WYSPIAŃSKI Stanisław

Stanisław Wyspiański - notowania aukcyjne

Aktualna oferta aukcyjna Stanisława Wyspiańskiego. Wyniki aukcyjne. Biografia

Zachęcamy do zgłaszania prac Stanisława Wyspiańskiego na aukcję [kontakt]

WYSPIAŃSKI Stanisław
WYSPIAŃSKI StanisławWYSPIAŃSKI StanisławWYSPIAŃSKI Stanisław
Tytuł:Jaskółki (dymówki)
Technika:pastel, papier
Wymiary:61 x 46,5 cm (w świetle oprawy)
68,5 x 53,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Opisany p.śr. [nieczytelne]
Na papierze filigran "L. BERVILLE" (p.g.), "Lalanna" [?] (l.d.)
Na odwrocie adnotacja na temat rysunku.
Widoczny ślad po naderwaniu papieru (ok. 3,5 cm) śr.g. oraz uszkodzenia podłoża w dwóch narożnikach (p.g. i l.d.).

OPIS PRACY:
Stanisław Wyspiański jest określany jako jedna z największych indywidualności artystycznych w polskiej historii sztuki. Wypowiadał się w wielu dziedzinach plastycznych oraz literackich i stał się czołowym twórcą okresu Młodej Polski.
W sztuce Stanisława Wyspiańskiego głównym środkiem wyrazu była linia, za pomocą której, z wielką sprawnością ręki, malarz uwieczniał z artystycznym polotem kadry zaobserwowane przenikliwym spojrzeniem. W obrazach, projektach witraży oraz polichromiach wykorzystywał różnorodne motywy, najczęściej roślinne, które były efektem wnikliwych studiów z natury. Do największych i powszechnie znanych osiągnięć artysty należy stworzenie polichromii (1895 r.; z późniejszymi zmianami) i witraży (1897 – projekty) dla kościoła oo. Franciszkanów w Krakowie.
Prezentowana praca "Jaskółki (dymówki)" została wykonana w znamiennej dla artysty technice, jaką był pastel i ukazuje studia tytułowych zwierząt. Te niewielkie, niebiesko-czarne ptaki wyróżniają się charakterystycznym, czerwonym ubarwieniem w partii czoła i podgardla oraz jasnym spodem ciała – ich upierzenie Stanisław Wyspiański znakomicie oddał w omawianym obrazie, wykorzystując swobodną linię i subtelny kolor.
Co znaczące w kontekście prezentowanej pracy, między innymi dzięki listom Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla i zapiskom wspomnień Władysława Ekielskiego wiadomym jest, że artysta zamierzał na ścianach wspominanej już, franciszkańskiej świątyni stworzyć fryz z przedstawieniami lecących ptaków, wśród których pojawić się miały także jaskółki. Przykładający ogromną wagę do wierności względem natury Stanisław Wyspiański, przygotowując się do realizacji pierwotnej koncepcji, tworzył szkice w gabinecie historii naturalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z zachowaniem pewniej ostrożności można przypuszczać więc, że oferowane dzieło "Jaskółki (dymówki)" powstało właśnie przy tej okazji i było związane z pracami projektowymi, jakie artysta prowadził z myślą o polichromiach w krakowskim kościele oo. Franciszkanów.

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny
WYSPIAŃSKI Stanisław
WYSPIAŃSKI StanisławWYSPIAŃSKI StanisławWYSPIAŃSKI Stanisław
Tytuł:Józef Mehoffer w pracowni (ok. 1891)
Technika:kredka, papier
Wymiary:42 x 38,8 cm (w świetle oprawy)
65,1 x 50,7 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Opisany l.d.: “rys. Wyspiański”, śr. d. “wysp. rysował J. Mehoffera”

OPIS PRACY:
Stanisław Wyspiański przez cały okres swojej twórczości dużo rysował i szkicował dokumentując otaczający go świat ludzi i natury, portretował również swoich znajomych, m.in. Konstantego Laszczkę czy właśnie Józefa Mehoffera. Prezentowany rysunek powstał prawdopodobnie w okresie, kiedy to Stanisław Wyspiański dzielił pokój-pracownię przy paryskiej rue de l’Échaudé z Józefem Mehofferem. Praca ukazuje młodego artystę przy pracy, siedzącego w chałacie i kaszkiecie przed sztalugą, z paletą w lewej i pędzlem w prawej dłoni. Kompozycję po bokach zamykają diagonalne linie kotar, draperii i zwiniętych papierów, których pełno było w niewielkim pokoju malarzy, o czym świadczą wykonywane przez Wyspiańskiego malarskie widoki pracowni, obecnie przechowywane w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie i Poznaniu. Warto również wspomnieć, że Wyspiański Józefa Mehoffera przy pracy przedstawiał niejednokrotnie – wizerunek z 1893 roku pt. “Józef Mehoffer w pracowni” ukazujący malarza w podobnym stroju, tym razem jednak wykonany techniką olejną, znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie.

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny

STANISŁAW WYSPIAŃSKI

Stanisław Wyspiański

Stanisław Wyspiański
[Źródło: Zbiory Cyfrowe MNK]

Stanisław Wyspiański urodził się w 1869 roku w Krakowie, zmarł tamże w 1907 roku. Był artystą wszechstronnym: wyrażał się zarówno w sztukach plastycznych, jak i twórczości literackiej, dramacie i poezji.
Był synem rzeźbiarza, Franciszka Wyspiańskiego. Ukończył krakowskie gimnazjum św. Anny, do którego uczęszczał ze swoim przyjacielem z czasów nauki w Szkole Ćwiczeń – Józefem Mehofferem, w tym okresie zaprzyjaźnił się również z Lucjanem Rydlem. W wieku 15 lat Stanisław Wyspiański zaczął uczestniczyć w wykładach w krakowskiej Szkole Sztuk Pięnych w charakterze wolnego słuchacza. W 1887 roku rozpoczął regularne studia na tej uczelni, uczęszczając na zajęcia do pracowni Jana Matejki. Równolegle Stanisław Wyspiański studiował historię sztuki i literatury na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 1990 roku malarz wyruszył na artystyczną podróż po Europie, zwiedził wówczas Włochy, Czechy, Niemcy, Szwajcarię i Francję. Przez krótki czas, w latach 1891-1894 przybywał w Paryżu, gdzie po nieudanej próbie dostania się do paryskiej École des Beaux-Arts, kontynuował naukę w prywatnej Académie Colarossi. Wtedy też po raz pierwszy zetknął się z twórczością Paula Gauguina, nabistów oraz drzeworytem japońskim.
Po powrocie do Krakowa Stanisław Wyspiański dużo tworzył w różnorodnych technikach, wykładał na macierzystej uczelni (od 1902 roku kierował zakładem malarstwa religijnego), pracował m.in. jako kierownik graficzny czasopisma "Życie", a także wystawiał swoje sztuki w krakowskim Teatrze Miejskim. Czynnie uczestniczył w życiu kulturalnym i artystycznym miasta, był jednym z współzałożycieli TAP "Sztuka", współpracował również z TPSP, TZSP oraz stowarzyszeniem Polska Sztuka Stosowana.

Sztuka Stanisława Wyspiańskiego

Stanisław Wyspiański tworzył najczęściej w technice pastelu, co z jednej strony odpowiadało ekspresyjno-secesyjnej formule sztuki artysty, ale z drugiej uzależnione było od jego reakcji alergicznych na związki zawarte w farbach olejnych. Główną domeną twórczości malarza były portrety, zarówno te oficjalne, ukazujące postaci ze świata inteligencji oraz sztuki, jak i bardziej intymne, przedstawiające dzieci oraz ludzi z bliskiego otoczenia artysty. Dużą rolę w sztuce Stanisława Wyspiańskiego odgrywał także pejzaż i natura, a w szczególności polska flora, którą malarz studiował w swoim Zielniku.
Jednym z popularniejszych cykli w historii twórczości artysty jest również zespół widoków z tzw. "Błękitnej Pracowni" przy ul. Krowoderskiej na Kopiec Kopciuszki. Poza tym malarz wykonywał również prace o charakterze symbolicznym i ilustracyjnym, opracował m.in. zespół rysunków do Illiady Homera czy ilustracje do tomików wierszy Lucjana Rydla.

Prace Stanisława Wyspiańskiego charakteryzowała dekoracyjność przejawiająca się w giętkości linii oraz licznych motywach roślinnych, a także bystra obserwacja obiektu przejęta zapewne od jego mistrza, Jana Matejki. Dynamiczne wykończenie szczegółów i tła kojarzyć się mogą natomiast z francuskim impresjonizmem i niemieckim ekspresjonizmem.

Kolejną ważną dziedziną w dorobku artystycznym Stanisława Wyspiańskiego było malarstwo monumentalne. Artysta projektował m.in. witraże do katedry rzymskokatolickiej we Lwowie oraz do katedry na Wawelu. Mianem opus magnum malarza można natomiast niewątpliwie nazwać wnętrza kościoła Franciszkanów w Krakowie, do którego zaprojektował on polichromie części wschodniej (proj. 1895) oraz witraże prezbiterium oraz fasady zachodniej (proj. 1897).

Stanisław Wyspiański

Stanisław Wyspiański, Autoportret (1903), Muzeum Narodowe w Krakowie
[Źródło: Zbiory Cyfrowe MNK]

Należy również wspomnieć o szczególnych zasługach Stanisława Wyspiańskiego dla rozwoju typografii polskiej i sztuki książki – artysta bowiem zwracał uwagę na estetykę wydań książkowych, kontrolował każdy etap wydruku swoich dramatów, sam zaprojektował opartą na kapitale rzymskiej czcionkę, projektował również winiety i okładki. Poza tym był autorem kilku ekslibrisów.

Nieocenione są też zasługi Stanisława Wyspiańskiego w dziedzinie teatru i scenografii. Artysta sam projektował stroje i rekwizyty do pisanych przez siebie dramatów i sztuk, które reżyserował. Malarz był zwolennikiem idei Gesamkunstwerk, która uwzględniała jedność wszystkich sztuk i rozumienie wieloaspektowego dzieła jako jedności twórczej, dlatego też dążył do tego by być jednocześnie autorem tekstów, projektantem kostiumów i scenografii, a także reżyserem spektakli. Udało się to artyście jednak tylko raz, w przypadku przedstawienia Bolesław Śmiały w krakowskim Teatrze Miejskim (1904).

Stanisław Wyspiański zajmował się również projektowaniem wnętrz, był autorem koncepcji wyposażenia mieszkania Tadeusza Boya-Żeleńskiego przy ul. Karmelickiej czy wnętrz Domu Towarzystwa Lekarskiego przy ul. Racławickiej. Opracowywane przez artystę projekty mebli i dekoracji odwoływały się do sztuki ludowej i secesji, często również posiadały "ukryte" funkcje – np. krzesła w sali posiedzeń DTL miały zapobiegać zaśnięciu. Z działalności architektonicznej artysty trzeba również wymienić idylliczny projekt przebudowy Wawelu "Akropolis", który powstał we współpracy z Władysławem Ekielskim.

Stanisław Wyspiański - kolekcje

Dzieła Stanisława Wyspiańskiego znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i muzealnych, największy zbiór prac artysty posiada natomiast Muzeum Narodowe w Krakowie.

Poszukujemy prac

Przyjmujemy obrazy Stanisława Wyspiańskiego na aukcje sztuki - wycena obrazów, skup i sprzedaż aukcyjna sztuki Stanisława Wyspiańskiego.
Jeśli chcą Państwo sprzedać dzieła Stanisława Wyspiańskiego, zapraszamy do kontaktu [link].

Zobacz galerię obrazów Stanisława Wyspiańskiego w Krakowskim Domu Aukcyjnym [link].

Poszukujemy prac

NIEDOSTĘPNE OBRAZY STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

x
«
»