TRUSZ Iwan

Iwan Trusz - notowania aukcyjne

Aktualna oferta aukcyjna Iwana Trusza. Wyniki aukcyjne. Biografia

Zachęcamy do zgłaszania prac Iwana Trusza na aukcję [kontakt]

TRUSZ Iwan
TRUSZ IwanTRUSZ IwanTRUSZ Iwan
Tytuł:Ruiny twierdzy w Bałakławie
Technika:olej, tektura
Wymiary:14 x 17 cm
19,5 x 32,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.d.: "I. Trusz"

OPIS PRACY:
Iwan Trusz (1869-1941) jest uznawany za jednego z najwybitniejszych ukraińskich artystów impresjonistycznych. Artysta malował przede wszystkim pejzaże, wśród których wiele miejsca zajmują krymskie krajobrazy. Jego obrazy cechuje bogata faktura i nastrojowa kolorystyka.
Oferowana praca przedstawia tytułowe ruiny twierdzy w Bałakławie na Krymie. Majestatyczna sylwetka fortu od wieków zwracała uwagę wielu artystów i poetów, m.in. Adam Mickiewicz poświęcił tej budowli jeden ze swoich Sonetów krymskich, który zaczyna się od słów: "Te zamki, połamane w zwaliska bez ładu, | Zdobiły cię i strzegły, o niewdzięczny Krymie!". Na uwagę zasługuje również starożytna metryka tego miejsca - przypuszcza się, że wzmianki o tym miejscu znajdują się nawet w Odysei Homera.
Obraz prezentuje wysoką klasę artystyczną, a dzięki swojej malarskości, impresjonistycznej formie, a także znakomitym wyczuciu kolorystycznym i światłocieniowym posiada duże walory dekoracyjne.
Sprzedane:XXXV Aukcja Dzieł Sztuki (28 II 2024)
Cena wywoławcza:12000 zł
Cena uzyskana:14000 zł
TRUSZ Iwan
TRUSZ IwanTRUSZ IwanTRUSZ Iwan
Tytuł:Pejzaż z drzewami
Technika:olej, tektura
Wymiary:16,5 x 20,5 cm
25 x 30 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:sygnowany p.d.: "Jw Trusz"

OPIS PRACY:
Pejzaże Iwana Trusza zwykle powtarzają schemat horyzontalnej kompozycji doskonale zrównoważonej wertykalnymi liniami drzew – głównych bohaterów prac artysty. W prezentowanym "Pejzażu z drzewami" targana silnym wiatrem sosna wyznacza środek obrazu. Pozbawiony sztafażu widok, szkicowo malowanej przyrody pozwala wyczuć kontemplacyjny stosunek malarza do natury. Ogromna poetyckość zawarta w niewielkim formacie obrazu sprawia, że dzieło silnie oddziałuje na widza i pozwala wyciszyć myśli.

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny

IWAN TRUSZ

Iwan Trusz urodził się w 1869 roku w Wysocku, zmarł w 1940 roku we Lwowie. W latach 1892-1897 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowniach: Izydora Jabłońskiego, Władysława Łuszczkiewicza, Józefa Unierzyskiego, Leona Wyczółkowskiego, Jana Stanisławskiego. Ostatni z wymienionych nauczycieli wywarł największy wpływ na przyszłą twórczość młodego artysty.

W 1894 roku malarz uczęszczał jako wolny słuchacz do wiedeńskiej Akademii, a po o uzyskaniu stypendium rządowego w 1897 roku naukę kontynuował również w prywatnej pracowni Antona Ažbego w Monachium.

Iwan Trusz dużo również podróżował, m.in. do Włoch, Egiptu i na Krym, w tym ostatnim miejscu szukając inspiracji do tworzonych przez artystę ilustracji do Sonetów krymskich Adama Mickiewicza.

W 1898 roku Iwan Trusz na stałe zamieszkał we Lwowie, gdzie czynnie uczestniczył w życiu kulturalnym, był członkiem Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki, wielokrotnie organizował wystawy swoich prac, współpracował z teatrem we Lwowie. Związał się wówczas z przedstawicielami ukraińskiej inteligencji, zwłaszcza z Iwanem Franko i Mychajłem Drahomanowem.
W 1898 roku, wraz z podobnie myślącymi artystami, założył "Stowarzyszenie Rozwoju Sztuki Rosyjskiej", którego głównym zadaniem była popularyzacja sztuki ukraińskiej i wsparcie materialne artystów. Z okazji założenia stowarzyszenia odbyła się pierwsza wystawa sztuki ukraińskiej.
Wkrótce Iwan Trusz stał się nie tylko sławnym artystą, ale także krytykiem i propagatorem sztuki.

Od 1912 roku malarz wykładał też na lwowskiej Wolnej Akademii Sztuk Pięknych.

Malarstwo Iwana Trusza

Iwan Trusz to jeden z najwybitniejszych ukraińskich artystów impresjonistycznych i zarazem niezwykle oryginalny kolorysta. Artysta malował przede wszystkim pejzaże, najczęściej ukazując rozległe pola i stepy ukraińskie, wykonywał również swoiste pamiątki ze swoich licznych podróży.

Obrazy Iwana Trusza cechuje bogata faktura i nasycony kolor. Artysta za pomocą zwięzłych zabiegów formalnych osiągał niezwykle efektowne w swoim wyrazie kompozycje. Malarz redukując elementy świata przedstawionego tworzył wrażeniowe w swojej formie prace, które zawierają w sobie uniwersalne piękno.

W tworzonych przez artystę krajobrazach silnie wyczuwalny jest jego kontemplacyjny stosunek do przyrody oraz waga, jaką przykładał do analizy światła. Artysta przedstawiał m.in. Kijów i jego zabytki, a także rozległe krajobrazu znad Dniepru i Krymu.Rzadziej podejmował tematykę scen rodzajowych z motywami z życia Hucułów oraz portretu, malując wizerunki lwowskiej i kijowskiej inteligencji. W tego rodzaju pracach artysta korzystał z realistycznej konwencji przedstawiania.

Malarz zajmował się również krytyką artystyczną, jego artykuły publikowano w ukraińskich czasopismach, np. w "Buducznist", "Artystycznyj Wistnik", "Literaturno-Naukowyj Wistnik".

Iwan Trusz - wystawy i kolekcje

Pierwsza indywidualna wystawa prac autorstwa Iwana Trusza odbyła się we Lwowie w 1899 roku, zaprezentowano na niej 38 dzieł. Od tego czasu artysta często organizował wystawy indywidualne i brał udział w wystawach zbiorowych artystów ukraińskich i polskich we Lwowie, Kijowie, Połtawie, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, a także w Londynie, Wiedniu i Sofii. W 1941 roku miała miejsce duża pośmiertna retrospektywna wystawa prac malarza.

Obecnie w dawnym domu Iwana Trusza we Lwowie znajduje się poświęcone malarzowi muzeum, a jedną z największych kolekcji prac artysty posiada Lwowska Galeria Sztuki.

Poszukujemy prac

Przyjmujemy obrazy Iwana Trusza na aukcje sztuki - wycena obrazów, skup i sprzedaż aukcyjna sztuki Iwana Trusza.
Jeśli chcą Państwo sprzedać dzieła Iwana Trusza, zapraszamy do kontaktu [link].

Zobacz galerię obrazów Iwana Trusza w Krakowskim Domu Aukcyjnym [link].

Poszukujemy prac

NIEDOSTĘPNE OBRAZY IWANA TRUSZA

x
«
»