ŻECHOWSKI Stefan

STEFAN ŻECHOWSKI - NOTA BIOGRAFICZNA

Stefan Żechowski urodził się w 1912 roku w Książu Wielkim k. Miechowa, zmarł tamże w 1984 roku. Rysunkiem zajmował się od dziecka. W latach 1929-1932 studiował w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie, m. in. u profesora Ludwika Wojtyczki. W 1935 roku otrzymał stypendium Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, w 1963 i 1965 roku stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. W latach 1973-1974 był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku.
Od 1929 roku był członkiem założonego przez Stanisława Szukalskiego Szczepu Rogate Serce, w którym przyjął pseudonim Ziemin z Książa. Do 1936 roku artysta brał udział we wszystkich wystawach grupy. Od lat 40. artysta należał do Związku Polskich Artystów Plastyków.
W latach 30. Stefan Żechowski poznał Emila Zegadłowicza, który zaproponował artyście wykonanie ilustracji do swojej powieści Motory, która ostatecznie została opatrzona 37 ekspresjonistycznymi rysunkami i wydana w 1937 roku, jednak ostatecznie niemal w całości skonfiskowana przez cenzurę obyczajową.
Po zakończeniu II wojny światowej Stefan Żechowski zaczął czynnie uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym. W 1946 roku wstąpił też do PPR.

Stefan Żechowski zajmował się rysunkiem i ilustracją, projektował znaczki pocztowe, np. serię „Kultura Polska”. Pisał również eseje, jest autorem tomiku wspomnień Na jawie wydanego w 1981 roku.
W dziedzinie sztuk plastycznych artysta posługiwał się głównie ołówkiem, węglem, kredką i suchym pastelem, czasem swoje prace podmalowywał temperą lub gwaszem. Inspirował się literaturą, czytał Nietzschego, Dostojewskiego, Słowackiego i Mickiewicza. Tworzył również prace alegoryczne i symboliczne oraz liczne portrety, zarówno pisarzy i filozofów, jak i działaczy społecznych i politycznych. Zgodnie z duchem realizmu socjalistycznego rysownik stworzył wiele prac o charakterze propagandowym. Artysta wykonał też serię erotyków, często przedstawiał baśniowo stylizowane akty kobiece. Ilustrował m. in. powieści Emila Zegadłowicza i Jerzego Żuławskiego, podejmował próby zilustrowania dzieł Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Ilustracje Stefana Żechowskiego publikowane były również w wielu wydawnictwach książkowych i prasowych w kraju oraz za granicą.
Artysta sporadycznie zajmował się również malarstwem monumentalnym, wykonał malowidła ścienne w kościele św. Wawrzyńca w Mikulczycach (obecnie zamalowane), projektował też inne polichromie.

Stefan Żechowski uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych, miał też kilka wystaw indywidualnych, np. w Brukseli (1965), Krakowie (1972), Nowym Jorku (1974) i Kielcach (1983). W 1968 roku w Muzeum E. Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym zaaranżowano stałą ekspozycję prac artysty. Rysownik został też kilkukrotnie nagrodzony za swoją twórczość, został np. wielokrotnie wyróżniony przez warszawską „Zachętę”, otrzymał wyróżnienie na I Ogólnopolskiej Wystawie Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków (1950).
Prace artysty znajdują się m. in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie i Poznaniu, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Poczty i Telegrafu we Wrocławiu, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu czy Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

W 1977 powstał zrealizowany przez Ryszarda Wójcika film o artyście zatytułowany Pustelnik.

 

TEKSTY O ARTYŚCIE

“Ty zostaniesz artystą, otrzymałeś od Boga dar i nie wolno Ci go zmarnować (...). Powinieneś poświęcić go Bogu i Ojczyźnie.”

Józef Rolecki

 

„Jesteś inny od nich tu wszystkich, jesteś nie stąd. Przybłęda z Mlecznej Drogi, z gwiazdozbioru Mlecznej Drogi...”

Ludwik Wojtyczko

 

"Twórczość Stefana Żechowskiego jest niepowtarzalna. Jego siła oddziaływania na widza wywodzi się z bogactwa przekazywanych treści i absolutnego zaangażowaniu w twórcze działanie. Fantastyka przenosi nas w świat niezwykłych scen, a szczerość wypowiedzi dotyka najczulszych strun intymnego spostrzegania. Żechowski wyraża w swej twórczości uczucia wypływające ze wzruszenia i emocji, ludzkich stanów przeżywania spraw niezwykłych – zachwytu i lęku, grozy i podziwu, zaskoczenia i refleksji. Wyraża wszystkie stany ludzkiego odczuwania istnienia we wszechświecie, który jest nieodgadnioną zagadką, przekazuje uniesienia, które przybliżają nas do stwórcy wszechbytu."

Krystyna Olchawa

 

Poszukujemy prac

 

Aktualnie nie posiadamy prac tego artysty

Zapisz się do newslettera - dowiesz się pierwszy o dodaniu nowych prac tego artysty

Jeżeli chcą Państwo sprzedać jego prace prosimy o kontakt

x
«
»