Krakowski Dom Aukcyjny

IX Aukcja Dzieł Sztuki

25 maja (wtorek) 2021 - godz. 19.00

Aukcja odbędzie się bez udziału publiczności na sali.


Wystawa przedaukcyjna:

Kraków - Starowiślna 14

13 - 25 V 2021 godz. 10-18

Regulamin Arkusz zlecenia aukcyjnegoZaloguj i złóż zlecenie aukcyjne

zaloguj sięArkusz zlecenia aukcyjnego Arkusz zlecenia

PORADA Marian

PORADA Marian
LOT 59
ID: 009059

PORADA Marian BIOGRAFIA

Tytuł:Krucyfiks (1993)
Technika:drewno polichromowane
Wymiary:60,5 x 40 x 4,5 cm
Uwagi:Sygnowany na odwrocie: "wyk MARIAN PORADA | 1993 r."

PROWENIENCJA:
- kolekcja prywatna,
- zakup od artysty.

PRACA NIEDOSTĘPNA
Estymacja:1000 - 2000 zł
x
«
»