IV Aukcja Dzieł Sztuki (16 VII 2020)

HOFMAN Wlastimil
LOT 6
ID: 004006

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Powrót wędrowca (1946)
Technika:olej, sklejka
Wymiary:50,7 x 17,5 cm
57 x 23,7 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
sygn. p.d.: "Wlastimil | 1946 Hofman"
Na odwrocie autorski opis oraz dedykacja.
PROWENIENCJA:
- kolekcja rodziny obdarowanego
- dar artysty

OPIS PRACY:
Obraz „Powrót wędrowca” przedstawia typową dla twórczości Wlastimila Hofmana melancholijną scenę z wiejskim pejzażem w tle. Siedząca pod drewnianą polną kapliczką ze sceną ukrzyżowania postać strudzonego podróżnego wypełnia niemal całą kompozycję. Nad mężczyzną rozciąga się ciemne, zachmurzone niebo jesiennego dnia. Obraz niesie ze sobą głębokie znaczenie symboliczne, składnia do refleksji na temat starości oraz miejsca człowieka we właściwym dla niego theatrum mundi.
Cena wywoławcza:8000 zł
Cena uzyskana:13000 zł
x
«
»