STYKA Jan

STYKA Jan
STYKA JanSTYKA JanSTYKA Jan
Tytuł:W cerkwi
Technika:olej, tektura
Wymiary:29 x 27,5 cm
41,7 x 39,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:sygn. p.d.: "Jan Styka" (wydrapane w farbie)
Obraz posiada ekspertyzę wydaną przez Agencję Art Konsultant Adama Konopackiego.
Fragment ekspertyzy: "Kompozycja pierwotnie większa, obcięta zapewne przez samego artystę. [...] Praca wiąże się z nieznaną kompozycją, być może powstała przed 1896, w trakcie prac przygotowawczych do panoramy Golgota, w czasie gdy Styka odwiedził Ziemię Świętą, by lepiej poznać atmosferę miejsca Męki Pańskiej."

OPIS PRACY:
Jan Styka znany jest przede wszystkim jako autor panoram, chociaż malował również obrazy na niewielkich formatach. Prezentowana praca przynależy do bliskiego akademizmowi nurtu, w którym artysta przedstawiał sceny rodzajowe z widocznym zainteresowaniem w aspektach kostiumologicznych. W obrazie Jan Styka przedstawił dwóch trzymających świece księży prawosławnych w bogato haftowanych szatach i czarnych kłobukach, w tle widoczne jest wnętrze cerkwi oraz zarys trzeciej postaci. Wzrok jednego z kapłanów spotyka się ze spojrzeniem widza. Ciepła kolorystyka oraz szkicowy sposób malowania oddają poważny nastrój trwającego w świątyni obrzędu, pozwalają poczuć zapach palonych świec i usłyszeć szum poruszających się, ciężkich szat.

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny

 

JAN STYKA - NOTA BIOGRAFICZNA

Jan Styka

 

Jan Styka
[Źródło: NAC]

 

 

Jan Styka urodził się w 1858 roku we Lwowie, zmarł w 1925 roku w Rzymie. Studia artystyczne rozpoczął w 1877 roku na Akademii Wiedeńskiej, następnie kontynuował ją w Rzymie. W roku 1882 przeniósł się do Krakowa i przez trzy lata doskonalił warsztat na Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jana Matejki. Po zakończeniu edukacji przebywał we Lwowie, później w Paryżu, by ostatecznie w 1910 roku przenieść się do Włoch. Artysta chętnie podróżował, odwiedził np. Grecję, Palestynę i Stany Zjednoczone. Był członkiem Akademii Świętego Łukasza w Rzymie. Uczestniczył m.in. w Salonach Paryskich oraz Wystawie Światowej w Saint Louis.

Jan Styka jest znany przede wszystkim jako współtwórca panoram: „Męczeństwo chrześcijan w cyrku Nerona”, „Ukrzyżowanie” (powstałe dla Forest Lawn Memorial Park w Los Angeles), „Golgota”, „Panorama Racławicka”, a także namalowana na zamówienie węgierskie „Bem-Petofi”. Artysta malował również bliskie akademizmowi obrazy o treściach alegorycznych, sceny o tematyce batalistycznej oraz religijnej, często czerpał także z historii starożytnej i eposów Homera. Odrębną dziedziną jego twórczości są znakomite, oddające rys charekterologiczny portrety powstałe na zamówienia papieża, polityków i artystów.
Poza malarstwem Jan Styka zajmował się także grafiką użytkową i ilustratorstwem, był autorem oprawy graficznej wydania "Quo vadis?" Henryka Sienkiewicza.

Dzieła artysty cechuje subtelność w przedstawieniu postaci („Pieta”, „Nimfa Kalipso odnajduje Odysa”) oraz nastrojowość osiągana za pomocą długich, rozmywających kontury pociągnięć pędzla. Elementy natury w scenach batalistycznych oddane są niezwykle precyzyjnie, natomiast w scenach rodzajowych malarsko lub wręcz impresjonistycznie, co dodatkowo nadaje specyficzny klimat jego obrazom.

Dzieła artysty znajdują się w licznych kolekcjach na całym świecie, m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, Muzeum Okręgowego w Tarnowie czy Muzeum na Zamku w Łęczycy.

Dwaj synowie artysty - Tadeusz oraz Adam Styka, również zostali malarzami.

 

Poszukujemy prac

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

 

x
«
»