TRUSZ Iwan

TRUSZ Iwan
TRUSZ IwanTRUSZ IwanTRUSZ Iwan
Tytuł:Pejzaż z drzewami
Technika:olej, tektura
Wymiary:16,5 x 20,5 cm
25 x 30 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:sygnowany p.d.: "Jw Trusz"

OPIS PRACY:
Pejzaże Iwana Trusza zwykle powtarzają schemat horyzontalnej kompozycji doskonale zrównoważonej wertykalnymi liniami drzew – głównych bohaterów prac artysty. W prezentowanym "Pejzażu z drzewami" targana silnym wiatrem sosna wyznacza środek obrazu. Pozbawiony sztafażu widok, szkicowo malowanej przyrody pozwala wyczuć kontemplacyjny stosunek malarza do natury. Ogromna poetyckość zawarta w niewielkim formacie obrazu sprawia, że dzieło silnie oddziałuje na widza i pozwala wyciszyć myśli.

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny

IWAN TRUSZ - NOTA BIOGRAFICZNA

Iwan Trusz urodził się w 1869 roku w Wysocku, zmarł w 1940 roku we Lwowie. W latach 1892-1897 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowniach: Izydora Jabłońskiego, Władysława Łuszczkiewicza, Józefa Unierzyskiego, Leona Wyczółkowskiego, Jana Stanisławskiego. Ostatni z wymienionych nauczycieli wywarł największy wpływ na przyszłą twórczość młodego artysty. W 1984 roku malarz uczęszczał jako wolny słuchacz do wiedeńskiej Akademii, a po o uzyskaniu stypendium rządowego w 1987 roku naukę kontynuował również w prywatnej pracowni Antona Ažbego w Monachium. Iwan Trusz dużo również podróżował, m. in. do Włoch, Egiptu i na Krym, w tym ostatnim miejscu szukając inspiracji do tworzonych przez artystę ilustracji do Sonetów krymskich Adama Mickiewicza.
W 1898 roku Iwan Trusz na stałe zamieszkał we Lwowie, gdzie czynnie uczestniczył w życiu kulturalnym, był członkiem Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki, wielokrotnie organizował wystawy swoich prac, współpracował z teatrem we Lwowie. Od 1912 roku malarz wykładał też na lwowskiej Wolnej Akademii Sztuk Pięknych.
Artysta często wystawiał swoje prace, od 1902 roku uczestniczył w ekspozycjach w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych.

Iwan Trusz malował przede wszystkim pejzaże, najczęściej ukazując rozległe pola i stepy ukraińskie, wykonywał również swoiste pamiątki ze swoich licznych podróży. W tworzonych przez artystę krajobrazach silnie wyczuwalny jest jego kontemplacyjny stosunek do przyrody oraz waga, jaką przykładał do analizy światła. Rzadziej podejmował tematykę scen rodzajowych z motywami z życia Hucułów oraz portretu, malując wizerunki lwowskiej i kijowskiej inteligencji.
Malarz zajmował się również krytyką artystyczną, jego artykuły publikowano w ukraińskich czasopismach, np. w "Buducznist", "Artystycznyj Wistnik", "Literaturno-Naukowyj Wistnik".

W dawnym domu Iwana Trusza we Lwowie znajduje się obecnie poświęcone malarzowi muzeum (oddział Lwowskiego Muzeum, Sztuki Ukraińskiej).

 

Poszukujemy prac

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

 

niedostępne
x
«
»