Krakowski Dom Aukcyjny

VI Aukcja Dzieł Sztuki

14 grudnia (poniedziałek) 2020 - godz. 18.30

Hotel Holiday Inn holiday inn - Kraków ul. Wielopole 4

Aukcja odbędzie się bez udziału publiczności.

Wystawa przedaukcyjna: 1-14 XII 2020 godz. 10-18

Regulamin | zlecenie aukcyjne

Zapraszamy do kontaktu

zaloguj się

 

NOWOSIELSKI Jerzy

NOWOSIELSKI Jerzy
LOT 85
ID: 006085

NOWOSIELSKI Jerzy BIOGRAFIA

Tytuł:Narodzenie Najświętszej Maryi Panny (1965?)
Technika:tempera, deska
Wymiary:48 x 34,4 cm
Uwagi:Ikona jest reprodukowana w publikacji dr Krystyny Czerni Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin, Białystok 2019, s. 59.

OPIS PRACY:
Wiara chrześcijańska i liturgia wschodnia, w której został wychowany artysta, stanowiły ważne elementy w życiu i twórczości Jerzego Nowosielskiego. Prezentowana ikona wykonana została tradycyjną techniką, z wykorzystaniem tempery i deski, z zachowaniem odpowiedniej dla ikon stylizacji bizantynizującej. Ukazuje ona apokryficzną scenę narodzenia Maryi. W centrum ujęta została św. Anna w połogu, za której łożem stoi św. Joachim. W prawym dolnym rogu widoczna jest figura przytrzymującej Maryję akuszerki, obok naczynie, w którym obmyte zostało niemowlę. W ukształtowanym architektonicznie tle pojawiają się jeszcze dwie skierowane do siebie postaci w dalmatykach. Obok sylwetek św. Anny i św. Joachima artysta umieścił ich imiona w języku cerkiewnosłowiańskim, natomiast blisko Marii grecki tytel Meter Theou, jeszcze silniej nawiązując do tradycyjnego malarstwa ikonowego.
Prezentowana praca była jedną z wersji ikony chramowej ze sceną narodzenia Maryi, jaka miała zostać umieszczona w ikonostasie cerkwi prawosławnej Narodzenia NMP w Gródku, we wnętrzu której Jerzy Nowosielski, we współpracy z Adamem Stalony-Dobrzańskim, zrealizował już wcześniej polichromię. Ostatecznie nie zdecydowano się na wykorzystanie ikon artysty w przegrodzie. Druga, wcześniejsza chronologicznie wersja ikony z 1954 roku do 2015 roku znajdowała się w krakowskiej kaplicy pw. śś. Borysa i Gleba.

PRACA NIEDOSTĘPNA
Estymacja:90000 - 120000 zł
x
«
»