HOFMAN Wlastimil

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:

Córko, wiara Twa Cię uzdrowiła (1964)

Technika:olej, tektura
Wymiary:16,1 x 16,5 cm
17,5 x 17,7 cm (z oprawą)
Uwagi:
Sygnowany i datowany śr.d.: "Wlastimil | Hofman 1964"
Opis autorski na odwrocie: "Córko, | wiara Twa Cię | uzdrowiła"

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

OPIS PRACY:
Olejna praca "Córko, wiara Twa Cię uzdrowiła" ukazuje scenę jednego z cudów Jezusa w Galilei, zaczerpniętą z tekstu Ewangelii św. Marka (Mk 5, 21-43). Pismo opowiada o ogarniętej wieloletnią chorobą kobiecie, która uwierzyła w boskość Jezusa słysząc jedynie opowieści o Nim. Kiedy pewnego dnia kobieta dowiedziała się o możliwości spotkania z Mesjaszem, przyszła na miejsce i dotknęła Jego płaszcza, dzięki czemu dostąpiła cudu uzdrowienia.
W kontekście prezentowanej pracy warto pamiętać, że religia chrześcijańska odegrała dużą rolę w życiu Wlastimila Hofmana, a Biblia stanowiła stałe źródło inspiracji artysty.

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny
x
«
»