Krakowski Dom Aukcyjny

VII Aukcja Dzieł Sztuki

Wlastimil Hofman - Życie i twórczość

24 lutego (środa) 2021 - godz. 19.30

Hotel Holiday Inn -  aukcja bez udziału publiczności

Wystawa przedaukcyjna: 9-24 II 2021 godz. 10-18

Regulamin | zlecenie aukcyjne

Zapraszamy do kontaktu

zaloguj się

licytacja live na portalu

HOFMAN Wlastimil

HOFMAN Wlastimil
LOT 39
ID: 007039

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Maszynopis niewydanej książki Stanisława Zadęckiego "Wlastimil Hofman. Życie i twórczość" z prawem do wydania
Technika:maszynopis jednostronny, fragmenty oryginału oraz kompletna odbitka z kalki
Wymiary:Format A4
Uwagi:Opracowanie z katalogiem 495. dzieł Wlastimila Hofmana oraz pięcioma fotografiami obrazów artysty.
Miejscami odręczne notatki oraz poprawki błędów zapisu maszynowego. Kolejne egzemplarze różnią się między sobą numeracją stron. Numeracja podana w poniższym spisie odnosi się do kompletnej odbitki (kopii z kalki). Brzegi kart zabrudzone, miejscami pozaginane.

Spis zawartości teki z maszynopisem:
- Strona tytułowa (dwie kopie z kalki)
- Wstęp, s. 1 (dwie kopie z kalki)
- Dzieciństwo - Karlin. Młodość - Kraków, s. 2-13 (dwie kopie z kalki)
- Studia pod kierunkiem Jacka Malczewskiego w Szkole Sztuk Pięknych, s. 13-18 (dwie kopie z kalki)
- Osobowość twórcza Jacka Malczewskiego, s. 18-20 (dwie kopie z kalki)
- Studia pod kierunkiem Leona Gerome’a w Ecole Nationale des Beaux - Arts, s. 20-25 (dwie kopie z kalki)
- Działalność artystyczna Hofmana do I-ej wojny światowej, s. 26-31 (dwie kopie z kalki)
- Artysta w mundurze, s. 31-35 (dwie kopie z kalki)
- Działalność artystyczna Hofmana do II wojny światowej, s. 35-44 (dwie kopie z kalki)
- Zwierzynieckie czasy, s. 44-52 (dwie kopie z kalki)
- Ambasador zbliżenia Polsko-Czeskiego, s. 53-54 (dwie kopie z kalki)
- Polska galeria w Pradze, s. 55-58 (dwie kopie z kalki)
- Hofman pielgrzym, s. 58-68 (dwie kopie z kalki)
- Powrót do ojczyzny, s. 68-71 (dwie kopie z kalki)
- W szklarsko-porębiańskiej pustelni, s. 71-74 (dwie kopie z kalki)
- Ankieta personalna Wlastimila Hofmana, s. 74-80 (dwie kopie z kalki)
- Twórczość artysty, s. 80-94 (dwie kopie z kalki)
- Spis treści, s. 95 (oryginał oraz kopia z kalki)
- Indeks osób, s. 96-106 (oryginał oraz kopia z kalki)
- Bibliografia, s. 107-110 (oryginał oraz kopia z kalki)
- Niekompletny wykaz prac Wlastimila Hofmana, s. 111-130 (oryginał oraz dwie kopie z kalki)
- Przypisy, s. 131-149 (oryginał oraz kopia z kalki)
- notatki na temat artystów czeskich, s. 150-152 (kopia z kalki)
- Wystawy artysty-malarza Wlastimila Hofmana w porządku chronologicznym, s. 153-156 (pomyłka w numeracji, brak strony 155) (oryginał oraz kopia z kalki)
- Spis rycin, 157-158 (kopia z kalki)
- dodatkowa kopia fragmentu tekstu ze stron 132-133 oznaczona numerem strony 100.

OPIS:
Prezentowany maszynopis to opracowanie życiorysu Wlastimila Hofmana pisane z perspektywy historyka sztuki i kolekcjonera, a zarazem jednego ze znajomych artysty – Stanisława Zadęckiego. Tekst jest wartościowy pod względem historyczno-naukowym, ale jednocześnie został on przez badacza napisany w przystępny sposób, w formie ciekawej opowieści pełnej zabawnych i zapadających w pamięć anegdot, by wspomnieć chociażby jedną z nich pochodzącą jeszcze z czasów szkolnych artysty - o Wlastimilu Hofmanie jako „królu Czechów”.
Lektura maszynopisu pozwala zapoznać się Czytelnikowi z dziejami i charakterem sztuki Wlastimila Hofmana, opisami prac i podsumowującym dorobek artystyczny malarza rozdziałem analizującym rozwój jego stylu. Wszystkie zawarte w tekście informacje zostały osadzone w odpowiednim kontekście społeczno-historycznym – tekst pełen jest cytatów krytyków, m.in. Richarda Muthera i Mieczysława Wallisa, historii związanych z postaciami z otoczenia artysty (np. z Marianem Gorzkowskim, Jackiem Malczewskim, Xawerym Dunikowskim) oraz przytaczanych wypowiedzi samego Wlastimila Hofmana, który, jak już wspomniano, znał osobiście autora opracowania.
Maszynopis opatrzony jest odpowiednim aparatem naukowym w postaci przypisów i listy pozycji bibliograficznych. Cennymi elementami są również katalog dzieł i wystaw Wlastimila Hofmana, dużą pomoc dla Czytelnika stanowi natomiast indeks nazwisk.
Cena wywoławcza:10000 zł
Cena uzyskana:24000 zł
x
«
»