XIV Aukcja Dzieł Sztuki | Wlastimil Hofman (10 V 2022)

Data aukcji: 2022-05-10

Krakowski Dom Aukcyjny®

XIV Aukcja Dzieł Sztuki

10 maja (wtorek) 2022 - godz. 19.00

Hotel Holiday Inn holiday inn - Kraków ul. Wielopole 4

Licytacja live na portalu  


Wystawa przedaukcyjna:

Kraków - Starowiślna 14
26 kwietnia - 10 maja 2022 - godz. 10.00-18.00

Regulamin Arkusz zlecenia aukcyjnegoArkusz zlecenia Arkusz zlecenia aukcyjnego

Zaloguj się i złóż zlecenie aukcyjne

 

Obiekty oferowane na aukcji: 51
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 1
ID: 014001

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Wiosna (1950)
Technika:olej, tektura
Wymiary:49,5 x 66,5 cm
62 x 79 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "Wlastimil | Hofman | 1950"
Opis autorski na odwrocie: "Wiosna"
Widoczne wybrzuszenie podłoża.

PROWENIENCJA:
- kolekcja prywatna,
- zakup od artysty.

Więcej o obrazie Wlastimila Hofmana w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]


OPIS PRACY:
Malarstwo portretowe odegrało ogromną rolę w historii twórczości Wlastimila Hofmana. Prezentowany obraz o lirycznym tytule "Wiosna" stanowi podwójny portret kobiety i dziewczynki w towarzystwie kota.
Na pierwszym planie artysta przedstawił elegancką kobietę, o której statusie świadczy jej biżuteria – sznur pereł oraz złoty pierścień. Na jej ramieniu stoi kot rasy syjamskiej. Bliską przyjaźń między panią a jej zwierzęciem Wlastimil Hofman zdołał ująć dzięki gestowi kobiety, która przywołuje kota lewą dłonią.
Nieco dalej, za sylwetką matki, ukazana została kilkuletnia dziewczynka o delikatnych rysach twarzy i pięknych, dużych oczach. W lewej ręce dziecko trzyma zieloną roślinę. W tle widoczny jest pejzaż z górami, nad którymi rozciąga się z lekka zachmurzone, niebieskie niebo.
Dzieło malowane jest szczegółowo, miejscami widoczne są impasty kontrastujące z fragmentami, w których Wlastimil Hofman, dla uzyskania efektu lekkości i malarskości, wykorzystał kolor podłoża.
Tytuł "Wiosna" został nadany kompozycji autorsko przez artystę, co świadczy o symbolicznym podejściu samego malarza także do portretów malowanych na prywatne zamówienie. Tytułowa pora roku obecna jest w zazieleniającej się przyrodzie otaczającej modelki, a także w wizerunkach zwierząt – kota, ale przede wszystkim trzech bocianów, których sylwetki zarysowane zostały na tle błękitnego nieba.
Prezentowany obraz "Wiosna" z 1950 roku jest znakomitym przykładem malarstwa portretowego w powojennym okresie twórczości Wlastimila Hofmana. Trafne oddanie rysów twarzy i charakteru postaci, a także dopracowanie szczegółów świadczy o imponującej biegłości warsztatowej artysty i zdolności obserwacji. Obraz podsumować można stwierdzeniem, iż Wlastimil Hofman był malarzem duszy i relacji, jakie mogą łączyć wzajemnie ludzi oraz ludzi i zwierzęta.

PRACA NIEDOSTĘPNA
Estymacja:45000 - 60000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 2
ID: 014002

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Królik (1955)
Technika:olej, płyta
Wymiary:68 x 87 cm
94,5 x 75,8 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "Wlastimil | Hofman"
Datowany p.d.: "1955"

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

SPRZEDAŻ WARUNKOWA
Cena wywoławcza:32000 zł Sprzedaż poaukcyjna
Cena uzyskana:32000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 3
ID: 014003

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Kuszenie Ewy
Technika:olej, płyta
Wymiary:35,5 x 71 cm
44 x 79,7 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.g.: "Wlastimil Hofman"
Dedykacja autorska p.d.: "Wacławowi | Wlastimil"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Wacława Jędrzejczaka,
- dar od artysty.

OPIS PRACY:
Starotestamentowy temat kuszenia Ewy kilkakrotnie przewijał się w twórczości Wlastimila Hofmana. Artysta ujmował ten temat zwykle jednak nieco odmiennie w porównaniu do "klasycznych" przedstawień znanych z historii sztuki europejskiej. Wlastimil Hofman unikał bowiem ukazywania w tym przypadku aktu kobiecego, skupiając się, dzięki popiersiowemu ujęciu, na twarzy biblijnej niewiasty i dalej - jej relacji z wężem.
Cena wywoławcza:14000 zł
Cena uzyskana:16000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 4
ID: 014004

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Spowiedź
Technika:olej, płyta
Wymiary:60,7 x 80,5 cm
67,5 x 87,5 cm (z oprawą)
Uwagi:PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

OPIS PRACY:
Wlastimil Hofman w swojej twórczości wielokrotnie podejmował temat spowiedzi. Interpretacja tego motywu w sztuce artysty posiada głęboki wyraz oraz symbolikę. Malarz, począwszy już od wczesnego okresu twórczości, umieszczał scenę spowiedzi w pejzażu, spowiednikiem czyniąc Chrystusa Frasobliwego. Wystrugana z drewna figura zasiada najczęściej w konfesjonale zbitym z drewna, przy którym znajduje się klęczący pokutujący.
Pierwsze płótno ukazujące "Spowiedź" (obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie) powstało w 1906 roku. Dzieło zostało docenione przez krytyków w kraju i za granicą. Warto podkreślić, że praca była prezentowana w 1921 roku na Wystawie Sztuki Polskiej w Paryżu. Jako jedyny obraz z całej ekspozycji otrzymał najwyższe uznanie i odznaczenie, a co za tym idzie Wlastimil Hofman został nominowany do Salonu Narodowego Francji. Tym samym Wlastimil Hofman stał się drugim po Oldze Boznańskiej Polakiem będącym członkiem tego salonu.
Prezentowany w katalogu aukcji obraz "Spowiedź" pochodzi z późnego okresu aktywności twórczej Wlastimila Hofmana. W zimowym pejzażu artysta przedstawił postać Chrystusa oraz mężczyzny w średnim wieku, którego rysy twarzy mogą wskazywać na przyjaciela malarza - Wacława Jędrzejczaka.
Praca namalowana jest mocnymi pociągnięciami pędzla. Figura Chrystusa została potraktowana szczególnie oszczędnie. Wlastimil Hofman wykorzystał w tej partii kompozycji kolor podłoża, co pogłębia surowość sceny. Warto zauważyć, że artysta zaledwie kilkoma pociągnięciami zdołał doskonale zakreślić charakter zasmuconego Frasobliwego.

SPRZEDAŻ WARUNKOWA
Cena wywoławcza:14000 zł
Cena uzyskana:14000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 5
ID: 014005

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Nike
Technika:olej, ołówek, tektura
Wymiary:31,7 x 31 cm
40,5 x 39,2 cm (z oprawą)
Uwagi:Opis autorski na odwrocie: "Nike"

OPIS PRACY:
Wlastimil Hofman, jako przedstawiciel symbolizmu w sztuce polskiej, w swoich pracach wykorzystywał niekiedy motywy alegoryczne czerpane z dorobku kultury antycznej.
Prezentowane malarskie ujęcie Nike - greckiej bogini zwycięstwa, stanowi zapewne szkic kompozycyjno-kolorystyczny do wielkoformatowego obrazu olejnego. Przedstawienie jest formą kompilacji tradycyjnego, starożytnego ukazania skrzydlatej bogini w ruchu, zwykle w momencie zakończenia lotu (por. np. hellenistyczna figura Nike z Samotraki) z mniej konwencjonalnym atrybutem, tj. mieczem w prawej dłoni. W lewej ręce bogini widoczny jest natomiast fragment niezidentyfikowanego przedmiotu, współgrającego barwą ze złotymi włosami boskiej postaci. W atrybucie tym doszukiwać się można najpewniej symbolizującego zwycięstwo wieńca laurowego, z którym to ikonografia wiąże Nike od czasów antycznych. Za nagą figurą widoczny jest zarys ogniska wypełniającego dymem prawą część kompozycji.
Nike Wlastimila Hofmana, poprzez ukazany przez artystę atrybut miecza, zdaje się być symbolem nie zwycięstwa w ogólnym znaczeniu tego słowa, a zwycięstwa w doprecyzowanym kontekście konfliktu i walki.
Stosunkowo prosta sylwetka, a także czerwona barwa, zastosowana w tym przypadku do namalowania skrzydeł, nasuwa skojarzenia z postacią Archanioła Michała – jednak zarys piersi, a także autorski opis pracy na odwrocie zapewnia jednak, że szkic przedstawia nowoczesne ujęcie greckiej Nike.
Cena wywoławcza:3600 zł
Cena uzyskana:3600 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 6
ID: 014006

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Kadet (1920)
Technika:olej, płótno
Wymiary:17,5 x 15,5 cm
28,5 x 27 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "Wlastimil Hofmann 1920"
Na odwrocie metka ze stemplem oraz opisem: "Autor: Wlastimil Hofman | Tytuł: Kadet. | Rodzaj dzieła: olejny."

OPIS PRACY:
"Kadet" to jedna z najwcześniejszych prac Wlastimila Hofmana prezentowanych w katalogu tematycznej XIV Aukcji Dzieł Sztuki - obraz powstał bowiem w 1920 roku.
Przedstawiony na pierwszym planie, ukazany z profilu portret młodzieńca charakteryzuje się wysokim realizmem. Artysta dużo uwagi poświęcił fizjonomii chłopca, cechującej się zresztą niebagatelną urodą - by zwrócić uwagę na samo ujęcie rzęs. Starannie oddany został również strój postaci.
Charakterystycznym elementem prac Wlastimila Hofmana z lat 20. jest symboliczny sztafaż, jaki widoczny jest również w prezentowanym obrazie - po lewej stronie kompozycji w tle zobaczyć można skrzydlatą postać opartą o kosę - zapewne alegoryczne ujęcie Thanatos.
Cena wywoławcza:12000 zł
Cena uzyskana:24000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 7
ID: 014007

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret Wacława (1967)
Technika:olej, płyta
Wymiary:60,5 x 40,5 cm
69,5 x 49 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d: "Wlastimil Hofman 1967"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Wacława Jędrzejczaka,
- dar od artysty.

Więcej o przyjaźni Wlastimila Hofmana z Wacławem Jędrzejczakiem można przeczytać w wywiadzie z Barbarą Mańkowską na naszym blogu [LINK]

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.
Estymacja:15000 - 25000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 8
ID: 014008

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Jesienny pejzaż
Technika:olej, płyta
Wymiary:122 x 61 cm
129 x 67,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "Wlastimil Hofman"
Obraz składa się z dwóch osobnych płyt (74,8 x 61 cm; 47,2 x 61 cm).

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

SPRZEDAŻ WARUNKOWA
Cena wywoławcza:18000 zł
Cena uzyskana:18000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 9
ID: 014009

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Córko, wiara Twa Cię uzdrowiła (1964)
Technika:olej, tektura
Wymiary:16,1 x 16,5 cm
17,5 x 17,7 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany śr.d.: "Wlastimil | Hofman 1964"
Opis autorski na odwrocie: "Córko, | wiara Twa Cię | uzdrowiła"

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

OPIS PRACY:
Olejna praca "Córko, wiara Twa Cię uzdrowiła" ukazuje scenę jednego z cudów Jezusa w Galilei, zaczerpniętą z tekstu Ewangelii św. Marka (Mk 5, 21-43). Pismo opowiada o ogarniętej wieloletnią chorobą kobiecie, która uwierzyła w boskość Jezusa słysząc jedynie opowieści o Nim. Kiedy pewnego dnia kobieta dowiedziała się o możliwości spotkania z Mesjaszem, przyszła na miejsce i dotknęła Jego płaszcza, dzięki czemu dostąpiła cudu uzdrowienia.
W kontekście prezentowanej pracy warto pamiętać, że religia chrześcijańska odegrała dużą rolę w życiu Wlastimila Hofmana, a Biblia stanowiła stałe źródło inspiracji artysty.

PRACA NIEDOSTĘPNA
Estymacja:15000 - 20000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 10
ID: 014010

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret księdza
Technika:olej, tektura
Wymiary:94 x 73,5 cm
100,5 x 79,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d. monogramem "WH"
Na odwrocie malarskie szkice zwierząt gospodarczych oraz szkic kompozycji z opisem: "Pokusa | św. Antoniego"
Widoczny ślad po zagięciu lewego dolnego rogu podłoża.

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.
Estymacja:20000 - 25000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 11
ID: 014011

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Serce Jezusa
Technika:olej, płótno
Wymiary:64,7 x 55 cm
72 x 61,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "Wlastimil Hofman"

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

OPIS PRACY:
Postać Chrystusa wielokrotnie występowała w kompozycjach Wlastimila Hofmana, wiadomym jest zresztą, że artysta nie unikał tematyki religijnej w swojej twórczości.
Prezentowany obraz stanowi kompilację ikonograficznego motywu Serca Jezusa oraz Dobrego Pasterza.
Podobne przedstawienia Wlastimil Hofman wykonywał jako elementy wyposażenia kościołów, by wspomnieć tylko realizacje do kościoła pw. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie: chorągwie procesyjne czy ołtarzowy obraz z wizerunkiem Chrystusa Eucharystycznego.
Estymacja:8000 - 14000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 12
ID: 014012

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Chrystus Frasobliwy (1966)
Technika:olej, płyta
Wymiary:71,2 x 50,8 cm
80 x 59,6 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.śr.: "Wlastimil Hofman | 24/XII 1966"
Na odwrocie opisany przez artystę fragmentem poematu Cypriana Kamila Norwida "Promethidion":
"O, gdybym jedną kaplicę zobaczył,
Choćby jak pokój ten, wielkości takiej,
Gdzie by się polski duch raz wytłumaczył,
Usymbolicznił rozkwitłymi znaki..."

OPIS PRACY:
Wlastimil Hofman był osobą gruntownie wykształconą, oczytaną i obytą ze sztuką europejską. Jedną z pasji artysty nie było jednak "wysokie" malarstwo salonowe, a twórczość prymitywów. Dowodem na żywe zainteresowanie sztuką ludową jest samo wyposażenie szklarskoporębiańskiej pracowni Wlastimila Hofmana, w której zobaczyć można było niemałą kolekcję świątków i rzeźb ludowych. Wśród nich szczególne miejsce zajmowała stosunkowo niewielka (ok. 37 cm wysokości) drewniana figura Chrystusa Frasobliwego, pierwotnie mająca stanowić własność Jacka Malczewskiego1, która do dzisiaj znajduje się we Wlastimilówce (zob. fot. poniżej).
Surowość, a także szczerość wyrazu rzeźby nieustannie inspirowała Wlastimila Hofmana, który wielokrotnie ujmował figurę w swoich kompozycjach, często umieszczając ją, powiększoną do nienaturalnych względem oryginału rozmiarów, w pejzażu.
Sam motyw Chrystusa Frasobliwego pojawił się w sztuce Wlastimila Hofmana w 1905 roku wraz z powstaniem obrazu "Spowiedź", wspomnianego już tutaj w kontekście pozycji nr 4 w katalogu niniejszej aukcji. Warto wspomnieć, że temat ten ewoluował na przestrzeni twórczości artysty.
W kolejnych latach Chrystus Frasobliwy wielokrotnie jeszcze pełnił rolę spowiednika w licznych w twórczości Wlastimila Hofmana obrazach spowiedzi, niekiedy, szczególnie zaś często w latach 50. i 60., bywał również przedstawiany samodzielnie, jako główny element kompozycji, jak w publikowanym w katalogu obrazie "Chrystus Frasobliwy" z 1966 roku.
Prezentowany na aukcji obraz przedstawia Chrystusa Frasobliwego na tle zimowego pejzażu. Samotność Jezusa dzielą z Nim tylko trzy sikorki siedzące u Jego stóp. Obraz stanowi przejmujące studium nad opuszczeniem i zapomnieniem. Melancholijny nastrój pogłębia jeszcze wszechobecny chłód zaśnieżonego krajobrazu.

Chrystus Frasobliwy w pracowni Hofmana* Rzeźba Chrystusa Frasobliwego w pracowni Wlastimila Hofmana
[Źródło: Dom Wlastimila Hofmana, Visit Poland Online]


Przypisy:
1. Szymon Kurpios SchP, Malarstwo religijne Wlastimila Hofmana, Kra-ków 2006, s. 70-71.Temat Spowiedzi w twórczości Hofmana* Wybrane prace Wlastimila Hofmana z tematem Chrystusa Frasobliwe-go
[Źródło: Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana]
Obraz został sprzedany w ofercie poaukcyjnej.
Estymacja:25000 - 35000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 13
ID: 014013

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Archanioł Michał
Technika:węgiel, papier
Wymiary:40,9 x 34,5 cm
52 x 42,2 cm (z oprawą)
Uwagi:
PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.

OPIS PRACY:
Postaci aniołów pojawiały się wielokrotnie w malarstwie Wlastimila Hofmana. Artysta umieszczał je w obrazach jako główny motyw sceny, np. ujmując anioły towarzyszące dzieciom, innym razem tylko zaznaczał ich obecność przedstawiając ich sylwetki w oddalonym pejzażu.
Sposób kreacji postaci anielskich zbliża twórczość Wlastimila Hofmana do malarstwa jego przyjaciela i nauczyciela - Jacka Malczewskiego.
Prezentowany na aukcji szkic pochodzi z dojrzałego etapu twórczości artysty. Kompozycja przedstawia Archanioła Michała wraz ze zwróconą ku niemu młodą kobietą. Nagość oraz gest zasłaniania twarzy kobiety może wskazywać na walkę z słabościami ludzkiej cielesności.

Postaci aniołów w twórczości Wlastimila Hofmana* Kompozycje Wlastimila Hofmana z postaciami aniołów.
[Źródło: Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana oraz archiwum Krakowskiego Domu Aukcyjnego]Ta praca jest dostępna w ofercie galeryjnej na www.galeria-attis.pl
[KONTAKT w sprawie obrazu]
Estymacja:3000 - 4000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 14
ID: 014014

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Kobieta z pisklęciem
Technika:węgiel, papier
Wymiary:44,5 x 36,8 cm
52 x 42,2 cm (z oprawą)
Uwagi:
PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.

OPIS PRACY:
Przedstawienie kobiet lub dzieci z towarzyszącym im ptaszkiem jest częstym motywem w malarstwie Wlastimila Hofmana. W kompozycjach artysty pojawiają się zarówno postaci z żywymi zwierzętami (zob. np. "Zaduma nad ptaszkiem" (1934)), jak i dzieci trzymające w rękach martwe ptaszki symbolizujące przemijanie.
W prezentowanym na aukcji szkicu odwrócona naga postać kobiety klęczy, ochraniając rękami pisklę. Na niebie widoczny jest kolejny ptak, który przed momentem wzniósł się do lotu.
Kobieta z ptaszkami może być nawiązaniem do przedstawień św. Agnieszki.
Warto zwrócić uwagę na stylistyczne podobieństwo rysunku do reprodukowanego poniżej obrazu Wlastimila Hofmana "Anioł przeszłości" (1924).

Fragment Księgi pamiątkowej Wlastimila Hofmana* Wlastimil Hofman "Anioł przeszłości"
[Źródło: Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana]

Estymacja:4000 - 5000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 15
ID: 014015

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Przepowiednia
Technika:węgiel, papier
Wymiary:40 x 54,8 cm
Uwagi:
PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.

Ta praca jest dostępna w ofercie galeryjnej na www.galeria-attis.pl
[KONTAKT w sprawie obrazu]
Estymacja:4000 - 5000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 16
ID: 014016

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Ksaweyria w obowiązku
Technika:olej, płyta
Wymiary:41 x 30,5 cm
48,5 x 38 cm (z oprawą)
Uwagi:Opis autorski na odwrocie: "Ksaweyria | w obowiązku"

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.
Cena wywoławcza:5500 zł
Cena uzyskana:5500 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 17
ID: 014017

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret Haliny (1965)
Technika:olej, sklejka
Wymiary:40,5 x 33,2 cm
47,8 x 39,8 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.g.: "Wlastimil | Hofman"
Datowany l.g.: "1965"
Widoczne spękania podłoża.

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.
Cena wywoławcza:7000 zł
Cena uzyskana:7000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 18
ID: 014018

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Ada w pejzażu
Technika:olej, płyta
Wymiary:40 x 30 cm
47 x 36,5 cm (z oprawą)
Uwagi:PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

Ta oraz inne prace Wastimila Hofmana są dostępne w ofercie galeryjnej na www.galeria-attis.pl
[KONTAKT w sprawie obrazów]
Estymacja:7000 - 9000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 19
ID: 014019

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Śpiąca Ada
Technika:olej, płyta
Wymiary:40 x 30,5 cm
46,8 x 37,3 cm (z oprawą)
Uwagi:PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

Obraz dostępny w ofercie galeryjnej na stronie www.galeria-attis.pl

OPIS PRACY:
Wlastimil Hofman stale uwieczniał wizerunek swojej żony. Charakterystyczną twarz Ady rozpoznajemy w przedstawieniach symbolicznych oraz w licznych portretach. Analizując te prace możemy prześledzić zmiany wizerunku kobiety, jakie wywoływał upływający czas.
Jedną z portretujących żonę artysty kompozycji jest prezentowany obraz "Śpiąca Ada". Pochodzący prawdopodobnie z przełomu lat 50. i 60. szkic trafnie oddaje fizjonomię postaci. Wlastimil Hofman zaledwie kilkoma szybkimi pociągnięciami pędzla zanotował w nim moment snu swojej ukochanej.

Fragment Księgi pamiątkowej Wlastimila Hofmana*Fragmenty obrazów Wlastimila Hofmana z postacią żony.
Zobacz prace w ofercie galeryjnej.

Estymacja:5000 - 7000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 20
ID: 014020

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Grzybobranie (1967)
Technika:olej, płyta
Wymiary:61 x 40,5 cm
70 x 49,7 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d: "1967 | Wlastimil | Hofman"
Lokalnie, w partii nieba widoczne przetarcia warstwy malarskiej.
Widoczne punktowe zabrudzenia malatury.

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.
Cena wywoławcza:5000 zł
Cena uzyskana:7000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 21
ID: 014021

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Melodia dla Psyche
Technika:węgiel, papier
Wymiary:56,5 x 43 cm
59,2 x 45,5 cm (z oprawą)
Uwagi:PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.
Estymacja:4000 - 5000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 22
ID: 014022

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:W sadzie
Technika:węgiel, papier
Wymiary:60 x 43,4 cm
72,5 x 50,3 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany tuszem p.d. monogramem "WH"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.

Rysunek dostępny w ofercie galeryjnej na stronie www.galeria-attis.pl
Estymacja:3000 - 4000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 23
ID: 014023

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Gniazdko
Technika:tusz, papier
Wymiary:12,3 x 9,5 cm
Uwagi:Sygnowany l.d. monogramem "WH"
Opisany p.d.: "gniazdko z jajkami"
Widoczne zagięcie prawej górnej krawędzi podłoża.

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

OPIS PRACY:
Rysunek przedstawia dwie postacie anielskie, z których jedna, chłopięca, trzyma w dłoniach tytułowe gniazdko z jajkami. Element ten należy odczytywać w roli symbolu nadziei, nowego życia i bezpieczeństwa, nad którym czuwają stworzenia niebiańskie.
Godnym uwagi jest zróżnicowanie obu przedstawionych postaci - w zakresie płci, wieku oraz formy skrzydeł. Te ostatnie u młodzieńca wydają się być tradycyjne, anielskie, u siedzącej kobiety natomiast bardziej podobne do motylich, kojarzące się więc z Psyche - uosobieniem duszy.

Postać Psyche pojawia się również na innej pracy Wlastimila Hofmana prezentowanej w katalogu niniejszej aukcji - lot 21, "Melodia dla Psyche" [LINK]
Cena wywoławcza:1900 zł
Cena uzyskana:1900 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 24
ID: 014024

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Oszczepnik
Technika:tusz, papier
Wymiary:81 x 65,5 cm
82 x 66 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d. monogramem "WH"
Widoczne lekkie pofalowanie papieru.

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.

OPIS PRACY:
Wlastimil Hofman z wielką wnikliwością studiował wysportowane męskie ciało. Świadczą o tym liczne liczne prace przedstawiające sportowców. Powstawały one głównie w latach 20. i ukazywały mężczyzn na tle pejzażu. Wśród nich występują między innymi atleci rzucający dyskiem (np. "Dyskobol", 1926) czy sceny pchnięcia kulą.
Prezentowana na aukcji praca przedstawia wyjątkową scenę rzutu oszczepem, która bardzo rzadko pojawiała się w twórczości Wlastimila Hofmana. Zanotowany pewną ręką szkic postaci młodego mężczyzny zapewne miał stanowić podstawę kompozycji olejnej powtarzającej ten układ.

Zdjęcia prac Wlastimila Hofmana z lat 20.*Zdjęcia prac Wlastimila Hofmana z lat 20.Ta oraz inne prace Wlastimila Hofmana są dostępne w ofercie galeryjnej na www.galeria-attis.pl
[KONTAKT w sprawie obrazu]
Estymacja:4000 - 5000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 25
ID: 014025

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Geniusz rozerwał kajdany/Sztuka wolna, rozkuta Polska (rysunek dwustronny)
Technika:kredka, papier
Wymiary:33,9 x 21 cm
Uwagi:Sygnowany p.d. monogramem "WH" na stronie z kompozycją "Geniusz rozerwał kajdany"
Opisany p.d.: "Geniusz rozerwał | kajdany" na stronie z kompozycją "Geniusz rozerwał kajdany"
Sygnowany l.d. monogramem "WH" na stronie z kompozycją "Sztuka wolna, rozkuta Polska"
Opisany p.d.: "Sztuka | wolna | rozkuta | Polska" oraz p.g.: "środek trypt" na stronie z kompozycją "Sztuka wolna, rozkuta Polska"

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

Ta oraz inne prace Wastimila Hofmana są dostępne w ofercie galeryjnej na www.galeria-attis.pl
[KONTAKT w sprawie obrazów]
Estymacja:2800 - 3800 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 26
ID: 014026

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Autoportret (1949)
Technika:ołówek, papier
Wymiary:29 x 21 cm
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "Wlastimil | Hofman | 17/V 49"

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

PRACA NIEDOSTĘPNA
Estymacja:3000 - 4000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 27
ID: 014027

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret Wlastimila Hofmana (1952)
Technika:fotografia
Wymiary:12 x 8,5 cm
27,5 x 22,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Na odwrocie opisana przez artystę: "Wlastimil Hofman | 1952 | Szklarska Poręba"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.

Fotografia dostępna w ofercie galeryjnej na stronie www.galeria-attis.pl
Estymacja:2000 - 3000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 28
ID: 014028

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret Wlastimila Hofmana w popiersiu (1952)
Technika:fotografia
Wymiary:12,7 x 8,6 cm
21,5 x 16,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Na odwrocie opisana przez artystę: "Wlastimil Hofman | Szklarska Poręba | 1952"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Katarzyny Pasternak.

Fotografia dostępna w ofercie galeryjnej na stronie www.galeria-attis.pl
Estymacja:2000 - 3000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 29
ID: 014029

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Zestaw trzech fotografii sytuacyjnych z Wlastimilem Hofmanem
Technika:fotografia
Wymiary:szczegóły w uwagach poniżej
Uwagi:Wlastimil i Ada Hofmanowie podczas zimowego spaceru (1963) (fotografia; 18 x 12,8 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Wlastimilowie | Hofmanowie | pierwszy spacer | w zimie tego roku. | 9/II 1963 Szklarska Poręba Śl | MATEJKI 12"

Portret Wlastimila i Ady Hofmanów (1957) (fotografia; 11,5 x 8,6 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Życzymy Kasi | wcześniej | przyjemnych | Świąt Bożego Narodzenia | Wlastimilowie | Hofman | Szkl. Poręba - Śl | >1957"

Rozmowa (Wlastimil i Ada Hofmanowie oraz Katarzyna Pasternak) (1948) (fotografia; 6,1 x 9 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Naszej wiernej Kasi | Pasternak | na pamiątkę | Wlastimilowie Hofmanowie | styczeń 1948 | Szklarska Poręba"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Katarzyny Pasternak.

Fotografie dostępne w ofercie galeryjnej na stronie www.galeria-attis.pl
Estymacja:2000 - 3000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 30
ID: 014030

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Wlastimil Hofman wraz z żoną i modelami w krakowskiej pracowni artysty
Technika:fotografia
Wymiary:11,7 x 15,9 cm
27,2 x 29,2 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Na odwrocie opisana przez artystę: "Heli | Wlastimilowie Hofmanowie"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.

Fotografia dostępna w ofercie galeryjnej na stronie www.galeria-attis.pl

OPIS FOTOGRAFII:
"Wiosna 1922 ... Podobno nie ma już na Zwierzyńcu dziecka czy ciekawej kobiety, których nie malowałby Hofman. Maluje dużo więcej niż poprzednio, także z tego powodu, że potrzebuje pieniędzy na wykończenie willi. (...) Malarz wstaje wcześnie i chodzi z uliczki na uliczkę w poszukiwaniu ciekawych modeli. Toteż chętnie zagląda pod kościół św. Anny, Mariacki czy Bernardynów. Odwiedza Kasę Chorych, Ubezpieczalnię, różne przytułki i domy starców, sierocińce. W wyborze modeli zawsze posłuszny jest instynktowi."
[Cyt. za: Bogusław Czajkowski, Portret z pamięci, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 30-33.]

Fragment Księgi pamiątkowej Wlastimila Hofmana*Fragment Księgi pamiątkowej Wlastimila Hofmana z analogiczną sceną w pracowni artysty oraz widok na dom artysty.Estymacja:2800 - 3600 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 31
ID: 014031

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Kobieta (1938)
Technika:tusz, karton
Wymiary:15,2 x 11,5 cm
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "Wlastimil | Hofman | 1938"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.
Estymacja:2000 - 2600 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 32
ID: 014032

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret kobiety w czepcu (1956)
Technika:ołówek, karton
Wymiary:22 x 22 cm
Uwagi:Sygnowany i opisany śr.d.: "Wlastimil Hofman | 6/IX 1956 | Szkl. Poręba"
Widoczny niewielki ślad zalania krawędzi podłoża (l.śr.).

PROWENIENCJA:
- kolekcja Jana Freundlicha.

OPIS PRACY:
Rysunki Wlastimila Hofmana cechują się linearyzmem oraz budowaniem głębi za pomocą ostrego, zwykle jedno- lub dwukierunkowego szrafunku.
Prezentowana praca pt. "Portret kobiety w czepcu" (1956) to znakomite studium rysunkowe eleganckiej kobiety w średnim wieku.
Wlastimil Hofman skupił się na dwóch aspektach wizerunku - rysach fizjonomii portretowanej oraz wyraźnym zaznaczeniu jej biżuterii: kolczyków, naszyjnika, a w szczególności dekoracyjnej broszy.

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.
Estymacja:3000 - 4000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 33
ID: 014033

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret dziewczynki (Krystyny Chocianowicz) (1949)
Technika:ołówek, papier
Wymiary:29,5 x 20,6 cm
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "Wlastimil | Hofman | 27/X 49"
Opisany p.d.: "Szklarska Poręba"
Widoczne dwa ubytki papieru przy prawej krawędzi podłoża (p.śr., p.d.).

PROWENIENCJA:
- kolekcja prywatna,
- zakup od artysty.

Rysunek stanowi studium postaci dziewczynki, która została rok później przedstawiona na obrazie Wlastimila Hofmana "Wiosna" (1950) [ZOBACZ]

PRACA NIEDOSTĘPNA
Estymacja:2000 - 3000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 34
ID: 014034

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret kobiety (Haliny Chocianowicz) (1950)
Technika:tusz, ołówek, papier
Wymiary:32,5 x 25,5 cm
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "Wlastimil | Hofman | 17/II 1950"
Niewielkie przetarganie papieru na długości 1,2 cm (l.d.).

PROWENIENCJA:
- kolekcja prywatna,
- zakup od artysty.

Rysunek stanowi studium postaci kobiety, która została przedstawiona na obrazie Wlastimila Hofmana "Wiosna" (1950) [ZOBACZ]

PRACA NIEDOSTĘPNA
Estymacja:2000 - 3000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 35
ID: 014035

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret chłopca (1949)
Technika:tusz, ołówek, karton
Wymiary:14 x 8,9 cm
Uwagi:Sygnowany i opisany l.d.: "Wlastimil | Hofman | 22/VII 1949 | Szklarska Poręba"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Cena wywoławcza:1000 zł
Cena uzyskana:1000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 36
ID: 014036

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portrety chłopców (rysunek dwustronny)
Technika:tusz, karton
Wymiary:23 cm (średnica)
Uwagi:Sygnowany ołówkiem l.d.: "Wlastimil Hofman" oraz p.d. monogramem "WH" na stronie z portretem rysowanym tuszem w kolorze sepii.
Sygnowany ołówkiem śr.d.: "Wlastimil Hofman" na stronie z portretem rysowanym czarnym tuszem.

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.
Estymacja:2000 - 3000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 37
ID: 014037

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Gęsiarz
Technika:tusz, karton
Wymiary:10,3 x 14,6 cm
18,4 x 25 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.d.: "Wlastimil Hofman"
Lokalnie widoczne zabrudzenia papieru.

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Cena wywoławcza:1000 zł
Cena uzyskana:1100 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 38
ID: 014038

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Odpoczynek (rysunek dwustronny) (1952)
Technika:tusz, papier
Wymiary:18,8 x 12,5 cm
24,5 x 18 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.d. monogramem "WH"
Opisany śr.d.: "Panu Doktorowi | Janowu Freundlichowi pod drzewko | Wlastimil Hofman 1952"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Jana Freundlicha.
Cena wywoławcza:1400 zł
Cena uzyskana:1400 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 39
ID: 014039

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Młody mężczyzna (1926)
Technika:tusz, papier
Wymiary:15,7 x 11,6 cm (w świetle passe-partout)
25,5 x 21,4 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany monogramem i datowany p.d.: "19 WH 26"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Cena wywoławcza:1500 zł
Cena uzyskana:1700 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 40
ID: 014040

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret mężczyzny (1954)
Technika:ołówek, karton
Wymiary:20,3 x 14,5 cm
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "19 WH 54"
Sygnowany na odwrocie monogramem "WH"
Na odwrocie fragment innego portretu rysowanego tuszem.
W dolnej części widoczne podłużne odbarwienie podłoża.

PROWENIENCJA:
- kolekcja Jana Freundlicha.

Rysunek dostępny w ofercie galeryjnej na stronie www.galeria-attis.pl
Estymacja:2600 - 3600 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 41
ID: 014041

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret Leona Wyczółkowskiego
Technika:ołówek, papier
Wymiary:13 x 7,6 cm
Uwagi:Sygnowany p.d. monogramem "WH"
Sygnowany i opisany śr.d. tuszem: "Leon Wyczółkowski | Wlastimil | Hofman"

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

OPIS PRACY:
"Zdaje się, że Wyczółkowskiego poznałem w 1902, może w 1903 r. - powiada Hofman niepewnie. - Tak! 1902, 1903. W każdym razie po powrocie z Paryża groziło mi powołanie do wojska austriackiego. Jacek Malczewski zaprosił wtedy do siebie Leona Wyczółkowskiego i mnie. Pomyśleli i ni stąd, ni zowąd zostałem zapisany na III rok do Akademii Sztuk Pięknych. Na żadnych zajęciach u Wyczółkowskiego nie byłem , ale formalności stało się zadość i wojsko dożywotnio odroczono. Wdzięczność «ucznia» do profesora z biegiem lat przerodziła naszą znajomość w przyjaźń."
[Cyt. za: Bogusław Czajkowski, Portret z pamięci, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 131.]
Cena wywoławcza:1400 zł
Cena uzyskana:1400 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 42
ID: 014042

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Katedra św. Wita w Pradze (1937)
Technika:ołówek, papier
Wymiary:8,5 x 14 cm
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "21/XII | WH 37"
Opisany śr.d.: "Z Bogiem Prago."

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

Praca jest dostępna w ofercie galeryjnej na www.galeria-attis.pl
[KONTAKT w sprawie obrazu]
Estymacja:2000 - 3000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 43
ID: 014043

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Pejzaż z chatami
Technika:tusz, papier
Wymiary:12 x 27,9 cm
22,8 x 31,7 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany śr.d. monogramem "WH"
Widoczne uszkodzenia pracy przy lewej krawędzi, przetarganie papieru na długości 1,7 cm (śr.d.) oraz liczne załamania podłoża przy krawędziach.

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.
Cena wywoławcza:1200 zł
Cena uzyskana:1200 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 44
ID: 014044

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Myśliciel | Nauka czytania (rysunek dwustronny)
Technika:tusz, papier
Wymiary:11,8 x 17,1 cm
18,3 x 25,4 cm (z oprawą)
Uwagi:Widoczne przełamanie papieru wzdłuż dolnej krawędzi podłoża.

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Cena wywoławcza:1000 zł
Cena uzyskana:1000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 45
ID: 014045

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Półakt męski
Technika:ołówek, papier
Wymiary:22,3 x 14,3 cm
Uwagi:Sygnowany śr.d. monogramem "WH"

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

Rysunek dostępny w ofercie galeryjnej na stronie www.galeria-attis.pl
Estymacja:1500 - 2000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 46
ID: 014046

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Atleta
Technika:ołówek, karton
Wymiary:35 x 27,2 cm
Uwagi:Sygnowany l.d. monogramem "WH"

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

Rysunek dostępny w ofercie galeryjnej na stronie www.galeria-attis.pl
Estymacja:1500 - 2000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 47
ID: 014047

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Kwiat polny
Technika:kredka, ołówek, papier
Wymiary:31,8 x 16,3 cm
Uwagi:Sygnowany l.d. monogramem "WH"

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

Rysunek dostępny w ofercie galeryjnej na stronie www.galeria-attis.pl

OPIS PRACY:
Natura stanowiła inspirację dla wielu artystów. Część z nich wykonywała studia poszczególnych gatunków roślin kompletując je w swoiste herbaria - najsłynniejszy zielnik w polskiej historii sztuki wyszedł spod ręki Stanisława Wyspiańskiego.
Flora pełniła dużą rolę również w twórczości Wlastimila Hofmana. Prezentowany w katalogu rysunek "Kwiat polny" to zachwycające precyzją studium rośliny.
Estymacja:1700 - 2600 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 48
ID: 014048

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Szkice zwierząt
Technika:ołówek, papier
Wymiary:10,4 x 12,5 cm
Uwagi:Sygnowany l.d. monogramem "WH"

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

Rysunek dostępny w ofercie galeryjnej na stronie www.galeria-attis.pl
Estymacja:1500 - 2400 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 49
ID: 014049

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Szkic kobiety/Szkic postaci z ptactwem (rysunek dwustronny)
Technika:ołówek, papier
Wymiary:17,7 x 21,2 cm
Uwagi:Sygnowany l.d. monogramem "WH" na stronie ze szkicem kobiety.
Opisany l.g.: "Louvre" na stronie ze szkicem postaci z ptactwem.

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

Rysunek dostępny w ofercie galeryjnej na stronie www.galeria-attis.pl

OPIS PRACY:
Dwustronny rysunek Wlastimila Hofmana przedstawia na awersie niezwykle oszczędny formalnie portret postaci kobiecej, ujętej en trois quarts, od tyłu. Można spodziewać się, że wykonanie tego szkicu zajęło artyście jedynie kilka, może kilkanaście sekund.
Na rewersie znajduje się natomiast "Szkic postaci z ptactwem". Widniejący na nim opis "Louvre" wydaje się wskazywać, że praca przedstawia zarys jednej z kompozycji prezentowanych na wystawie w paryskim Luwrze, mógł więc powstać w czasie pobytu artysty w stolicy Francji.
Estymacja:1500 - 2000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 50
ID: 014050

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret chłopca | Szkic portretu (rysunek dwustronny)
Technika:kredka, papier
Wymiary:17 x 25,3 cm
Uwagi:PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.

Rysunek dostępny w ofercie galeryjnej na stronie www.galeria-attis.pl
Estymacja:1500 - 2000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 51
ID: 014051

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Zestaw 19 reprodukcji obrazów Wlastimila Hofmana
Technika:fotografia
Wymiary:szczegóły w uwagach poniżej
Uwagi:"Ogrodniczki" (1949) (fotografia; 8,6 x 11,5 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Kasi Pasternak na pa- | miątkę pozowania. | "Ogrodniczki" | Wlastimil Hofman | 1949"
Widoczne niewielkie zarysowanie fotografii (śr.g.).

"Powrót z pola" (1949) (fotografia; 8,2 x 11,5 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Kasi Pasternak na pamiąt- | kę pozowania | Powrót z pola | Wlastimil Hofman | 1949"
Widoczne niewielkie zabrudzenie (p.g.) oraz zarysowanie fotografii (śr.g.).

"Vanitas vanitatum et omnia vanitas" (1950) (fotografia; 8,9 x 14 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Vanitas vanitatum et omnia | vanitas" | Kasi Pasternak na pamiątkę pozo- | wania | Wlastimil Hofman | 1950"

"Przy lekturze" (1950) (fotografia; 8,6 x 13,5 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Kochanej Kasi Pasternak | na pamiątkę pozowania | Wlastimil Hofman | Szklarska Poręba 1950"
Widoczne zabrudzenie fotografii (śr.d.).

"Nalewająca mleko" (1951) (fotografia; 13,8 x 9 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Na pamiątkę | pozowania | Kasi Pasternak | Wlastimil Hofman | Szklarska Poręba | 1951"

Z cyklu tryptykowego "Chleba naszego powszedniego" (część środkowa) (1951) (fotografia; 12,9 x 8,2 cm) Na odwrocie opisana przez artystę: "Tryptyk | (środek) | "..Chleba naszego | powszedniego.." | Wlastimil Hofman 1951"

Z cyklu tryptykowego "Chleba naszego powszedniego" (część prawa) (1951) (fotografia; 12,6 x 7,8 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Tryptyk | (prawy bok od widza) | "..Chleba naszego | powszedniego.." | Kasi na pamiątkę | pozowania | Wlastimil Hofman 1951"

Z cyklu "Ojcze nasz" (1951) (fotografia; 12,8 x 8,5 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Z cyklu "Ojcze nasz" | "Ojcze nasz, Któryś | jest w niebiesiech" | Kasi na pamiątkę | pozowania | Wlastimil Hofman | Szklarska Poręba | 1951"

Z cyklu tryptykowego "Ojcze nasz" (część lewa) (fotografia; 8,7 x 12,6 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Cykl tryptykowy | "Ojcze nasz" | (lewy bok od widza) | "Chleba naszego powszedniego" | Kasi Pasternak na | pamiątkę pozowania | Wlastimil Hofman | Szklarska Poręba"

Z cyklu tryptykowego "Ojcze nasz" (część prawa) (fotografia; 8,8 x 12,4 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Cykl tryptykowy | "Ojcze nasz" | (prawy bok od widza) | "Jako i my odpuszczamy naszym | winowajcom" | Kasi Pasternak na pamiątkę | pozowania | Wlastimil Hofman Szklarska | Poręba"

"W kuchni" (1953) (fotografia; 8,4 x 12,6 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Kasi Pasternak na | pamiątkę pozowania | do tego obrazu | Wlastimil Hofman | (W kuchni) | Szklarska Poręba | 1953"

"Sybilla" (1953) (fotografia; 8,9 x 10,9 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Kasi na pamiątkę | pozowania do Sybilly | 1953 | Wlastimil Hofman"
Widoczny ślad po zagięciu w prawej górnej części fotografii.

"Harfiarka" z cyklu tryptykowego "Żem był jak pielgrzym" (1954) (fotografia; 12,6 x 8,6 cm)
Opisana przez artystę śr.d.: "Harfiarka z tryptyku: | " Zen był jak pielgrzym" | Wlastimil Hofman" Na odwrocie opisana przez artystę: "Kasi Pasternak | na pamiątkę | pozowania | Wlastimil Hofman | Szklarska Poręba | 1954"

Z cyklu "Nawrót do Boga" (1954) (fotografia; 12,8 x 8,5 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Z cyklu "Nawrót do Boga" | Kasi Pasternak | na pamiątkę | pozowania | Wlastimil Hofman | 1954 | Szklarska Poręba"

Z cyklu "Nawrót do Boga" (1954) (fotografia; 12,8 x 8,5 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Z cyklu "Nawrót do Boga" | Kasi Pasternak | na pamiątkę | pozowania | Wlastimil Hofman | 1954 | Szklarska Poręba"
Widoczny ślad po zagięciu dolnej części fotografii.

"Nasza Gosposia" (1958) (fotografia; 11,7 x 8,5 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Nasza Gosposia" | Kasi Pasternak na pamiątkę | pozowania | Wlastimil Hofman | 1958"

"Powrót" (fotografia; 12,4 x 7,7 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Powrót" | Kasi Pasternak | na pamiątkę | pozowania | Wlastimil Hofman | Szklarska Poręba"

Z cyklu tryptykowego "Mój testament" (część lewa) (fotografia; 11,3 x 8,3 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Naszej wiernej Kasi | Pasternak | na pamiątkę pozowa- | nia do tryptyku | "Mój testament" Jed- | nak po mnie posta- | nie ta siła fatalna.. | Jul. Słowacki | Wlastimil Hofman"
Na odwrocie pieczątka zakładu fotograficznego Jana Korpala w Szklarskiej Porębie.

Z cyklu tryptykowego "Mój testament" (część prawa) (fotografia; 11,1 x 8,1 cm) Na odwrocie opisana przez artystę: "Naszej wiernej Kasi | Pasternak na pa- | miątkę pozowania | do tryptyku "Mój | testament": Jednak | po mnie postanie ta | siła fatalna.. | Jul. Słowacki | Wlastimil Hofman"
Na odwrocie pieczątka zakładu fotograficznego Jana Korpala w Szklarskiej Porębie.

PROWENIENCJA:
- kolekcja Katarzyny Pasternak
Cena wywoławcza:1900 zł
Cena uzyskana:1900 zł
Strony:

O aukcji

PRACE WLASTIMILA HOFMANA ZNAJDĄ PAŃSTWO RÓWNIEŻ W OFERCIE GALERYJNEJ KDA [zobacz]

 

Wlastimil Hofman - aukcja

Wlastimil Hofman (1881-1970) to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii polskiej sztuki nowoczesnej. Malarz uznawany jest za jednego z najwybitniejszych uczniów Jacka Malczewskiego i artystę godnego tytułu kontynuatora symbolicznego nurtu twórczości mistrza.
Tradycjonalistyczna, melancholijna twórczość Wlastimila Hofmana zyskała uznanie w kraju i za granicą już w czasach jemu współczesnych i do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem wśród koneserów sztuki dawnej.

Katalog XIV Aukcji Krakowskiego Domu Aukcyjnego stanowi już drugą edycję cyklu licytacji zatytułowanych "Wlastimil Hofman – życie i twórczość". Prezentowana oferta stanowi ciekawy przegląd sztuki Wlastimila Hofmana, począwszy od trzeciej dekady XX wieku aż do ostatnich lat życia mistrza. Dominantę stanowią jednak obrazy, szkice i rysunki z późniejszego okresu twórczości artysty, pochodzące z czasów, kiedy to Wlastmil Hofman już na stałe związał się ze Szklarską Porębą i malował w zaciszu swojej pracowni we Wlastimilówce.

 

Twórczość Wlastimila Hofmana - obrazy, szkice, rysunki

Katalog monograficznej XIV Aukcji Dzieł Sztuki Krakowskiego Domu Aukcyjnego prezentuje zróżnicowaną pod względem tematycznym i warsztatowym ofertę prac Wlastimila Hofmana. Na aukcji licytowane będą zarówno portretowe, rodzajowe, religijne i pejzażowe obrazy olejne, jak i studia malarskie oraz rysunki i szkice.

Część obiektów przynależy do symbolistycznego nurtu twórczości Wlastimila Hofmana, w którym artysta zawierał swoje przemyślenia na temat ludzkiego życia, a także w sposób patriotyczny odwoływał się do współczesnej sytuacji politycznej, jak na przykład w rysunku dwustronnym "Geniusz rozerwał kajdany/Sztuka wolna, rozkuta Polska".

Kolejnym istotnym tematem w sztuce Wlastimila Hofmana, a tym samym w katalogu XIV aukcji, jest Biblia, religia chrześcijańska oraz motywy z nią związane. W ofercie aukcyjnej kolekcjonerzy znajdą m.in. starotestamentowe "Kuszenie Ewy" czy scenę uzdrowienia kobiety z Ewangelii św. Marka, a także motyw spowiedzi czy portret księdza.
O wadze wiary w życiu Wlastimila Hofmana świadczy nie tylko ogrom dzieł o tematyce religijnej, jakie artysta pozostawił po sobie, ale także zapiski w pamiętniku malarza, w którym Wlastimil Hofman dużo miejsca poświęcił właśnie Bogu i jego znaczeniu w życiu człowieka.

Pozostając w rozpoczętej przed momentem tematyce wizerunków należy zwrócić uwagę na ogromną rolę, jaką malarstwo portretowe odegrało w historii twórczości Wlastimila Hofmana. Katalog XIV Aukcji Dzieł Sztuki Krakowskiego Domu Aukcyjnego pozwoli miłośnikowi sztuki artysty przeanalizować różne typy i kategorie portretów malowanych przez Wlastimila Hofmana. W tym kontekście nie można nie wspomnieć o znakomitym pod względem oddania fizjonomii, a także charakteru ukazanych postaci obrazie "Wiosna". Dopracowany, podwójny wizerunek kobiety i dziecka w towarzystwie kota syjamskiego można odczytywać również w kontekście symbolicznym, traktując kwiat oraz zwierzę jako atrybuty ukazanych osób.
Całkiem inny typ portretu reprezentują wizerunki Wacława Jędrzejczaka i Ady Hofman - obrazy te malowane są w odmienny sposób, szybkimi, mocnymi uderzeniami pędzla, a mimo to dobrze oddają cechy uwiecznionych osób. Wynika to poniekąd z bliskości osób portretowanych względem artysty - przyjaciela oraz żony Wlastimila Hofmana.
Katalog obejmuje również kilka rysunkowych portretów autorstwa Wlastimila Hofmana, w tym autoportret malarza z 1949 roku. Wykonywane ołówkiem lub tuszem wizerunki kobiet i mężczyzn, a także studyjne szkice aktów wyróżniają się czystością kreski, a tym samym świadczą o imponującej sprawności warsztatowej artysty.

Ostatni już większy blok tematyczny, jaki prezentują umieszczone w katalogu aukcji prace Wlastimila Hofmana, to kompozycje przedstawiające otaczający artystę świat, tj. krajobrazy i studia natury - m.in. widok praskiej katedry św. Wita czy jesiennego pejzażu, a także sceny rodzajowe, takie jak obraz olejny "Królik", ukazujący mężczyznę w trakcie oporządzania tytułowego zwierzęcia.

Prezentowane w katalogu szkice malarskie Wlastimila Hofmana, pozostawione na różnych stopniach dopracowania, są materiałem niezwykle interesującym pod względem kolekcjonerskim, ale także cennym z punktu widzenia historii sztuki, pozwalają bowiem prześledzić etapy powstawania prac artysty i indywidualną technikę budowania materii malarskiej.

Wartym uwagi uzupełnieniem oferty katalogowej dzieł Wlastimila Hofmanafotografie, jakie znalazły się na pozycjach 30 oraz 51. Są to z jednej strony sytuacyjne zdjęcia pamiątkowe z postacią artysty, z drugiej natomiast reprodukcje dzieł malowanych przez Wlastimila Hofmana, jakie artysta gromadził w celu dokumentowania swojej twórczości i jakie rozdawał swoim przyjaciołom i modelom, na pamiątkę wspólnych spotkań ze sztuką.

 

Wlastimil Hofman - kolekcje

Helena Fliszewska

 

Helena Fliszewska
[Fot. ze zbiorów rodziny]

 

Duża część prezentowanych w katalogu obiektów pochodzi z kolekcji Heleny Fliszewskiej – osoby bardzo bliskiej Wlastimilowi Hofmanowi, jego krakowskiej modelce, którą wielokrotnie portretował i z którą utrzymywał przyjacielskie relacje.

Dr Jan Freundlich

 

Dr Jan Freundlich
[Fot. ze zbiorów rodziny]

 

W ramach aukcji wylicytować będzie można również rysunki Wlastimila Hofmana z kolekcji dra Jana Freundlicha - lekarza pediatry, przyjaciela i miłośnika sztuki malarza. Wlastimil Hofman z doktorem spotkał się po raz pierwszy w latach 40. na Bliskim Wschodzie, w Nazarecie, gdzie Jan Freundlich pracował jako lekarz. Jednym z jego pacjentów był właśnie Wlastimil Hofman, któremu Jan Freundlich pomagał w walce z napadami epilepsji tropikalnej. W tamtym okresie doktor zakupił wiele dzieł malarza, a Wlastimil Hofman przez lata jeszcze utrzymywał kontakt z zaprzyjaźnionym lekarzem, wysyłając mu dedykowane rysunki, listy i pocztówki.

 

Helena Fliszewska

 

Wlastimil Hofman i Wacław Jędrzejczak przed wejściem do Wlastimilówki (ok. 1968)
[Źródło: Fundacja Wlastimila Hofmana]

 

Dwa obrazy spośród prezentowanych w ofercie aukcyjnej dzieł pochodzą z kolekcji postaci znanej i niezwykle ważnej w szklarskoporębiańskich latach życia Wlastimila Hofmana - Wacława Jędrzejczaka.
Wacław Jędrzejczak był serdecznym przyjacielem artysty, jego modelem i intelektualnym partnerem do dyskusji, a w ostatnich latach życia malarza także jego opiekunem. Wlastimil Hofman niejednokrotnie uwieczniał rysy Wacława w swoich kompozycjach, jako dowód wdzięczności i szczerej przyjaźni malował jego portrety, ofiarowywał mu również obrazy o różnej tematyce.
O relacji i przyjaźni, jaka łączyła Wlastimila Hofmana i Wacława Jędrzejczaka mogą Państwo przeczytać dostępnym na blogu Krakowskiego Domu Aukcyjnego wywiadzie z Barbarą Mańkowską - córką Wacława Jędrzejczaka oraz prezes Fundacji Wlastimila Hofmana [LINK do artykułu].

 

Katarzyna Pasternak

 

Katarzyna Pasternak
[Fot. ze zbiorów rodziny]

 

W katalogu pojawiły się także fotografie pochodzące z kolekcji Katarzyny Pasternak - wieloletniej gosposi Hofmanów, która pomagała w obowiązkach domowych rodziny jeszcze w okresie przedwojennym, w krakowskiej willi przy ul. Spadzistej, a także w latach późniejszych, zamieszkawszy z Hofmanami we Wlastimilówce w Szklarskiej Porębie.
Katarzyna Pasternak była jednak nie tylko gosposią, ale również przyjaciółką rodziny oraz modelką artysty. Jej fizjonomia pojawia się na wielu obrazach Wlastimila Hofmana o przeróżnej tematyce, a malarz - wdzięczny za jej pozowanie oraz codzienną pomoc - ofiarowywał jej na pamiątkę fotografie, które odręcznie opisywał i datował.


Pozostałe obiekty z katalogu pochodzą w większości z kolekcji osób, które znały niegdyś Wlastimila Hofmana osobiście i miały okazję bądź to zamówić u mistrza namalowanie obrazu czy portretu, bądź to otrzymywały jego prace bezpośrednio od autora w darze, jako dowód szczerej relacji.

 

Wlastimil Hofman o sztuce

Katalog najbliższej aukcji dzieł sztuki poświęconej twórczości Wlastimila Hofmana najlepiej podsumować można słowami samego artysty, jakie malarz zamieścił w swoim pamiętniku:
Kieruję się jedynie intuicją, natchnieniem chwili, gdyż inaczej wiem tylko, że nic nie wiem. Doszedłem teraz, w moim wieku, do przekonania, że sztuka prawdziwa wtedy się dopiero zaczyna, kiedy artysta nie rozmyśla nad techniką taką czy owaką, lecz kiedy farbami czy ołówkiem zaczyna wyrażać swoje uczucia, swoje najtajniejsze "ja". Obraz może być mniej lub więcej doskonały pod względem formy; lecz jeżeli ręką artysty kieruje jakaś bliżej nienzana nam siła, którą my Bogiem nazywamy, wtedy rodzi się dzieło sztuki, i to sztuki nieśmiertelnej.
[Cyt. za: Wlastimil Hofman. Autobiografia, oprac. B. Mielczarek, Warszawa 2020, s. 21.]

 

Wystawa - Wlastimil Hofman

Wszystkie obiekty z katalogu można zobaczyć na wystawie przedaukcyjnej, która będzie trwać w dniach 26 kwietnia-10 maja 2022 roku w Krakowskim Domu Aukcyjnym [ul. Starowiślna 14 - Kraków] od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Jeśli życzą sobie Państwo więcej zdjęć obiektów, zapraszamy do kontaktu.

 

katalog i licytacja live na portalu

 

katalog i licytacja live na portalu

Artinfo Krakowski Dom Aukcyjny

 

Strony:
x
«
»