ŚWIDER Michał

Michał Świder - notowania aukcyjne

Aktualna oferta aukcyjna Michała Świdra. Wyniki aukcyjne. Biografia

Zachęcamy do zgłaszania prac Michała Świdra na aukcję [kontakt]

ŚWIDER Michał
ŚWIDER MichałŚWIDER Michał
Tytuł:Terra verde
Technika:technika własna, deska
Wymiary:25 x 30 cm
33,5 x 38 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "Świder"


OPIS PRACY:
"Dyplom robiłem na krakowskiej ASP, ale studiowałem u Włochów" – mówił o sobie Michał Świder. Artysta kształtował swój warsztat, ale i pogląd oraz stosunek do sztuki, czerpiąc bezpośrednio z malarstwa włoskiego Trecenta i Quattrocenta.
Oferowany obraz przedstawia profil młodzieńca o sięgających szyi jasnych włosach przytrzymywanych rzemykiem. Twarz postaci opiera się na klasycznych proporcjach. Kompozycja jest niezwykle oszczędna, wizerunek ukazany został na neutralnym tle. Istotą pracy zdaje się być sam kunszt malarski Michała Świdra i wypracowana przez niego własna technologia malarstwa, oparta formalnie o linearyzm i mistrzowski rysunek. Wąska gama barwna jest nieprzypadkowa – napis znajdujący się w prawej dolnej części kompozycji stanowi nazwę naturalnego pigmentu mineralnego o zielonkawym odcieniu (w języku polskim znany jako "ziemia zielona"), który był stosowany przez artystów także w starożytności i renesansie. Artysta zbudował obraz w oparciu na wspomnianym pigmencie, uzyskując niemalże monochromatyczne, szlachetne w wyrazie dzieło sztuki.
Podobny zabieg został zastosowany w prezentowanym poniżej w katalogu obrazie Michała Świdra o antytetycznej, nieco bardziej dynamicznej kompozycji pt. "Terra di ombra" (lot 81), który również oznacza pigment o odcieniu ciepłego, czerwonawego brązu, znany jako umbra palona.
Cena wywoławcza:19000 zł
złóż zlecenie
ŚWIDER Michał
ŚWIDER MichałŚWIDER Michał
Tytuł:Terra di ombra
Technika:technika własna, deska
Wymiary:25 x 30 cm
33,5 x 38 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "Świder"

Cena wywoławcza:19000 zł
złóż zlecenie
ŚWIDER Michał
ŚWIDER MichałŚWIDER MichałŚWIDER Michał
Tytuł:Blizna (1997) z cyklu "Okna"
Technika:fresco-secco
Wymiary:36,5 x 32 cm
46 x 41,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "Świder"
Opisany na odwrocie: "MICHAŁ ŚWIDER | BLIZNA | fresco-secco | 1997 R | 36,5 x 32"
Na odwrocie pieczęć autorska Michała Świdra.
Obraz reprodukowany w czasopiśmie "Fronda" (nr 11/12, 1998).

OPIS PRACY:
Oferowana praca autorstwa Michała Świdra jest wyjątkowa już choćby ze względu na samą technikę wykonania, którą jest tzw. fresk suchy, polegający na malowaniu farbami zmieszanymi m.in. z wapiennym spoiwem na suchym tynku.
Pod względem formy obraz cechuje linearność przywodząca skojarzenia z malarstwem włoskiego renesansu. Sposób ukazania postaci, jak gdyby wewnątrz okna, również wpisuje się w popularną w dobie odrodzenia konwencję przedstawiania. Znajdujący się u góry łaciński napis "CICATRIX" oznacza tytułową bliznę i nadaje całej kompozycji emblematyczny charakter, co jest kolejnym zabiegiem odwołującym się do sztuki dawnych wieków.
Artysta w architektonicznej oprawie przedstawił młodą kobietę, która przegląda się w okrągłym lusterku. Głowa, szyja oraz ramiona postaci są szczelnie owinięte białą tkaniną. Dostojna i pełna wdzięku, porcelanowa twarz odbija się w tafli szkła - w zwierciadle można dostrzec podłużną czerwoną bliznę na policzku kobiety. Malarz w tej kompozycji, korzystając z sięgającej czasów starożytnych techniki, podjął dialog z malarstwem XV i XVI wieku, tworząc w efekcie niezwykle interesujący przykład współczesnego dzieła sztuki o symbolicznym, wartym do przeanalizowania i dokonania próby interpretacji znaczeniu.

Barbara Tichy o obrazie Michała Świdra "Blizna" (1997):
"Obraz Cicatrix (Blizna) przedstawia z kolei kobietę, która w lustrze ogląda ślad zranienia na swojej twarzy. I znowu można ten gest interpretować symbolicznie, bowiem życie każdego człowieka, różne wydarzenia, które go spotykają, zapisują jak kronikarz znaki na jego ciele, tak że może być świadkiem i dokumentem ludzkiej historii. Idąc dalej, należałoby spojrzeć w duszę człowieka, na której życie często pozostawia blizny. Tych jednak w lustrzanym odbiciu dostrzec nie można, chyba że znamię na ciele będzie pamiątką przeżyć duchowych. Takim znakiem było biodro Jakuba zwichnięte w czasie walki z aniołem nad potokiem Jabbok. Być może kobieta z obrazu Świdra nosi taką właśnie bliznę."
[Cyt. za: B. Tichy, Spotkanie przy studni. Rzecz o malarstwie Michała Świdra, "Fronda" 11/12, 1998, s. 271-272.]
Sprzedane:XXXVI Aukcja Dzieł Sztuki (16 IV 2024)
Cena wywoławcza:13000 zł
Cena uzyskana:26000 zł
ŚWIDER Michał
Tytuł:Portret (ok. 1980)
Technika:akwarela, papier
Wymiary:29,7 x 21 cm
Uwagi:Sygnowany l.d.: "Świder"
Widoczne uszkodzenie papieru w lewym górnym narożniku.

PROWENIENCJA:
- kolekcja rodzinna,
- dar od artysty.
Sprzedane:XXVIII Aukcja Dzieł Sztuki (29 VI 2023)
Cena wywoławcza:2800 zł
Cena uzyskana:2800 zł
ŚWIDER Michał
ŚWIDER MichałŚWIDER MichałŚWIDER Michał
Tytuł:Córka Chilkiasza (2011)
Technika:technika własna, płótno
Wymiary:75 x 100 cm
94 x 119 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "Świder"
Opisany l.g.: "FILIA CHELCIAE"
Opisany na odwrocie: "FILIA HELCIAE | ("CÓRKA CHILKIASZA") | MMXI | Michał Świder | tech. własna | 75 x 100 cm"
Na odwrocie pieczęć autorska Michała Świdra.

REKORD SPRZEDAŻY NA RYNKU SZTUKI

Sprzedane:XX Aukcja Dzieł Sztuki (18 X 2022)
Cena wywoławcza:49000 zł
Cena uzyskana:50000 zł
ŚWIDER Michał
Tytuł:Autoportret w kaszkiecie (ok. 1980)
Technika:olej, płótno
Wymiary:55 x 50,5 cm
Uwagi:PROWENIENCJA:
- kolekcja prywatna,
- dar od artysty.

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.
niedostepny

MICHAŁ ŚWIDER

Michał Świder urodził się w 1962 roku w Sędziszowie Małopolskim, zmarł w 2019 roku w Czernichowie k. Krakowa. W 1990 roku ukończył studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie kształcił się w pracowniach Zbysława Marka Maciejewskiego i Janiny Kraupe-Świderskiej. Po uzyskaniu dyplomu przez krótki czas wykładał na macierzystej uczelni. W 1993 roku został laureatem stypendium Stage Internazionale sull′Affresco we włoskim Fabriano, gdzie uczył studiował technikę fresku i uczył się konserwacji malarstwa ściennego. Ten włoski epizod miał wyraźny wpływ na jego sztukę. Ostatecznie Michał Świder skupił się na własnej twórczości.

Malarstwo Michała Świdra

Stylistyka, jaką Michał Świder operował w swoich pracach, przywodzi na myśl osiągnięcia sztuki antycznej, a także jej spadkobierców - renesansowych artystów specjalizujących się w wykonywaniu fresków oraz XIX-wiecznych malarzy-symbolistów.
Michał Świder stosował wąską, stonowaną kolorystykę złożoną głównie z brązów, ugrów i sjen, urozmaiconą nakładanym na powierzchnię obrazu złotem. Dzięki tym zabiegom artysta ujmował w swoich obrazach nastrój pełen skupienia i tajemniczości.

Michał Świder podejmował zróżnicowaną tematykę, najczęstszym motywem jego kompozycji była jednak niewątpliwie kobieta. W obrazach Michała Świdra nierzadko przeplatał się również mistycyzm oraz tematyka religijna. Artysta często umieszczał w swoich pracach cytaty z Pisma Świętego, chętnie sięgał do symboliki biblijnej.

Obrazy Michała Świdra prezentują hermetyczne, zatrzymane w czasie, surowe przestrzenie, w których osadzone zostały nie mniej chłodne, zmonumentalizowane postacie. Wszystkie elementy malarstwa Michała Świdra skłaniają do refleksji i poświęcenia czasu na analizę wyidealizowanych światów kreowanych przez artystę.

Michał Świder poza malarstwem sztalugowym zajmował się również sztuką monumentalną, jest autorem m.in. malowideł ściennych w refektarzu plebanii w Płokach k. Trzebini.

Michał Świder - wystawy

Michał Świder uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. W Polsce eksponował swoje prace głównie w Krakowie - w Galerii Kersten oraz w Warszawie. Z ważniejszych wystaw zagranicznych można wymienić ekspozycję "Cantiucum Canticorum – Pieśń nad pieśniami", która miała miejsce w SoHo w Nowym Jorku w 1999 roku.

Artykuły na temat malarstwa Michała Świdra:

"Kiedy ogląda się obrazy Michała Świdra, myśli natychmiast biegną ku Włochom i epoce przełomu średniowiecza i renesansu. Jego dzieła zaludniają postacie o charakterystycznych oczach w kształcie migdału. Ich spojrzenie jest spokojne, ale uważne, wręcz badawcze. Przeważnie są to wizerunki świętych lub postacie alegoryczne. [...] Zarówno figury, jak i elementy tła, stanowiące zazwyczaj fragmenty architektury, oplata kontur, którego linia odznacza się wyrafinowaną elegancją, wprowadzając w malowidła linearyzm i dekoracyjność. Artysta nie unika także wolnej przestrzeni. Pozostawione puste płaszczyzny powodują nastrój zadumy, kontemplacji i wyciszenie. Temu wrażeniu ciszy sprzyja również gama barw zawężona do półprzejrzystych odcieni brązów, błękitów, czerwieni i żółci, w której pigmenty występują w wy smakowanych, najdelikatniejszych zestawieniach. Autora tych prac można więc uznać za bezpośredniego ucznia mistrzów florenckich czy sieneńskich, tworzących swe malarskie wizje około pięćset lat temu."

~ Barbara Tichy

[Cyt. za: eadem, Spotkanie przy studni. Rzecz o malarstwie Michała Świdra, "Fronda" 11/12, 1998, s. 270.]

Poszukujemy prac

Przyjmujemy obrazy Michała Świdra na aukcje sztuki - wycena obrazów, skup i sprzedaż aukcyjna sztuki Michała Świdra.
Jeśli chcą Państwo sprzedać dzieła Michała Świdra, zapraszamy do kontaktu [link].

Zobacz galerię obrazów Michała Świdra w Krakowskim Domu Aukcyjnym [link].

Poszukujemy prac

NIEDOSTĘPNE OBRAZY MICHAŁA ŚWIDRA

x
«
»