Oferta galeryjna

Galeria sztuki

KOŁPANOWICZ Marcin
KOŁPANOWICZ MarcinKOŁPANOWICZ Marcin
Tytuł:Katedra (2002)
Technika:pastel, papier naklejony na tekturę
Wymiary:81,5 x 68 cm
101 x 89 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "Marcin | Kołpanowicz | 2002"
zapytaj o cenę
MALCZEWSKI Jacek
MALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI Jacek
Tytuł:Dzieci w pejzażu - portret Julii i Rafała (1914)
Technika:olej, tektura
Wymiary:40 x 47,5 cm
55 x 64 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "J. Malczewski | 1914"

OPIS PRACY:
Schemat kompozycyjny prezentowanego portretu składa się z charakterystycznych dla twórczości Jacka Malczewskiego elementów. Kompozycja pracy jest symetryczna i została zbudowana za pomocą centralnie umieszczonego pnia drzewa, dzielącego całość pola obrazowego na dwie części. Po jego bokach znajdują się dwie postacie. Obraz przedstawia dwójkę dzieci, które można zidentyfikować jako córkę i syna Jacka Malczewskiego - Julię oraz Rafała.
W obrazie wyraźnie dostrzegalne są również inne znamienne cechy malarstwa artysty, jak zdynamizowanie wyważonej gamy barwy poprzez zastosowanie intensywnych akcentów kolorystycznych oraz samo ukazanie postaci dziecięcych, które w większości prac mistrza miały znaczenie symboliczne związane z refleksją nad przemijaniem.
Prezentowany obraz powstał w 1914 roku, kiedy dzieci Jacka Malczewskiego były już dorosłe, jednak artysta prawdopodobnie stworzył tę kompozycję bazując na wcześniejszych szkicach i fotografiach, które umożliwiły mu stworzenie obrazu będącego intymnym powrotem do przeszłości. W takim rozumieniu praca staje się wizualizacją wspomnienia.
Na uwagę zasługuje ubiór Rafała - kobaltowy strój z peleryną i jasny kapelusz z dużym rondem. Ten rodzaj ubioru wielokrotnie powracał w przedstawieniach syna w otoczeniu ogrodu powstałych około 1900 roku. Faktem jest, że wraz z wyjazdem syna na studia w 1910 roku do Wiednia, kontakt pomiędzy Jackiem Malczewskim a Rafałem osłabł, jednak po wybuchu I wojny światowej ojciec i syn wspólnie znajdowali się w stolicy Austrii - być może właśnie tam został namalowany prezentowany obraz.
Praca, pomimo swojego szkicowego charakteru, posiada duże walory dekoracyjne i w niezwykle trafny sposób oddaje nastrój dzikiego ogrodu lub bujnego sadu, na którego tle ukazano zamyślone sylwetki dzieci. Całość jest przepełniona nastrojem melancholii, tak znamiennej dla symbolistycznego malarstwa Jacka Malczewskiego.
Warto podkreślić, że choć znane są liczne pojedyncze portrety dzieci artysty, to jednak kompozycje jak ta, tj. ukazujące dwie postacie, są wyjątkowe i stanowią rzadkość na rynku aukcyjnym.
zapytaj o cenę
AXENTOWICZ Teodor
AXENTOWICZ TeodorAXENTOWICZ TeodorAXENTOWICZ Teodor
Tytuł:Huculi - dwa pokolenia
Technika:pastel, akwarela, tektura
Wymiary:97,5 x 67 cm
120 x 90 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany śr.d.: "T. Axentowicz"

OPIS PRACY:
"Huculi - dwa pokolenia" to imponujących rozmiarów, podkolorowany miejscami akwarelą pastel Teodora Axentowicza. Obraz ukazuje pełny melancholijnej nastrojowości podwójny portret ubranych w codzienne, typowe dla Huculszczyzny stroje postaci – młodej dziewczyny w białej koszuli, brązowym kożuchu i zielonej chustce na głowie oraz siedzącego obok, opartego drewnianym kiju starca w ciemnym okryciu.
Dzieło wpisuje się w częstą w malarstwie Teodora Axentowicza konwencję symbolicznego ujęcia kontrastu starości i młodości, stanowiącego swoisty obraz przemijania, tutaj podkreślonego jeszcze ujętym przy górnej krawędzi uschniętym liściem drzewa, pod którym umiejscowiono Hucułów. W tle rozciąga się pejzaż z widocznym pasmem Karpat, na polach widoczne są ślady pierwszego śniegu.
Teodor Axentowicz powtarzał w swoich kompozycjach huculskich wizerunki tych samych modeli, umiejscawiając ich jednak w różnych sytuacjach i kontekstach symbolicznych. Gwoli przykładu wspomnieć można o obrazie artysty pt. "Wizja – wspomnienie" ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, w którym w podobnym układzie ujęta została postać tego samego starca ukazanego w półpostaci pod drzewem, tym razem w jednak w towarzystwie pięknej zjawy – wspomnienia z młodości.
Fascynacja Huculszczyzną pojawiła się w twórczości Teodora Axentowicza już w latach 80. XIX wieku i trwała przez kolejne dekady. Tematyka ludowa i folklor w malarstwie tego artysty wyróżnia się jednak na tle młodopolskiej chłopomaniisztuka Teodora Axentowicza nie wychwala, jak to ma miejsce u wielu innych malarzy, barwności życia oraz tradycji chłopskich i ich wolności w naturze, a także braku miejskiego, dekadenckiego zepsucia. Skupia się ona natomiast na symbolicznych treściach dotyczących każdego człowieka, porusza zagadnienie śmierci i przemijania, pokazuje obrzędy religijne – ale te charakteryzujące się wielką powagą, jak pogrzeby czy Święto Jordanu.
zapytaj o cenę
AXENTOWICZ Teodor
AXENTOWICZ TeodorAXENTOWICZ TeodorAXENTOWICZ Teodor
Tytuł:Hucułka z koszykiem (przed 1917)
Technika:pastel, papier naklejony na tekturę
Wymiary:98 x 54 cm
111 x 68 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.śr.: "T. Axentowicz"
Na odwrocie metka Magazynu Artystycznego i Salonu Obrazów Juliana Burofa w Warszawie z dnia 21 października 1916 roku z opisem obrazu oraz dwie nalepki Składu Farb i Przyborów Malarskich Juliana Burofa.

Więcej o obrazie Teodora Axentowicza w przekrojowym artykule na blogu [ZOBACZ]


OPIS PRACY:
Wiele miejsca w malarstwie Teodora Axentowicza zajmowała tematyka huculska. W pracach podejmujących ten motyw artysta najczęściej ukazywał w ujęciu portretowym Hucułów na tle pokrytego śniegiem wycinka szkicowo zaznaczonego pejzażu.
W prezentowanym obrazie dostrzegalna jest finezja Teodora Axentowicza w ukazywaniu światłocienia i subtelność, z którą przy zawężonej gamie barwnej oddawał poszczególne tonacje kolorystyczne ożywiając całość w tym przypadku czerwonawym akcentem chusty na głowie dziewczynki i haftów na jej ciemnym okryciu. Niezwykle istotnym i powszechnie stosowanym przez artystę zabiegiem było wykorzystywanie barwy podłoża do budowania kompozycji - tutaj jasnobrązowy kolor papieru delikatnie prześwituje w dolnych partiach ukazujących śnieg, wpływając tym samym na głębię przedstawienia, z kolei w górnej części pola obrazowego stanowi delikatne tło dla ledwie naszkicowanego krajobrazu z zaznaczonymi sylwetami huculskich chat. Znamienna dla Teodora Axentowicza płynna i ekspresyjna zarazem linia, za pomocą której nakreślono sylwetkę postaci i pejzaż w tle, potęguje nastrój melancholii i zawieszenia w czasie.
Warto podkreślić trafność, z jaką malarz oddał charakter klimatu Huculszczyzny, a także cechy charakterystyczne fizjonomii i stroju jej mieszkanki.
zapytaj o cenę
KOSSAK Jerzy
KOSSAK JerzyKOSSAK JerzyKOSSAK Jerzy
Tytuł:Odpoczynek ułanów (1928)
Technika:olej, płótno
Wymiary:76 x 66 cm
93 x 82 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "Jerzy Kossak | 1928"

Więcej o obrazie Jerzego Kossaka w przekrojowym artykule na blogu [ZOBACZ]


OPIS PRACY:
"Odpoczynek ułanów" z 1928 roku to obraz Jerzego Kossaka zdecydowanie warty uwagi. Dzieło zostało namalowane techniką olejną na płótnie – to uważane za jedno ze szlachetniejszych podłoże malarskie stosunkowo nieczęsto było wykorzystywane przez artystę. Praca pochodzi z najbardziej cenionego w dorobku malarza okresu (lata 20.) i ukazuje w sposób rodzajowy żołnierzy w zimowym krajobrazie, oddając surowość przyrody oraz warunków, ale także pokazując przy tym wytrzymałość ułanów, ich hart ducha i obojętność na trud wędrówki. Jednocześnie powraca tu ulubiony motyw koni, w malowaniu których Kossakowie byli mistrzami - Jerzy, podobnie jak jego przodkowie, był zdolnym animalistą, a jego przedstawienia koni odznaczają się niezwykłą wiernością i trafnością. W oferowanej pracy malarz doskonale uchwycił zachowanie posilających się sianem zwierząt, zadbał nawet u uchwycenie niuansu, jakim jest machnięcie ogonem siwka.
zapytaj o cenę
KOSSAK Wojciech
KOSSAK WojciechKOSSAK WojciechKOSSAK Wojciech
Tytuł:Przed meczetem (1936)
Technika:olej, gwasz, tektura
Wymiary:54 x 43,5 cm
56 x 66 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "Wojciech Kossak | 1936"
Na odwrocie opinia Leszka Ludwikowskiego z 1970 roku.
Widoczne zabrudzenie lica obrazu oraz lokalnie zarysowania malatury.

PROWENIENCJA:
- kolekcja Mariana Zielińskiego (1929-2005), polskiego sportowca - sztangisty.

Więcej o obrazie Wojciecha Kossaka w przekrojowym artykule na blogu [ZOBACZ]

zapytaj o cenę
RYCHTER-JANOWSKA Bronisława
RYCHTER-JANOWSKA BronisławaRYCHTER-JANOWSKA BronisławaRYCHTER-JANOWSKA Bronisława
Tytuł:Wnętrze dworku w słoneczny dzień
Technika:olej, tektura
Wymiary:24,6 x 34,5 cm
33,5 x 43,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "B. RYCHTER-JANOWSKA"
zapytaj o cenę
ERB Erno
ERB ErnoERB ErnoERB Erno
Tytuł:Na targu
Technika:olej, tektura
Wymiary:37 x 53 cm
53,5 x 70 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.d.: "EErb"
zapytaj o cenę
GAŁEK Stanisław
GAŁEK StanisławGAŁEK Stanisław
Tytuł:Zima
Technika:olej, tektura
Wymiary:29 x 39,5 cm
41 x 53 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "ST. GAŁEK"
zapytaj o cenę
KOŁPANOWICZ Marcin
KOŁPANOWICZ MarcinKOŁPANOWICZ Marcin
Tytuł:Koncert (2003)
Technika:pastel, tektura
Wymiary:57 x 72 cm
76,5 x 91,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "Marcin | Kołpanowicz | 2003"
Opisany na odwrocie: "MARCIN KOŁPANOWICZ | KONCERT, 2003"
zapytaj o cenę
ZIN Wiktor
ZIN WiktorZIN WiktorZIN Wiktor
Tytuł:Pierwszy śnieg (1998)
Technika:pastel, gwasz, papier
Wymiary:67 x 99,5 cm
75,5 x 108 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "Wiktor Zin | 1998"

OPIS PRACY:
Wiktor Zin, poza tym, że znakomicie rysował architekturę, był również świetnym pejzażystą. W swoich pracach o tematyce krajobrazowej najczęściej wykorzystywał pastel, rzadziej akwarelę, a niekiedy łączył techniki - jak w prezentowanym obrazie - by podkreślić pewne elementy. Tutaj artysta pociągnął gwaszem miejsca, w których warstwa śniegu miała być najgrubsza.
Oferowany wielkoformatowy obraz trafnie oddaje panoramę pola pokrytego pierwszym śniegiem, z widocznymi źdźbłami traw przebijającymi się przez tę delikatną pokrywę. Horyzontalny pejzaż z majaczącym w tle zagajnikiem i zarysami chat przecinają wertykalnie linie miedz oraz odciśnięty na świeżym śniegu ślad dwukołowego wozu. Warto zwrócić uwagę na wąską, działającą kojąco kolorystykę, zamkniętą właściwie w odcieniach błękitu, szarości i brązów, z mistrzowskim wykorzystaniem celowo prześwitującej między pastelem popielatej barwy papieru.
Obraz Wiktora Zina "Pierwszy śnieg" (1998) stanowi malarską formę poetyckiego zachwytu nad polskim pejzażem.
zapytaj o cenę
STERN Jonasz
STERN JonaszSTERN Jonasz
Tytuł:Nalot (szkic do cyklu "Getto lwowskie") (ok. 1950)
Technika:tusz, papier
Wymiary:27 x 21 cm (w świetle passe-partout)
61 x 52,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Na odwrocie potwierdzenie autentyczności napisane ołówkiem przez żonę artysty, Barbarę Jaroszyńską-Stern: "Szkic do cyklu linorytów | "Getto Lwowskie" z ok. 1950 r. | Stwierdzam autorstwo Jonasza Sterna | Barbara Jaroszyńska-Stern"
zapytaj o cenę
MARKOWSKI Eugeniusz
MARKOWSKI EugeniuszMARKOWSKI EugeniuszMARKOWSKI Eugeniusz
Tytuł:Jeździec
Technika:tempera, papier
Wymiary:29 x 20 cm (w świetle passe-partout)
66,5 x 57 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "E. Markowski"
zapytaj o cenę
MONSIEL Edmund
MONSIEL EdmundMONSIEL EdmundMONSIEL Edmund
Tytuł:Wizja
Technika:ołówek, papier
Wymiary:28,5 x 20,5 cm
32,4 x 23,4 cm (z oprawą)
Uwagi: PROWENIENCJA:
- kolekcja rodziny artysty.
zapytaj o cenę
STAROWIEYSKI Franciszek
STAROWIEYSKI FranciszekSTAROWIEYSKI FranciszekSTAROWIEYSKI Franciszek
Tytuł:Kobieta z hybrydą (2002)
Technika:pastel, papier
Wymiary:50 x 70 cm
76 x 94,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany śr.g.: "FrStarowieyski | 1702"
Do pracy dołączony dokument z galerii Artemis potwierdzający proweniencję obrazu bezpośrednio z pracowni Franciszka Starowieyskiego.

OPIS PRACY:
Franciszek Starowieyski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów współczesnych, czerpał inspiracje ze sztuki secesji i surrealizmu, wypracowując ostatecznie zindywidualizowany styl malarski. W oferowanej pracy artysta zastosował wielokrotnie powracający w jego twórczości motyw sylwetki kobiety o pełnych kształtach, której towarzyszy surrealistyczne hybrydalne stworzenie. Postać widziana jest od tyłu i znajduje się blisko hybrydy mającej tułów konia (z fragmentami nasuwającymi skojarzenia raczej z umięśnionym ciałem lwa) i ptasią czaszkę w miejscu głowy. Całość wywiera na widzu silne wrażenie będące swoistą mieszanką zachwytu i niepokoju. W kompozycji został również zawarty tak znamienny dla malarstwa Franciszka Starowieyskiego erotyzm, przejawiający się nie tylko w samym ukazaniu kobiety w akcie, ale także w spleceniu nóg postaci i hybrydy.
Obraz został wykonany za pomocą pewnych, energicznych, kotłujących się linii, które kształtują ekspresyjne sylwetki. Franciszek Starowieyski w tej swobodnej kompozycji zawarł szereg charakterystycznych dla swojego malarstwa środków - wyraźny kontur, zawężenie gamy barwnej do dwóch kontrastujących ze sobą kolorów, sugestywny światłocień, jak i skupienie się na pięknie ciała. Artysta antydatował swoje prace o 300 lat wstecz, w związku z czym pastel "Kobieta z hybrydą", który powstał na początku XXI wieku, został przez malarza opatrzony datą 1702.
zapytaj o cenę
NOWOSIELSKI Jerzy
NOWOSIELSKI JerzyNOWOSIELSKI Jerzy
Tytuł:Portret (1992)
Technika:tusz, karton
Wymiary:40 x 30,5 cm
50,5 x 41 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.g.: "JERZY NOWOSIELSKI 1992"

OPIS PRACY:
Jerzy Nowosielski jest znany ze swojego unikalnego stylu, na który składały się tradycyjne tematy i motywy ikonograficzne oraz na wskroś współczesna forma artystyczna. Artysta bywa określany jako jeden z najbardziej wyjątkowych twórców w polskiej historii sztuki.
Prezentowany ujęty z profilu portret został wykonany w charakterystyczny dla Jerzego Nowosielskiego sposób, przy użyciu cienkiej, ostrej linii tuszu. Malarz w znamienny dla siebie, uproszczony i precyzyjny zarazem sposób ukazał hieratyczną w wyrazie postać, najpewniej kobiety, na co wskazują z lekka zaznaczone jedynie długie włosy okalające twarz. Oferowana praca zaskakuje finezją w kształtowaniu postaci i ukazuje jednocześnie rolę rysunku w twórczości artystycznej. Prezentowany obiekt wpisuje się w cykl podobnych prac Jerzego Nowosielskiego rysowanych tuszem i ukazujących ascetyczne anonimowe portrety w ujęciu profilowym.
zapytaj o cenę
RODZIŃSKI Stanisław
RODZIŃSKI StanisławRODZIŃSKI StanisławRODZIŃSKI Stanisław
Tytuł:Żółta chmura (2014)
Technika:gwasz, akryl, papier
Wymiary:30 x 40,5 cm
55 x 65 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "St. Rodziński"
Opisany na odwrocie: "St. Rodziński | Żółta chmura, gwasz 2014"
zapytaj o cenę
BOROWSKI Andrzej
BOROWSKI AndrzejBOROWSKI AndrzejBOROWSKI Andrzej
Tytuł:Ewa z cyklu "Złota łazienka" (2010)
Technika:akryl, technika własna, płótno
Wymiary:99,5 x 70 cm
106 x 76 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "Borowski | 2010"
Opisany na odwrocie: "Z CYKLU | ZŁOTA ŁAZIENKA | AKT PIONOWY | EWA"; "ABorowski | 2010 | akryl | złoto | tech. | własna"
zapytaj o cenę
URBANIAK Maciej
URBANIAK MaciejURBANIAK MaciejURBANIAK Maciej
Tytuł:W objęciach snu
Technika:olej, płótno
Wymiary:81 x 60 cm
90 x 69 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "M. Urbaniak"
zapytaj o cenę
DALI Salvador
DALI SalvadorDALI Salvador
Tytuł:Ukłon agrestu (Révérence du groseillier)
z cyklu Flordali - Les Fruits (1969)
Technika:litografia barwna, papier, ed. 20/35
Wymiary:56 x 36 cm (odcisk płyty)
74,5 x 55 cm (wymiary arkusza)
Uwagi:Sygnowana ołówkiem śr.d.: "Dali"
Opisana ołówkiem l.d.: "20/35"

Więcej o pracach z cyklu "Flordali - Les Fruits" w artykule na blogu [ZOBACZ]

zapytaj o cenę
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
Tytuł:Raj utracony | Szkic kobiety (praca dwustronna)
Technika:olej, tektura
Wymiary:68,5 x 48,8 cm
88,5 x 69 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.g.: "Wl Hofman"
Opisany na odwrocie: "raj utracony"

OPIS PRACY:
W obrazach Wlastimila Hofmana często powracającym tematem była zaduma nad przemijaniem. W prezentowanej pracy artysta zastosował charakterystyczną dla siebie kompozycję, w której na pierwszym planie ukazał siedzącą na skale kobietę, z kolei w tle przedstawił rozległy pejzaż z symbolicznym sztafażem. W pracy "Raj utracony" można dostrzec wymowę wanitatywną, na którą wskazuje postać z kosą, będąca prawdopodobnie personifikacją Thanatos. Melancholijny nastrój jest spotęgowany przez sam autorski tytuł, sugerujący poniekąd interpretację dzieła, ale także postać zamyślonej kobiety, jak gdyby nieświadomej sceny rozgrywającej się za jej plecami.
zapytaj o cenę
PICASSO Pablo
PICASSO PabloPICASSO PabloPICASSO Pablo
Tytuł:Portrait de femme
Technika:litografia, papier, ed. 39/500
Wymiary:54,2 x 41,3 cm (wymiary grafiki)
75,2 x 55,5 cm(wymiary arkusza)
89 x 75 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany ołówkiem p.d. przez wnuczkę artysty, Marinę Picasso: "collection homme Picasso"
Opisany ołówkiem l.d.: "39/500"
Sucha pieczęć "A limited edition after a work by Pablo Picasso" (p.d.).
Sucha pieczęć "l.m.s" (Laurent Marcel Salinas) (l.d.).
Na odwrocie drukowany dwujęzyczny zapis o historii powstania grafiki i zatwierdzeniu edycji przez spadkobierców Pabla Picassa ("Approved by the Heirs of Pablo Picasso/Approuvé par les descendants de Pablo Picasso"). Na odwrocie pieczątka "© DR. SAMIR R NEIMAT 1979".

Litografia powstała po śmierci artysty, na podstawie jego olejnego obrazu pt. "Portrait de femme" z kwietnia 1944 roku.
zapytaj o cenę
RUDOWICZ Teresa
RUDOWICZ TeresaRUDOWICZ TeresaRUDOWICZ Teresa
Tytuł:Chrystus (1985)
Technika:akwarela, gwasz, pastel, papier
Wymiary:29 x 22,5 cm (w świetle passe-partout)
48 x 40,3 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany ołówkiem p.d.: "t. Rudowicz"
Datowany ołówkiem l.d.: "85 r"
zapytaj o cenę
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz Maria
Tytuł:W loży
Technika:olej, karton
Wymiary:24 x 20 cm
46 x 40,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "J. MBrzeski | 46"
Praca jest reprodukowana w publikacji Andrzeja Wierzchowskiego Janusz Marja Brzeski (1907-1957) rysunki i obrazy (Kraków; s. 83).

PROWENIENCJA:
- zakup od rodziny artysty,
- kolekcja Jerzego Kurczyny.
zapytaj o cenę
UNIERZYSKI Józef
UNIERZYSKI JózefUNIERZYSKI JózefUNIERZYSKI Józef
Tytuł:Jezus z Nazaretu
Technika:olej, płótno
Wymiary:55,5 x 46,5 cm
69,5 x 61,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.d.: "Unierzyski"
Widoczny ubytek malatury (śr.d.) oraz miejscowe krakelury (na granicy pionowych belek blejtramu).
zapytaj o cenę
UNIERZYSKI Józef
UNIERZYSKI JózefUNIERZYSKI JózefUNIERZYSKI Józef
Tytuł:Maria w welonie
Technika:olej, płótno
Wymiary:50 x 43,5 cm
63 x 55,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "Unierzyski"
zapytaj o cenę
SRZEDNICKI Konrad
SRZEDNICKI KonradSRZEDNICKI Konrad
Tytuł:Martwa natura z kwiatami (1984)
Technika:olej, płótno
Wymiary:47 x 61,5 cm
59,5 x 73 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "Konrad Srzednicki 1984"
Opisany na blejtramie: "Konrad Srzednicki | 1984"
zapytaj o cenę
STAŃKO Michał
STAŃKO MichałSTAŃKO Michał
Tytuł:Pejzaż górski z chatami
Technika:olej, tektura
Wymiary:25 x 35 cm
37 x 46 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "M. Stańko"
zapytaj o cenę
STAŃKO Michał
STAŃKO MichałSTAŃKO Michał
Tytuł:Kościół w Poroninie (1934)
Technika:olej, tektura
Wymiary:22 x 27 cm
29 x 34 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "M. Stańko 934."
zapytaj o cenę
OFERTA GALERYJNA
Tytuł:Oferta galeryjna
Technika:Sprawdź pełną ofertę galeryjną
ponad 300 prac artystów polskich
Wymiary:Sztuka dawna | sztuka współczesna
Uwagi:Zapoznaj się z pełną ofertą galeryjną na stronie Galerii Sztuki ATTIS [link]
Strony:
x
«
»