CYBIS Jan

Jan Cybis urodził się w 1897 roku, zmarł w 1972 r. Studiował w Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu oraz w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Józefa Pankiewicza. Był członkiem Komitetu Paryskiego: grupy studentów Pankiewicza, którzy w 1924 roku wyjechali do Paryża, by doskonalić warsztat i obcować z francuską sztuką. Artyści przeobrazili się w nieformalną grupę artystyczną. Jan Cybis był jej głównym teoretykiem. Po powrocie do Polski w 1931 roku publikował swoje teksty w „Głosie Plastyków” i „Wiadomościach Artystycznych”. Po II wojnie światowej objął stanowisko prezesa ZPAP. W 1948 roku, po dwóch latach prowadzenia katedry malarstwa na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Obrazy Jana Cybisa odznaczały się ciekawą fakturą i harmonią barw. Początkowo warstwa malarska była nanoszona drobnymi lecz wyraźnymi pociągnięciami pędzla. W późniejszych latach swojej twórczości zaczął coraz odważniej eksperymentować z fakturą farby nanosząc coraz grubsze warstwy malatury i wielokrotnie przemalowując skończone prace.

 

TEKSTY ARTYSTY O MALARSTWIE

„Z rozbicia tradycyjnych malarskich pojęć przez rewolucję impresjonistów pozostał nienaruszony jedynie kontrast barwny, narzędzie potężne, zdolne zbudować nowe malarstwo. Wszystko zatem, tak jak w oku naszym, tak i na obrazie jest kolorem. Czysty rysunek, czysta forma to konwenanse krępujące naszą właściwą apercepcję świata, egzystują jedynie w naszej pamięci, w naszym smaku, w naszych nawykach, nie w oku w bezpośrednim naszym odczuwaniu. Jak stare nawyki myślowe, leniwość myślenia, nie pozwalają nam na jasny sąd o rzeczach, tak zagradzają nam one drogę do własnych doznań, jedynej dostępnej nam prawdy o świecie, tej prawdy wyrażającej się w sztuce w nowych harmoniach i nowym pięknie”.

- Jan Cybis, „Notatki o malarstwie”, Dwumiesięcznik Sztuka, nr 1/85, s. 54.

 

poszukujemy prac artysty

 

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt