GOTTLIEB Leopold

GOTTLIEB Leopold
GOTTLIEB LeopoldGOTTLIEB LeopoldGOTTLIEB Leopold
Tytuł:Wieczerza rybaków (1921)
Technika:olej, płótno
Wymiary:49 x 70,7 cm
68,4 x 89,7 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
Sygnowany i datowany p.g.: "L. Gottlieb | 921"
Na odwrocie nalepka depozytowa Muzeum Narodowego w Warszawie.

PROWENIENCJA:
- kolekcja Josepha Grussa (1903-1993), Nowy Jork, Stany Zjednoczone
- kolekcja prywatna, Polska
- Polski Dom Aukcyjny „Sztuka”, Kraków, V 2002
- kolekcja prywatna, Polska


OPIS PRACY:
W latach 20. XX wieku temat pracy i wspólnego posiłku rybaków wielokrotnie pojawiał się w twórczości Leopolda Gottlieba, jednego z najbardziej cenionych polskich artystów działających w środowisku École de Paris. Obraz przedstawia siedzących przy dwóch stołach ludzi spożywających wieczerzę i rozmawiających ze sobą. Formalnie dzieło można powiązać z nurtem ekspresjonizmu, w obrębie którego Leopold Gottlieb wypracował swój indywidualny styl malarski, w obrazie jednak pozostają widoczne pewne wpływy ugrupowania Formistów, z którymi artysta działał do 1919 roku. Ogromną rolę w pracy odgrywa rytm, jaki budują ciepłe plamy barwne twarzy i dłoni ukazanych ludzi. Obraz Leopolda Gottlieba pełen jest zagadek, gdyż z jednej strony przedstawia zwykłą rodzajową scenę posiłku, z drugiej jednak jest nasycony treścią o znaczeniu tak samo dużym, jak sama warstwa formalna i wyrażającą pewien kult pracy rąk ludzkich i zasłużonego odpoczynku. Charakterystyczne dla artysty uproszczenie sylwetek oraz niemal zupełne pominięcie rysów twarzy ukazanych postaci wprowadza pewne uczucie niepokoju i sprawia, że obraz, który mógłby przecież dźwięczeć stukotem talerzy oraz gwarem rozmów, milczy i zatrzymuje przy sobie widza przenikającą ciszą.

SPRZEDAŻ WARUNKOWA
Sprzedane:VI Aukcja Dzieł Sztuki (14 XII 2020)
Cena wywoławcza:185000 zł
Cena uzyskana:190000 zł

 

LEOPOLD GOTTLIEB - NOTA BIOGRAFICZNA

Leopold Gottlieb

 

Leopold Gottlieb
[Źródło: NAC]

 

Leopold Gottlieb urodził się w 1879 roku w Drohobyczu, zmarł w 1934 roku w Paryżu. Był bratem artysty Maurycego Gottlieba. W latach 1896-1902 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach Jacka Malczewskiego i Teodora Axentowicza, następnie naukę kontynuował w Monachium u Antona Ažbego. W Niemczech dużo czasu spędzał w Starej Pinakotece i kopiował dzieła mistrzów. Po ukończeniu edukacji, ok. roku 1904 wyjechał na stałe do Paryża. We Francji związał się ze środowiskiem artystycznym École de Paris, przyjaźnił się z Melą Muter, Egeniuszem Zakiem i Mojżeszem Kislingiem. Cały czas utrzymywał kontakt z Polską. W międzyczasie krótko kierował katedrą malarstwa w Szkole Sztuk Pięknych w Jerozolimie.
W czasie I wojny światowej artysta walczył w Legionach Polskich. W tym okresie nie porzucił jednak sztuki, wykonywał liczne rysunki dokumentujące życie codzienne żołnierzy i obrazujące sceny bitew. Po wojnie przez kilka lat mieszkał w Polsce, potem wyjechał do Wiednia, dalej do Berlina, a w 1926 roku powrócił do Paryża.

Leopold Gottlieb wraz z Wlastimilem Hofmanem, Witoldem Wojtkiewiczem, Mieczysławem Jakimowiczem i Janem Rembowskim należał do Grupy Pięciu, z którą wystawiał w Krakowie, Lwowie, Wiedniu, Berlinie i Warszawie. Później, w latach 1917-1919 artysta współpracował ze środowiskiem Formistów, od 1929 roku działał w ramach Stowarzyszenia Artystów Polskich RYTM. Leopold Gottlieb należał też do ugrupowań zagranicznych, m.in. Hegenbundu i Grupy Artystów Polskich w Paryżu. Artysta często wystawiał swoje prace na ekspozycjach w kraju i za granicą, np. na Salonach paryskich i w Barcelonie.

Malarz tworzył głównie portrety, często też wykonywał sceny rodzajowe i dynamiczne obrazy religijne, rzadziej słoneczne pejzaże. Jego wczesna, dekadencka twórczość charakteryzuje się ciemną kolorystyką i ekspresyjnością formy, która z czasem przekształciła się w fascynację sztuką kubistów. Dla dojrzałego okresu działalności Leopolda Gottlieba znamienne są natomiast spokojne, harmonijne i rytmiczne kompozycje o jasnej palecie barw i niewyraźnym, rozmytym konturze.

Prace artysty znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i muzealnych na całym świecie, m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Krakowie czy Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

Poszukujemy prac

 

x
«
»