Krakowski Dom Aukcyjny

V Aukcja Dzieł Sztuki

29 października (czwartek) 2020 - godz. 19.00

Hotel Holiday Inn holiday inn - Kraków ul. Wielopole 4

Wystawa przedaukcyjna: 5-29 X 2020 godz. 10-18

Regulamin | zlecenie aukcyjne

Katalog Aukcji

Zapraszamy do kontaktu

KANTOR Tadeusz

KANTOR Tadeusz
LOT 62
ID: 005062

KANTOR Tadeusz BIOGRAFIA

Tytuł:Metody kolażu i kubizmu (1967-1968)
Technika:flamaster, tempera, papier
Wymiary:35 x 64 cm
75,5 x 102,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Opis autorski l.d.: “collage”; p.g.: “Ruchy właściwe kolażowi : | i wynikłe z kolażu : | PRZESUWANIE RUCH | płaszczyzn. | nasuwanie jednych na drugie | wysuwanie jednych z poza drugich; p.d.: “metoda charakterystyczna dla | układów obrazów kubistycznych wynikła | z możliwości jakie dostarczył kolaż.”

Rysunek powstał podczas wykładów artysty na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1967-1968.

FRAGMENT EKSPERTYZY:
“Praca przedstawia zarówno w warstwie rysunkowej, jak i tekstowej - ilustracje do metody kolażu oraz kierunku artystycznego: kubizmu. Praca przedstawia mechanizm wzajemnego oddziaływania na siebie płaszczyzn w dziele sztuki, które ulegają najpierw rozwarstwieniu (bryły przedmiotów rozbite na warstwy kształtów), a później służą do ponownej konstrukcji nowych brył przy użyciu warstw obiektów zdekonstruowanych. W pracy tej artysta opisuje ten mechanizm poprzez notatki autorskie, ale też ilustruje go czterema szkicami. Trzy z nich stanowią odniesienia do kubistycznych znanych arcydzieł prekursorów kubizmu Georgesa Braque i Pablo Picassa [...].”

PRACA NIEDOSTĘPNA
Estymacja:18000 - 25000 zł
x
«
»