XIV Aukcja Dzieł Sztuki | Wlastimil Hofman (10 V 2022)

HOFMAN Wlastimil
LOT 49
ID: 014049

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Szkic kobiety/Szkic postaci z ptactwem (rysunek dwustronny)
Technika:ołówek, papier
Wymiary:17,7 x 21,2 cm
Uwagi:
Sygnowany l.d. monogramem "WH" na stronie ze szkicem kobiety.
Opisany l.g.: "Louvre" na stronie ze szkicem postaci z ptactwem.

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

Rysunek dostępny w ofercie galeryjnej na stronie www.galeria-attis.pl

OPIS PRACY:
Dwustronny rysunek Wlastimila Hofmana przedstawia na awersie niezwykle oszczędny formalnie portret postaci kobiecej, ujętej en trois quarts, od tyłu. Można spodziewać się, że wykonanie tego szkicu zajęło artyście jedynie kilka, może kilkanaście sekund.
Na rewersie znajduje się natomiast "Szkic postaci z ptactwem". Widniejący na nim opis "Louvre" wydaje się wskazywać, że praca przedstawia zarys jednej z kompozycji prezentowanych na wystawie w paryskim Luwrze, mógł więc powstać w czasie pobytu artysty w stolicy Francji.
Estymacja:1500 - 2000 zł
x
«
»