BRZOZOWSKI Tadeusz

BRZOZOWSKI Tadeusz BIOGRAFIA

Tytuł:

Oćma zaprzańca (1975)

Technika:tusz, papier
Wymiary:55,5 x 42,5 cm
84,5 x 68 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:sygn. l.g.: „t. B. 75.”
opis autorski l.g.: „oćma | zaprzańca”, p.g.: „3/4.R.”

OPIS PRACY:
Rysunek odgrywał ogromną rolę w twórczości Tadeusza Brzozowskiego. Artysta posługiwał się w nich giętką, naznaczoną niepowtarzalnym charakterem stylu malarza kreską, którą wyznaczał surrealistyczne kompozycje wpisujące się w nurt abstrakcji lirycznej. Ważnym elementem dzieł Tadeusza Brzozowskiego były podsycające nadrealność niepokojące nazwy. W prezentowanej pracy artysta użył w tytule archaizmów, by dopełnić wyraz silnie ekspresyjnego, pobudzającego wyobraźnię rysunku, którego oddziaływanie oparte jest na kontraście kierunków oraz współwystępowaniu dramatycznych, szarpanych kresek i płynnej, miękko prowadzonej linii.

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny
x
«
»