BOGUSZ Marian

Marian Bogusz - notowania aukcyjne

Aktualna oferta aukcyjna Mariana Bogusza. Wyniki aukcyjne. Biografia

Zachęcamy do zgłaszania prac Mariana Bogusza na aukcję [kontakt]

MARIAN BOGUSZ

Marian Bogusz urodził się w 1920 roku w Pleszewie, zmarł w 1980 roku w Warszawie. Zajmował się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą i scenografią. W 1940 roku został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu hitlerowskim, Forcie VII w Poznaniu. Część okupacji spędził w obozie koncentracyjnym Mauthausen. Po wojnie zamieszkał w Warszawie.
W latach 1946-1948 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, m.in. u Jana Cybisa i Jana Sokołowskiego. Dyplom uzyskał w roku 1948.
Artysta od 1947 roku działał w warszawskim Klubie Młodych Artystów i Naukowców.

Marian Bogusz w 1956 roku założył Galerię Krzywe Koło, która funkcjonowała w warszawskim Staromiejskim Domu Kultury. Działalność galerii obejmowała organizację wystaw sztuki współczesnej oraz tworzenie kolekcji dzieł sztuki artystów awangardy. W ramach Galerii Krzywe Koło Bogusz pracował również jako animator kultury. Artysta inicjował również plenery w Osiekach oraz Lubelskie Spotkania Plastyczne (1976-1978), będąc niewątpliwie najaktywniejszych propagatorem sztuki w powojennej Polsce.

Artysta był również inspiratorem i współuczestnikiem Wystawy Sztuki Nowoczesnej w Krakowie (1948-1949), która była przełomowym wydarzeniem w historii sztuki polskiej.
Marian Bogusz wprowadził też na grunt polski ideę kształtowania przestrzeni krajobrazu poprzez rzeźbę. Z jego inicjatywy odbyło się Biennale Form Przestrzennych w Elblągu (1965). Artysta był również autorem niezrealizowanego projektu trasy łączącej Muzeum Narodowe w Warszawie z filią nad Zalewem Zegrzyńskim.

Twórczość Mariana Bogusza

Wczesne prace Mariana Bogusza cechowało dążenie do syntezy wyrazu, malarz wypowiadał się wówczas w języku abstrakcji. Artysta zawierał w swoich pracach również znaczenia metaforyczne, ocierając się niekiedy o elementy surrealizmu.
W okresie socrealizmu Marian Bogusz wycofał się nieco z życia artystycznego, ograniczając swoją twórczość do projektów scenografii i wystaw.
W połowie lat 50. malarz rozpoczął współpracę ze Zbigniewem Dłubakiem i Kajetanem Sosnowskim, z którymi w 1955 roku założył Grupę 55. Powstanie Grupy było sprzeciwem wobec socrealizmu, estetyzującej formuły koloryzmu oraz ekspresjonistycznej twórczości eksponowanej na Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki "Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi" w warszawskim Arsenale. Grupa 55 była zainteresowana sztuką nowoczesną w jej aktualnych przejawach, sztuką metaforyczną, w której umowność formy łączyła się z aluzją, przy zastosowaniu rygorystycznej kompozycji, której wyraz wzmacniała jaskrawa kolorystyka.
Pierwsza wystawa Grupy odbyła się w sierpniu 1955 roku w warszawskim Salonie Desy. Miała być ona kontrwystawą do wspomnianej wyżej ekspozycji w Arsenale.
Prace Grupy 55 charakteryzowały się plakatowością formy i barwy, która miała pewne znaczenie symboliczne, pozbawiona była jednak niuansów właściwych koloryzmowi. Artyści malowali szerokimi plamami jaskrawo zestawianych barw, silnie upraszczając formę, przy zachowaniu specyficznej, monumentalnej trójwymiarowości.
W tym okresie Marian Bogusz sięgał ku malarstwu figuratywnemu, stosując daleko posuniętą deformację, która miała znaczenie metaforyczne.
Od 1959 roku malarz zaczął eksperymentować z informelem, stosując bogatą fakturę, którą konstruował m.in. poprzez użycie gipsu. Artysta koncentrował się wówczas na wartościach czysto plastycznych, porzucając aluzje i odniesienia metaforyczne.
W późnej twórczości Marian Bogusz zafascynował się teorią unizmu Władysława Strzemińskiego, zaczął dążyć do ascetyzmu i wyzwolenia od emocji.
A ostatnich latach życia malarz sięgnął do tradycji abstrakcji geometrycznej.

Marian Bogusz - kolekcje i zbiory

Duża część dorobku Mariana Bogusza znajduje się w rodzinnym mieście artysty, w Muzeum Regionalnym w Pleszewie (ponad 200 prac). Obrazy artysty są również częścią wielu innych kolekcji muzealnych, m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Sztuki w Łodzi czy "Zachęty".

Poszukujemy prac

Przyjmujemy obrazy Mariana Bogusza na aukcje sztuki - wycena obrazów, skup i sprzedaż aukcyjna sztuki Mariana Bogusza.
Jeśli chcą Państwo sprzedać dzieła Mariana Bogusza, zapraszamy do kontaktu [link].

Poszukujemy prac

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt

x
«
»