KRYGIER Stefan

Stefan Krygier - notowania aukcyjne

Aktualna oferta aukcyjna Stefana Krygiera. Wyniki aukcyjne. Biografia

Zachęcamy do zgłaszania prac Stefana Krygiera na aukcję [kontakt]

STEFAN KRYGIER

Stefan Krygier urodził się w 1923 roku w Łodzi, zmarł tamże w 1997 roku. W latach 1945- 1950 studiował w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa kierowanym przez Stefana Wegnera, a także na Wydziale Plastyki Przestrzennej u Władysława Strzemińskiego. Od 1957 roku prowadził pracownię grafiki użytkowej, później artystycznej. W 1963 roku Stefan Krygier poszerzył swoją edukację o studia architektoniczne na Politechnice Warszawskiej, co umożliwiło mu objęcie posady w Instytucie Architektury Politechniki Łódzkiej (1975).

Od czasów studiów w PWSSP w Łodzi Stefan Krygier współpracował ściśle z Władysławem Strzemińskim w zakresie projektowania wnętrz, organizacji wystaw i tworzenia tekstów z teorii sztuki. W 1947 roku artysta wspólnie z Władysławem Strzemińskim opublikował pracę pt. "Widzenie gotyku".

Był współzałożycielem artystycznej "Grupy St-53" działającej na Górnym Śląsku, brał udział w działaniach Klubu Młodych Artystów i Naukowców, był uczestnikiem sympozjów Złotego Grona w Zielonej Górze, a także uczestniczył w plenerach w Osiekach.

Twórczość Stefana Krygiera

Stefan Krygier tworzył malarstwo, grafikę, rzeźbę, podejmował działania na pograniczu form przestrzennych i environment. Indywidualny styl artysty ukształtował się jako wypadkowa licznych wpływów i inspiracji. Artysta wychodząc od sztuki konstruktywizmu i unizmu, wprowadził do swojej sztuki elementy o charakterze konceptualnym.

W swojej sztuce Stefan Krygier podejmował temat relacji sztuki dawnej w stosunku do współczesnej. Z jednej strony inspirował się sztuką egipską i renesansową, z drugiej sięgał do założeń konstruktywizmu i konceptualizmu. Dążył do syntezy form przestrzennych i malarstwa ("Ośrodek kondensacji formy", 1970).

Istotnym wydarzeniem była wizyta w Egipcie w 1966 roku, w efekcie której artysta stworzył serię prac malarskich i rzeźbiarskich. W tych pracach niezwykle istotną rolę odgrywała faktura i relacje światłocieniowe. W następstwie tych eksperymentów formalnych artysta zaczął tworzyć obiekty z metalowych płyt, których powierzchnie pokrywał złożonymi warstwami różnorodnych elementów.

Początkowo Stefan Krygier opierał swoje kompozycje na geometrycznych formach, jednak z czasem wprowadził do swojej sztuki organiczne kształty.

Stefan Krygier - wystawy i wyróżnienia

Artysta eksponował swoje prace na licznych wystawach, m.in. w Muzeum Historii Miasta Łodzi, Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego w Warszawie, Muzeum Architektury we Wrocławiu i Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Stefan Krygier w 1972 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 1973 roku otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II stopnia.

Poszukujemy prac

Przyjmujemy obrazy Stefana Krygiera na aukcje sztuki - wycena obrazów, skup i sprzedaż aukcyjna sztuki Stefana Krygiera.
Jeśli chcą Państwo sprzedać dzieła Stefana Krygiera, zapraszamy do kontaktu [link].

Zobacz galerię obrazów Stefana Krygiera w Krakowskim Domu Aukcyjnym [link].

Poszukujemy prac

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt

x
«
»