SZYMANOWSKI Wacław

SZYMANOWSKI Wacław BIOGRAFIA

Tytuł:

Juliusz Słowacki

Technika:brąz
Wymiary:40 x 40 x 21 cm
Uwagi:Sygnowany z tyłu podstawy: "W. Szymanowski"
Opisany na podstawie: "4/6 M"
Na podstawie inskrypcja z fragmentem Pieśni III poematu Juliusza Słowackiego "Beniowski": "Żeby też jedna pierś była zrobiona | Nie podług miary krawca lecz Fidiasza! | Żeby też jedna pierś jak pierś Memnona | Żeby też jedna! | Beniowski Pieśń III"

OPIS PRACY:
Wacław Szymanowski – wybitny, ceniony również w Paryżu artysta rzeźbiarz, zasłynął przede wszystkim jako autor projektów pomnikowych rzeźb wybitnych postaci sztuki polskiego romantyzmu – Fryderyka Chopina, Artura Grottgera, Adama Mickiewicza czy właśnie Juliusza Słowackiego.
W 1909 roku artysta pracował nad projektem pomnika autora Kordiana, który miał stanąć w Krzemieńcu (ob. Ukraina) – rodzinnym mieście poety, z okazji 100. rocznicy jego urodzin. Projekt został ukończony w czerwcu 1909 roku. Mniej więcej w tym okresie powstała naturalnych rozmiarów rzeźba gipsowa (obecnie uważana za zaginioną) wystawiana m.in. w TZSP w Warszawie (1909) czy na ekspozycji Wiener Secession w Wiedniu (1911-1912) oraz seria kameralnych rozmiarów odlewów brązowych głównego elementu pomnika, tj. ukazanej w pozie zamyślenia postaci Juliusza Słowackiego w płaszczu poety-wieszcza narodowego.
Wielkoformatowy monument został postawiony na początku drugiej dekady XX wieku w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krzemieńcu. Sama pełnoplastyczna figura poety w ostatecznym dziele sztuki uzupełniona została o alegoryczną, płaskorzeźbioną postać Króla-Ducha, zaczerpniętą z poematu wieszcza (patrz niżej).

Projekt pomnika Juliusza Słowackiego wyróżnia się na tle pozostałych koncepcji wizerunków polskich romantyków gładką, polerowaną fakturą oraz statyką kompozycji. W swoich rzeźbach Wacław Szymanowski unaoczniał swoje odczucia względem dorobku danej osoby właśnie poprzez opracowanie formalne dzieł. Swoisty "klasycyzm" i spokój obecny w rzeźbie koresponduje zapewne ze sposobem odbioru poezji Juliusza Słowackiego przez autora koncepcji pomnika.

Oferowana na aukcji rzeźba została odlana w edycji sześciu egzemplarzy. Dzieła o podobnych wymiarach znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Muzeum Literatury w Warszawie, w katalogach nie pojawiają się jednak informacje o obecności numeru edycji na podstawie.
Gipsowe odlewy projektu pomnika Juliusza Słowackiego znajdują się natomiast w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Więcej o projekcie pomnika Juliusza Słowackiego zob. m.in. Wacław Szymanowski (1859-1930). Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, czerwiec-lipiec 1981, oprac. H. Kotkowska-Bareja, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981, s. 18-19, 29, 63-64.

Pomnik Juliusza Słowackiego*Pomnik Juliusza Słowackiego w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krzemieńcu.
Za: Pamiątka sprowadzenia zwłok Juljusza Słowackiego do Krakowa: czerwiec 1927, Zarząd Główny T.S.L., Kraków 1927.
[Źródło: POLONA]PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny
x
«
»