BIEGAS Bolesław

Bolesław Biegas - notowania aukcyjne

Aktualna oferta aukcyjna Bolesława Biegasa. Wyniki aukcyjne. Biografia

Zachęcamy do zgłaszania prac Bolesława Biegasa na aukcję [kontakt]

BOLESŁAW BIEGAS

Bolesław Biegas w swojej pracowni

Bolesław Biegas w swojej pracowni
[źródło: POLONA]

Bolesław Biegas urodził się w 1877 roku Koziczynie k. Ciechanowa, zmarł w 1954 roku w Paryżu. Pochodził z biednej, chłopskiej rodziny, jednak dzięki wsparciu księdza Aleksandra Rzewnickiego stosunkowo wcześnie rozpocząć naukę w pracowni warszawskiego snycerza Antoniego Panasiuka. W latach 1897-1901 Bolesław Biegas kontynuował edukację w krakowskiej Szkole (później Akademii) Sztuk Pięknych pod kierunkiem Alfreda Dauna i Konstantego Laszczki. Z uczelni został wydalony z powodu rzeźby "Księga życia". Mimo skandalu, który wywołała wspomniana praca, artysta otrzymał stypendium Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, dzięki któremu wyjechał do Paryża. Tam przez krótki czas studiował w École des Beaux-Arts, jednak dość szybko porzucił ją, by na własną rękę rozwijać swoją działalność artystyczną.
Bolesław Biegas na stałe osiadł już w Paryżu, jednak aktywnie angażował się w życie kulturalne Polski. Artysta był członkiem Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu.

Twórczość Bolesława Biegasa

We wczesnej fazie twórczości rzeźbiarskiej Bolesława Biegasa można wyróżnić dwa nurty. Pierwszy z nich charakteryzowało uproszczenie i zgeometryzowanie formy, zaś drugi nawiązywanie do stylistyki secesji.

Początkowo Bolesław Biegas tworzył przede wszystkim rzeźby, jednak po 1900 roku, za sprawą Stanisława Wyspiańskiego, zainteresował się również malarstwem.

Artysta stworzył serię obrazów politycznych, namalował również cykl "Wampiry wojny", który prezentował fantastyczne stwory i zwierzęta. Następnie Bolesław Biegas pracował nad innymi cyklami malarskimi, m.in. cyklem "Mistyka Nieskończoności" oraz serią płócien poświęconym wybitnym osobistościom. Po II wojnie światowej artysta podjął się stworzenia cyklu obrazów "Narody" oraz "Politycy".

Poza twórczością w dziedzinie sztuk plastycznych Bolesław Biegas zajmował się również literaturą, pisał dramaty.

Bolesław Biegas - wystawy i kolekcje

Bolesław Biegas brał udział w salonach paryskich: Jesiennym, Niezależnym, Société Nationale des Beaux-Arts. Jego indywidualne wystawy były organizowane w wielu prywatnych galeriach w Paryżu, Petersburgu, Kijowie, Rzymie, Londynie i Amsterdamie. Swoje prace artysta wysyłał także na wystawy w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych oraz Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych.

W 2015 roku w Warszawie zostało otwarte Muzeum im. Bolesława Biegasa, które posiada w swoich zbiorach największa na świecie ekspozycja stałą malarstwa i rzeźby tego twórcy. Prace Bolesława Biegasa znajdują się również w kolekcjach wielu innych muzeów, m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie i Musee d'Orsay w Paryżu.

Artykuły o Bolesławie Biegasie

"Ciekawe to życie Biegasa we wszelkich przejawach. Od dzieciństwa czuł się chłopak natchnionym, tak kiedy brał glinę z podnóża rozwalonych siedzib wiejskich, ukradkiem lepiąc przedziwnych kształtów figury [...]. Mam jego zeszyt z pierwszemi notatami. Przebija w nich głębsza myśl, zastanowienie się nad ludzką dolą i niedolą - ciągłe wycieczki na pole dziejów ludzkiego życia. A co najwięcej zadziwnia, to owa nieustanna walka o prawo tworzenia, pisania. Uważano podówczas, że dziecko chłopskie nie umie, nie powinno tworzyć, a co najsmutniejsza, że mu to wprost wzbraniano."

"Najgłębsze utwory Biegasa zrodzone są w błyskawicy jasnowidzenia. Nie czerpie on natchnienia z galeryi sztuk, z wystaw, z literatury - lecz z wielkiej kopalni prawdy, z idei. - Sztuka Biegasa, rosnąc na tem wiecznie zielonem drzewie, wydaje i badyle z szyszkami, kolącemi na przewiewnym pagórku i kwiaty błękitne o mistycznym zapachu."

"Pomniejsze rzeźby nie potrzebują tłómaczeń, są to przeważnie główki, które Biegas robił pod wpływem chwilowego natchnienia, kilka z nich ma głębszą wartość, jak np. "Opadły ostatnie liście jesieni" [...]. Dziwną ma Biegas łatwość w obejmowaniu różnorodnych tematów i oddania właściwego ich znaczenia. Duch artysty śmiały, płomienny, walczy za pomocą swych rzeźb o zwycięstwo idei, wychodzących daleko po za szarzyznę życia. - Mistrz odczuwa subtelne drgnienia i przejawy życia duszy. W dziełach swych porywa, wzrusza, zaciekawi swą siłą twórczą, głębią ducha."

~ Henryk Biegeleisen

[Cyt. za: Biegeleisen H., Rzeźba i malarstwo: Bolesław Biegas, Warszawa 1915, s. 6, 10, 13 (pisownia oryginalna).]

Poszukujemy prac

Przyjmujemy obrazy Bolesława Biegasa na aukcje sztuki - wycena obrazów, skup i sprzedaż aukcyjna sztuki Bolesława Biegasa.
Jeśli chcą Państwo sprzedać dzieła Bolesława Biegasa, zapraszamy do kontaktu [link].

Poszukujemy prac

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt

x
«
»