RZEPKA Allan

Allan Rzepka - notowania aukcyjne

Aktualna oferta aukcyjna Allana Rzepki. Wyniki aukcyjne. Biografia

Zachęcamy do zgłaszania prac Allana Rzepki na aukcję [kontakt]

RZEPKA Allan
RZEPKA AllanRZEPKA Allan
Tytuł:Tarcza (1980)
Technika:olej, płótno
Wymiary:85,5 x 43 cm
89 x 47 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany śr.g.: "Allan 1980"
Na odwrocie metka autorska oraz metka ZPAP.
Na licu obrazu widoczne pojedyncze ubytki malatury.
Sprzedane:XXXVII Aukcja Dzieł Sztuki (21 V 2024)
Cena wywoławcza:1600 zł
Cena uzyskana:1600 zł
RZEPKA Allan
RZEPKA AllanRZEPKA AllanRZEPKA Allan
Tytuł:Martwa natura nad głową (1997-1998)
Technika:olej, płótno
Wymiary:163 x 80 cm (54 x 80 cm każdy z elementów)
174, 5 x 93,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.g.: "Allan Rzepka 97 XII | K | I 98 A"
Sygnowany i opisany na odwrocie każdego z elementów tryptyku.

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny
RZEPKA Allan
RZEPKA AllanRZEPKA AllanRZEPKA Allan
Tytuł:Kramik II - animator (1978)
Technika:olej, płótno
Wymiary:130 x 120 cm
Uwagi:sygnowany p.d.: "K allan 78 I"
na odwrocie autorski opis: "78 K allanRzepka 1978 I | KRAMIK II - ANIMATOR" | 120 x 130"

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny

ALLAN RZEPKA

Allan Rzepka urodził się w 1940 roku w Krakowie, zmarł tamże w 2022 roku. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Czesława Rzepińskiego oraz na Wydziale Scenografii pod kierunkiem Andrzeja Stopki. Dyplom uzyskał w 1963 roku.
W 1976 roku Allan Rzepka rozpoczął pracę pedagogiczną na macierzystej uczelni. Przeszedł wszystkie szczeble awansów zawodowych uzyskując w 1992 roku tytuł profesora. Był kierownikiem Katedry Rysunku na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. W 2015 roku artysta zakończył pracę w krakowskiej ASP.

Sztuka Allana Rzepki

Allan Rzepka zajmował się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, grafiką i scenografią. Wykonywał projekty dekoracji scenicznych m.in. dla Opery Śląskiej w Bytomiu, Teatru Polskiego w Bielsku Białej i Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Współpracował także z Telewizją Polską. Działalność scenograficzną oficjalnie zakończył w 2000 roku wystawą "Malarstwo w teatr uwikłane" zorganizowaną w Galerii Teatralnej Muzeum Krakowa.

Nurt twórczości Allana Rzepki niekiedy określa się mianem nowoczesnego realizmu magicznego. Zespala on w sobie różnorodne wpływy i motywy ze sztuki dawnych mistrzów.

Malarz szczególnie często podejmował temat autoportretu. Malował też portrety, martwe natury, obrazy o tematyce religijnej i teatralnej, a także kompozycje surrealistyczne.
Obrazy Allana Rzepki charakteryzują się dużym formatem oraz przygaszoną, zazwyczaj monochromatyczną kolorystyką z odważnymi akcentami nasyconych kolorów. Artysta zestawiał ze sobą symboliczne postacie i rekwizyty, lokując je zazwyczaj na neutralnym tle lub w przestrzeni pejzażu. Malarz często historyzował ukazywane sceny, chętnie przedstawiał ludzi w dawnych strojach.
Swoje obrazy i rysunki artysta łączył w cykle o lapidarnych, ale zarazem wiele mówiących tytułach, np. "Manekiny", "Artefakty", "Maskarady".

Ogromny wpływ na całość dorobku artystycznego Allana Rzepki odegrała jego działalność scenograficzna, której silne oddziaływanie widoczne jest w pracach malarskich artysty. Malarz traktuje obraz jak scenę, rozgrywa w nim poetycki teatr własnej wyobraźni.

Allan Rzepka - wystawy, nagrody i kolekcje

Allan Rzepka pokazywał swoje prace na ponad stu wystawach w kraju i za granicą, np. w Pradze, Ankarze, Tokio, Moskwie, Madrycie i Nowym Jorku. Dwukrotnie uczestniczył w paryskim Biennale Młodych (1965, 1967), gdzie otrzymał wyróżnienia.

Artysta otrzymał też wiele nagród i odznaczeń za swoją twórczość i zasługi w pracy pedagogicznej, m.in. Nagrodę I Stopnia Ministra Kultury (1990), Nagrodę I Stopnia Ministra Kultury i Sztuki za twórczość i osiągnięcia pedagogiczne (1998) czy Krzyż Orderu Odrodzenia Polski (2013).

W Telewizji Polskiej nakręcono i wyemitowano sześć filmów na temat twórczości malarza.

Dzieła Allana Rzepki znajdują się w zbiorach prywatnych na całym świecie oraz w kolekcji Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, Collegium Maius, Muzeum Narodowego w Krakowie, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wielu innych instytucji kultury.

Allan Rzepka o sztuce:

"Sztuka zawsze była potrzebna człowiekowi - nawet w jaskini. Dla mnie, jak wiele razy wspominałem, jest sposobem na życie. Dopatrywanie się w niej "praktyczności" - uważam za nieporozumienie. Praktyczna jest lodówka, bo można w niej przechowywać żywność, ale obraz... obraz to zupełnie inne sfery."

[Cyt. za: Allan Rzepka. To istnienie jest znaczące. Wystawa malarstwa i rysunku, Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kraków 2001, s. nn.]

Artykuły o Allanie Rzepce:

"[...] obrazy Rzepki trzeba "czytać" całościowo bez obawy utracenia tego, co w nich najistotniejsze, nie w detalach i fragmentach, choć i one zasługują na uwagę z racji piękna. A "zapisuje" w obrazach własną biografię, własne pytania: o sens świata, życia, śmierci, wiary, nadziei i miłości; i chyba także: o wiarę w Stwórcę. Obszary wyznacza mu inteligencja, wrażliwość, emocjonalność, myśl, która poprzedza uderzenie pędzlem w materię płótna. Wystarczy wpatrzeć się w te obrazy i "wysłuchać" cierpliwie ich opowieści - by odczuć emocje, które wibrują pod perfekcyjną powierzchnią."

~ Jerzy Stefan Dzięgała

[Cyt. za: Allan Rzepka. To istnienie jest znaczące. Wystawa malarstwa i rysunku, Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kraków 2001, s. nn.]

"Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem obrazy A. Rzepki, zachwyciła mnie w nich duchowa kontynuacja krakowskich, młodopolskich klimatów artystycznych wywodzących się gdzieś od Stanisława Wyspiańskiego, Witolda Wojtkiewicza, a szczególnie od malarstwa Jacka Malczewskiego. Jednak w miarę bliższego z nimi obcowania daje się zauważyć spór z młodopolskimi olbrzymami, autorską dialogiczność, a nie tak zwane twórcze kontynuowanie. To teatr sztuki inspirowany życiem jest ich przestrzenią i tłem, ramą poszczególnych kadrów ukształtowanych na podobieństwo martwych natur, chociaż przepełnionych swoistością teatralności gry życia. Opowiadanie obrazami jest tu bliższe poezji, aniżeli prozie, przepełnione groteską, subtelną ironią wpisaną w szerszy, bardziej nieco na niby komponowany, Wojtkiewiczowski kontekst sztuki, kultury, a nie jak u Malczewskiego, poważny, religijno-narodowy, zobrazowany surogat świadomości."

~ Marian Rumin

[Cyt. za: Allan Rzepka. Wystarczy zmienić obrus. Malarstwo-rysunek, Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu - Galeria Sztuki "U Jaksy" w Miechowie, 2004, s. nn.]

Poszukujemy prac

Przyjmujemy obrazy Allana Rzepki na aukcje sztuki - wycena obrazów, skup i sprzedaż aukcyjna sztuki Allana Rzepki.
Jeśli chcą Państwo sprzedać dzieła Allana Rzepki, zapraszamy do kontaktu [link].

Zobacz galerię obrazów Allana Rzepki w Krakowskim Domu Aukcyjnym [link].

Poszukujemy prac

NIEDOSTĘPNE OBRAZY ALLANA RZEPKI

x
«
»