JAROCKI Władysław

JAROCKI Władysław
JAROCKI WładysławJAROCKI WładysławJAROCKI Władysław
Tytuł:Wawrzek z Harendy
Technika:akwarela, karton naklejony na tekturę
Wymiary:95 x 65,5 cm
105,5 x 74 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
Sygnowany p.d.: „Wład Jarocki”
Na odwrocie metka z wystawy w Zakopanem z 1956 roku.
Sprzedane:V Aukcja Dzieł Sztuki (29 X 2020)
Cena wywoławcza:9000 zł
Cena uzyskana:9000 zł
JAROCKI Władysław
JAROCKI WładysławJAROCKI WładysławJAROCKI Władysław
Tytuł:Hucułka (1928)
Technika:akwarela, karton naklejony na tekturę
Wymiary:100 x 68,7 cm
115,4 x 83,9 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
Sygnowany i datowany p.d.: „Wład Jarocki | 1928”
Sprzedane:V Aukcja Dzieł Sztuki (29 X 2020)
Cena wywoławcza:9000 zł
Cena uzyskana:9000 zł
JAROCKI Władysław
JAROCKI WładysławJAROCKI WładysławJAROCKI Władysław
Tytuł:Przed kościołem
Technika:olej, płótno
Wymiary:67,5 x 78 cm
73,5 x 84 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
sygnowany p.d.: "W Jarocki"
opis pracy:
Obraz ukazuje umiejscowioną w zimowym pejzażu górskim scenę rodzajową wyjścia wiernych z nabożeństwa. W centrum znajduje się drewniana Cerkiew św. Dymitra w Tatarowie. Motyw ten podejmował w swoich pracach również Leon Wyczółkowski. Na pierwszy plan w prezentowanej kompozycji wysuwa się kapliczka – drewniany słup z figurą ukrzyżowanego Chrystusa. Tło stanowią pojedyncze, przyprószone śniegiem nagie drzewa, gęsty las iglasty oraz delikatnie rozmyte zarysy ośnieżonych gór. Stonowaną, rozbieloną kolorystykę obrazu przecinają pasowo akcenty barwne brązowo-czerwonej cerkwi i kapliczki. Obraz malowany jest szkicowo, na powierzchni widoczne są ślady pędzla.

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny

WŁADYSŁAW JAROCKI - NOTA BIOGRAFICZNA

WŁADYSŁAW JAROCKI urodził się w 1879 roku, zmarł w 1965 r. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Leona Wyczółkowskiego i Józefa Mehoffera. Naukę kontynuował w Académie Julian w Paryżu. W 1910 roku artysta został członkiem Wiedeńskiej Secesji. W latach 1915-1916 służył w armii, wykonując rysunki z pola walki. Na stałe mieszkał we Lwowie, gdzie w latach 1917-1918 kierował z ramienia Centrali Krajowej Odbudowy Galicji pracami przy odbudowie powiatu lwowskiego. Od 1920 roku podjął pracę pedagogiczną na Politechnice Lwowskiej i w Państwowej Szkole Przemysłowej.

Artysta pracował również na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1925-1928 pełnił funkcję dziekana wydziału malarstwa i rzeźby, natomiast w latach 1933-1935 wypełniał funkcję prorektora. Po zakończeniu wojny nie pracował już jako pedagog. Należy wspomnieć, że w latach 20. włączył się w akcję promocyjną sztuki polskiej za granicą. Malarz urządził ekspozycję na 12. Biennale w Wenecji. Był współtwórcą działu polskiego na corocznnych ekspozycjach Carnegie Institute w Stanach Zjednoczonych. W latach 1927-1934 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Władysław Jarocki spełniał się również na polu literatury, stworzył opracowanie pt. "Meble. Historia rozwoju mebla w Europie". Artysta był redaktorem naczelnym czasopisma "Sztuki Piękne".

Działalność wystawienniczą malarz rozpoczął w 1905 roku, prezentując swoje dzieła w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Artysta brał udział w ekspozycjach Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka". Malarz prezentował prace na ekspozycjach w Kijowie (1908) , Rzymie (1911), Wenecji (1909, 1910, 1920, 1926), Warszawie (1914,1938), Poznaniu (1923), Krakowie (1939, 1949, 1952, 1957).

 

NIEDOSTĘPNE PRACE ARTYSTY

x
«
»