Krakowski Dom Aukcyjny

V Aukcja Dzieł Sztuki

29 października (czwartek) 2020 - godz. 19.00

Hotel Holiday Inn holiday inn - Kraków ul. Wielopole 4

Wystawa przedaukcyjna: 5-29 X 2020 godz. 10-18

Regulamin | zlecenie aukcyjne

Katalog Aukcji

Zapraszamy do kontaktu

MEHOFFER Józef

MEHOFFER Józef
LOT 4
ID: 005004

MEHOFFER Józef BIOGRAFIA

Tytuł:Dziewicza Wojna (1891)
Technika:akwarela, papier naklejony na tekturę
Wymiary:39,2 x 73,9 cm (wymiary w świetle oprawy)
48,2 x 83 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany na pracy środkowej p.d.: „JÓZEF MEHOFFER”

PROWENIENCJA:
- kolekcja dr Wiesława Zadęckiego

Kompozycja Dziewicza Wojna jest wspominana w katalogu wystawy “Józef Mehoffer. Opus Magnum” zorganizowanej w Muzeum Narodowym w Krakowie w 2000 roku (Józef Mehoffer. Opus Magnum. Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie. Styczeń-kwiecień 2000, red. J. Żmudziński, B. König, Kraków 2000, s. 67).

OPIS PRACY:
“Akwarelowy, sygnowany w środkowej części tryptyk, to bez wątpienia uznawany od dawna za zaginiony, młodzieńczy projekt artysty Dziewicza Wojna. (...) W 1891 roku, w czasie stypendialnego pobytu w Paryżu, Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiański wzięli udział w międzynarodowym konkursie na dekorację dziedzińca Rudolfinum w Pradze, przygotowując projekt fryzu złożonego z czterech scen - w myśl wymogów konkursu, o tematyce z dziejów Czech. (...)
Trzy kolejne sceny tryptyku to niewątpliwie ilustracje związane z legendarnymi pradziejami Czech. Są to wyobrażenia epizodów z historii władczyni Czech - Libuszy (VII/VIII w.), córki Kroka, opisane m.in. przez czeskiego kronikarza Kosmasa (ok. 1045-1125). Wydaje się, iż przedstawiają one kolejno, w porządku chronologicznym od prawej do lewej:
- Libuszę wraz z jej ojcem i siostrami Kazi i Tetką
- konflikt dwóch możnowładców, który ostatecznie rozstrzygnęła, jako władczyni, Libusza
- Libuszę wraz z poślubionym przez nią Przemysłem Oraczem, uważanym za założyciela dynastii Przemyślidów.”
Dr Beata Studziżba-Kubalska
Kustosz MNK/Dom Józefa Mehoffera


PRACA NIEDOSTĘPNA
Estymacja:30000 - 50000 zł
x
«
»