WYCZÓŁKOWSKI Leon

Leon Wyczółkowski - notowania aukcyjne

Aktualna oferta aukcyjna Leona Wyczółkowskiego. Wyniki aukcyjne. Biografia

Zachęcamy do zgłaszania prac Leona Wyczółkowskiego na aukcję [kontakt]

WYCZÓŁKOWSKI Leon
WYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI Leon
Tytuł:Kościół Dominikanów w Lublinie z teki "Lublin" (1918-1919)
Technika:litografia, papier chiński naklejony na karton, tektura
Wymiary:34,5 x 25,5 cm (wymiary grafiki)
61 x 49 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany ołówkiem p.d.: "LWyczół"
zapytaj o cenę
WYCZÓŁKOWSKI Leon
WYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI Leon
Tytuł:Zejście z Czarnego Stawu
Technika:pastel, papier naklejony na tekturę
Wymiary:61 x 49 cm
73,5 x 62 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "LWyczół | 90[nieczytelne]"
Opisany na odwrocie: "Zejście z Czarnego | Stawu | rano"

Obraz posiada ekspertyzę Jadwigi Oczko-Kozłowskiej z 2021 roku.

Więcej o obrazie Leona Wyczółkowskiego w artykule na blogu [ZOBACZ]


Fragment opinii:
"Powyższy obraz jest jednym z serii widoków okolic Czarnego Stawu, o którym artysta wspominał, iż malował ten motyw sześć razy w ciągu dnia, w sześciu różnych oświetleniach, od 6-tej rano do późnego wieczora. [...] Obraz wykonany jest w opanowanej przez Wyczóła do perfekcji technice pastelowej, która pozwoliła mu, wzorem impresjonistów, przedstawić ten sam motyw o różnych porach dnia z uchwyceniem zmienności światła i natężenia barwy. [...] Artysta z właściwym sobie mistrzostwem oddał nastrój poranka w górach, efekty światła spływającego po zboczu górskim; przy zastosowaniu oszczędnych środków malarskich sugestywnie uchwycił majestat fascynującej go natury."
Sprzedane:XXXIII Aukcja Dzieł Sztuki (7 XII 2023)
Cena wywoławcza:95000 zł
Cena uzyskana:105000 zł
WYCZÓŁKOWSKI Leon
WYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI Leon
Tytuł:Portret Juliana Dobrzańskiego w wieku dziecięcym (1879-1880)
Technika:olej, płótno
Wymiary:45,5 x 31,5 cm (w świetle oprawy)
58,5 x 43 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.d.: "LWyczółkowski"
Na odwrocie:
- pierwotne płótno dublażowe obecnie luzem: "Leon Wyczółkowski / mal. w roku 1879-1880"
- na krośnie "1879-80 | Lwów", "569"

Do obrazu dołączona jest ekspertyza Fundacji Monumentis Patriae autorstwa Krystyny Kulig-Janarek oraz Wacławy Milewskiej (Kraków 2001).

Więcej o obrazie Leona Wyczółkowskiego w artykule na blogu [ZOBACZ]PRACA NIEDOSTĘPNA
WYCZÓŁKOWSKI Leon
WYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI Leon
Tytuł:Wnętrze katedry na Wawelu. Arrasy
Technika:litografia podkolorowana akwarelą, papier naklejony na tekturę
Wymiary:46,5 x 36 cm (w świetle passe-partout)
73 x 61 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany ołówkiem p.d.: "LWyczół"
Na odwrocie metka Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z wystawy "Leon Wyczółkowski (1852-1936). Wystawa pośmiertna" zorganizowanej w czerwcu 1937 roku.
Praca została wymieniona na pozycji nr 197 w wykazie dzieł opublikowanym w katalogu "Leon Wyczółkowski (1852-1936). Wystawa pośmiertna", Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, czerwiec 1937, s. 25.
Sprzedane:XIII Aukcja Dzieł Sztuki (16 III 2022)
Cena wywoławcza:4800 zł
Cena uzyskana:10000 zł
WYCZÓŁKOWSKI Leon
WYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI Leon
Tytuł:Spichlerz Ulanowskich w Kazimierzu nad Wisłą (ok. 1920)
Technika:litografia, papier
Wymiary:35,5 x 45 cm
58,5 x 66 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany ołówkiem l.d.: "LWycz"
Niewielkie przetarganie papieru śr.g.

Grafika była eksponowana na wystawie "Leon Wyczółkowski. Prace na papierze z kolekcji Włodzimierza Kaweckiego" w Galerii Dyląg (Kraków 2018) oraz reprodukowana na stronie 20 katalogu wystawy wydanego pod redakcją Wiesława Dyląga oraz Martyny Rabajczyk.

PROWENIENCJA:
- kolekcja Włodzimierza Kaweckiego.
Sprzedane:X Aukcja Dzieł Sztuki (29 VI 2021)
Cena wywoławcza:5000 zł
Cena uzyskana:5000 zł
WYCZÓŁKOWSKI Leon
WYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI Leon
Tytuł:Morskie Oko (1908)
Technika:pastel, papier naklejony na tekturę
Wymiary:42,5 x 61 cm (wymiary w świetle passe-partout)
74 x 92 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "LWyczół | 1908"
Widoczne sfalowanie podłoża.
Niewielkie przetarganie papieru przy lewej dolnej krawędzi pracy.

OPIS PRACY:
Zakopane i Tatry odegrały ogromną rolę w sztuce i kulturze przełomu XIX i XX wieku. Do górskiego kurortu przyjeżdżali artyści, poeci, muzycy i filozofowie, rodził się tu witkiewiczowski styl zakopiański, utrwalała się miłość do natury i Tatr.
Jednym ze stałych bywalców Zakopanego był również Leon Wyczółkowski, który tematyce tatrzańskiej poświecił wiele uwagi, tworząc nie tylko obrazy, ale także grafiki. Motywem najczęściej wybieranym przez malarza były górskie stawy – Czarny Staw oraz Morskie Oko ukazane na prezentowanej w katalogu pracy.
Widoki tatrzańskie wykonywane przez Leona Wyczółkowskiego są bardzo charakterystyczne, wyróżniają się one na tle twórczości innych artystów. Malowane pastelem "Morskie Oko" (1908) przedstawia południowy fragment stawu i okalające zbiornik zbocza górskie. Elementem rozpoznawalnym, pozwalającym na jednoznaczne określenie ukazanego miejsca, są jasne żleby.
Prezentowane "Morskie Oko" można porównać z olejnym przedstawieniem Czarnego Stawu z 1906 roku (w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie). Te dwa dzieła charakteryzują się bardzo oszczędną, syntetyczną wręcz kompozycją, ciemną, wąską kolorystyką i użyciem stosunkowo cienkiej warstwy farby lub pastelu. W obrazach można zaobserwować podobną atmosferę oraz wyraz podziwu artysty dla wolności natury i potęgi Tatr.
W obu pracach widok został ukazany fragmentarycznie, poniżej linii nieba – w zabiegu tym, a także w strefowości kompozycji oraz kontemplacyjnym nastroju obrazów, niektórzy badacze dopatrują się nierzadkich w dorobku artystycznym Leona Wyczółkowskiego inspiracji sztuką Dalekiego Wschodu.
Sprzedane:X Aukcja Dzieł Sztuki (29 VI 2021)
Cena wywoławcza:35000 zł
Cena uzyskana:82000 zł
WYCZÓŁKOWSKI Leon
WYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI Leon
Tytuł:Stary świerk
Technika:tusz, papier
Wymiary:48 x 32,5 cm (wymiary w świetle passe-partout)
71,5 x 54,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Na odwrocie metka Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z wystawy "Leon Wyczółkowski (1852-1936). Wystawa pośmiertna" zorganizowanej w czerwcu 1937 roku.
Praca została wymieniona na pozycji nr 7 w wykazie dzieł opublikowanym w katalogu "Leon Wyczółkowski (1852-1936). Wystawa pośmiertna", Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, czerwiec 1937, s. 19.

OPIS PRACY:
Leon Wyczółkowski był artystą bardzo wrażliwym na piękno ojczystej natury. W swoich licznych rysunkach oraz tekach graficznych często ukazywał realistyczne widoki polskich lasów, m.in. z okolic Rogalina, Gościeradza czy Białowieży, a głównymi bohaterami kompozycji czynił zwykle stare drzewa o imponujących rozmiarach. W pracach tego typu artysta w sposób mistrzowski posługiwał się światłocieniem, wydobywając w monochromatycznych przedstawieniach kształty pni i blaski światła widoczne na gałęziach.
Prezentowana praca „Stary świerk” wpisuje się formalnie w charakterystykę poświęconych lasom rysunków Leona Wyczółkowskiego, których najwięcej powstało w latach 20. i 30. XX wieku. Za tytułowym, ukazanym na pierwszym planie świerkiem rozciąga się widok pełnego słońca lasu. W dziele zachwyca drobiazgowe, a przy tym dekoracyjne ujęcie sprężystych gałęzi drzew. Wyczuwalny jest również podziw artysty dla witalnej siły natury oraz swoisty kult ojczystego krajobrazu.

Tak o twórczości Leona Wyczółkowskiego pisał dr Tadeusz Seweryn: "Ten kult piękna ojczystego wpajał w dwa pokolenia, jako profesor [...]. Budził entuzjazm do uroku form i barw otaczającego nas świata, uczył oczy nasze radości pogodnej, darzył miłością i szacunkiem wszelki trud artystycznych poszukiwań." Cyt. za: T. Seweryn, "Leon Wyczółkowski (1852-1936). Wystawa pośmiertna", Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, czerwiec 1937, s. 17-18.
Sprzedane:VIII Aukcja Dzieł Sztuki (14 IV 2021)
Cena wywoławcza:18000 zł
Cena uzyskana:19000 zł
WYCZÓŁKOWSKI Leon
WYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI Leon
Tytuł:Stary dąb
Technika:tusz, papier
Wymiary:30,4 x 28 cm
51,4 x 47,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany śr. d.: “Lwyczół”

PROWENIENCJA:
- kolekcja Włodzimierza Jana Kaweckiego
- kolekcja prywatna

Rysunek był eksponowany na wystawie “Leon Wyczółkowski. Prace na papierze z kolekcji Włodzimierza Kaweckiego” w Galerii Dyląg (Kraków 2018) oraz reprodukowany na stronie 21 katalogu wystawy wydanym pod redakcją Wiesława Dyląga oraz Martyny Rabajczyk.

Zobacz inne prace tego artysty w naszej ofercie galeryjnej [LINK]
Sprzedane:V Aukcja Dzieł Sztuki (29 X 2020)
Cena wywoławcza:12000 zł
Cena uzyskana:18500 zł
WYCZÓŁKOWSKI Leon
WYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI Leon
Tytuł:Sosna
Technika:kredka, pastel, ołówek, papier
Wymiary:50,8 x 36,8 cm
73,4 x 57,7 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: “LWyczół”
Opisany l.d.: “9 VII [nieczytelne] Ojców”

PROWENIENCJA:
- kolekcja Włodzimierza Jana Kaweckiego
- kolekcja prywatna

Rysunek był eksponowany na wystawie “Leon Wyczółkowski. Prace na papierze z kolekcji Włodzimierza Kaweckiego” w Galerii Dyląg (Kraków 2018) oraz reprodukowany na stronie 12 katalogu wystawy wydanym pod redakcją Wiesława Dyląga oraz Martyny Rabajczyk.

Zobacz inne prace tego artysty w naszej ofercie galeryjnej [LINK]
Sprzedane:V Aukcja Dzieł Sztuki (29 X 2020)
Cena wywoławcza:12000 zł
Cena uzyskana:18500 zł
WYCZÓŁKOWSKI Leon
WYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI Leon
Tytuł:Nagrobki królewskie w Kaplicy Zygmuntowskiej (1914)
Technika:litografia barwna, papier
Wymiary:62 x 42 cm (w świetle passe-partout)
84,5 x 62,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany na płycie śr.d.: "LWyczół"

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny
WYCZÓŁKOWSKI Leon
WYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI Leon
Tytuł:Anemony (1909)
Technika:pastel, papier tapetowy
Wymiary:73 x 62 cm
93 x 83 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "LWyczół | 909"
Na odwrocie opinia dra Kazimierza Buczkowskiego oraz prof. Feliksa Kopery.
W podłożu malarskim w siedmiu miejscach widoczne otwory po przebiciu gwoździami.

OPIS PRACY:
W dorobku artystycznym Leona Wyczółkowskiego odnaleźć można wiele dekoracyjnych martwych natur, w których najczęściej rolę głównego bohatera odgrywają bukiety kwiatów – zwykle róż lub właśnie anemonów. Większość tego typu kompozycji powstała w latach 1903-1911, kiedy to w twórczości malarza najsilniej dochodziły do głosu wpływy sztuki dalekowschodniej.
Zespolone w jedną całość echa secesji i sztuki japońskiej, a przy tym eksperymentalne wykorzystanie papieru tapetowego jako podłoża, nadały pracy ciekawy wyraz formalny oraz znakomite walory estetyczne.

Więcej o obrazie Leona Wyczółkowskiego w artykule na podstronie [ZOBACZ]PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny
WYCZÓŁKOWSKI Leon
WYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI LeonWYCZÓŁKOWSKI Leon
Tytuł:Krużganki wawelskie (ok. 1916)
Technika:tusz, papier
Wymiary:49,8 x 43,8 cm
81,8 x 72 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:PROWENIENCJA:
- kolekcja Włodzimierza Kaweckiego

Fragment opinii dr Stefanii Krzysztofowicz-Kozakowskiej:
"Leon Wyczółkowski przez wiele lat notował w rozmaitych utworach postępującą restaurację zamku na Wawelu odzyskanego z rąk austriackich na początku XX wieku. Jednym ze szczególnie chętnie uwiecznianych motywów były krużganki wawelskie. [...]
Opiniowana praca jest zaś rysunkową wersją tegoż tematu [...]. Może to być próba rysunkowa, a nawet szkic przygotowawczy do późniejszej litografii, zwłaszcza, że ukazany motyw jest ujęty w odbiciu lustrzanym w stosunku do oryginalnego widoku [...]. Wyczółkowski rysuje krużganki pewną, swobodną kreską, którą doskonale oddaje harmonię renesansowej architektury i umiejętnie zaznacza jej wyrafinowane detale. Potwierdza tu swoją biegłość jako znakomity rysownik potrafiący uchwycić niuanse architektury, oddać jej lekkość i filigranowość jej zdobień."

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny

LEON WYCZÓŁKOWSKI

Leon Wyczółkowski

Leon Wyczółkowski podczas pobytu w Gościeradzu, 1935 rok
[Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe]

Leon Wyczółkowski urodził się w 1852 roku w Hucie Miastkowskiej k. Garwolina, zmarł w 1936 roku w Warszawie. W latach 1869-1874 uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej (m.in. u Wojciecha Gersona i Rafała Hadziewicza), później, do 1877 roku, studiował u Aleksandra Wagnera na akademii w Monachium, by następnie kontynuować edukację artystyczną pod kierunkiem Jana Matejki w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. W tym okresie artysta odbył swoją pierwszą podróż do Paryża. Wyjazd ten i możliwość zapoznania się ze sztuką francuską, a w szczególności z dziełami impresjonistów, odegrała ogromny wpływ na charakter twórczości Leona Wyczółkowskiego. Rok później wyjechał do Lwowa, gdzie nawiązał silną przyjaźń z artystą Adamem Chmielowskim (Bratem Albertem). Okresami pomieszkiwał również w Warszawie, podróżował też po Ukrainie. W 1889 roku ponownie odwiedził Paryż.
W 1895 roku Leon Wyczółkowski rozpoczął pracę w krakowskiej SSP, do 1911 pełnił tam funkcję profesora, ale w Krakowie pozostał aż do 1929 roku. Przyjaźnił się z Feliksem "Mangghą" Jasieńskim, z którym to podróżował do Hiszpanii. W czasie I wojny światowej malarz służył w Legionach, swoje doświadczenia z tego czasu sportretował w tece grafik o tematyce legionowej. W 1929 roku przeniósł się do Poznania. Działalność dydaktyczną kontynuował od 1934 roku w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie kierował katedrą grafiki. Leon Wyczółkowski czynnie działał w polskim środowisku artystycznym, był m.in. współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka", z którym często i chętnie wystawiał, pełnił również funkcję kierownika artystycznego czasopisma "Życie" (1898), był członkiem czeskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych oraz wiedeńskiej Secesji.

Leon Wyczółkowski

Leon Wyczółkowski, "Autoportret w chińskim kaftanie" (1911), Muzeum Narodowe w Warszawie
[Źródło: Cyfrowe MNW]

Malarstwo i grafika Leona Wyczółkowskiego

Dorobek artystyczny Leona Wyczółkowskiego charakteryzuje różnorodność technik - od tych malarskich (olej, akwarela, pastel), poprzez rysunkowe, aż do graficznych. Sporadycznie zajmował się też rzeźbą. Interesująca jest również mnogość podejmowanych przez artystę tematów.
Na początku kariery Leon Wyczółkowski malował obrazy historyczno-rodzajowe, realistyczne portrety i sceny salonowe. Pobyt malarza na Ukrainie (1883-1893) zaowocował licznymi scenami z życia ludności wiejskiej, w których eksperymentował on ze światłem i kolorem. Przez pewien czas interesował się także symbolizmem, jednak ostatecznie powrócił do swoich kolorystycznych poszukiwań. Z tego właśnie, późniejszego etapu etapu pochodzą przede wszystkim nastrojowe pejzaże, widoki architektury, studia przedmiotów oraz martwe natury. Artysta pozostawił po sobie także portrety odznaczające się wnikliwą obserwacją psychologiczną modela.

Obrazy Leona Wyczółkowskiego charakteryzują się kontrastową, nasyconą paletą barwną, dynamicznymi pociągnięciami narzędzia oraz odniesieniami do dosyć powierzchownie przyswojonego przez artystę nurtu francuskiego impresjonizmu. W sztuce malarza wyczuwalna jest jego fascynacja naturą i miłość do krajobrazu ukraińskiego. Młodopolska sztuka Leona Wyczółkowskiego, przy całej swojej wyjątkowości i absorpcji różnorodnych wpływów, pozostaje wierna nurtowi realizmu.

Leon Wyczółkowski - wystawy i nagrody

Leon Wyczółkowski dużo wystawiał w kraju i za granicą (np. w Monachium, Paryżu, Moskwie i Nowym Jorku), był wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość, otrzymał m.in. Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie Powszechnej w Paryżu (1925), Wielki Złoty Medal na Wystawie Powszechnej w Poznaniu (1929), odznaczono go również Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Dzieła Leona Wyczółkowskiego znajdują się w wielu zbiorach prywatnych i kolekcjach muzealnych, m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, Muzeum UJ w Krakowie, Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Muzeum Śląskim w Katowicach czy we Lwowskiej Galerii Obrazów.

Poszukujemy prac

Przyjmujemy obrazy Leona Wyczółkowskiego na aukcje sztuki - wycena obrazów, skup i sprzedaż aukcyjna sztuki Leona Wyczółkowskiego.
Jeśli chcą Państwo sprzedać dzieła Leona Wyczółkowskiego, zapraszamy do kontaktu [link].

Zobacz galerię obrazów Leona Wyczółkowskiego w Krakowskim Domu Aukcyjnym [link].

Poszukujemy prac

NIEDOSTĘPNE OBRAZY LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

x
«
»