GRABOWSKI Marian

GRABOWSKI Marian
GRABOWSKI MarianGRABOWSKI Marian
Tytuł:Lublin - Brama Krakowska (1973)
Technika:olej, sklejka
Wymiary:35,5 x 28 cm
Uwagi:Sygnowany p.d.: "Grabowski Marian"
Widoczny ubytek warstwy malatury.
Opisany l.d.: "LUBLIN | BRAMA - | KRAKOWSKA", śr.d.: "KRAKÓW - 16 VIII 1973"

PROWENIENCJA:
- kolekcja dra Leonarda Pełki.
Sprzedane:IX Aukcja Dzieł Sztuki | Sztuka ludowa i prymitywizm (25 V 2021)
Cena wywoławcza:1000 zł
Cena uzyskana:1000 zł
GRABOWSKI Marian
GRABOWSKI MarianGRABOWSKI Marian
Tytuł:Lądek-Zdrój - zakład Wojciecha (1973)
Technika:olej, sklejka
Wymiary:35,5 x 37 cm
Uwagi:Sygnowany p.d.: "Grabowski Marian"
Opisany l.d.: "LĄDEK-ZDRÓJ | ZAKŁAD WOJCIECHA.", śr.d.: "KRAKÓW - 4 I 1973"

PROWENIENCJA:
- kolekcja dra Leonarda Pełki.

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny

 

MARIAN GRABOWSKI - NOTA BIOGRAFICZNA

Marian Grabowski urodził się w 1927 roku w Krzeszowicach, zmarł w 2004 roku w Krakowie. Malarz-prymitywista, przez większość życia mieszkał w Krakowie – Bronowicach, stąd też bywał nazywany "bronowickim Nikiforem".
Zarabiał na życie pracą na stanowisku portiera na Politechnice Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej. W dziedzinie sztuki był samoukiem, malować zaczął pod koniec lat 60. W swoich obrazach portretował m.in. szopki krakowskie, czasem wykonywał martwe natury, ale najczęściej przedstawiał architekturę: zamki, kościoły, cerkwie, budynki użyteczności publicznej. Uwieczniał zabytki z całego świata, a tematy czerpał zwykle z pocztówek, ilustracji w prasie oraz ze znaczków pocztowych. Jego twórczość stanowiła odrębny świat, w którym rzeczywistość mieszała się z wyobraźnią artysty tworząc barwną całość.
Marian Grabowski posługiwał się różnymi technikami, malował akwarelą i farbą olejną, wykorzystywał różne podłoża, zarówno papier, jak i sklejkę. Cechą charakterystyczną jego prac jest żywa paleta barw i mocny, ciemny kontur.
Malował nie tylko obrazy, ozdabiał również zakupione przez siebie drewniane skrzynki i talerze. W tej dziedzinie częściej przedstawiał sceny rodzajowe, czerpał też z heraldyki.

Marian Grabowski nie lubił sprzedawać swoich prac, niechętnie też uczestniczył w wystawach. Obrazy prezentował m.in. w Galerie d’Art Naif w Krakowie, Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Klubie Dziennikarzy "Pod Gruszką" oraz Stockholm Institute of Education.

 

NIEDOSTĘPNE OBRAZY MARIANA GRABOWSKIEGO

 

x
«
»