SLEŃDZIŃSKI Ludomir

Ludomir Sleńdziński urodził się w 1889 roku, zmarł w 1980 r. Naukę rysunku rozpoczął jako uczeń gimnazjum w wileńskiej wieczorowej szkole rysunku J. W. Trutniewa. W 1910 roku wstąpił do Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Studia ukończył z wyróżnieniem w 1916 roku. W 1920 roku powrócił do rodzinnego Wilna. Był założycielem i prezesem Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków, redagował także podległy towarzystwu miesięcznik „Południe”. Należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich RYTM. Od 1925 roku pracował jako pedagog w katedrze malarstwa monumentalnego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
W latach 1932-1939 pełnił funkcję dziekana wydziału. W 1938 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Po II wojnie światowej osiadł w Krakowie. Związał się z Politechniką Krakowską, gdzie początkowo wykładał w Katedrze Rysunku i Rzeźby Wydziału Architektury a w latach 1952-1956 pełnił funkcję rektora uczelni. Zajmował się malarstwem sztalugowym i ściennym. Artysta tworzył przede wszystkim portrety i kompozycje figuralne. Był także autorem monumentalnych dekoracji ściennych, m.in.: dekoracji sali recepcyjnej w Pałacu Rady Ministrów (1923), polichromii fasad dwóch kamienic (nr 4 i 6) w Rynku Starego Miasta (1928), niezrealizowanego projektu dekoracji sali obrad Sejmu w Warszawie.

 

poszukujemy prac artysty

 

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt