IX Aukcja Dzieł Sztuki | Sztuka ludowa i prymitywizm (25 V 2021)

Autor nieznany
LOT 60
ID: 009060

Autor nieznany BIOGRAFIA

Tytuł:Matka Boska Częstochowska
Technika:drewno polichromowane
Wymiary:36,5 x 14,5 x 7,3 cm
Uwagi:
PROWENIENCJA:
- kolekcja dra Leonarda Pełki.

PRACA NIEDOSTĘPNA
Estymacja:500 - 1500 zł
x
«
»