XIV Aukcja Dzieł Sztuki | Wlastimil Hofman (10 V 2022)

HOFMAN Wlastimil
LOT 51
ID: 014051

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Zestaw 19 reprodukcji obrazów Wlastimila Hofmana
Technika:fotografia
Wymiary:szczegóły w uwagach poniżej
Uwagi:
"Ogrodniczki" (1949) (fotografia; 8,6 x 11,5 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Kasi Pasternak na pa- | miątkę pozowania. | "Ogrodniczki" | Wlastimil Hofman | 1949"
Widoczne niewielkie zarysowanie fotografii (śr.g.).

"Powrót z pola" (1949) (fotografia; 8,2 x 11,5 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Kasi Pasternak na pamiąt- | kę pozowania | Powrót z pola | Wlastimil Hofman | 1949"
Widoczne niewielkie zabrudzenie (p.g.) oraz zarysowanie fotografii (śr.g.).

"Vanitas vanitatum et omnia vanitas" (1950) (fotografia; 8,9 x 14 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Vanitas vanitatum et omnia | vanitas" | Kasi Pasternak na pamiątkę pozo- | wania | Wlastimil Hofman | 1950"

"Przy lekturze" (1950) (fotografia; 8,6 x 13,5 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Kochanej Kasi Pasternak | na pamiątkę pozowania | Wlastimil Hofman | Szklarska Poręba 1950"
Widoczne zabrudzenie fotografii (śr.d.).

"Nalewająca mleko" (1951) (fotografia; 13,8 x 9 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Na pamiątkę | pozowania | Kasi Pasternak | Wlastimil Hofman | Szklarska Poręba | 1951"

Z cyklu tryptykowego "Chleba naszego powszedniego" (część środkowa) (1951) (fotografia; 12,9 x 8,2 cm) Na odwrocie opisana przez artystę: "Tryptyk | (środek) | "..Chleba naszego | powszedniego.." | Wlastimil Hofman 1951"

Z cyklu tryptykowego "Chleba naszego powszedniego" (część prawa) (1951) (fotografia; 12,6 x 7,8 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Tryptyk | (prawy bok od widza) | "..Chleba naszego | powszedniego.." | Kasi na pamiątkę | pozowania | Wlastimil Hofman 1951"

Z cyklu "Ojcze nasz" (1951) (fotografia; 12,8 x 8,5 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Z cyklu "Ojcze nasz" | "Ojcze nasz, Któryś | jest w niebiesiech" | Kasi na pamiątkę | pozowania | Wlastimil Hofman | Szklarska Poręba | 1951"

Z cyklu tryptykowego "Ojcze nasz" (część lewa) (fotografia; 8,7 x 12,6 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Cykl tryptykowy | "Ojcze nasz" | (lewy bok od widza) | "Chleba naszego powszedniego" | Kasi Pasternak na | pamiątkę pozowania | Wlastimil Hofman | Szklarska Poręba"

Z cyklu tryptykowego "Ojcze nasz" (część prawa) (fotografia; 8,8 x 12,4 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Cykl tryptykowy | "Ojcze nasz" | (prawy bok od widza) | "Jako i my odpuszczamy naszym | winowajcom" | Kasi Pasternak na pamiątkę | pozowania | Wlastimil Hofman Szklarska | Poręba"

"W kuchni" (1953) (fotografia; 8,4 x 12,6 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Kasi Pasternak na | pamiątkę pozowania | do tego obrazu | Wlastimil Hofman | (W kuchni) | Szklarska Poręba | 1953"

"Sybilla" (1953) (fotografia; 8,9 x 10,9 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Kasi na pamiątkę | pozowania do Sybilly | 1953 | Wlastimil Hofman"
Widoczny ślad po zagięciu w prawej górnej części fotografii.

"Harfiarka" z cyklu tryptykowego "Żem był jak pielgrzym" (1954) (fotografia; 12,6 x 8,6 cm)
Opisana przez artystę śr.d.: "Harfiarka z tryptyku: | " Zen był jak pielgrzym" | Wlastimil Hofman" Na odwrocie opisana przez artystę: "Kasi Pasternak | na pamiątkę | pozowania | Wlastimil Hofman | Szklarska Poręba | 1954"

Z cyklu "Nawrót do Boga" (1954) (fotografia; 12,8 x 8,5 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Z cyklu "Nawrót do Boga" | Kasi Pasternak | na pamiątkę | pozowania | Wlastimil Hofman | 1954 | Szklarska Poręba"

Z cyklu "Nawrót do Boga" (1954) (fotografia; 12,8 x 8,5 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Z cyklu "Nawrót do Boga" | Kasi Pasternak | na pamiątkę | pozowania | Wlastimil Hofman | 1954 | Szklarska Poręba"
Widoczny ślad po zagięciu dolnej części fotografii.

"Nasza Gosposia" (1958) (fotografia; 11,7 x 8,5 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Nasza Gosposia" | Kasi Pasternak na pamiątkę | pozowania | Wlastimil Hofman | 1958"

"Powrót" (fotografia; 12,4 x 7,7 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Powrót" | Kasi Pasternak | na pamiątkę | pozowania | Wlastimil Hofman | Szklarska Poręba"

Z cyklu tryptykowego "Mój testament" (część lewa) (fotografia; 11,3 x 8,3 cm)
Na odwrocie opisana przez artystę: "Naszej wiernej Kasi | Pasternak | na pamiątkę pozowa- | nia do tryptyku | "Mój testament" Jed- | nak po mnie posta- | nie ta siła fatalna.. | Jul. Słowacki | Wlastimil Hofman"
Na odwrocie pieczątka zakładu fotograficznego Jana Korpala w Szklarskiej Porębie.

Z cyklu tryptykowego "Mój testament" (część prawa) (fotografia; 11,1 x 8,1 cm) Na odwrocie opisana przez artystę: "Naszej wiernej Kasi | Pasternak na pa- | miątkę pozowania | do tryptyku "Mój | testament": Jednak | po mnie postanie ta | siła fatalna.. | Jul. Słowacki | Wlastimil Hofman"
Na odwrocie pieczątka zakładu fotograficznego Jana Korpala w Szklarskiej Porębie.

PROWENIENCJA:
- kolekcja Katarzyny Pasternak
Cena wywoławcza:1900 zł
Cena uzyskana:1900 zł
x
«
»