MISKY Ludwik

MISKY Ludwik
MISKY LudwikMISKY Ludwik
Tytuł:Pasterka kóz (Motyw z Żelaznej Wody)
Technika:olej, tektura
Wymiary:49 x 68 cm
60,5 x 79 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "LMISKY"
Opisany na odwrocie.

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny
MISKY Ludwik
MISKY LudwikMISKY LudwikMISKY Ludwik
Tytuł:Irysy w wazonie
Technika:olej, płyta
Wymiary:68,5 x 48,5 cm (w świetle)
89 x 69 cm (z oprawą)
Uwagi:sygnowany p.d.: „L. MISKY”

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny

LUDWIK MISKY - NOTA BIOGRAFICZNA

Ludwik Misky urodził się w 1884 roku w Nowym Sączu, zmarł w 1938 roku w Krakowie. Pochodził ze spolonizowanej rodziny węgierskiej. Wykształcenie zdobywał w latach 1902-1910 na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach Floriana Cynka, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera oraz Jana Stanisławskiego. Równolegle studiował filozofię i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Edukację uzupełniał jeszcze za granicą, w Paryżu, Lipsku, Dreźnie, Berlinie i Wiedniu.
Po studiach na stałe osiadł w Krakowie i poświęcił się głównie działalności pedagogicznej. Już wcześniej, od 1907 roku nauczał rysunku, później pracował jako inspektor nauczania rysunku i wizytował szkoły galicyjskie. Ostatecznie, od 1927 roku sprawował funkcję naczelnika wydziału szkół zawodowych Kuratorium Krakowskiego Okręgu Szkolnego. W tym samym roku wstąpił też do Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg”. Ludwik Misky zajmował się również teorią szkolnictwa i nauczania rysunku, pisał na ten temat artykuły, tworzył podręczniki.

Malarz aktywnie uczestniczył w krakowskim i lwowskim życiu artystycznym. Często i bardzo chętnie pokazywał swoje prace na wystawach. Eksponował m. in. w Krakowie, Lwowie, Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy i Łodzi.

Prace malarskie Ludwika Misky’ego są dekoracyjne i nastrojowe, reprezentują też szeroki wachlarz tematyczny. Artysta malował portrety, pejzaże, wiejskie sceny rodzajowe, martwe natury i kwiaty, a po 1930 roku również obrazy marynistyczne. Wykorzystywał głównie technikę olejną, rzadziej malował akwarelą i pastelem.
We wczesnych pracach malarza widoczne są jeszcze znamiona secesji. Na kolejnym etapie swojej twórczości Ludwik Misky coraz silniej inspirował się sztuką swojego mistrza, Jana Stanisławskiego. W późnych pracach artysty zobaczyć można wpływy tendencji kolorystycznych i impresjonizmu. Malarz zaczął w tym okresie budować kompozycje obrazów za pomocą większych plam barwnych, zwracał uwagę również na aspekty luministyczne oraz fakturę dzieł.

Poza malarstwem sztalugowym Ludwik Misky uprawiał również grafikę, której zresztą niemal zupełnie poświęcił się w późnym okresie swojej twórczości. Najczęściej stosował technikę litografii i akwaforty. W mniejszym stopniu zajmował się sztuką użytkową, projektował np. kilimy i ekslibrisy.

Obecnie największa kolekcja prac artysty znajduje się w Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym. Obrazy Ludwika Misky’ego należą również do zbiorów m. in. Muzeum Narodowego w Krakowie.

NIEDOSTĘPNE OBRAZY LUDWIKA MISKY'EGO

x
«
»