ORBITOWSKI Janusz

Janusz Orbitowski - notowania aukcyjne

Aktualna oferta aukcyjna Janusza Orbitowskiego. Wyniki aukcyjne. Biografia

Zachęcamy do zgłaszania prac Janusza Orbitowskiego na aukcję [kontakt]

ORBITOWSKI Janusz
ORBITOWSKI JanuszORBITOWSKI Janusz
Tytuł:XXX (1982)
Technika:akryl, płyta
Wymiary:36 x 28 cm
Uwagi:Sygnowany i opisany na odwrocie: "Janusz Orbitowski 82 | XXX 36 x 28,5 cm | akryl"

OPIS PRACY:
Janusz Orbitowski był krakowskim malarzem-abstrakcjonistą, tworzył zwykle kompozycje geometryczne. Artysta jest szczególnie znany ze swoich fakturalnych, jasnych, monochromatycznych prac, jednak ma on w swoim dorobku również obrazy wielobarwne, które wskazują na wrażliwość malarza na zagadnienia kolorystyczne.  Prezentowana praca należy właśnie do tej drugiej grupy.
W obrazie "XXX" z 1982 roku Janusz Orbitowski wykreślił dwa kontrastujące ze sobą ciemne pola (szare i niebieskie), na których umieścił rzędy niewielkich prostokątów ukazujących stopniowe przechodzenie barw znajdujących się w tle pól do bieli. Kompozycja jest zbudowana w oparciu o linie diagonalnych, co wpływa na dynamizm całości.

Bożena Kowalska o cyklu "Kompozycji przestrzennych", do którego formuły Janusz Orbitowski powrócił poniekąd na przełomie lat 70. i 80.:
"Są to regularne, drobne struktury, ściśle wypełniające całą powierzchnię obrazu: kwadraty lub wydłużone prostokąty, wyznaczone i malowane z grawerską precyzją i czystością. Jedne z tych kompozycji bywają chromatyczne, inne achromatyczne, ale problem światła rozwiązywany w nich jest zawsze za pomocą budowania stref o różnych odcieniach lub różnym nasyceniu tej samej barwy, czy jest to czerwień, błękit, czy też szarość. Przy tym każdy podstawowy moduł kompozycyjny - mały kwadrat lub prostokąt - z zasady jest jednolity w kolorze. Obowiązuje go też, z siatki podziału wynikające, ścisłe ustawienie w pionie lub poziomie. Monotonnej, rytmicznej strukturze form modularnych przeciwstawiają się zmienne obszary nasilających się rozświetleń lub ściemnień [...]. Wykorzystane tu zjawisko irradiacji stwarza pozór wypukłości jednej formy romboidalnej lub eliptycznej, a nieuchwytność i złudność ślizgającego się po płaszczyźnie i emanującego z niej światła sprawia wrażenie ruchu."

[Cyt. za: Bożena Kowalska, Janusz Orbitowski. Poeta przestrzennych rytmów, Kraków 2022, s. 30-32.]
Sprzedane:XXXV Aukcja Dzieł Sztuki (28 II 2024)
Cena wywoławcza:6000 zł
Cena uzyskana:6500 zł

JANUSZ ORBITOWSKI

Janusz Orbitowski urodził się 20 grudnia 1940 roku w Krakowie, zmarł 3 października 2017 roku tamże. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Adama Marczyńskiego, gdzie w 1967 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Trzy lata później rozpoczął pracę na macierzystej uczelni jako adiunkt. Tytuł profesora zwyczajnego został mu przyznany w 1993 roku.

Malarstwo Janusza Orbitowskiego

Janusz Orbitowski tworzył w nurcie abstrakcji geometrycznej. Początkowo kompozycje jego prac były zdominowane przez linie pionowe i poziome. W latach 60. i 70. konstruował dzieła z geometrycznych trójwymiarowych modułów. Wówczas relief stał się dla artysty kluczowym środkiem wyrazu. Od lat 80. Janusz Orbitowski więcej uwagi poświęcał również rysunkom, także utrzymanym w duchu abstrakcji geometrycznej.

Janusz Orbitowski - wystawy, nagrody i kolekcje

Artysta eksponował swoje prace na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych (Polska, Stany Zjednoczone, Kanada, Niemcy, Francja).

Janusz Orbitowski był stypendystą Fondazione Romana (1972), Fundacji Kościuszkowskiej (1983) oraz The Pollock-Krasner Foundation (2002).

Prace Janusza Orbitowskiego znajdują się z zbiorach muzealnych w kraju (m.in. w kolekcjach Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Zachęty Narodowej Galerii Sztuki) i za granicą.

Janusz Orbitowski o sztuce:

"Czy może być z takich rozważań jakiś pożytek dla refleksji teoretycznych w dziedzinie malarstwa? Chyba tak - zauważmy, że analiza właściwości struktur algebraicznych prowadzi do wniosku, że wszystkie one cechują się spójnością tworzących je aksjomatów. Określają one pewien porządek myślowy, który - moim zdaniem - może być przez analogię kojarzony z porządkiem estetycznym w sztuce. [...] Sam proces twórczy, proces kreowania treści i formy, ma dwoisty charakter - racjonalny i intuicyjny. Element racjonalności jest obecny na etapie formowania się zamysłu twórczego, na etapie planowania. W procesie realizacji tego zamysłu będącego integralną częścią procesu tworzenia, pojawiają się elementy intuicyjne."

~ Janusz Orbitowski

[Cyt. za: Bożena Kowalska, Janusz Orbitowski. Poeta przestrzennych rytmów, Kraków 2022, s. 96-98.]

Teksty o malarstwie Janusza Orbitowskiego:

"Janusz Orbitowski był artystą, który stworzył od nikogo niepożyczony, własny rodzaj sztuki: oryginalnego, płaskiego malarstwa wielobarwnego i równie indywidualnego rysunku, ale przede wszystkim reliefów różnorodnych, zwłaszcza zaś białych. Wniósł dzięki temu do sztuki nowoczesnej XX w. cenny wkład wartości twórczych, odrębnych w stosunku do równoległych poszukiwań artystów nurtu geometrii w Europie."

~ Bożena Kowalska

[Cyt. za: eadem, Janusz Orbitowski. Poeta przestrzennych rytmów, Kraków 2022, s. 8.]

"Janusz Orbitowski nie należał do artystów, którzy po znalezieniu własnej metody tworzenia czy własnego stylu, co zapewnia im rozpoznawalność, pozostają mu wierni do końca swej działalności, powtarzając wynalezione. On szukał wciąż nowych form i środków wypowiedzi.
Fundamentem, jako właściwość wrodzona, była wprawdzie u niego od początku i nieodmiennie skłonność do geometrii [...]. Mimo że wkrótce po studiach znalazł już pierwszą własną formułę, nota bene bardzo atrakcyjnego, zwłaszcza kolorystycznie, płaskiego malarstwa w znamiennie zatytułowanym cyklu "Kompozycji przestrzennych", szukał dalej znajdując następne, równie własne i oryginalne sposoby wypowiedzi, a potem następne i znowu następne... Zarzucał je, powracał do nich, niekiedy w nowy sposób i w nowych materiałach i szukał dalej, niemal do końca swej aktywności twórczej. [...] o tym, co było dla niego najważniejsze, tak kiedyś się wypowiedział: Od początku mojej działalności artystycznej interesowały mnie dwa światy: ten realny i wyimaginowany, irracjonalny; i relacje między nimi. W większości moich prac przez wszystkie okresy i przemiany ta idea jest obecna."

~ Bożena Kowalska

[Cyt. za: eadem, Janusz Orbitowski. Poeta przestrzennych rytmów, Kraków 2022, s. 162-164.]

Poszukujemy prac

Przyjmujemy obrazy Janusza Orbitowskiego na aukcje sztuki - wycena obrazów, skup i sprzedaż aukcyjna sztuki Janusza Orbitowskiego.
Jeśli chcą Państwo sprzedać dzieła Janusza Orbitowskiego, zapraszamy do kontaktu [link].

Zobacz galerię obrazów Janusza Orbitowskiego w Krakowskim Domu Aukcyjnym [link].

Poszukujemy prac
x
«
»