ŚWIDER Michał

Michał Świder - notowania aukcyjne

Aktualna oferta aukcyjna Michała Świdra. Wyniki aukcyjne. Biografia

Zachęcamy do zgłaszania prac Michała Świdra na aukcję [kontakt]

ŚWIDER Michał
Tytuł:Autoportret w kaszkiecie (ok. 1980)
Technika:olej, płótno
Wymiary:55 x 50,5 cm
Uwagi:PROWENIENCJA:
- kolekcja prywatna,
- dar od artysty.
zapytaj o cenę
ŚWIDER Michał
Tytuł:Portret (ok. 1980)
Technika:akwarela, papier
Wymiary:29,7 x 21 cm
Uwagi:Sygnowany l.d.: "Świder"
Widoczne uszkodzenie papieru w lewym górnym narożniku.

PROWENIENCJA:
- kolekcja rodzinna,
- dar od artysty.
Sprzedane:XXVIII Aukcja Dzieł Sztuki (29 VI 2023)
Cena wywoławcza:2800 zł
Cena uzyskana:2800 zł
ŚWIDER Michał
ŚWIDER MichałŚWIDER MichałŚWIDER Michał
Tytuł:Córka Chilkiasza (2011)
Technika:technika własna, płótno
Wymiary:75 x 100 cm
94 x 119 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "Świder"
Opisany l.g.: "FILIA CHELCIAE"
Opisany na odwrocie: "FILIA HELCIAE | ("CÓRKA CHILKIASZA") | MMXI | Michał Świder | tech. własna | 75 x 100 cm"
Na odwrocie pieczęć autorska Michała Świdra.

REKORD SPRZEDAŻY NA RYNKU SZTUKI

Sprzedane:XX Aukcja Dzieł Sztuki (18 X 2022)
Cena wywoławcza:49000 zł
Cena uzyskana:50000 zł

MICHAŁ ŚWIDER

Michał Świder urodził się w 1962 roku w Sędziszowie Małopolskim, zmarł w 2019 roku w Czernichowie k. Krakowa. W 1990 roku ukończył studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie kształcił się w pracowniach Zbysława Marka Maciejewskiego i Janiny Kraupe-Świderskiej. Po uzyskaniu dyplomu przez krótki czas wykładał na macierzystej uczelni, następnie skupił się na własnej twórczości.

Malarstwo Michała Świdra

Stylistyka, jaką Michał Świder operował w swoich pracach, przywodzi na myśl osiągnięcia sztuki antycznej, a także jej spadkobierców - renesansowych artystów specjalizujących się w wykonywaniu fresków oraz XIX-wiecznych malarzy-symbolistów.
Michał Świder stosował wąską, stonowaną kolorystykę złożoną głównie z brązów, ugrów i sjen, urozmaiconą nakładanym na powierzchnię obrazu złotem. Dzięki tym zabiegom artysta ujmował w swoich obrazach nastrój pełen skupienia i tajemniczości.

Michał Świder podejmował zróżnicowaną tematykę, najczęstszym motywem jego kompozycji była jednak niewątpliwie kobieta. W obrazach Michała Świdra nierzadko przeplatał się również mistycyzm oraz tematyka religijna. Artysta często umieszczał w swoich pracach cytaty z Pisma Świętego, chętnie sięgał do symboliki biblijnej.

Obrazy Michała Świdra prezentują hermetyczne, zatrzymane w czasie, surowe przestrzenie, w których osadzone zostały nie mniej chłodne, zmonumentalizowane postacie. Wszystkie elementy malarstwa Michała Świdra skłaniają do refleksji i poświęcenia czasu na analizę wyidealizowanych światów kreowanych przez artystę.

Michał Świder poza malarstwem sztalugowym zajmował się również sztuką monumentalną, jest autorem m.in. malowideł ściennych w refektarzu plebanii w Płokach k. Trzebini.

Michał Świder - wystawy

Michał Świder uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. W Polsce eksponował swoje prace głównie w Krakowie - w Galerii Kersten oraz w Warszawie. Z ważniejszych wystaw zagranicznych można wymienić ekspozycję "Cantiucum Canticorum – Pieśń nad pieśniami", która miała miejsce w SoHo w Nowym Jorku w 1999 roku.

Poszukujemy prac

Przyjmujemy obrazy Michała Świdra na aukcje sztuki - wycena obrazów, skup i sprzedaż aukcyjna sztuki Michała Świdra.
Jeśli chcą Państwo sprzedać dzieła Michała Świdra, zapraszamy do kontaktu [link].

Zobacz galerię obrazów Michała Świdra w Krakowskim Domu Aukcyjnym [link].

Poszukujemy prac
x
«
»