I Aukcja Dzieł Sztuki

3 kwietnia 2019 (środa)

Hotel Holiday Inn Kraków - Wielopole 4

WYNIKI AUKCJI

Wystawa przedaukcyjna:

Krakowski Dom Aukcyjny

ul. Starowiślna 14

 

regulamin aukcji

katalog aukcji PDF 

zlecenie licytacji

 

CHWISTEK Leon

CHWISTEK Leon
LOT 21
ID: KDA001

CHWISTEK Leon BIOGRAFIA

Tytuł:Dwustronna praca - Portret Tytusa Czyżewskiego oraz szkic projektu hotelu w Zakopanem (lata 20.)
Technika:akwarela, ołówek, papier
Wymiary:34 x 21 cm
51,3 x 36,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:opis pracy: "Portret Tytusa Czyżewskiego"
Rysy twarzy przedstawionej postaci wskazują, że jest to portret Tytusa Czyżewskiego (1880-1945). Artyści należeli do Grupy Formistów. Warto wspomnieć, że twórczość Czyżewskiego nie pozostawała obojętna artyście, co zaowocowało artykułem pt. "Tytus Czyżewski a kryzys formizmu" (1921). Omawiana akwarela przedstawia mężczyznę o wyraźnych rysach twarzy, dużych oczach i wydatnym łuku brwiowym. Te elementy zostały szczególnie podkreślone w kompozycji. Podobne ujęcia widzimy na autoportretach Tytusa Czyżewskiego (Autoportret ok. 1918-1921, tusz, papier, Muzeum Narodowe, Autoportret, 1929). W obu przypadkach artyście towarzyszy fajka, która również pojawia się na prezentowanej pracy. Warto wspomnieć również, że Leon Chwistek w latach 20. wykonywał liczne wizerunki postaci ze środowiska krakowskiego.
opis pracy: "Szkic projektu hotelu w Zakopanem"
Artysta w swoich rozważaniach teoretycznych na temat architektury dążył do m.in. zerwania z linią prostą. Dowodem tego jest projekt hotelu w Zakopanem, z którym to miastem nota bene Leon Chwistek był bardzo silnie związany. Artysta przedstawił ideę tej budowli w 1921 roku w artykule pt. "Zagadnienie współczesnej architektury" na łamach "Nowej Sztuki". Został wówczas opublikowany jego rysunek oraz dokładny opis. Prezentowany rysunek niewątpliwie powtarza jego bryłę oraz założenie. Artysta w tekście pt. "Wielość rzeczywistości w sztuce", tak opisywał tę budowlę: "Nie chcąc poprzestawać na ogólnikach, pragnę przestawić tutaj konkretny projekt wielkiego hotelu, jaki można by postawić np. w Zakopanem. (...) Punktem wyjścia konstrukcji jest wielka wewnętrzna hala, wysoka na 5 pięter, otoczona półkolistym płaszczem pokoi z oszklonymi werandami, zwężającymi się ku górze. Zasada ta musi być przeprowadzona na zewnątrz w ten sposób, żeby budynek tworzył zwartą, jednolitą bryłę oplecioną z linii krzywych, rzuconych jednym rozmachem od fundamentów w górę, jak gdyby siłą wodotrysku. Linie te schodzą się w trzech punktach stanowiących trzy cyple zasadnicze." Artysta był przekonany, że idea powstania tej budowli była realna do zrealizowania. Malarz opisał dokładnie jego wewnętrzny rozkład mając na uwadze względy użyteczności mieszkańców (względy higieny). Projekt hotelu miał według Leona Chwistka być wyrazem nowego stylu krzywoliniowego będącego ewolucją "drapaczy nieba".
[Bibliografia: 1. Leon Chwistek, "Wielość rzeczywistości w sztuce", Warszawa 1960 [za:] Wybór pism estetycznych, wprowadzenie i opracowanie, Teresa Kostyrko, Kraków 2004, s. 108-109. 2. Małgorzata Geron, "Wizja miasta w twórczości Leona Chwistka", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2. Agata Soczyńska, "Tytus Czyżewski. Malarz-poeta", Warszawa 2006.]
Cena wywoławcza:6000 zł
Cena uzyskana:6000 zł
x
«
»