ELJASZ–RADZIKOWSKI Walery

Walery Eljasz-Radzikowski - notowania aukcyjne

Aktualna oferta aukcyjna Walerego Eljasza-Radzikowskiego. Wyniki aukcyjne. Biografia

Zachęcamy do zgłaszania prac Walerego Eljasza-Radzikowskiego na aukcję [kontakt]

ELJASZ–RADZIKOWSKI Walery
ELJASZ–RADZIKOWSKI WaleryELJASZ–RADZIKOWSKI WaleryELJASZ–RADZIKOWSKI Walery
Tytuł:Wodogrzmoty Mickiewicza w Tatrach Wysokich
Technika:akwarela, gwasz, tektura
Wymiary:29 x 23,5 cm (w świetle)
51,5 x 43,5 cm (z oprawą)
Uwagi:sygnowany p.d.: „Walery Eljasz | Radzikowski”

opis pracy:
Praca Walerego Eljasza-Radzikowskiego przedstawia widok na dolną część Wodogrzmotów Mickiewicza, czyli Niżni Grzmot, dzisiaj niedostępny dla turystów. Ponad wodospadem widnieje kamienny most, wzniesiony w 1900 roku podczas budowy nowej drogi jezdnej do Morskiego Oka. Wodogrzmoty Mickiewicza były miejscem szczególnym dla artysty – miłośnika Tatr, ponieważ w 1879 roku to on właśnie, wraz z przewodnikiem Maciejem Sieczką, jako pierwszy dotarł w to miejsce. Prezentowana praca wpisuje się w akwarelowy nurt twórczości Walerego Eljasza-Radzikowskiego, w którym artysta ujmował widoki tatrzańskie wykorzystując stonowaną paletę barwną z dominantą odcieni zieleni, brązu i szarości.
Sprzedane:II Aukcja Dzieł Sztuki
Cena wywoławcza:3000 zł
Cena uzyskana:3600 zł
ELJASZ–RADZIKOWSKI Walery
ELJASZ–RADZIKOWSKI WaleryELJASZ–RADZIKOWSKI WaleryELJASZ–RADZIKOWSKI Walery
Tytuł:Wesele góralskie (1894)
Technika:gwasz, ołówek, papier
Wymiary:34,8 x 48,6 cm
44 x 58 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany monogramem i datowany l.d.: "10/5 |94. | WE"

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny

WALERY ELJASZ-RADZIKOWSKI

Walery Eljasz-Radzikowski urodził się w 1841 roku w Krakowie, zmarł tamże w 1905 roku. Pochodził z artystycznej rodziny, był synem malarza obrazów religijnych Wojciecha oraz bratem rzeźbiarza Władysława i malarki Marii. Od 1856 roku studiował malarstwo w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Władysława Łuszczkiewicza. Profesor wywarł ogromny wpływ na młodego artystę, co widać w jego późniejszym zamiłowaniu do malowania scen historycznych i krakowskich pejzaży. W latach 1862-1865 Walery Eljasz-Radzikowski uzupełniał edukację w Akademii w Monachium u Hansa Anschütza, Moritza von Schwinda i Franza Adama. W czasie powstania styczniowego współpracował z Tymczasowym Rządem Narodowym. Po studiach wyjechał w podróż, podczas której zwiedził Niemcy, Francję, Belgię, Szwajcarię i Włochy. W 1866 roku wrócił do kraju i uczył rysunku w Krakowie, od 1872 roku pracował w Gimnazjum św. Anny.
Przez większość czasu posługiwał się pojedynczym nazwiskiem "Eljasz" pochodzącym od pseudonimu jego pradziada, uczestnika konfederacji barskiej. Dopiero w ostatnich latach życia artysta wrócił do rodowego nazwiska "Radzikowski", pozostawiając jednak przydomek przodka.

Malarstwo i twórczość Walerego Eljasza-Radzikowskiego

Walery Eljasz-Radzikowski był miłośnikiem Krakowa i gór, napisał przewodnik po Krakowie oraz pierwszy Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic. Był też współzałożycielem Towarzystwa Tatrzańskiego. Te zainteresowania artysty znalazły odbicie w jego sztuce. Malarz chętnie wykonywał szkice, rysunki, akwarele oraz obrazy olejne przedstawiające weduty krakowskie oraz widoki tatrzańskie, typy góralskie i turystyczne scenki rodzajowe.
Poza tematyką górską Walery Eljasz-Radzikowski malował również akademickie sceny historyczne i rodzajowe, często inspirował się przy tym literaturą piękną, legendami i pamiętnikami, niekiedy nawiązywał do wydarzeń z czasów powstań narodowych. Niezwykle dbał o szczegół i prawdę historyczną w kwestii przedstawianych strojów i rekwizytów. Z dystansem podchodził przy tym do twórczości Jana Matejki.
Artysta malował również obrazy o tematyce religijnej i portrety postaci historycznych, opracował poczet królów polskich.

Oprócz malarstwa sztalugowego Walery Eljasz-Radzikowski uprawiał również malarstwo monumentalne. Jest autorem freskowych dekoracji wnętrz i polichromii wielu małopolskich kościołów (m.in. w Chochołowie, Dzikowie, Wielowsi).

Walery Eljasz-Radzikowski zajmował się też kostiumologią (był autorem książki Ubiory ludu w dawnej Polsce), scenografią (współpracował z Teatrem Miejskim w Krakowie) oraz ilustracją książkową, wykonywał rysunki np. do poematów Wincentego Pola. W latach 90. XIX wieku zainteresował się dodatkowo fotografią.

Walery Eljasz-Radzikowski - wystawy i kolekcje

Walery Eljasz-Radzikowski najczęściej pokazywał swoje prace na wystawach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.

Obrazy Walerego Eljasza-Radzikowskiego znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych w Polsce, m. in. w Muzeum Narodowym w Krakowie czy Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem.

Co ciekawe, dla uczczenia pamięci zasłużonego dla Tatr artysty, nazwano jego imieniem jedną ze skał w Dolinie Miętusiej.

Poszukujemy prac

Przyjmujemy obrazy Walerego Eljasza-Radzikowskiego na aukcje sztuki - wycena obrazów, skup i sprzedaż aukcyjna sztuki Walerego Eljasza-Radzikowskiego.
Jeśli chcą Państwo sprzedać dzieła Walerego Eljasza-Radzikowskiego, zapraszamy do kontaktu [link].

Zobacz galerię obrazów Walerego Eljasza-Radzikowskiego w Krakowskim Domu Aukcyjnym [link].

Poszukujemy prac

NIEDOSTĘPNE PRACE WALEREGO ELJASZA-RADZIKOWSKIEGO

x
«
»