XIV Aukcja Dzieł Sztuki | Wlastimil Hofman (10 V 2022)

HOFMAN Wlastimil
LOT 5
ID: 014005

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Nike
Technika:olej, ołówek, tektura
Wymiary:31,7 x 31 cm
40,5 x 39,2 cm (z oprawą)
Uwagi:
Opis autorski na odwrocie: "Nike"

OPIS PRACY:
Wlastimil Hofman, jako przedstawiciel symbolizmu w sztuce polskiej, w swoich pracach wykorzystywał niekiedy motywy alegoryczne czerpane z dorobku kultury antycznej.
Prezentowane malarskie ujęcie Nike - greckiej bogini zwycięstwa, stanowi zapewne szkic kompozycyjno-kolorystyczny do wielkoformatowego obrazu olejnego. Przedstawienie jest formą kompilacji tradycyjnego, starożytnego ukazania skrzydlatej bogini w ruchu, zwykle w momencie zakończenia lotu (por. np. hellenistyczna figura Nike z Samotraki) z mniej konwencjonalnym atrybutem, tj. mieczem w prawej dłoni. W lewej ręce bogini widoczny jest natomiast fragment niezidentyfikowanego przedmiotu, współgrającego barwą ze złotymi włosami boskiej postaci. W atrybucie tym doszukiwać się można najpewniej symbolizującego zwycięstwo wieńca laurowego, z którym to ikonografia wiąże Nike od czasów antycznych. Za nagą figurą widoczny jest zarys ogniska wypełniającego dymem prawą część kompozycji.
Nike Wlastimila Hofmana, poprzez ukazany przez artystę atrybut miecza, zdaje się być symbolem nie zwycięstwa w ogólnym znaczeniu tego słowa, a zwycięstwa w doprecyzowanym kontekście konfliktu i walki.
Stosunkowo prosta sylwetka, a także czerwona barwa, zastosowana w tym przypadku do namalowania skrzydeł, nasuwa skojarzenia z postacią Archanioła Michała – jednak zarys piersi, a także autorski opis pracy na odwrocie zapewnia jednak, że szkic przedstawia nowoczesne ujęcie greckiej Nike.
Cena wywoławcza:3600 zł
Cena uzyskana:3600 zł
x
«
»