HOFMAN Wlastimil

HOFMAN Wlastimil
LOT 16
ID: 021016

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret Teilharda de Chardin (1966)
Technika:olej, płyta
Wymiary:40 x 30,5 cm
Uwagi:
Sygnowany i datowany p.d.: "Wlastimil | Hofman | 1966"
Opisany śr.g.: "Do zbiorów Przyjacielowi i Współpracownikowi | Wacławowi Jędrzejczakowi Miłośnikowi | i Kolekcjonerowi moich obrazów i szkic | Teilharda de Chardin | ofiarowuje | Wlastimil Hofman"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Wacława Jędrzejczaka,
- dar od artysty.

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.
x
«
»