Blog

Data dodania: 2021-02-20

Świadectwo życia i twórczości - księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - artykuł

Zapraszamy do lektury artykułu na temat bezcennego obiektu kolekcjonerskiego, jaki stanowi księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana kompletowana przez samego artystę i jego najbliższych.

 

Wlastimil Hofman

Oferowana na VII Aukcji Krakowskiego Domu Aukcyjnego księga pamiątkowa to zawierający 48 kart album z wklejonymi szkicami artysty, reprodukcjami jego obrazów, fotografiami przedstawiającymi Wlastimila Hofmana, jego rodzinę i przyjaciół, wpisami pamiątkowymi, kolekcją poświęconą TS "Wisła" i wycinkami z gazet.

 

Lot 6, KSIĘGA PAMIĄTKOWA WLASTIMILA HOFMANA

48 dwustronnych kart
każda o wymiarach: 39,5 x 28,5 cm
szerokość grzbietu: 5,5 cm
proweniencja: kolekcja Heleny Fliszewskiej

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

 

Księga pamiątkowa była kompletowana początkowo (od lat 20. XX wieku) przez samego Wlastimila Hofmana i jego żonę Adę, o czym świadczą autografy-wpisy pamiątkowe dedykowane malarzowi oraz własnoręczne opisy artysty, którymi opatrzył niektóre elementy księgi. Ten wyjątkowy obiekt trafił następnie do kolekcji Heleny Fliszewskiej - modelki i przyjaciółki artysty, która wcześniej brała udział w tworzeniu księgi, a później kontynuowała pracę rozpoczętą przez malarza, uzupełniając ją również o pamiątki z własnego życia, m.in. fotografie i zdjęcie z imienną dedykacją i autografem sportowca Reginalda Berry'ego.
O istnieniu księgi-starego albumu wspomniał w swojej publikacji poświęconej postaci Wlastimila Hofmana pt. Portret z pamięci Bogusław Czajkowski (Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 130).

 

 

W księdze znajdują się autografy i wpisy z dedykacjami od przyjaciół Wlastimila Hofmana oraz wielu znanych postaci ze środowiska krakowskiego. Na zdjęciu obok podpisy m.in. malarzy Jacka Malczewskiego, Jerzego Fedkowicza i Jana Rubczaka, historyka sztuki Mariana Morelowskiego czy dziennikarza Edmunda Cięglewicza.
Prezentowana księga to również zbiór wykonanych różnymi technikami (np. tuszem, ołówkiem) 25 szkiców i rysunków sygnowanych przez Wlastimila Hofmana pełnym imieniem i nazwiskiem lub monogramem "WH".

 

 

Księga zawiera liczne wycinki z gazet polskich oraz zagranicznych (np. francuskich) z artykułami na temat Wlastimila Hofmana i jego sztuki, publikowane w prasie reprodukcje jego prac...
...oraz autentyczne, czarno-białe fotografie obrazów malarza.

 

 

W księdze znajduje się ponad 140 zdjęć, w tym fotografie samego Wlastimila Hofmana i jego modeli. Na prezentowanym obok zdjęciu widoczny jest m.in. "Żyd ze Zwierzyńca", który wielokrotnie był portretowany przez malarza w jego kompozycjach o charakterze symbolicznym. Wizerunek starca znajduje się np. na obrazie "Starzec z parą aniołków" (lot 21 na aukcji "Wlastimil Hofman - życie i twórczość").
Wśród wklejonych do albumu fotografii wymienić można rodzinne zdjęcia Wlastimila Hofmana z żoną Adą oraz fotografię willi Hofmanów przy ul. Spadzistej 16 (obecnie ul. Vlastimila Hofmana) na Zwierzyńcu w Krakowie. Po lewej stronie zdjęcie fragmentu obrazu ukazującego zawodnika TS "Wisła", Henryka Reymana (1897-1963).

 

 

Do księgi wklejone zostały też pocztówki z barwnymi reprodukcjami obrazów Wlastimila Hofmana odręcznie sygnowane przez samego artystę. Wśród nich wymienić można kartę pocztową z "Dyskobolem" - pracą ukazującą akt z dyskiem, do którego pozował sławny sportowiec i zawodnik TS "Wisła" Mieczysław Balcer (1906-1995). Inny, rysunkowy wizerunek tego piłkarza to pozycja nr 40 na aukcji "Wlastimil Hofman - życie i twórczość" [ZOBACZ]
Wnętrze księgi skrywa również ciekawą kolekcję wycinków z gazet na temat TS "Wisła" (a niekiedy również Wlastimila Hofmana) oraz fotografii i autografów zawodników tej ulubionej drużyny sportowej artysty.

 

 

Szczegółowy opis zawartości księgi:
- szkice i rysunki (24) sygnowane przez Wlastimila Hofmana
- autografy (ok. 50), w tym m.in. podpisy Jacka Malczewskiego, Tadeusza Makowskiego, Marcina Samlickiego oraz Witolda Lutosławskiego
- fotografie-reprodukcje obrazów Wlastimila Hofmana (70)
- fotografie (146), w większości rodzinne (w tym 32 z Wlastimilem Hofmanem), poza tym m.in. 13 zdjęć zawodników TS "Wisła"
- wycinki z gazet z artykułami na temat Wlastimila Hofmana i/lub reprodukcjami jego obrazów oraz pocztówki, niektóre opatrzone sygnaturą artysty
- wycinki z gazet z artykułami na temat TS "Wisła".

Braki zauważono na kartach: 3 (recto oraz verso), 4 (v), 5 (r, v), 6 (v), 7 (v), 12 (v), 19 (v), 20 (v), 26 (r), 27 (r), 31 (r), 32 (v), 33 (v), 34 (r, v), 35 (v), 39 (v), 40 (r, v), 41 (r), 42-46 (r, v), 48 (r, v). Karty 36, 37, 38, 47 puste.

 

Rysunki Wlastimila Hofmana znajdujące się w albumie:

 


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Portret kobiety"
ołówek, papier
wymiary: 20,5 x 16,1 cm
sygnowany l.d.: "WH"


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Studium piłkarza" (1926)
ołówek, papier
wymiary: 16 x 8,8 cm
sygnowany l.d.: "19 WH 26"
opisany śr.d.: "[nieczytelne] | z Wiktoryi
Žižkov | Praga"


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Portret mężczyzny" (1925)
tusz, papier
wymiary: 11,4 x 8,2 cm
sygnowany l.d.: "Wlastimil | Hofman", "1925"


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Portret mężczyzny w kapeluszu" (1929)
tusz, papier
wymiary: 13,5 x 9,9 cm
sygnowany p.d.: "WH"
opisany p.d. ołówkiem: "24/XII 29"


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Studium profilu"
ołówek, papier
wymiary: 9,3 x 13,8 cm
sygnowany p.d.: "WH"
opisany śr.d.


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Studium ręki"
ołówek, papier
wymiary: 7,5 x 9,7 cm


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Portret symboliczny Józefa Piłsudskiego" (1928)
ołówek, kalka
wymiary: 26,5 x 26 cm
sygnowany śr.d.: "WH | 1928"


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Studium królika"
tusz, kalka
wymiary: 9 x 14,5 cm
sygnowany p.d.: "WH"

 


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Studium podwójne"
tusz, papier
wymiary: 11,5 x 18,8 cm
każdy sygnowany śr.d.: "Wlastimil Hofman"


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Scena wiejska"
ołówek, karton
wymiary: 20,3 x 14,3 cm

sygnowany p.d.: "Wlastimil Hofman"


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Dziadek"
gwasz, olej, papier
wymiary: 17,6 x 13 cm
sygnowany p.g.: "WH"
opisany śr.: "Dziadek"


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Studium twarzy"
kredka, papier
wymiary: 15,7 x 14,3 cm
sygnowany śr.d.: "WH"

 


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Podwójny portret staruszka"
tusz, papier żeberkowy
wymiary: 14,5 x 10,5 cm
sygnowany p.d.: "WH"
sygnowany śr.d.: "Wlastimil Hofman"


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Zamyślona" (1927)
ołówek, karton
wymiary: 15,5 x 13 cm

sygnowany śr.d.: "19 WH 27"


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Portret z pieskiem" (1925)
ołówek, karton
wymiary: 29 x 20,7 cm
sygnowany l.d.: "19 WH 25"
opisany l.d.: "Zakopane 19/IX"


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Portret mężczyzny"
tusz, papier
wymiary: 9,5 x 13 cm
sygnowany p.d.: "Wlastimil Hofman"

 


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Portret Żyda"
ołówek, karton
wymiary: 18 x 12,3 cm
sygnowany l.d.: "WH"


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Portret dziewczęcy"
olej, karton
wymiary: 21 x 13,9 cm

sygnowany l.d.: "WH"


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Portret Ady Hofmanowej" (1925)
ołówek, papier
wymiary: 14,4 x 9 cm
sygnowany p.d.: "Wlastimil | Hofmann |17/XI 24"
opisany śr.d.: "Heli [nieczytelne] przed samym | odjazdem do Pragi"


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Muza"
ołowek, karton
wymiary: 27,7 x 21,2 cm
sygnowany śr.d.: "WH"


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Portret Jacka Malczewskiego" (1923)
ołówek, papier
wymiary: 9,8 x 12,1 cm
sygnowany śr.d.: "19 WH 23"
opisany śr.d.: "J. Malczewski | z pamięci po widzeniu się z Nim"


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Portret mężczyzny"
ołówek, papier
wymiary: 10 x 12,3 cm

sygnowany p.d.: "WH"


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Portret kobiety" (1926)
ołówek, karton
wymiary: 8 x 12 cm
sygnowany p.d.: "19 WH 26"


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana - rysunki

Wlastimil Hofman, "Profil męski"
tusz, papier
wymiary: 8,8 x 10,5 cm
sygnowany p.d.: "WH"

 

 

Fotografie kolejnych stron księgi:

 


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

 


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

 


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

 


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

 


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

 


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

 


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

 


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

 


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

 


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

 


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana

 


Księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana
 

Księgę pamiątkową oraz wszystkie prace Wlastimila Hofmana, które znalazły się w katalogu aukcji "Wlastimil Hofman - życie i twórczość" mogą Państwo oglądać na wystawie przedaukcyjnej (9-24 luty 2021).

 

 

powrót do listy wpisów

x
«
»