XIV Aukcja Dzieł Sztuki | Wlastimil Hofman (10 V 2022)

HOFMAN Wlastimil
LOT 41
ID: 014041

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret Leona Wyczółkowskiego
Technika:ołówek, papier
Wymiary:13 x 7,6 cm
Uwagi:
Sygnowany p.d. monogramem "WH"
Sygnowany i opisany śr.d. tuszem: "Leon Wyczółkowski | Wlastimil | Hofman"

PROWENIENCJA:
– kolekcja prywatna,
– dar od artysty.

OPIS PRACY:
"Zdaje się, że Wyczółkowskiego poznałem w 1902, może w 1903 r. - powiada Hofman niepewnie. - Tak! 1902, 1903. W każdym razie po powrocie z Paryża groziło mi powołanie do wojska austriackiego. Jacek Malczewski zaprosił wtedy do siebie Leona Wyczółkowskiego i mnie. Pomyśleli i ni stąd, ni zowąd zostałem zapisany na III rok do Akademii Sztuk Pięknych. Na żadnych zajęciach u Wyczółkowskiego nie byłem , ale formalności stało się zadość i wojsko dożywotnio odroczono. Wdzięczność «ucznia» do profesora z biegiem lat przerodziła naszą znajomość w przyjaźń."
[Cyt. za: Bogusław Czajkowski, Portret z pamięci, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 131.]
Cena wywoławcza:1400 zł
Cena uzyskana:1400 zł
x
«
»