Krakowski Dom Aukcyjny®

XIV Aukcja Dzieł Sztuki

10 maja (wtorek) 2022 - godz. 19.00

Hotel Holiday Inn holiday inn - Kraków ul. Wielopole 4

Licytacja live na portalu  


Wystawa przedaukcyjna:

Kraków - Starowiślna 14
26 kwietnia - 10 maja 2022 - godz. 10.00-18.00

Regulamin Arkusz zlecenia aukcyjnegoArkusz zlecenia Arkusz zlecenia aukcyjnego

Zaloguj się i złóż zlecenie aukcyjne

 

HOFMAN Wlastimil

HOFMAN Wlastimil
LOT 9
ID: 014009

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Córko, wiara Twa Cię uzdrowiła (1964)
Technika:olej, tektura
Wymiary:16,1 x 16,5 cm
17,5 x 17,7 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany śr.d.: "Wlastimil | Hofman 1964"
Opis autorski na odwrocie: "Córko, | wiara Twa Cię | uzdrowiła"

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

OPIS PRACY:
Olejna praca "Córko, wiara Twa Cię uzdrowiła" ukazuje scenę jednego z cudów Jezusa w Galilei, zaczerpniętą z tekstu Ewangelii św. Marka (Mk 5, 21-43). Pismo opowiada o ogarniętej wieloletnią chorobą kobiecie, która uwierzyła w boskość Jezusa słysząc jedynie opowieści o Nim. Kiedy pewnego dnia kobieta dowiedziała się o możliwości spotkania z Mesjaszem, przyszła na miejsce i dotknęła Jego płaszcza, dzięki czemu dostąpiła cudu uzdrowienia.
W kontekście prezentowanej pracy warto pamiętać, że religia chrześcijańska odegrała dużą rolę w życiu Wlastimila Hofmana, a Biblia stanowiła stałe źródło inspiracji artysty.

PRACA NIEDOSTĘPNA
Estymacja:15000 - 20000 zł
x
«
»