NOWOSIELSKI Jerzy

NOWOSIELSKI Jerzy
NOWOSIELSKI JerzyNOWOSIELSKI Jerzy
Tytuł:Portret
Technika:litografia, papier, ed. 57/300
Wymiary:29,5 x 19,9 cm
35,7 x 27 cm (z oprawą)
Uwagi:
Sygnowana ołówkiem p.d.: "JERZY NOWOSIELSKI"
Opisana ołówkiem l.d.: "57/300"
Sprzedane:XVI Aukcja Dzieł Sztuki (14 VI 2022)
Cena wywoławcza:2600 zł
Cena uzyskana:4200 zł
NOWOSIELSKI Jerzy
NOWOSIELSKI JerzyNOWOSIELSKI JerzyNOWOSIELSKI Jerzy
Tytuł:Cerkiew (ikonostas) (ok. 1950)
Technika:kredka, tusz, papier
Wymiary:29,7 x 21 cm
77 x 66 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
Sygnowany ołówkiem p.d.: "J.N"
OPIS PRACY:
W latach 50. Jerzy Nowosielski zajmował się przede wszystkim pracą przy projektowaniu i dekorowaniu wnętrz cerkwi oraz kościołów – wykonywał polichromie, obrazy, ikonostasy oraz pojedyncze ikony. Wspomniany okres to również czas, w którym artysta posługiwał się przede wszystkim czystą linią, wtedy też powstało wiele rysunków i szkiców ukazujących wnętrza sakralne. "Cerkiew (ikonostas)" to jeden z koncepcyjnych rysunków projektowych powstałych właśnie w latach 50. XX wieku. Szkic ten jest formą notatki, stanowi artystyczny zapis pomysłu artysty na rozplanowanie dwóch ikonostasów. Mniej rozbudowany projekt znajdujący się w dolnej części kompozycji mógł być związany z pracami Jerzego Nowosielskiego nad wyposażeniem wnętrza cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Grabarce (realizacja we współpracy z Adamem Stalony-Dobrzańskim w latach 60., obecnie niezachowane – zostało zniszczone w 1990 roku w wyniku pożaru świątyni).
Sprzedane:VIII Aukcja Dzieł Sztuki (14 IV 2021)
Cena wywoławcza:9600 zł
Cena uzyskana:9600 zł
NOWOSIELSKI Jerzy
NOWOSIELSKI JerzyNOWOSIELSKI JerzyNOWOSIELSKI Jerzy
Tytuł:Narodzenie Najświętszej Maryi Panny (1965?)
Technika:tempera, deska
Wymiary:48 x 34,4 cm
Uwagi:
Ikona jest reprodukowana w publikacji dr Krystyny Czerni Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin, Białystok 2019, s. 59.

OPIS PRACY:
Wiara chrześcijańska i liturgia wschodnia, w której został wychowany artysta, stanowiły ważne elementy w życiu i twórczości Jerzego Nowosielskiego. Prezentowana ikona wykonana została tradycyjną techniką, z wykorzystaniem tempery i deski, z zachowaniem odpowiedniej dla ikon stylizacji bizantynizującej. Ukazuje ona apokryficzną scenę narodzenia Maryi. W centrum ujęta została św. Anna w połogu, za której łożem stoi św. Joachim. W prawym dolnym rogu widoczna jest figura przytrzymującej Maryję akuszerki, obok naczynie, w którym obmyte zostało niemowlę. W ukształtowanym architektonicznie tle pojawiają się jeszcze dwie skierowane do siebie postaci w dalmatykach. Obok sylwetek św. Anny i św. Joachima artysta umieścił ich imiona w języku cerkiewnosłowiańskim, natomiast blisko Marii grecki tytel Meter Theou, jeszcze silniej nawiązując do tradycyjnego malarstwa ikonowego.
Prezentowana praca była jedną z wersji ikony chramowej ze sceną narodzenia Maryi, jaka miała zostać umieszczona w ikonostasie cerkwi prawosławnej Narodzenia NMP w Gródku, we wnętrzu której Jerzy Nowosielski, we współpracy z Adamem Stalony-Dobrzańskim, zrealizował już wcześniej polichromię. Ostatecznie nie zdecydowano się na wykorzystanie ikon artysty w przegrodzie. Druga, wcześniejsza chronologicznie wersja ikony z 1954 roku do 2015 roku znajdowała się w krakowskiej kaplicy pw. śś. Borysa i Gleba.

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny

 

JERZY NOWOSIELSKI - NOTA BIOGRAFICZNA

 

Jerzy Nowosielski

 

Jerzy Nowosielski
[Fot. Andrzej Starmach (ze zbiorów Fundacji Nowosielskich)]

 

Jerzy Nowosielski urodził się w 1923 roku, zmarł 2011 r. w Krakowie. Studia rozpoczął 1940 roku w Staatliche Kunstgewerbeschule w Krakowie w pracowni Stanisława Kamockiego, po wojnie kontynuował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Eugeniusza Eibischa. Dyplom uzyskał eksternistycznie w 1961 roku w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. W latach 40. należał do Grupy Młodych Plastyków, natomiast w latach 1957-1958 do Grupy "Piąte Koło". Od 1957 roku związany był z reaktywowaną Grupą Krakowską. Malarz był wykładowcą w PWSSP w Łodzi. W 1962 r. został profesorem w krakowskiej ASP.

Artysta uprawiał malarstwo sztalugowe, ścienne, rysunek. Począwszy od lat 40. tworzył abstrakcje geometryczne oraz syntetycznie ujęte postacie. Zrealizował polichromie ścienne m.in. w kościołach: w Wesołej koło Warszawy (1976-79), w Nowych Tychach (kościół Św. Jana, 1981-87) oraz cerkwiach: w Hajnówce (1966) i Krakowie (1976). Artysta jest laureatem Nagrody II (1962) i I stopnia (1973, 1981, 1997) Ministra Kultury i Sztuki. Został nagrodzony Srebrnym Wawrzynem Polskiego Komitetu Olimpijskiego za cykl obrazów "Pływaczki" (1973) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (1976). Malarz otrzymał: - Nagrodę im. Brata Alberta (1977); - Nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (1981); - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1981); - Nagrodę Państwową I stopnia (1984); - Nagrodę im. Jana Cybisa (1988); - Medal Anny Kamieńskiej (1992); - Nagrodę Wielką Fundacji Kultury (1994); - Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (1998); - Nagrodę im. Witolda Wojtkiewicza (1999); - Srebrny Medal "Cracoviae Merenti" (1999).

Jerzy Nowosielski, ikona

 

Jerzy Nowosielski, "Narodzenie Najświętszej Maryi Panny" (1965?), kolekcja prywatna
Fot. Krakowski Dom Aukcyjny

 

Wiara chrześcijańska i liturgia wschodnia, w której został wychowany artysta, stanowiły ważne elementy w życiu i twórczości Jerzego Nowosielskiego. Prezentowana ikona wykonana została tradycyjną techniką, z wykorzystaniem tempery i deski, z zachowaniem odpowiedniej dla ikon stylizacji bizantynizującej. Ukazuje ona apokryficzną scenę narodzenia Maryi. W prawym dolnym rogu widoczna jest figura przytrzymującej Maryję akuszerki, obok naczynie, w którym obmyte zostało niemowlę. Przy sylwetkach św. Anny i św. Joachima artysta umieścił ich imiona w języku cerkiewnosłowiańskim, natomiast blisko Marii grecki tytel Meter Theou. Praca była jedną z wersji ikony chramowej, jaka miała zostać umieszczona w ikonostasie cerkwi prawosławnej Narodzenia NMP w Gródku, we wnętrzu której Jerzy Nowosielski, we współpracy z Adamem Stalony-Dobrzańskim, zrealizował już wcześniej polichromię.

 

ARTYSTA O SWOJEJ TWÓRCZOŚCI

Jerzy Nowosielski:

"Nie ma dobrego obrazu realistycznego bez wewnętrznie organizującej go zasady abstrakcyjnej.

Sztuka to działanie duchowe. Działanie duchowe, które usiłuje wyprowadzić nas z sytuacji istot wygnanych z kraju.

... byłem rozdarty między dwie fascynacje malarskie: fascynację dotyczącą obrazowania rzeczywistości zewnętrznej, głównie postaci ludzkiej, i fascynację wolną kreacją czyli abstrakcją, a ściślej- abstrakcją geometryczną. I w pewnej chwili wpadłem na trop, że w konwencji malarskiej ikony następuje synteza jednego i drugiego nurtu, że dzięki ikonie wcale nie muszę wyrzekać się ani jednego ani drugiego."

- Cytaty z książki Zbigniewa Podgórca „Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim” (Warszawa 1985), Opublikowane w Dwumiesięczniku Sztuka, nr 5/86, s. 4.

 

Jerzy Nowosielski:

„Tak to już bywa, w psychice człowieka, gdzieś tam w podświadomości nawarstwiają się pewne fakty i potem wystarczy mały bodziec, by dokonała się rewolucja, gwałtowna zmiana punktu widzenia czy też otwarcie oczu na coś nowego. Zobaczyłem obrazy i zapragnąłem zostać malarzem. Później coś podobnego przeżyłem w czasie wojny, gdy w muzeum ukraińskim we Lwowie zetknąłem się z ikonami. Wrażenie było tak silne, że tego spotkania z nimi nigdy nie zapomnę. Patrząc, odczuwałem po prostu ból fizyczny, kręciło mi się w głowie, brakowało tchu w piersiach, nogi odmawiały posłuszeństwa, nie byłem w stanie przejść z jednej sali do drugiej. Były to pierwsze w moim życiu arcydzieła sztuki, których oddziaływania doświadczyłem bezpośrednio, a nie za pośrednictwem reprodukcji czy fotografii.” - s. 17.

„Ikonę zacząłem rozumieć dopiero dzięki doświadczeniom wyniesionym z obcowania ze sztuką nowoczesną. Najpierw więc jako chłopiec zostałem wtajemniczony w sprawy sztuki nowoczesnej i dopiero ona dała mi klucz do zrozumienia całej sztuki historycznej. Znajomość jej języka sprawiła, że w ogóle mogłem mieć takie a nie inne spotkanie z ikoną. Gdyby nie sztuka nowoczesna, chodziłbym po tym muzeum i patrzyłbym na ikony jak wół na malowane wrota i nic z tego, co oglądam, nie rozumiałbym.” -s. 18.

„Moja idea natomiast zawiera się w tym, by za pomocą malarstwa, w swojej własnej świadomości, w swoim własnym odczuciu, w swoim własnym doświadczeniu optycznym, antycypować rzeczywistość zmartwychwstałą, to znaczy rzeczywistość mocniej, pewniej istniejącą niż rzeczywistość, z którą mamy kontakt w naszym fizycznym, biologicznym doświadczeniu.” -s. 221

„Są pewne tematy, których sztuka nie może dotknąć. Gdyby ich bowiem dotknęła, przestałaby być sztuką . Nie potrafię określić, jakie to są tematy. W każdym razie sztuka musi mieć granice, choćby dlatego, że gdyby ich nie miała nie mogłaby się rozszerzać w sposób rewolucyjny. Pojęcie wolności w sztuce, która nie znałaby żadnych granic byłoby pojęciem zupełnie bezprzedmiotowym, czysto abstrakcyjnym.” -s. 232

„Zainteresowanie ikoną narodziło się, jak już mówiłem, z pewnej mojej udręki, która polegała na tym, że byłem rozdarty między dwie fascynacje malarskie: fascynację dotyczącą obrazowania rzeczywistości zewnętrznej, głównie postaci ludzkiej, i fascynację wolną kreacją czyli abstrakcją, a ściślej- abstrakcją geometryczną. I w pewnej chwili wpadłem na trop, że w konwencji malarskiej ikony następuje synteza jednego i drugiego nurtu, że dzięki ikonie wcale nie muszę wyrzekać się ani jednego ani drugiego.” s.210

„Symbolicznej wymowy nie mają właściwie żadne elementy kreowanej przeze mnie przestrzeni malarskiej. To znaczy staram się rysować czy też malować w taki sposób, by przestrzeń konstruowana była niezależna od praw trójwymiarowej optyki. Sięgam do teoretycznego dorobku kubizmu, pozwalającego na taką analizę struktur przestrzennych. Otóż rzeczywiście pragnę przedstawiać przestrzeń tak, by była wyzwolona od praw trójwymiarowej perspektywy, to jest tej perspektywy, która wprowadzona była przez artystów renesansu i teoretycznie obowiązuje w malarstwie do dziś.” -s. 213

„Do rysunku wracam co jakiś czas z wielką przyjemnością i pożytkiem dla siebie. Trudno nawet powiedzieć, że wracam, zajmuję się nim bowiem ciągle. Rysunek jest dla mnie czymś pośrednim między malarstwem i pismem. W rysunku mogę pozwolić sobie na wiele takich rzeczy, na które nie mógłbym sobie pozwolić w malarstwie. Właściwie rysując czuję się bardziej pisarzem niż malarzem, ponieważ czuję się zwolniony z pewnych reguł estetycznych, które w malarstwie powszechnie obowiązują.” -s.215 „Na czym polega w takim razie dobre malarstwo? Tego się nie da powiedzieć, to trzeba zobaczyć. Malarstwa nie można udowadniać metodą dyskursywną, bo całe malarstwo należy do dziedziny o wiele wyższej. To jest metafizyka.” -s. 438.

Zbigniew Podgórzec, „Rozmowy z Jerzym Nowosielskim. Wokół ikony – Mój Chrystus – Mój Judasz”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

 

Poszukujemy prac

 

NIEDOSTĘPNE OBRAZY JERZEGO NOWOSIELSKIEGO

 

x
«
»