PORADA Marian

PORADA Marian
PORADA MarianPORADA Marian
Tytuł:Krucyfiks (1993)
Technika:drewno polichromowane
Wymiary:60,5 x 40 x 4,5 cm
Uwagi:Sygnowany na odwrocie: "wyk MARIAN PORADA | 1993 r."

PROWENIENCJA:
- kolekcja prywatna,
- zakup od artysty.

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny

 

MARIAN PORADA - NOTA BIOGRAFICZNA

Marian Porada urodził się w 1938 roku we wsi Moczydło, zmarł w 2012 roku. Mieszkał w Sędziszowie, był artystą ludowym związanym z Kielecczyzną. Ukończył szkołę podstawową, na życie zarabiał jako kierowca, chociaż w młodości trudnił się również innymi pracami. Pod koniec lat 60. zaczął rzeźbić w drewnie. Po raz pierwszy swoje prace wystawił już w 1969 roku w Domu Kultury w Sędziszowie.
Od 1971 roku należał do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Współpracował z Desą, Przedsiębiorstwem "Veritas" w Warszawie i krakowską Spółdzielnią "Milenium", dzięki którym jego prace były znane nie tylko w Polsce, ale również za granicą, m.in. w Niemczech, Francji i Holandii.

Swoje prace twórca wykonywał z drewna, rzadziej z kamienia, rzeźby wykańczał zróżnicowaną polichromią – niekiedy malował całe figury, innym razem tylko ich fragmenty, używał też wielu rodzajów farb oraz bejcy, czasem opalał drewno ogniem.
W sztuce podejmował najczęściej tematy religijne, nierzadko pasyjne, ujmował również wielofigurowe sceny biblijne oraz szopki bożonarodzeniowe, przedstawiał Madonny, świętych i anioły. Poza tym przez jego twórczość przewijają się motywy świeckie, w których dominują wizerunki mieszkańców wsi wykonujących codzienne zajęcia lub muzykujących. W wykonywanych przez Mariana Poradę rzeźbach występują również inspiracje pochodzące z legend i baśni, np. wizerunki diabłów i czarownic.

Poza rzeźbą Marian Porada od 2003 roku uprawiał także malarstwo, w którym podejmował podobną tematykę.

Artysta chętnie wystawiał swoje prace, uczestniczył też w plenerach, a także w wielu konkursach i kiermaszach, m.in. w kolejnych edycjach Konkursu Ludowej Sztuki Religijnej. Był wielokrotnie nagradzany.
Prace artysty znajdują się np. w kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach.
W 2008 roku w Muzeum Narodowym w Kielcach odbyła się wystawa monograficzna "Rzeźby i obrazy Mariana Porady".

 

NIEDOSTĘPNE RZEŹBY I OBRAZY MARIANA PORADY

 

x
«
»