X Aukcja Dzieł Sztuki (29 VI 2021)

HOFMAN Wlastimil
LOT 36
ID: 010036

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Wlastimil Hofman 1902-1927. Album wystawy zbiorowej dzieł Wlastimila Hofmanna z okazji jubileuszu 25-letniej pracy artysty (1928)
Technika:Publikacja obejmuje 8 stron tekstu oraz 16 kart z autolitografiami wykonanymi przez firmę A. Pruszyński w Krakowie.
Wymiary:21,5 x 16,5 cm (wymiary strony)
Uwagi:
Spis litografii:
"Wiara" (1918), sygnowany na płycie l.d monogramem "WH",
"Chrystus przy słupie" (1928) , sygnowany na płycie p.d. monogramem "WH",
"Autoportret", sygnowany na płycie l.d monogramem "WH",
"Matka z dzieckiem" (1911), sygnowany na płycie p.d monogramem "WH",
"Start" (1926), sygnowany na płycie l.d monogramem "WH",
"Madonna Gaudiosa" (1918), sygnowany na płycie p.d monogramem "WH",
"Ziemowit" (1924), sygnowany na płycie p.d monogramem "WH",
"Melancholia" (1924), sygnowany na płycie p.d monogramem "WH",
"Dziecko", sygnowany na płycie l.d monogramem "WH",
"Gorejące serce" (1914),
"Obrona piłki", sygnowany na płycie l.d monogramem "WH",
"Spowiedź" (1905), sygnowany na płycie p.d monogramem "WH",
"Fragment z tryptyku Vita somnium brevis" (1928), sygnowany na płycie l.d monogramem "WH",
"Przyjdź królestwo Twoje" (1924), sygnowany na płycie p.d monogramem "WH",
"W świat" (1917), sygnowany na płycie l.d monogramem "WH",
"Boży śpiewak" (1925), sygnowany na płycie p.d monogramem "WH".

Widoczne zabrudzenie okładki oraz stron z tekstem.
Pojedyncze zabrudzenia i przebarwienia (głównie na krawędziach) stron z litografiami.
Przerwanie papieru w lewej dolnej części przedniej strony okładki.
Dwa niewielkie przerwania papieru w środkowej i prawej górnej części litografii "Fragment tryptyku Vita Somnium Brevis", "Przyjdź Królestwo Twoje" (1924), "W świat" (1917) oraz "Boży śpiewak" (1925).
Cena wywoławcza:3800 zł
Cena uzyskana:4000 zł
x
«
»