymiary:10 x 14,3 cm (w świetle oprawy)
19,5 x 24 cm (z oprawą)
Uwagi:Na odwrocie okrągła pieczęć autorska Nikifora (ARTYSTA MALARZ | NIKIFOR MATEJKO ‧ KRYNICA WIEŚ).
Opisany ołówkiem na odwrocie.: "200 zł"

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.
niedostepny

NIKIFOR KRYNICKI

Nikifor Krynicki (właściwie Epifaniusz Drowniak) urodził się w 1895 roku w Krynicy, zmarł w 1968 roku w Foluszu koło Jasła. Był artystą niepowtarzalnym, który swoją twórczością wpisał się do grona najbardziej niezwykłych twórców XX wieku w Polsce, jak i w Europie. Jego życie to historia człowieka w pełni oddanego swojej twórczości. Przez całe swoje życie Nikifor był związany z Krynicą, gdzie mieszkał i tworzył. Był typem człowieka wędrowca.

Na temat jego młodości nie ma wielu informacji. Urodził się w biednej łemkowskiej rodzinie. Po matce odziedziczył niepełnosprawność słuchu i wymowy, które sprawiał, że jego kontakt z innymi ludźmi był niezwykle utrudniony. To też wpłynęło na problemy Nikifora z edukacją, w efekcie czego przez całe życie pozostał analfabetą. Twórczość artystyczna stała się dla Nikifora sposobem na wyrażanie siebie. Malował w plenerze, w ruchliwych miejscach na mapie Krynicy. Początkowo postrzegany przez lokalnych mieszkańców bardziej jako żebrak, niż malarz.

W latach 30. XX wieku na twórczość Nikifora zaczęli zwracać uwagę przyjeżdżający do Krynicy artyści m.in. Roman Turyn. W ten sposób prace Nikifora trafiły do Paryża, gdzie zyskały uznanie kapistów. W drugiej połowie lat 50. dzięki staraniom Elli i Andrzeja Banachów sztuka Nikifora zyskała popularność. Od tego czasu jego prace były wystawiane w Europie i Stanach Zjednoczonych. Artysta zyskał sławę, jednak nie wpłynęło to na jego sposób życia i tworzenia.

Malarstwo i Twórczość Nikifora

Nikifor Krynicki był samoukiem o niezwykłej intuicji malarskiej, która przejawiała się w jego pracy nad kolorem. Paleta barw Nikifora jest cechą wyróżniającą jego twórczość. Malował przeważnie akwarelą, jednak w późniejszych latach korzystał również z gwaszu i kredek. Szkice ołówkiem są charakterystyczne dla późnych lat życia i ostatniego etapu jego twórczości. Z powodu trudnej sytuacji materialnej podłożem dla jego obrazów były przypadkowe kawałki papieru np. kartki z zeszytów, papier pakunkowy czy pudełka po papierosach.

Artysta tworzył prace w cyklach tematycznych przedstawiających fantastyczne wizerunki architektury, wnętrza świątyń, urzędy, fabryki, krynickie pensjonaty i szczególnie popularny w jego twórczości temat dworców i stacji kolejowych. Fascynowała go architektura i to właśnie jej poświęcił większość swoich prac. W swoich obrazach Nikifor tworzył nową rzeczywistość, którą dowolnie modyfikował. W efekcie powstawały prace o niemalże surrealistycznym charakterze. Malował także autoportrety. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych prymitywistów na świecie.

Od strony formalnej obrazy Nikifora są kaligraficzne w charakterze. Pola wykreślone mocnym konturem wypełniają harmonijne kolory. W obrazach Nikifora poszczególne motywy są ukazane w drobiazgowy sposób. Sama kompozycja jest przy tym czytelna i wyważona. Styl malarza został w pełni ukształtowany już w latach 20., jednak dopiero w latach 50. Nikifor zaczął być postrzegany jako uznany artysta.

Obrazy Nikifor podpisywał przerysowując litery, które zazwyczaj nie łączyły się w logiczną całość. Na tyle swoich prac umieszczał pieczęć. Podpisywał się na obrazach jako Nikifor, Netyfor lub Matejko.

Nikifor Krynicki - wystawy i kolekcje

Pierwsza indywidualna ekspozycja obrazów Nikifora w Polsce miała miejsce w 1949 roku w warszawskim salonie SARP-u. W 1959 roku miała miejsce pierwsza zagraniczna wystawa indywidualna w galerii Diny Vierny w Paryżu. Następnie obrazy Nikifora były eksponowane na wystawach na całym świecie. Istotną rolę odegrała wystawa retrospektywna prezentowana w 1967 roku w warszawskiej "Zachęcie".

Największa kolekcja prac Nikifora znajduje się obecnie w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, mieści się w niej prawie tysiąc obrazów. W 1995 roku utworzono Muzeum Nikifora w Krynicy, które ma siedzibę w willi "Romanówka" tuż obok miejsc, w których Nikifor przez lata malował.

O Nikiforze i jego sztuce

"Nikifor znajduje dla swoich obrazów czułość kolorów i harmonię tonów tak rzadkiej subtelności, że może wywołać zazdrość dyplomowanych malarzy. Na skrawkach papieru (…) maluje, co widział, co go interesowało: proboszcza przy ołtarzu, przyjaciół dookoła stołu, most żelazny, który rzucono właśnie przez rzekę, albo kolejkę górską z jego miasta rodzinnego."

["Drapeau Rouge" z 20 listopada 1959, , cyt. za: A. Banach, Nikifor, Warszawa 1983, s. 150.]

"Nikifor wyrażał swe uczucia w sposób czysty i prosty; nie było wielkiej różnicy między jego smutkiem czy strachem i ciemnością kolorów akwareli. Był surowy wobec siebie. Nie ustępował pokusie piękności, nie malował akwarel ładnych w tej intencji, żeby nam się podobały. Jego styl był wynikiem, nie założeniem."

"Był obdarzony absolutnym słuchem malarskim, wyobraźnią oryginalną i konsekwentną, odwagą i uporem, świadomością w wyborze sposobów pracy. Komponował bezbłędnie, rysował wyraziście."

~ Andrzej Banach
[Cyt. za: A. Banach, Nikifor, Warszawa 1983, s. 174, 177.]

Poszukujemy prac

Przyjmujemy obrazy Nikifora Krynickiego na aukcje sztuki - wycena obrazów, skup i sprzedaż aukcyjna sztuki Nikifora Krynickiego.
Jeśli chcą Państwo sprzedać dzieła Nikifora Krynickiego, zapraszamy do kontaktu [link].

Zobacz galerię obrazów Nikifora Krynickiego w Krakowskim Domu Aukcyjnym [link].

Poszukujemy prac

NIEDOSTĘPNE OBRAZY NIKIFORA

x
«
»