MALCZEWSKI Jacek

Jacek Malczewski - notowania aukcyjne

Aktualna oferta aukcyjna Jacka Malczewskiego. Wyniki aukcyjne. Biografia

Zachęcamy do zgłaszania prac Jacka Malczewskiego na aukcję [kontakt]

MALCZEWSKI Jacek
MALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI Jacek
Tytuł:Dzieci w pejzażu - portret Julii i Rafała (1914)
Technika:olej, tektura
Wymiary:40 x 47,5 cm
55 x 64 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "J. Malczewski | 1914"

OPIS PRACY:
Schemat kompozycyjny prezentowanego portretu składa się z charakterystycznych dla twórczości Jacka Malczewskiego elementów. Kompozycja pracy jest symetryczna i została zbudowana za pomocą centralnie umieszczonego pnia drzewa, dzielącego całość pola obrazowego na dwie części. Po jego bokach znajdują się dwie postacie. Obraz przedstawia dwójkę dzieci, które można zidentyfikować jako córkę i syna Jacka Malczewskiego - Julię oraz Rafała.
W obrazie wyraźnie dostrzegalne są również inne znamienne cechy malarstwa artysty, jak zdynamizowanie wyważonej gamy barwy poprzez zastosowanie intensywnych akcentów kolorystycznych oraz samo ukazanie postaci dziecięcych, które w większości prac mistrza miały znaczenie symboliczne związane z refleksją nad przemijaniem.
Prezentowany obraz powstał w 1914 roku, kiedy dzieci Jacka Malczewskiego były już dorosłe, jednak artysta prawdopodobnie stworzył tę kompozycję bazując na wcześniejszych szkicach i fotografiach, które umożliwiły mu stworzenie obrazu będącego intymnym powrotem do przeszłości. W takim rozumieniu praca staje się wizualizacją wspomnienia.
Na uwagę zasługuje ubiór Rafała - kobaltowy strój z peleryną i jasny kapelusz z dużym rondem. Ten rodzaj ubioru wielokrotnie powracał w przedstawieniach syna w otoczeniu ogrodu powstałych około 1900 roku. Faktem jest, że wraz z wyjazdem syna na studia w 1910 roku do Wiednia, kontakt pomiędzy Jackiem Malczewskim a Rafałem osłabł, jednak po wybuchu I wojny światowej ojciec i syn wspólnie znajdowali się w stolicy Austrii - być może właśnie tam został namalowany prezentowany obraz.
Praca, pomimo swojego szkicowego charakteru, posiada duże walory dekoracyjne i w niezwykle trafny sposób oddaje nastrój dzikiego ogrodu lub bujnego sadu, na którego tle ukazano zamyślone sylwetki dzieci. Całość jest przepełniona nastrojem melancholii, tak znamiennej dla symbolistycznego malarstwa Jacka Malczewskiego.
Warto podkreślić, że choć znane są liczne pojedyncze portrety dzieci artysty, to jednak kompozycje jak ta, tj. ukazujące dwie postacie, są wyjątkowe i stanowią rzadkość na rynku aukcyjnym.
Sprzedane:XXXIII Aukcja Dzieł Sztuki (7 XII 2023)
Cena wywoławcza:80000 zł
Cena uzyskana:80000 zł
MALCZEWSKI Jacek
MALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI Jacek
Tytuł:Melodia (Portret Michaliny Janoszanki z faunami), 1906
Technika:olej, tektura
Wymiary:45,5 x 54 cm
69 x 76,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany p.g.: "Jacek Malczewski - 1906"

Obraz był eksponowany na wystawie "Podszepty sztuki. Jacek Malczewski (1854-1929)" prezentowanej od marca do maja 2009 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Obraz jest reprodukowany w katalogu Podszepty sztuki = Whispers of art : Jacek Malczewski 1854-1929, red. B. Leszczyńska-Cyganik, Kraków: Muzeum Narodowe, 2009, s. 156.

Więcej o obrazie Jacka Malczewskiego w artykule na blogu [ZOBACZ]


Michalina Janoszanka o prezentowanym obrazie:
"Na Zwierzyńcu powstał mój drugi portret - bardzo ciekawy w wyrazie. W ręce miałam trzymać szczęście z koniczyny; za mną orkiestra satyrów grających na basach, piszczałkach i talerzach. Pamiętam, jak malował to tło: stałam obok i patrzyłam. Błyskawicznymi ruchami pędzla uderzał po całym obrazie: raz dotknął jakiejś głowy to znowu nogi u innej postaci tak, że naraz powstały wszystkie postaci."
[Cyt. za: M. Janoszanka, Wielki Tercjarz. Moje wspomnienie o Jacku Malczewskim, Poznań 1936, s. 116.]
Sprzedane:XXXI Aukcja Dzieł Sztuki (20 IX 2023)
Cena wywoławcza:390000 zł
Cena uzyskana:400000 zł
MALCZEWSKI Jacek
MALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI Jacek
Tytuł:W zamkowej kuchni
Technika:tusz, karton naklejony na tekturę
Wymiary:23 x 32 cm
38 x 47 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.d.: "JMalczewski"
Na odwrocie pieczątka "ZE ZBIORÓW MARJI MALCZEWSKIEJ" z herbem Tarnawa.
Widoczne zabrudzenie i drobne uszkodzenia lica rysunku oraz ślad po zagięciu podłoża w środkowej części pracy.
Sprzedane:XXXI Aukcja Dzieł Sztuki (20 IX 2023)
Cena wywoławcza:7000 zł
Cena uzyskana:8000 zł
MALCZEWSKI Jacek
MALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI Jacek
Tytuł:Pejzaż z dworkiem polskim
Technika:akwarela, papier
Wymiary:11,3 x 18,6 cm
20 x 28 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "JMalczewski"
Sprzedane:XII Aukcja Dzieł Sztuki (14 XII 2021)
Cena wywoławcza:9000 zł
Cena uzyskana:12000 zł
MALCZEWSKI Jacek
MALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI Jacek
Tytuł:Przy pracy (1891)
Technika:tusz, papier
Wymiary:22,5 x 31 cm
20,5 x 26,5 cm (w świetle passe-partout)
36,5 x 42 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "JM [nieczytelne] 1891"
Śr.d. nieczytelny opis kredką.
Opisany p.g. ołówkiem numerem "7.", p.d. pieczątką z numerem "61". Na odwrocie pieczątka "ZE ZBIORÓW MARJI MALCZEWSKIEJ" z herbem Tarnawa.
Na odwrocie oprawy opis dot. pieczątki oraz dedykacja z 1978 roku.
Rysunek po konserwacji.
Sprzedane:XI Aukcja Dzieł Sztuki (13 X 2021)
Cena wywoławcza:2000 zł
Cena uzyskana:5500 zł
MALCZEWSKI Jacek
MALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI Jacek
Tytuł:Portret siostry artysty (1918)
Technika:akwarela, papier naklejony na tekturę
Wymiary:26,7 x 17,7 cm (w świetle passe-partout)
42,5 x 31,7 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.d. "JMalczewski"
Opisany p.d.: "1918 wrzesień"
Sprzedane:X Aukcja Dzieł Sztuki (29 VI 2021)
Cena wywoławcza:9000 zł
Cena uzyskana:10000 zł
MALCZEWSKI Jacek
MALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI Jacek
Tytuł:Klęczący mężczyzna i szkice twarzy (ok. 1873?)
Technika:ołówek, papier
Wymiary:25 x 19,5 cm
38 x 32 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Na odwrocie fragment pieczątki "ZE ZBIORÓW MARJI MALCZEWSKIEJ" z herbem Tarnawa oraz numer 152.
Na odwrocie opisany obcą ręką ołówkiem liczba 40.
Praca była prezentowana jako obiekt nr 18 na wystawie "Jacek Malczewski. Rysunki" prezentowanej w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu (21.03.-19.04.2009) (na odwrocie oprawy metka z wystawy).
Praca jest reprodukowana w katalogu wystawy "Jacek Malczewski. Rysunki. Od 29 lutego 1872 do czerwca 1926 roku", tekst A. Konopacki, Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, Zabrze 2009, s. 22.
Sprzedane:VIII Aukcja Dzieł Sztuki (14 IV 2021)
Cena wywoławcza:1400 zł
Cena uzyskana:1500 zł
MALCZEWSKI Jacek
MALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI Jacek
Tytuł:Portret Władysława Panka (1928)
Technika:olej, tektura
Wymiary:23 x 17 cm
53,2 x 44,7 cm
Uwagi:Opisany na odwrocie (napis częściowo obcięty): "[MALOW]AŁ JACEK MALCZEWSKI | 5 MINUT W SIERPNIU | 1928 | [NA P]AMIĄTKĘ | [WŁADYS]ŁAWOWI PANKOWI"

Fragment opinii dr Stefanii Krzysztofowicz-Kozakowskiej:
"Opiniowany obraz powstał rok przed śmiercią Jacka Malczewskiego. Jest więc jednym z ostatnich jego dzieł. [...] portret Władysława Panka opracowany jest w sposób, który można obserwować na innych, późnych pracach Malczewskiego. Malczewski ograniczył tu kolory do zaledwie kilka odcieni różów, żółci czy brązów. [...] Tak skromne i ograniczone użycie barw może być efektem obawy Malczewskiego, do tej pory doskonałego kolorysty, a teraz niedowidzącego, starego artysty, przed popadnięciem w przesadę i popełnieniem błędów kolorystycznych.
Portret Panka budowany jest bardzo iluzyjnie i plastycznie, zwłaszcza w partii wysokiego czoła modela malowanej dużymi, swobodnymi wręcz rozlewającymi się plamami barw. To też rozwiązanie pojawiające się na autoportretach Malczewskiego. [...]
[Postać modela] Jest to Władysław Panek, który prowadził w Krakowie "Skład papieru i galanterii" mieszczący się przy Rynku Głównym na linii A-B. Panek był również właścicielem innych prac Malczewskiego, m.in. "Chiromatki", 1898; "Sztuki", 1907 [...]."
Sprzedane:VI Aukcja Dzieł Sztuki (14 XII 2020)
Cena wywoławcza:12000 zł
Cena uzyskana:13000 zł
MALCZEWSKI Jacek
MALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI Jacek
Tytuł:Portret mężczyzny na ławeczce - szkic
Technika:olej, tektura
Wymiary:24,8 x 35,1 cm
32,7 x 43 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.g.: “J Malczewski”

OPIS PRACY:
Praca Jacka Malczewskiego ukazuje portret dojrzałego, eleganckiego mężczyzny siedzącego na ławce w otoczeniu natury. Pomimo zatrzymania pracy na poziomie szkicu, artysta ujął rysy fizjonomiczne i charakterologiczne ukazanego modela, który pewnym wzrokiem spogląda na widza. W “Portrecie mężczyzny na ławeczce” objawia się mistrzostwo warsztatowe Malczewskiego i jego znakomite wyczucie kolorystyczne, gdyż pomimo wąskiej, stonowanej gamy barwnej z dominantą brązów malarz uchwycił głębię perspektywiczną i zróżnicowanie flory pejzażu rozświetlając przy tym kompozycję impastami szarości i błękitu. Ważne dla całościowego odbioru dzieła są również pojedyncze plamy barwne żółci, czerwieni i zieleni, harmonijne rozmieszczone w obrębie całego szkicu. W twórczości Jacka Malczewskiego motyw postaci siedzącej na ławce pojawia się wielokrotnie przez cały okres aktywności artystycznej, wymienić tu można chociażby słynną “Introdukcję” w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie czy portret siostry malarza Bronisławy przed domem z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie.
Sprzedane:V Aukcja Dzieł Sztuki (29 X 2020)
Cena wywoławcza:36000 zł
Cena uzyskana:40500 zł
MALCZEWSKI Jacek
MALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI Jacek
Tytuł:Sybiracy - modlitwa (1895)
Technika:olej, deska fazowana
Wymiary:31 x 20,7 cm
46,9 x 36,4 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: “J Malczewski 95”

OPIS PRACY:
Tematyka syberyjska pojawiła się w umyśle Jacka Malczewskiego już w latach 70., pierwsze obrazy z tego cyklu powstały natomiast na początku kolejnej dekady, a ostatnie już w XX stuleciu. Prezentowana praca ukazuje wzruszającą scenę modlitwy na etapie. Dosyć wyjątkowe w tym przypadku jest ujęcie chłopców jako głównych bohaterów kompozycji – w innych obrazach cyklu właściwie rzadko pojawiają się dzieci. Chłopcy klęczą przy drewnianym stole, na którym położyli przed momentem kijki od tobołków podróżnych oraz zdjęte do modlitwy nakrycia głowy. Za nimi stoi mężczyzna, który czyta fragment brewiarza czy Biblii. W oddali widoczne są lekko już rozmywające się postacie sybiraków, z których jeden z zaciekawieniem spogląda na rozgrywającą się na pierwszym planie scenę. Obraz malowany jest w typowej dla artysty gamie barwnej, a zielonkawo-błękitne cienie kolorystycznie wpisują dzieło w sentymentalny nastrój patriotyczno-historycznego cyklu syberyjskiego.

Więcej o obrazie Jacka Malczewskiego w artykule na podstronie [ZOBACZ]

Sprzedane:V Aukcja Dzieł Sztuki (29 X 2020)
Cena wywoławcza:120000 zł
Cena uzyskana:168000 zł
MALCZEWSKI Jacek
MALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI JacekMALCZEWSKI Jacek
Tytuł:Portret Agaty Pancerz w Lusławicach (1926)
Technika:olej, płótno
Wymiary:50,5 x 28,5 cm
69,5 x 47,5 cm (z oprawą)
Uwagi:sygnowany l.g.: "J Malczewski 1926"

Praca została poddana konserwacji, polegającej na wklejeniu pasów dublażowych.”

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny

JACEK MALCZEWSKI

Jacek Malczewski, Zdjęcie NAC

Jacek Malczewski. Fotografia z końca XIX wieku
[źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe]

Jacek Malczewski urodził się w 1854 roku w Radomiu, zmarł w 1929 roku w Krakowie. W 1872 roku rozpoczął edukację artystyczną pobierając lekcje u Leona Piccarda. Równolegle uczęszczał jako wolny słuchacz na zajęcia do Władysława Łuszczkiewicza w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 1873 roku rozpoczął regularne studia na tejże uczelni w pracowni Władysława Łuszczkiewicza oraz Feliksa Szynalewskiego. Uczęszczał również wtedy na prywatne lekcje do drugiego z wymienionych nauczycieli.

W latach 1876-1877 Jacek Malczewski kształcił się w École des Beaux-Arts w Paryżu w pracowni Henri Ernesta Lehmanna. Warto wspomnieć, że w 1879 roku artysta ukończył kurs kompozycji w klasie mistrzowskiej Jana Matejki na macierzystej uczelni, co niewątpliwie miało wpływ na rozwój jego twórczości.

W 1887 roku Jacek Malczewski ożenił się z Marią Gralewską, córką krakowskiego aptekarza. Rok później na świat przyszła ich córka Julia. W 1892 roku doczekali się drugiego dziecka - Rafała. Chłopiec odziedziczył talent artystyczny ojca i również został malarzem.

W latach 1897-1900 oraz 1912-1921 Jacek Malczewski pełnił funkcję profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Artysta wiele podróżował: zwiedził Paryż, Monachium (1885-1886, 1893), Wiedeń (1914-1916), Włochy (1880, 1890), Grecję oraz Turcję (w 1884 roku, w roli dokumentalisty wyprawy Karola Lanckorońskiego).

Artysta razem z Teodorem Axentowiczem, Józefem Mehofferem, Stanisławem Wyspiańskim założył w 1897 roku Towarzystwo Artystów Polskich "Sztuka".

W latach 1923–1926 Jacek Malczewski mieszkał w XIX-wiecznym dworze w Lusławicach.

Artysta został m.in. odznaczony Orderem Odrodzenia Polski IV klasy (1921) oraz Wielkim Złotym Medalem na Wystawie Krajowej w Poznaniu (1929).

Jacek Malczewski, Autoportret, MNK

Jacek Malczewski, "Autoportret" (1908-1915), olej, dykta, Muzeum Narodowe w Krakowie
[źródło: Zbiory Cyfrowe MNK]

Sztuka Jacka Malczewskiego

Jacek Malczewski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów w polskiej historii sztuki. Malarz jest uznawany za jednego z głównych przedstawicieli symbolizmu w polskim malarstwie. Jacek Malczewski pozostawił po sobie wiele dzieł, które są nasycone złożoną symboliką. Prace artysty podejmowały tematykę związaną z ojczyzną, zależnościami życia i śmierci oraz miłością.

Twórczość Jacka Malczewskiego ukształtowała się na bazie fascynacji literaturą nurtu romantyzmu, wpływem nastroju końca XIX wieku, jak i również oddziaływaniem malarstwa Jana Matejki.

W początkach twórczości artysta tworzył głównie wiejskie sceny rodzajowe osadzone w polskim krajobrazie.

W latach 80. w obrazach Jacka Malczewskiego pojawił temat martyrologii. Inspirując się twórczością malarską Artura Grottgera i literacką Juliusza Słowackiego tworzył prace realistyczne (np. Śmierć Ellenai (1883), Muzeum Narodowe w Krakowie). Charakterystyczne cechy dzieł z tego okresu to monochromatyzm i przygaszona kolorystyka.

W latach 90. prace artysty stały się niezwykle nastrojowe. Ich gama barwna uległa rozjaśnieniu. W kompozycjach pojawiły się symboliczne postaci oraz antyczne chimery, meduzy, fauny, trytony (Thanatos (1898-99), Muzeum Narodowe w Warszawie; Pytia (1917), Muzeum Narodowe w Kielcach).

Oddzielny zbiór obrazów stanowią portrety oraz autoportrety. Portretowane osoby przedstawiane były na tle pejzażu (Portret Jana Kasprowicza (1903), Muzeum Narodowe w Warszawie; Nieznana nuta. Portret Bronisława Bryniarskiego (1902), Muzeum Narodowe w Krakowie; Portret Feliksa Jasieńskiego (1902), Muzeum Narodowe w Krakowie) lub w pomieszczeniu (Portret Adama Asnyka z muzą (1895-97), Muzeum Narodowe w Poznaniu). Liczne autoportrety stanowią skarbnicę wiedzy o artyście. Obrazy te cechuje dystans do własnej osoby. Jacek Malczewski przedstawiał swoją postać w różnej stylizacji (np. Autoportret w zbroi (1914), Muzeum Narodowe w Warszawie; Autoportret w jakuckiej czapce (1907), Muzeum Narodowe w Poznaniu) lub w otoczeniu symbolicznych postaci.

W Katalogu wystawy jubileuszowej Jacka Malczewskiego z grudnia i stycznia 1924/1925 twórczość artysty opisano w następujący sposób:

"Malczewski jako nieporównany malarz uczucia, wyrażał najwymowniej zbiorową duszę Narodu, był jej odbiciem. Sztuka jego nie była fantonem, oschłą formą, wyrozumowaną, która zrywa więzy łączące ją z prawdą i życiem, nie - ona poczęła się i zakwitła w sercu artysty, była wyrażeniem (...) zbiorowych uczuć, była obrazem przeżyć miljonów istnień jednej rasy ludzkiej. Czuł się synem tej ziemi jęczącej w niewoli, przejmowało i wstrząsało nim poczucie straszliwej krzywdy (...). W tem rozumowaniu był on i jest polskim, nawskróś narodowym malarzem".

Cyt. za: Katalog wystawy jubileuszowej Jacka Malczewskiego (1874-1924): Tow. Sztuk Pięknych w Krakowie, listopad - grudzień - styczeń 1924/5, Kraków 1924, s. 4.

Jacek Malczewski - wystawy i kolekcje

Jacek Malczewski, Autoportret na tle Wisły, MNK

Jacek Malczewski, "Autoportret na tle Wisły" (1901), olej, płótno, Muzeum Narodowe w Krakowie
[źródło: Zbiory Cyfrowe MNK]

Jacek Malczewski prezentował swoje prace wspólnie z Towarzystwem Artystów Polskich "Sztuka", krakowską grupą Zero, ugrupowaniem Odłam, a także na wystawach Niezależnych.

W 1903 roku miała miejsce pierwsza indywidualna wystawa malarstwa artysty w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i we Lwowie, a także w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. W kolejnych latach malarz prezentował swoje prace na licznych wystawach indywidualnych w Krakowie, Warszawie i we Lwowie.

Artysta wystawiał swoje prace również za granicą, m.in. w Berlinie, Paryżu, Wiedniu, Londynie i Brukseli. W 1911 roku w Wiedniu miała miejsca retrospektywna wystawa twórczości Jacka Malczewskiego.

Prace autorstwa Jacka Malczewskiego znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych i muzealnych m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu i we Lwowskiej Galerii Sztuki.

Teksty o twórczości Jacka Malczewskiego:

"Wielowątkowa twórczość Jacka Malczewskiego była świadectwem jego wielkiej fantazji oraz wrażliwości neoromantyka i wyrafinowanego humanisty, malarza na wskroś przesiąkniętego polskością. Wychowany został bowiem w kulcie tradycji romantycznej, która ukierunkowała sztukę przełomu XIX i XX wieku w stronę idei posłannictwa narodowego, apoteozy jednostki, akceptacji jej prawa do wolności."

"Cóż, Jacek Malczewski był poetą malarstwa, ale może jeszcze bardziej malarzem poezji..."

~ Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska

[Cyt. za: Jacek Malczewski. Życie i twórczość, Kraków 2008, s. 7, 66.]

"Jacek Malczewski był malarzem, który w swoim ogromnym dorobku artystycznym pozostawił dzieła o treściach krążących wokół problemów ojczyzny, życia i śmierci, rozpiętych pomiędzy romantycznymi wizjami a metafizyką; inspirował się sztuką antyku i polskim romantyzmem, stosował młodopolską symbolikę. Był 'poetą malarstwa i malarzem poezji', znajdującym właśnie w poezji, w tym zwłaszcza tej z okresu romantyzmu, nieskończone źródło inspiracji. Była ta twórczość wielowątkowa, będąca świadectwem jego wielkiej fantazji oraz wrażliwości wyrafinowanego humanisty: romantyka-malarza sięgającego w twórczych inspiracjach do tradycji romantycznych, i człowieka - romantyka w życiu".

~ Urszula Kozakowska-Zaucha

[Cyt. za: Jacek Malczewski romantyczny, Kraków 2022, s. 19.]

Wybrane dzieła Jacka Malczewskiego:

Jacek Malczewski, Prządka

Jacek Malczewski "Prządka" (lata 20.)

Obraz Jacka Malczewskiego "Prządka" ze względu na temat oraz cechy formalne można porównać do pracy "W pracowni artysty. Portret dziewczyny" (1922). Przyjrzyjmy się bliżej tym dziełom. Obie prace przedstawiają kobietę podczas pracy w pracowni artysty. Na obrazie z 1922 roku postać trzyma robótkę ręczną. Kobieta ma krótkie brązowe włosy, podłużną twarz oraz wąski zadarty nos. Kobieta na chwilę została oderwana od pracy by bacznie spojrzeć w stronę artysty. Praca ta uchodzi za portret malarki Michaliny Janoszanki (1884-1952). Była to bratnia dusza artysty oraz modelka Jacka Malczewskiego po 1914 roku. Kiedy powstała praca "W pracowni artysty..." malarka miała 38 lat. Postać o podobnych cechach została przedstawiona w obrazie "Prządka". Tutaj również w tle widzimy charakterystyczną przestrzeń pracowni artysty z obrazami stojącymi w pod ścianą. W centralnym miejscu kompozycji, kobieta o ostrych rysach twarzy oraz krótko ściętych włosach siedzi pochylona nad kołowrotkiem. Na skupionej twarzy rysują się wąskie usta i mocno zarysowany łuk brwiowy. Sposób malowania oraz kolorystyka omawianych prac są zbliżone. Powtarzają się krótkie pociągnięcia pędzla oraz ograniczona kolorystyka z jedną dominantą. W obrazie "W pracowni artysty..." jest to czerwień odzienia kobiety, natomiast w "Prządce" jest to granat spódnicy. Obie prace są niezwykle dopracowane. Każdy szczegół kompozycji został misternie ujęty.

 

Jacek Malczewski, Portret Agaty Pancerz

Jacek Malczewski "Portret Agaty Pancerz w Lusławicach" (1926)

W latach 1919-1926 Jacek Malczewski często odwiedzał swoje siostry w Lusławicach, gdzie w towarzystwie rodziny odpoczywał i malował. Wtedy też powstał prezentowany obraz przedstawiający portret młodej Agaty Pancerz. Malarz ukazał kobietę w trakcie pracy, na tle framugi i uchylonych drzwi, za którymi widoczny jest salon.
Dwór w Lusławicach często stanowił inspirację dla artysty, co uwidacznia się w jego twórczości. W pracach z 1926 roku artysta nierzadko przedstawiał widok salonu tego dworu lub portretował w nim swoje siostry. Warto tutaj przywołać obraz Jacka Malczewskiego pt. "Julia, córka artysty w Lusławicach" (1926) [zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie], który został skomponowany w sposób analogiczny do omawianej pracy.
"Portret Agaty Pancerz w Lusławicach" artysta namalował cienko, krótkimi pociągnięciami pędzla. Obraz utrzymany jest w pastelowej, ale nasyconej kolorystyce. W pracy warto zwrócić uwagę na doskonałą korelację stopniowania akcentów żółci obecnych w partii włosów sportretowanej, na framugach drzwi oraz widocznych w tle salonu oprawionych obrazów, również jego autorstwa. Zastosowana przez Jacka Malczewskiego perspektywa kulisowa i ujęcie postaci na pierwszym planie, na tle framugi drzwi, skupia uwagę widza na portrecie, monumentalizując przy tym kompozycję.

Poszukujemy prac

Przyjmujemy obrazy Jacka Malczewskiego na aukcje sztuki - wycena obrazów, skup i sprzedaż aukcyjna sztuki Jacka Malczewskiego.
Jeśli chcą Państwo sprzedać dzieła Jacka Malczewskiego, zapraszamy do kontaktu [link].

Zobacz galerię obrazów Jacka Malczewskiego w Krakowskim Domu Aukcyjnym [link].

Poszukujemy prac

NIEDOSTĘPNE OBRAZY JACKA MALCZEWSKIEGO

x
«
»