DĄBROWSKI Henryk

HENRYK DĄBROWSKI - NOTA BIOGRAFICZNA

Henryk Dąbrowski urodził się w 1927 roku w Radomiu, zmarł w Warszawie w 2006 roku. Po II wojnie światowej rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Po uzyskaniu dyplomu (1953) pracował w zespole projektującym powojenny Muranów i pierwszą linię metra w Warszawie. W dziedzinie architektury artysta zaznaczył się również jako autor projektów odbudowywanych kamienic i spichrzy dla zabytkowego zespołu miejskiego Kazimierza Dolnego.
Henryk Dąbrowski był członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Brał udział również w wielu konkursach architektonicznych, w których zdobywał nagrody i wyróżnienia, m. in. III nagrodę w konkursie na projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzennego terenów części zachodniej Osi Saskiej w Warszawie (1961) czy wyróżnienie II stopnia w konkursie na projekt centrum Pragi (2000).

Od lat 50. aż do śmierci artysta prowadził czynną działalność dydaktyczną, naukową i artystyczną na Wydziale Architektury macierzystej uczelni. Od 1974 roku przez wiele lat był Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PW. Tytuł profesorski otrzymał w 1992 roku.
Henryk Dąbrowski był również współtwórcą Warszawskiej Szkoły Rysunku.

Poza architekturą i urbanistyką Henryk Dąbrowski zajmował się także malarstwem (głównie akwarelą), grafiką i rysunkiem. Artysta przez znawców rysunku Henryk Dąbrowski bywa określany „polskim Piranesim”, ze względu na precyzję jego prac, ich wymiar monumentalny oraz mistrzowskie prowadzenie kreski.
Rysunek dla Henryka Dąbrowskiego nie był jedynie szkicem pomocniczym, miał on wartość autonomiczną. Bardzo różnie podchodził w swoich pracach do rzeczywistości, raz syntetyzował, innym razem starał się ująć każdy szczegół, czasem bezwzględnie respektował autentyczny wygląd, niekiedy zaś łączył prawdę z fikcją. Malował i rysował najczęściej widoki architektury i wnętrz, weduty (głównie polskie i włoskie), rzadziej pejzaże.
Henryk Dąbrowski organizował plenery malarskie, które odbywały się np. w Tykocinie, Białowieży czy Supraślu.

Henryk Dąbrowski zajmował się również wykonywaniem projektów graficznych, m.in. współczesnej wersji herbu Kazimierza Wielkiego (przygotowanej w oparciu o odpowiednią kwerendę archiwalną i badania heraldyczne; 1994), wzorów rysunkowych dokumentów-dyplomów na pergaminie dla otrzymujących tytuł honoris causa Politechniki Warszawskiej oraz wzoru medalu Politechniki Warszawskiej (1956-2000).

Prace Henryka Dąbrowskiego eksponowane były na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, również za granicą (m. in. w Rzymie, Glasgow, Paryżu), a także publikowane w licznych wydawnictwach. Jego dzieła znajdują się w wielu kolekcjach państwowych i prywatnych w kraju i na świecie, m. in. w Rzymie, Londynie, Paryżu, Madrycie, Nowym Jorku.

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt