BRZESKI Janusz Maria

Janusz Maria Brzeski - notowania aukcyjne

Aktualna oferta aukcyjna Janusza Marię Brzeskiego. Wyniki aukcyjne. Biografia

Zachęcamy do zgłaszania prac Janusza Marię Brzeskiego na aukcję [kontakt]

BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz Maria
Tytuł:Nike
Technika:technika mieszana, płyta
Wymiary:75,8 x 56,5 cm
79 x 59,5 cm (z oprawą)
Uwagi:
PROWENIENCJA:
- kolekcja rodziny artysty.
Sprzedane:XVIII Aukcja Dzieł Sztuki (14 IX 2022)
Cena wywoławcza:1500 zł
Cena uzyskana:1500 zł
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz Maria
Tytuł:Projekt okładki "Ryś, wilk i dziewczyna" Janusza Meissnera (1950)
Technika:gwasz, karton
Wymiary:24 x 17 cm
39,5 x 30 cm (z oprawą)
Uwagi:
Sygnowany p.d.: "JMBRZESKI"

PROWENIENCJA:
- kolekcja rodziny artysty.
Sprzedane:XVIII Aukcja Dzieł Sztuki (14 IX 2022)
Cena wywoławcza:1000 zł
Cena uzyskana:1000 zł
BRZESKI Janusz Maria
Tytuł:Siedząca
Technika:tusz, papier
Wymiary:33 x 24,5 cm
Uwagi:
PROWENIENCJA:
- kolekcja rodziny artysty

Praca dostępna w ofercie galeryjnej na stronie www.galeria-attis.pl
zapytaj o cenę
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz Maria
Tytuł:Czarna rękawiczka (ok. 1930)
Technika:olej, deska
Wymiary:22 x 27 cm
42,8 x 46,6 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
Sygnowany i opisany na odwrocie: “JMBrzeski | “Czarna rękawiczka””
Na odwrocie pieczątka paryskiego sklepu z artykułami malarskimi: “MATERIÉL | POUR ARTISTES | SADRON | 52, Rue Vavin, PARIS-VI”

Praca reprodukowana w publikacji Andrzeja Wierzchowskiego Janusz Marja Brzeski 1907-1957. Rysunki i obrazy, Kraków 2013, s. 2.

PROWENIENCJA:
- rodzina artysty.

Zobacz inne prace tego artysty w naszej ofercie galeryjnej [LINK]
Sprzedane:V Aukcja Dzieł Sztuki (29 X 2020)
Cena wywoławcza:4000 zł
Cena uzyskana:4000 zł
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz Maria
Tytuł:Nike - projekt plakatu
Technika:technika mieszana, płyta
Wymiary:75,8 x 56,5 cm
79 x 59,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
PROWENIENCJA:
- kolekcja rodziny artysty.
Sprzedane:III Aukcja Dzieł Sztuki
Cena wywoławcza:1500 zł
Cena uzyskana:1500 zł
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz Maria
Tytuł:Portret kobiecy w szarościach (1940)
Technika:technika mieszana, papier
Wymiary:20,3 x 16,8 cm (w świetle)
39,8 x 35 cm (z oprawą)
Sprzedane:II Aukcja Dzieł Sztuki
Cena wywoławcza:1700 zł
Cena uzyskana:1700 zł
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz Maria
Tytuł:W sukience (1956)
Technika:tusz, papier
Wymiary:33 x 24,5 cm
Uwagi:
Sygnowany i datowany p.d.: "JMB | 56"
Praca jest oprawiona w passe-partout (41,5 x 30 cm).
Na odwrocie wyrazy "moda" i "lato" w różnych krojach pisma, data "1953" oraz szkice tańczących par.

PROWENIENCJA:
- kolekcja rodziny artysty

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz Maria
Tytuł:Widok miasta
Technika:tusz, papier
Wymiary:28,9 x 22 cm
41,3 x 33,3 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
PROWENIENCJA:
- kolekcja rodziny artysty

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny
BRZESKI Janusz Maria
BRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz MariaBRZESKI Janusz Maria
Tytuł:Woltyżerka (1945)
Technika:technika mieszana, papier
Wymiary:34 x 29,3 cm (w świetle passe-partout)
50,7 x 45,7 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
PROWENIENCJA:
- kolekcja rodziny artysty

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny
BRZESKI Janusz Maria
Tytuł:Szaman (1935)
Technika:technika mieszana, papier
Wymiary:29,5 x 24 cm (wymiary w świetle w passe-partout)
55,5 x 48 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
sygnowany p.d.: "JMB/35"

PRACA NIEDOSTĘPNA
niedostepny

JANUSZ MARIA BRZESKI

Janusz Maria Brzeski

 

Janusz Maria Brzeski
[Źródło: NAC]

Janusz Maria Brzeski urodził się w 1907 roku w Warszawie, zmarł w 1957 roku w Krakowie. Ukończył Szkołę Sztuk Zdobniczych w Poznaniu pod kierunkiem Jerzego Woronieckiego. Absolutorium uzyskał w 1928 roku. W latach 20. wyjechał na stypendium do Włoch oraz Francji. Od 1929 do 1930 roku przebywał w Paryżu, gdzie zapoznał się z surrealizmem i eksperymentował z różnymi dziedzinami twórczości artystycznej, przede wszystkim z fotografią. W tym czasie artysta pracował również w agencjach graficznych, dla tygodnika "Vu", a także asystował przy produkcji filmów w wytwórni "Paramount".

W 1930 roku artysta wrócił do ojczyzny. Zamieszkał w Krakowie gdzie podjął współpracę z tygodnikami koncernu "Ilustrowanego Kuriera Codziennego": "AS" i "Tajny detektyw".

W 1931 artysta wraz z Kazimierzem Podsadeckim zorganizowali pierwszą wystawę fotografii modernistycznej, która była rodzajem manifestacji awangardy fotograficzno-filmowej. Brali w niej udział tacy twórcy jak: Man Ray i László Moholy-Nagy.

W 1932 roku Janusz Maria Brzeski stworzył Studio Polskiej Awangardy Filmowej (SPAF), które funkcjonowało tylko do roku 1934. Wynikiem jego działania były dwa eksperymentalne, niezachowane dzisiaj filmy: "Przekroje" (1931) oraz "Beton" (1933). Poruszały one problem konfliktów społecznych oraz mitu proletariackiego miasta. We wspomnianych filmach artysta wykorzystał pewne zabiegi awangardowe, takie jak filmowanie fotomontaży. Nawiązał również do idei wiodących filmów awangardy: "Berlin - Symfonia wielkiego miasta" Waltera Ruttmanna "Metropolis" Fritza Langa.

Od 1933 roku artysta należał do Cechu Artystów Plastyków "Jednoróg", skupiającej się na problemie warsztatu i koloru.

Po II wojnie światowej Janusz Maria Brzeski powrócił do pracy w drukarniach. Tworzył dla różnych czasopism ("Przekrój", "Panorama Śląska") i wydawnictw krakowskich, zajmując się ich oprawą graficzną.

Twórczość Janusza Marii Brzeskiego

Na początku swojej kariery artystycznej Janusz Maria Brzeski tworzył prace graficzne oraz typograficzne utrzymane w charakterystyce poznańskiej grupy artystycznej Bunt, nawiązujące stylem do ekspresjonizmu niemieckiego.

W 1930 roku Janusz Maria Brzeski, inspirując się psychoanalizą Zygmunta Freuda, stworzył tekę fotokolaży oraz kolaży pt. "Sex". Cykl był swoistą próbą odczytania i skomentowania fragmentarycznie wybieranych przez Janusza Marię Brzeskiego poglądów lekarza. Teka została przygotowana w oparciu o popularne we francuskim surrealizmie idee dotyczące połączenia obrazu z tekstem.

Z kolei pod wpływem amerykańskiego fotografika i reżysera Man Raya, artysta wykonał serię abstrakcyjnych fotogramów. W swoich pracach nawiązywał do "nowej fotografii" wykorzystując osiągnięcia konstruktywizmu. W tym czasie artysta stosował też fotomontaż negatywowy. Nowoczesne fotomontaże oraz fotografie inscenizowane artysta tworzył do 1939 roku.

W styczniu 1934 roku w dodawanym do "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" "Kurierze Literacko-Naukowym" Janusz Maria Brzeski opublikował cykl fotomontaży "Narodziny robota". Prace, o raczej katastroficznym znaczeniu, łączyły w sobie erotyzm i groteskę. Artysta odwołał się do nurtu konstruktywizmu, negując przy tym rolę, czy wręcz istnienie indywidualności człowieka w dobie zmechanizowania przemysłu i sztuki.

Twórczość Janusza Marii Brzeskiego prezentowała wątki modernistyczne i postmodernistyczne. Zdaniem niektórych badaczy prace artysty wykazują podobieństwa z pracami czeskich surrealistów. Jego prace są ciekawym przykładem wykorzystania osiągnięć awangardowych do komercyjnych wydawnictw prasowych. Brzeski umiejętnie łączył elementy sztuki wysokiej i niskiej. W tego typu działaniu można dostrzec zapowiedź postmodernistycznego przełomu, jaki nastąpił w kulturze światowej w końcu lat 80. i 90. XX wieku.

Janusz Maria Brzeski - kolekcje prac

Prace Janusza Marii Brzeskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Muzeum Sztuki w Łodzi.

Poszukujemy prac

Przyjmujemy obrazy Janusza Marii Brzeskiego na aukcje sztuki - wycena obrazów, skup i sprzedaż aukcyjna sztuki Janusza Marii Brzeskiego.
Jeśli chcą Państwo sprzedać dzieła Janusza Marii Brzeskiego, zapraszamy do kontaktu [link].

Zobacz galerię obrazów Janusza Marii Brzeskiego w Krakowskim Domu Aukcyjnym [link].

Poszukujemy prac

NIEDOSTĘPNE OBRAZY JANUSZA MARII BRZESKIEGO

 

x
«
»