KOBZDEJ Aleksander

Aleksander Kobzdej - notowania aukcyjne

Aktualna oferta aukcyjna Aleksandra Kobzdeja. Wyniki aukcyjne. Biografia

Zachęcamy do zgłaszania prac Aleksandra Kobzdeja na aukcję [kontakt]

ALEKSANDER KOBZDEJ

Aleksander Kobzdej urodził się w 1920 roku w Olesku na Ukrainie, zmarł w 1972 roku w Warszawie. Zajmował się architekturą, malarstwem i rysunkiem, tworzył także obiekty przestrzenne. W 1939 roku rozpoczął studia architektoniczne na Politechnice Lwowskiej, które kontynuował do 1941 roku. Równocześnie studiował malarstwo w pracowni Władysława Lama na tej samej uczelni. Po zakończeniu wojny Aleksander Kobzdej rozpoczął naukę na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Eugeniusza Eibischa. Studia w zakresie architektury kontynuował natomiast na Politechnice Gdańskiej, gdzie otrzymał dyplom w 1946 roku i gdzie przez następne cztery lata pracował jako wykładowca.
W 1951 roku Aleksander Kobzdej przeniósł się do Warszawy i związał się na pewien czas ze stołeczną Akademią Sztuk Pięknych. W latach 1965-1966 kierował katedrą malarstwa w Hochschule für Bildende Kunste w Hamburgu.

Twórczość Aleksandra Kobzdeja

Aleksander Kobzdej powszechnie znany jest jako czołowy reprezentant malarstwa socrealistycznego w Polsce (obraz artysty pt. "Podaj cegłę" z 1950 roku stał się symbolem polskiego malarstwa okresu socrealizmu). W jego artystycznym dorobku nie brakuje jednak obrazów abstrakcyjnych i przestrzennych reliefów, wykonanych w duchu taszyzmu. Ponadto Aleksander Kobzdej tworzył także scenografie, plakaty i ilustracje książkowe.

W okresie studiów malarstwo Aleksandra Kobzdeja bliskie było założeniom postimpresjonistycznym. Wówczas już można było także zauważyć fascynację sztuką niefiguratywną, przede wszystkim abstrakcją organiczną. W drugiej połowie lat 40. Aleksander Kobzdej ulegał coraz wyraźniejszym tendencjom realistycznym, co nasiliło się znacząco w momencie wprowadzenia doktryny realizmu socjalistycznego w 1949 roku.
Artysta wypracował styl malarski niemal w pełni realizujący postulaty teoretyków sztuki socrealistycznej – charakteryzowała go bezpośredniość i schematyczność, uproszczony realizm i jasno określona konstrukcja obrazu. Również pod względem doboru tematów Aleksander Kobzdej konsekwentnie spełniał najważniejsze założenia doktryny.
Pod wpływem podróży do Chin i Wietnamu odbytej w 1954 roku jego twórczość zyskała nieco bardziej ekspresyjny charakter; rysunek uległ rozluźnieniu, a kontrasty barwne i światłocieniowe zyskały na intensywności.

Pod koniec lat 50. Aleksander Kobzdej odbył podróż po Europie Zachodniej, która diametralnie zmieniła jego podejście do sztuki. Niemal zupełnie porzucił malarstwo przedstawieniowe i zaczął tworzyć metaforyczne kompozycje o niepokojących formach oraz ciemnej i zawężonej gamie barwnej. Wyraźny wpływ na jego twórczość miało francuskie malarstwo informelu. Aleksander Kobzdej pokrywał płótna grubymi warstwami malarskimi o
zróżnicowanej fakturze. Coraz częściej w pole obrazowe wprowadzał także materiały niemalarskie: siatki, sznurki, fragmenty metalu i drewna. Jego prace stawały się coraz bliższe przestrzennym reliefom.

W drugiej połowie lat 60. Aleksander Kobzdej zaczął tworzyć charakterystyczne kompozycje – dwa pasma podobrazia pokryte jednolitym kolorem, między którymi tworzy się szczelina wypełniona przestrzenną, organiczną materią.
Ostatnie lata życia artysta poświęcił natomiast rzeźbiarskim konstrukcjom z masy plastycznej – kłębiącym się bezkształtnym formom udrapowanym na metalowej siatce.

Aleksander Kobzdej - nagrody, wystawy, kolekcje

W latach 50. twórczość Aleksandra Kobzdeja cieszyła się dużym uznaniem władz komunistycznych, w związku z czym malarz otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych. Ponadto reprezentował Polskę na najważniejszych zagranicznych wydarzeniach artystycznych, m.in. na Biennale w Wenecji w 1954 roku, Biennale w Sao Paolo w 1959 roku czy Documenta III w Kassel w 1964.
Brał udział w corocznych Ogólnopolskich Wystawach Plastyki organizowanych w Warszawie.

W 1992 roku, w 20-lecie śmierci malarza, warszawskie muzeum Akademii Sztuk Pięknych zorganizowało monograficzną wystawę jego prac.

Obrazy Aleksandra Kobzdeja znajdują się w licznych kolekcjach, m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Sztuki w Łodzi, a także w
muzeach i kolekcjach zagranicznych, m.in. w MoMa i The Guggenheim Museum w Nowym Jorku, Moderna Museet w Sztokholmie, Musee d'Art Moderne w Sao Paulo, Rockefeller Collection, G. David Thompson Collection czy Sammlung Beitz w Essen.

Poszukujemy prac

Przyjmujemy obrazy Aleksandra Kobzdeja na aukcje sztuki - wycena obrazów, skup i sprzedaż aukcyjna sztuki Aleksandra Kobzdeja.
Jeśli chcą Państwo sprzedać dzieła Aleksandra Kobzdeja, zapraszamy do kontaktu [link].

Poszukujemy prac

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt

x
«
»