ŚWIDER Michał

 

MICHAŁ ŚWIDER - NOTA BIOGRAFICZNA

Michał Świder urodził się w 1962 roku w Sędziszowie Małopolskim, zmarł w 2019 roku w Czernichowie k. Krakowa. W 1990 roku ukończył studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie kształcił się w pracowniach Zbysława Marka Maciejewskiego i Janiny Kraupe-Świderskiej. Po uzyskaniu dyplomu przez krótki czas wykładał na macierzystej uczelni, następnie skupił się na własnej twórczości.

 

Malarstwo Michała Świdra

Stylistyka, jaką Michał Świder operował w swoich pracach, przywodzi na myśl osiągnięcia sztuki antycznej, a także jej spadkobierców - renesansowych artystów specjalizujących się w wykonywaniu fresków oraz XIX-wiecznych malarzy-symbolistów.
Michał Świder stosował wąską, stonowaną kolorystykę złożoną głównie z brązów, ugrów i sjen, urozmaiconą nakładanym na powierzchnię obrazu złotem. Dzięki tym zabiegom artysta ujmował w swoich obrazach nastrój pełen skupienia i tajemniczości.

Michał Świder podejmował zróżnicowaną tematykę, najczęstszym motywem jego kompozycji była jednak niewątpliwie kobieta. W obrazach Michała Świdra nierzadko przeplatał się również mistycyzm oraz tematyka religijna. Artysta często umieszczał w swoich pracach cytaty z Pisma Świętego, chętnie sięgał do symboliki biblijnej.

Obrazy Michała Świdra prezentują hermetyczne, zatrzymane w czasie, surowe przestrzenie, w których osadzone zostały nie mniej chłodne, zmonumentalizowane postacie. Wszystkie elementy malarstwa Michała Świdra skłaniają do refleksji i poświęcenia czasu na analizę wyidealizowanych światów kreowanych przez artystę.

Michał Świder poza malarstwem sztalugowym zajmował się również sztuką monumentalną, był autorem m.in. malowideł ściennych w refektarzu plebanii w Płokach k. Trzebini.

 

Michał Świder - wystawy

Michał Świder uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, zarówno w kraju jak i za granicą. W Polsce eksponował swoje prace głównie w Krakowie - w Galerii Kersten oraz w Warszawie. Z ważniejszych wystaw zagranicznych można wymienić ekspozycję "Cantiucum Canticorum – Pieśń nad pieśniami", która miała miejsce w SoHo w Nowym Jorku w 1999 roku.

 

Poszukujemy prac

Michał Świder - Aukcja

Zapraszamy do zgłaszania obrazów Michała Świdra na aukcje dzieł sztuki.

Przyjmujemy obrazy Michała Świdra na aukcje sztuki - wycena obrazów, skup i sprzedaż aukcyjna sztuki Michała Świdra.
Jeśli chcą Państwo sprzedać dzieła Michała Świdra, zapraszamy do kontaktu [link].Poszukujemy prac

 

 

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt

x
«
»