Blog

Data dodania: 2022-10-10

Obraz "Wieczorne spotkanie" (1887) na tle twórczości Tadeusza Rybkowskiego

Obraz Wieczorne spotkanie (1887) na tle twórczości Tadeusza Rybkowskiego

Zapraszamy do lektury artykułu przedstawiającego obraz Tadeusza Rybkowskiego "Wieczorne spotkanie" (1887), który został sprzedany w ramach XX Aukcji Dzieł Sztuki Krakowskiego Domu Aukcyjnego, na szerszym tle twórczości tego artysty.

Obraz Tadeusza Rybkowskiego "Wieczorne spotkanie" (1887) został sprzedany w ramach XX Aukcji Dzieł Sztuki Krakowskiego Domu Aukcyjnego (18 X 2022).

Tadeusz Rybkowski (1848-1926)

"Wieczorne spotkanie" (1887)

Technika: olej, płótno dublowane
Wymiary: 42,5 x 87 cm
Sygnowany i datowany p.d.: "Tadeusz Rybkowski | 1887"
Obraz po konserwacji.


Tadeusz Rybkowski, Wieczorne spotkanie (1887)

Tadeusz Rybkowski (1848-1926) znany jest szczególnie jako malarz scen rodzajowych.
Wykształcenie artystyczne zdobył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych i Akademii wiedeńskiej. Od 1878 roku prowadził własną pracownię w Wiedniu, a w 1893 roku na stałe przeniósł się do Lwowa, gdzie został profesorem malarstwa dekoracyjnego w Szkole Przemysłowej.
Tadeusz Rybkowski już za życia zyskał uznanie, a obecnie jego obrazy znajdują się w najlepszych kolekcjach muzealnych, m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Krakowie czy Lwowskiej Galerii Obrazów.

Już w 1933 roku pisano o nim:
(...) zyskał sobie Rybkowski zasłużone dobrze miejsce na Parnasie polskim. Mógł on dostać się i na Parnas niemiecki, w czasie, kiedy to w Wiedniu zarabiał sumy i był przez tamtejszą ówczesną krytykę wysoko ceniony, nie mógł jednak nie wrócić do kraju, który tak ukochał.
[Cyt. za: Wystawa pośmiertna śp. Rybkowskiego Tadeusza, 5. luty - 1. marzec 1933, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, Lwów 1933, s. 5.]

Tadeusz Rybkowski, Wieczorne spotkanie (1887), fragment

Tadeusz Rybkowski, Wieczorne spotkanie (1887), fragment

Tadeusz Rybkowski, Wieczorne spotkanie (1887), fragment

 

W twórczości Tadeusza Rybkowskiego dominowała tematyka rodzajowa, zdecydowanie najczęściej malował on sceny z życia wsi.
Oferowany w ramach XX Aukcji Dzieł Sztuki obraz "Wieczorne spotkanie" (1887) przedstawia pasterza bydła, trzymającego w założonych na plecach rękach bacik, przebywającego w towarzystwie siedzącej na ziemi kobiety z sierpem i koszem. Oboje zostali ukazani w trakcie odpoczynku przy ognisku.

Kompozycja została zdominowana przez pejzaż i przyrodę, pośród których przedstawione postacie i zwierzęta zdają się być tylko sztafażem. Postacie na pierwszym planie stanowią przy tym dominantę, przyciągając, dzięki odpowiedniemu wyważeniu kompozycyjnemu, wzrok odbiorcy i wskazując na główny temat pracy.
Krzewy i drzewa otaczające centralnie umieszczone ognisko zostały namalowane z dużą drobiazgowością, co uwidacznia się w ukazaniu najdrobniejszych partii gałęzi i liści. W tle widoczna jest trzoda bydła, za którą znajduje się rozległy las. Po lewej stronie, zza drzew subtelnie wydobywa się sylwetka niewielkiego kościoła.
Pracę charakteryzują precyzyjnie oddane detale i realizm ukazania pejzażu, w którym barwy płynnie się przenikają i tworzą malownicze otoczenie oraz wyjątkowo trafnie oddają nastrój i kolorystykę wieczoru.
Na dodatkową uwagę zasługuje wydłużony, horyzontalny format płótna, który był popularny nie tylko w twórczości Tadeusza Rybkowskiego, ale szerzej - w sztuce malarzy realistów końca XIX wieku.

Tadeusz Rybkowski, Czaty Kozackie, Muzeum Narodowe w Warszawie

Tadeusz Rybkowski, "Czaty Kozackie" (4 ćw. XIX w.), olej, deska dębowa, Muzeum Narodowe w Warszawie
[Źródło: Cyfrowe MNW]

 

Kompozycyjnie obraz podporządkowuje się umieszczonemu centralnie przedstawieniu ogniska. Takie rozwiązanie nie jest odosobnione w dorobku artystycznym Tadeusza Rybkowskiego. W dziele "Czaty Kozackie" ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie malarz, podobnie jak w prezentowanym w katalogu XX Aukcji Dzieł Sztuki obrazie, ukazał postacie w pobliżu ogniska, dodatkowo oddając za pomocą tlącego się drewna nastrój wyciszenia.

W obrazie "Wieczorne spotkanie" (1887) widoczna jest również kolejna tendencja w twórczości lwowskiego artysty, który w swoich złożonych z wielu elementów pracach portretował ludzi, zwierzęta i budynki niemal zawsze na tle krajobrazu lub zamglonej scenerii. W oferowanym dziele postacie i bydło zostały ukazane pośród ciemnych barw łąki i pobliskiej roślinności. W tle z kolei jest widoczna sylwetka niewielkiego kościoła, który, wraz z poprzedzającym go gajem, jest delikatnie otoczony mgłą.
Podobne rozwiązania można zauważyć w takich obrazach jak "Targ przed Wielkanocą na placu Bernardyńskim we Lwowie w roku 1895" (1895, Muzeum Narodowe w Warszawie), w którym to Tadeusz Rybkowski ukazał na tle panoramy miasta barwny tłum, a także w pracy "Targ w Przemyślu" (1883, Muzeum Narodowe w Warszawie), gdzie główną rolę odgrywa mgła.

Tadeusz Rybkowski, Targ przed Wielkanocą na placu Bernardyńskim we Lwowie w roku 1895, Muzeum Narodowe w Warszawie

Tadeusz Rybkowski, "Targ przed Wielkanocą na placu Bernardyńskim we Lwowie w roku 1895" (1895), olej, płótno, Muzeum Narodowe w Warszawie
[Źródło: Cyfrowe MNW]

Tadeusz Rybkowski, Targ w Przemyślu (1883), Muzeum Narodowe w Warszawie

Tadeusz Rybkowski, "Targ w Przemyślu" (1883), olej, deska dębowa, Muzeum Narodowe w Warszawie
[Źródło: Cyfrowe MNW]

 

W katalogu pośmiertnej wystawy napisano o artyście w następujący sposób, trafnie opisując podejście Tadeusza Rybkowskiego do malarstwa:
Nie dbający o zaszczyty i sławę dla siebie, które mu towarzyszą, cieszący się z każdego sukcesu kolegi, był Rybkowski reprezentantem dawnych kierunków, dla których obowiązującą rzeczą były między innemi: najlepsze opracowanie strony technicznej, szczerość i miłość malowanego przedmiotu, oraz pozostawanie sobą, kosztem choćby opierania się prądom chwili.

Tadeusz Rybkowski, Wieczorne spotkanie (1887)

 

Obraz "Wieczorne spotkanie" (1887) jest więc reprezentatywnym przykładem twórczości Tadeusza Rybkowskiego. Dzieło zawiera w sobie najlepsze cechy malarstwa swojego autora oraz charakterystyczne dla niego rozwiązania kompozycyjne i motywy tematyczne.

Opracowanie artykułu: Miłosz Kargol, Krakowski Dom Aukcyjny®

Zdjęcia obrazu Tadeusza Rybkowskiego "Wieczorne spotkanie" (1887) wykorzystane w artykule: fot. Agnieszka Stefańczyk, Krakowski Dom Aukcyjny®

Wybrana bibliografia:

    • Malinowski J., Malarstwo polskie XIX wieku, Warszawa 2003.
    • Sztuka polska, t. VI: Sztuka XIX wieku (z uzupełnieniem o sztukę Śląska i Pomorza Zachodniego), red. J. Malinowski, Warszawa 2021.
    • Wystawa pośmiertna śp. Rybkowskiego Tadeusza, 5. luty - 1. marzec 1933, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, Lwów 1933.

Biografia Tadeusza Rybkowskiego dostępna na stronie [ZOBACZ]

powrót do listy wpisów

x
«
»