VII Aukcja Dzieł Sztuki | Wlastimil Hofman (24 II 2021)

Data aukcji: 2021-02-24

Krakowski Dom Aukcyjny

VII Aukcja Dzieł Sztuki

Wlastimil Hofman - Życie i twórczość

24 lutego (środa) 2021 - godz. 19.30

Hotel Holiday Inn -  aukcja bez udziału publiczności

Wystawa przedaukcyjna: 9-24 II 2021 godz. 10-18

Regulamin | zlecenie aukcyjne

Zapraszamy do kontaktu

zaloguj się

licytacja live na portalu

Obiekty oferowane na aukcji: 50
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 26
ID: 007026

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Oszczepnik
Technika:tusz, papier
Wymiary:81 x 65,5 cm
82 x 66 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:sygnowany p.d. monogramem "WH"
Praca posiada lekkie pofalowania papieru.

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Estymacja:4400 - 5700 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 27
ID: 007027

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Melodia dla Psyche
Technika:węgiel, papier
Wymiary:56,5 x 43 cm
59,2 x 45,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Estymacja:3600 - 4500 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 28
ID: 007028

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Boże Narodzenie
Technika:tusz, ołówek, papier
Wymiary:42,2 x 51,8 cm
54,7 x 70 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Na papierze p.g. suchy stempel Roeders Amboss
Na pracy liczne nadłamania papieru.

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Cena wywoławcza:3000 zł
Cena uzyskana:3000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 29
ID: 007029

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Pejzaż symboliczny z ostami (1944)
Technika:olej, karton
Wymiary:24,5 x 34 cm
34,4 x 44,4 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany śr.d.: "Wlastimil | Hofman 1944 | (nieczytelne)"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Jana Freundlicha.

OPIS PRACY:
Prezentowana praca ukazuje pejzaż, którego głównymi bohaterami są widoczne na pierwszym planie osty. Istotę obrazu stanowią jednak ujęte w oddali cztery postaci – odziany w czerwoną szatę Chrystus z otoczoną nimbem głową oraz podążające za nim i dzierżące tobołki podróżne figury w niebieskich strojach. Umieszczanie ważnych dla kompozycji figur na dalszych planach lub właśnie w otoczeniu niemalże bezkresnego, równinnego krajobrazu, jest cechą charakterystyczną dla poruszającej wątki religijne symbolistycznej sztuki Wlastimila Hofmana.
Suma elementów: zeschniętych chwastów i biblijnego sztafażu, w połączeniu z monochromatyczną kolorystyką i nostalgicznym nastrojem obrazu stanowią klucz do odczytania treści dzieła. Osty prawdopodobnie należy tutaj interpretować w kontekście biblijnego symbolu świata ziemskiego oraz będącego skutkiem grzechu pierworodnego potępienia (Cierń i oset będzie ci ona [ziemia] rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. [Rdz, 3, 18]). Symbolika rośliny podsycona została szarością wykorzystanej gamy barwnej. Widoczny w tle prowadzący wędrowców Jezus to natomiast znak ziemskiej podróży do zbawienia – wymowa dzieła Wlastimila Hofmana nie niesie więc ze sobą treści wyłącznie przygnębiających, gdyż te zostały rozświetlone przez symbolizowaną w Chrystusie nadzieję zakończenia trudnej wędrówki ziemskiej grzesznika życiem wiecznym.
Warto zauważyć, że, poza funkcją nośnika treści, tytułowe osty budują warstwę estetyczną obrazu i wpisują Wlastimila Hofmana do grona wieloletnich kontynuatorów dekoracyjnej sztuki secesji. We wspomnianej epoce przełomu wieków pierwotnie akant, a później również i oset stanowiły nierzadko „szkielet” stylizowanych ornamentów, co zaobserwować można na przykład w winietach projektu Stanisława Wyspiańskiego.
Cena wywoławcza:4500 zł
Cena uzyskana:19000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 30
ID: 007030

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Wybrzeże (1943)
Technika:olej, tektura
Wymiary:9,8 x 26 cm
15,3 x 31,3 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "Wlastimil | Hofman 1943"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Jana Freundlicha.

OPIS PRACY
Sztukę Wlastimila Hofmana wyróżnia melancholijny nastrój. Oferowany na aukcji obraz wpisuje się w cykl powstałych w 1943 roku płócien marynistycznych. Jest to niewielkich rozmiarów nastrojowy pejzaż ukazujący uśpione Morze Martwe i wybrzeże sportretowane przez artystę w aurze szarego, pochmurnego dnia. Malarz zaznaczył występujące w okolicy plaży zabudowania, ujął również pasące się w pobliżu bydło. Wlastimil Hofman wykorzystał wąską gamę kolorystyczną, która oparta została na odcieniach błękitu i szarawych brązów. Zastosowana perspektywa barwna pozwoliła uzyskać efekt głębi i wrażenia przestrzeni. Obraz emanuje spokojem, a dzięki trafnemu oddaniu szkicowo zaznaczonych detali pejzażu, pozwala nawet przenieść się w myślach na szumiące z lekka nadmorskie wybrzeże.
Cena wywoławcza:3000 zł
Cena uzyskana:5400 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 31
ID: 007031

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Panorama
Technika:olej, tektura
Wymiary:17,3 x 37,5 cm
26,5 x 46,7 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:
PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Cena wywoławcza:4800 zł
Cena uzyskana:6400 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 32
ID: 007032

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Pejzaż z chatą
Technika:olej, tektura
Wymiary:34,2 x 40 cm
43,3 x 49,2 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Cena wywoławcza:7000 zł
Cena uzyskana:7000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 33
ID: 007033

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Wiecznie młoda muza prowadzi przyszłego artystę | Kąpiące się (rysunek dwustronny)
Technika:tusz, ołówek, papier
Wymiary:16,2 x 19,5 cm
29 x 31,4 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany śr.d. monogramem "WH" oraz opisany: "Wiecznie młoda Muza prowadzi przyszłego | artystę"
Sygnowany p.d. monogramem "WH" na stronie z "Kąpiącymi się"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Cena wywoławcza:2800 zł
Cena uzyskana:2800 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 34
ID: 007034

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Autoportret (1925)
Technika:tusz, karton
Wymiary:20,5 x 13,6 cm
33,3 x 25 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "Wlastimil Hofman | 27 kwietnia 1925"
Opisany śr.d.: "mając 44 lat"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Cena wywoławcza:2700 zł
Cena uzyskana:3700 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 35
ID: 007035

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret Wlastimila Hofmana (1952)
Technika:fotografia
Wymiary:12 x 8,5 cm
27,5 x 22,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Na odwrocie opisany przez artystę: "Wlastimil Hofman | 1952 | Szklarska Poręba"
Według przekazów rodziny Heleny Fliszewskiej, autorem fotografii mógł być jej mąż Edward Wlazło.

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Estymacja:2900 - 4000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 36
ID: 007036

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Pracownia Wlastimila Hofmana
Technika:fotografia
Wymiary:7,4 x 10,5 cm
18,5 x 26,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Na odwrocie opisany przez artystę: "Wlastimil Hofman"
Według przekazów rodziny Heleny Fliszewskiej, autorem fotografii mógł być jej mąż Edward Wlazło.

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Cena wywoławcza:2000 zł
Cena uzyskana:2000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 37
ID: 007037

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Dziewczyna z aniołami | Portret Ady - żony artysty (rysunek dwustronny)
Technika:tusz, ołówek, papier
Wymiary:16,2 x 19,5 cm
29 x 31,4 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d. monogramem "WH" na stronie z "Dziewczyną z aniołami"
Sygnowany p.d. monogramem "WH" na stronie z "Portretem Ady - żony artysty"
Opisany p.d. na stronie z "Portretem Ady - żony artysty": "Adzia"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.

PRACA NIEDOSTĘPNA
Estymacja:3000 - 4500 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 38
ID: 007038

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret Stanisława Zadęckiego
Technika:olej, płótno
Wymiary:54 x 65,3 cm
66,9 x 77,8 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.g.: "Wlastimil | Hofman"
Na odwrociu szkic męskiej twarzy.
Obraz wspominany w opracowaniu Stanisława Zadęckiego Wlastimil Hofman. Życie i twórczość (pozycja nr 39 [ZOBACZ]) w spisie dzieł artysty (poz. 417) oraz w spisie planowanych rycin (poz. 17).

OPIS PRACY:
Stanisław Zadęcki zajmował się historią sztuki, napisał m.in. niewydane nigdy opracowanie twórczości Wlastimila Hofmana. Był on również znajomym artysty i kolekcjonerem jego sztuki. W prezentowanym obrazie malarz ukazał Stanisława Zadęckiego w wieku dojrzałym, na tle morza i zachmurzonego nieba. Kompozycję uzupełnia wyłaniająca się z fal skała, na której znajduje się kapliczka - element częsty w symbolistycznej twórczości Wlastimila Hofmana. Popiersiowy wizerunek utrzymany jest w chłodnej, błękitno-szarej gamie barwnej, nadającej pracy melancholijny nastrój.

PRACA NIEDOSTĘPNA
Estymacja:20000 - 25000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 39
ID: 007039

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Maszynopis niewydanej książki Stanisława Zadęckiego "Wlastimil Hofman. Życie i twórczość" z prawem do wydania
Technika:maszynopis jednostronny, fragmenty oryginału oraz kompletna odbitka z kalki
Wymiary:Format A4
Uwagi:Opracowanie z katalogiem 495. dzieł Wlastimila Hofmana oraz pięcioma fotografiami obrazów artysty.
Miejscami odręczne notatki oraz poprawki błędów zapisu maszynowego. Kolejne egzemplarze różnią się między sobą numeracją stron. Numeracja podana w poniższym spisie odnosi się do kompletnej odbitki (kopii z kalki). Brzegi kart zabrudzone, miejscami pozaginane.

Spis zawartości teki z maszynopisem:
- Strona tytułowa (dwie kopie z kalki)
- Wstęp, s. 1 (dwie kopie z kalki)
- Dzieciństwo - Karlin. Młodość - Kraków, s. 2-13 (dwie kopie z kalki)
- Studia pod kierunkiem Jacka Malczewskiego w Szkole Sztuk Pięknych, s. 13-18 (dwie kopie z kalki)
- Osobowość twórcza Jacka Malczewskiego, s. 18-20 (dwie kopie z kalki)
- Studia pod kierunkiem Leona Gerome’a w Ecole Nationale des Beaux - Arts, s. 20-25 (dwie kopie z kalki)
- Działalność artystyczna Hofmana do I-ej wojny światowej, s. 26-31 (dwie kopie z kalki)
- Artysta w mundurze, s. 31-35 (dwie kopie z kalki)
- Działalność artystyczna Hofmana do II wojny światowej, s. 35-44 (dwie kopie z kalki)
- Zwierzynieckie czasy, s. 44-52 (dwie kopie z kalki)
- Ambasador zbliżenia Polsko-Czeskiego, s. 53-54 (dwie kopie z kalki)
- Polska galeria w Pradze, s. 55-58 (dwie kopie z kalki)
- Hofman pielgrzym, s. 58-68 (dwie kopie z kalki)
- Powrót do ojczyzny, s. 68-71 (dwie kopie z kalki)
- W szklarsko-porębiańskiej pustelni, s. 71-74 (dwie kopie z kalki)
- Ankieta personalna Wlastimila Hofmana, s. 74-80 (dwie kopie z kalki)
- Twórczość artysty, s. 80-94 (dwie kopie z kalki)
- Spis treści, s. 95 (oryginał oraz kopia z kalki)
- Indeks osób, s. 96-106 (oryginał oraz kopia z kalki)
- Bibliografia, s. 107-110 (oryginał oraz kopia z kalki)
- Niekompletny wykaz prac Wlastimila Hofmana, s. 111-130 (oryginał oraz dwie kopie z kalki)
- Przypisy, s. 131-149 (oryginał oraz kopia z kalki)
- notatki na temat artystów czeskich, s. 150-152 (kopia z kalki)
- Wystawy artysty-malarza Wlastimila Hofmana w porządku chronologicznym, s. 153-156 (pomyłka w numeracji, brak strony 155) (oryginał oraz kopia z kalki)
- Spis rycin, 157-158 (kopia z kalki)
- dodatkowa kopia fragmentu tekstu ze stron 132-133 oznaczona numerem strony 100.

OPIS:
Prezentowany maszynopis to opracowanie życiorysu Wlastimila Hofmana pisane z perspektywy historyka sztuki i kolekcjonera, a zarazem jednego ze znajomych artysty – Stanisława Zadęckiego. Tekst jest wartościowy pod względem historyczno-naukowym, ale jednocześnie został on przez badacza napisany w przystępny sposób, w formie ciekawej opowieści pełnej zabawnych i zapadających w pamięć anegdot, by wspomnieć chociażby jedną z nich pochodzącą jeszcze z czasów szkolnych artysty - o Wlastimilu Hofmanie jako „królu Czechów”.
Lektura maszynopisu pozwala zapoznać się Czytelnikowi z dziejami i charakterem sztuki Wlastimila Hofmana, opisami prac i podsumowującym dorobek artystyczny malarza rozdziałem analizującym rozwój jego stylu. Wszystkie zawarte w tekście informacje zostały osadzone w odpowiednim kontekście społeczno-historycznym – tekst pełen jest cytatów krytyków, m.in. Richarda Muthera i Mieczysława Wallisa, historii związanych z postaciami z otoczenia artysty (np. z Marianem Gorzkowskim, Jackiem Malczewskim, Xawerym Dunikowskim) oraz przytaczanych wypowiedzi samego Wlastimila Hofmana, który, jak już wspomniano, znał osobiście autora opracowania.
Maszynopis opatrzony jest odpowiednim aparatem naukowym w postaci przypisów i listy pozycji bibliograficznych. Cennymi elementami są również katalog dzieł i wystaw Wlastimila Hofmana, dużą pomoc dla Czytelnika stanowi natomiast indeks nazwisk.
Cena wywoławcza:10000 zł
Cena uzyskana:24000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 40
ID: 007040

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret Mieczysława Balcera (1927)
Technika:tusz, papier
Wymiary:14 x 11,2 cm (w świetle passe-partout)
24,5 x 20,7 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany monogramem wiązanym i datowany p.b.: "WH", "31/XII 1927"
Opisany śr.d.: "Mietek Balcer"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Cena wywoławcza:1500 zł
Cena uzyskana:3000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 41
ID: 007041

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret młodego chłopca (1924)
Technika:ołówek, papier
Wymiary:17 x 20 cm
19,7 x 22,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "Wlastimil Hofman 1924"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Cena wywoławcza:2200 zł
Cena uzyskana:2200 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 42
ID: 007042

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret młodej dziewczyny (1926)
Technika:tusz, papier
Wymiary:30 x 24,5 cm
32 x 26 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany monogramem wiązanym oraz datowany l.d.: "19 WH 26"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Cena wywoławcza:2500 zł
Cena uzyskana:4200 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 43
ID: 007043

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret dziecka (1926)
Technika:kredka, papier
Wymiary:27 x 22,5 cm
28,7 x 24 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany monogramem wiązanym oraz datowany l.d.: "19 WH 26"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.

PRACA NIEDOSTĘPNA
Estymacja:2000 - 3500 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 44
ID: 007044

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret chłopca (1943)
Technika:olej, płótno
Wymiary:19,5 x 23 cm
23,5 x 26,5 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "Wlastimil | Hofman | Tiberias | 1943"
Na odwrociu opis: "Panu Doktorowi Janowi Freundlichowi | na pamiątkę | Wlastimil Hofman | Tiberias 1943"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Jana Freundlicha.
Cena wywoławcza:6000 zł
Cena uzyskana:7200 zł
HOFMAN Wlastimil
LOT 45
ID: 007045

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Młody mężczyzna (1926)
Technika:tusz, papier
Wymiary:15,7 x 11,6 cm (w świetle oprawy)
25,5 x 21,4 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany monogramem i datowany p.d.: "19 WH 26"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Estymacja:1900 - 2500 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 46
ID: 007046

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Studium męskiej głowy
Technika:tusz, papier
Wymiary:13,6 x 9,6 cm (w świetle passe-partout)
24,5 x 20,7 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany śr. d. p.d.: "Wlastimil Hofman"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Cena wywoławcza:1500 zł
Cena uzyskana:1800 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 47
ID: 007047

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret podwójny
Technika:tusz, papier
Wymiary:14 x 10,2 cm (w świetle passe-partout)
24,5 x 20,6 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "Wlastimil | Hofman"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Cena wywoławcza:1500 zł
Cena uzyskana:1700 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 48
ID: 007048

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret mężczyzny w kapeluszu
Technika:węgiel, papier
Wymiary:56,7 x 44,6 cm
70 x 54,7 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.
Cena wywoławcza:3000 zł
Cena uzyskana:3000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 49
ID: 007049

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:W sadzie
Technika:węgiel, papier
Wymiary:60 x 43,4 cm
72,5 x 50,3 cm (wymiary z oprawą)
Uwagi:Sygnowany tuszem p.d. monogramem "WH"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.

Praca dostępna w ofercie galeryjnej na stronie www.galeria-attis.pl
Estymacja:2700 - 3900 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 50
ID: 007050

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:"Wlastimil Hofman 1902-1927. Album wystawy zbiorowej dzieł Wlastimila Hofmanna z okazji jubileuszu 25-letniej pracy artysty" (1928)
Technika:Publikacja obejmuje 8 stron tekstu oraz 16 kart z autolitografiami wykonanymi przez firmę A. Pruszyński w Krakowie.
Wymiary:21,5 x 16,5 cm (wymiary strony)
Uwagi:PROWENIENCJA:
- kolekcja Heleny Fliszewskiej.

Spis litografii:
"Wiara" (1918), sygnowany na płycie l.d monogramem "WH"
"Chrystus przy słupie" (1928) , sygnowany na płycie p.d. monogramem "WH"
"Autoportret", sygnowany na płycie l.d monogramem "WH"
"Matka z dzieckiem" (1911), sygnowany na płycie p.d monogramem "WH"
"Start" (1926), sygnowany na płycie l.d monogramem "WH"
"Madonna Gaudiosa" (1918), sygnowany na płycie p.d monogramem "WH"
"Ziemowit" (1924), sygnowany na płycie p.d monogramem "WH"
"Melancholia" (1924), sygnowany na płycie p.d monogramem "WH"
"Dziecko", sygnowany na płycie l.d monogramem "WH"
"Gorejące serce" (1914)
"Obrona piłki", sygnowany na płycie l.d monogramem "WH"
"Spowiedź" (1905), sygnowany na płycie p.d monogramem "WH"
"Fragment z tryptyku Vita somnium brevis" (1928), sygnowany na płycie l.d monogramem "WH"
"Przyjdź królestwo Twoje" (1924), sygnowany na płycie p.d monogramem "WH"
"W świat" (1917), sygnowany na płycie l.d monogramem "WH"
"Boży śpiewak" (1925), sygnowany na płycie p.d monogramem "WH"
Cena wywoławcza:2400 zł
Cena uzyskana:7400 zł
Strony:

O aukcji

Wlastimil Hofman - Aukcja

Wlastimil Hofman (1881-1970) to jeden z najwybitniejszych uczniów i kontynuatorów Jacka Malczewskiego oraz ceniony przedstawiciel młodopolskiego nurtu symbolizmu. Poetycka, melancholijna twórczość artysty zyskała uznanie już w czasach jemu współczesnych i nadal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród koneserów i amatorów sztuki.

Katalog VII Aukcji Krakowskiego Domu Aukcyjnego zatytułowanej „Wlastimil Hofman – życie i twórczość” stanowi przegląd sztuki malarza od pierwszych dekad XX wieku. Na aukcji licytowane będą zarówno liryczne, poruszające wątki mitologiczne, religijne i egzystencjonalne obrazy olejne, jak i rysunki studyjne oraz kompozycyjne, a także grafiki. Wszystkie prace warte są uwagi miłośników, kolekcjonerów i historyków sztuki Wlastimila Hofmana, gdyż pozwalają prześledzić pracę artysty, poszczególne etapy powstawania jego zachwycających dzieł.

Wlastimil Hofman

Wiele spośród pozycji katalogowych przynależy do symbolistycznego nurtu twórczości Wlastimila Hofmana, w którym artysta zawierał swoje przemyślenia na temat ludzkiego życia i losu, przeplatając je nierzadko wątkami o charakterze religijnym, co nadawało im jeszcze głębszego znaczenia. Należy pamiętać, że malarz był osobą silnie wierzącą, ale jego postawa wpisywała się raczej w poglądy związane z filozoficzno-teologicznym nurtem modernizmu katolickiego, a sam siebie nazywał „katolikiem niepraktykującym”.
W kontekście dzieł Wlastimila Hofmana o charakterze symbolicznym można przytoczyć słowa artysty zapisane w jego notatniku pod datą 25 II 1951: „Wierzę, że sztuka też jest pewnego rodzaju służbą Bożą, służbą prawdy. Dziś czuję to w pełni, przedtem przeczuwałem to instynktem […].” (cyt. za: W. Hofman, Autobiografia, oprac. B. Mielczarek, Warszawa 2020, s. 53.).

Na aukcji znalazły się obiekty z kategorii sztuki portretowej, która również odegrała ogromną rolę w historii twórczości Wlastimla Hofmana. Licytacji poddane zostaną m.in. autoportrety malarza (lot 12, 34), a także wizerunki jego żony Ady (lot 12, 20), modelki-przyjaciółki Heleny Fliszewskiej (lot 1, 2) czy piłkarza „Wisły” Mieczysława Balcera (lot 40).

Wlastimil Hofman - życie

Należy zaznaczyć, że aukcja wykracza swoim zasięgiem poza tradycyjną sprzedaż dzieł sztuki i oferuje kolekcjonerom możliwość zakupu rzadkich, czy wręcz niespotykanych obiektów-pamiątek związanych z Wlastimilem Hofmanem. W czasie licytacji nabyć będzie można fotografie portretowe malarza (lot 4, 15, 35), niewydany maszynopis książki historyka sztuki Stanisława Zadęckiego poświęconej osobie Wlastimila Hofmana (lot 39) czy księgę pamiątkową (lot 6) ze szkicami artysty, autografami jego przyjaciół oraz kolekcją zdjęć i podpisów piłkarzy TS „Wisła”.

Helena Fliszewska

 

Helena Fliszewska
[Fot. ze zbiorów rodziny]

 

Duża część prezentowanych w katalogu obiektów pochodzi z kolekcji Heleny Fliszewskiej – osoby bardzo bliskiej Wlastimilowi Hofmanowi, jego krakowskiej modelce, którą wielokrotnie portretował i z którą utrzymywał przyjacielskie relacje.

Dr Jan Freundlich

 

Dr Jan Freundlich
[Fot. ze zbiorów rodziny]

 

Na aukcji wylicytować będzie można również dzieła Wlastimila Hofmana ze zbiorów dra Jana Freundlicha - lekarza pediatry i miłośnika sztuki malarza. Artysta z doktorem Freundlichem spotkał się na Bliskim Wschodzie, w Nazarecie. Jan Freundlich pracował tam jako lekarz, pomagając również Hofmanowi w walce z napadami epilepsji tropikalnej. W tamtym okresie doktor zakupił wiele dzieł malarza, a mężczyźni utrzymywali kontakt jeszcze przez wiele lat, wysyłając do siebie listy i pocztówki.

 

 

 

Wystawa - Wlastimil Hofman

Wszystkie obiekty z oferty można zobaczyć na wystawie przedaukcyjnej, która będzie trwać w dniach 9-24 lutego 2021 w Krakowskim Domu Aukcyjnym [ul. Starowiślna 14 - Kraków] od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Jeśli życzą sobie Państwo więcej zdjęć obiektów, zapraszamy do kontaktu.

 

PODSUMOWANIE AUKCJI

Aukcja Krakowskiego Domu Aukcyjnego "Wlastimil Hofman - życie i twórczość" potwierdziła zainteresowanie kolekcjonerów postacią i sztuką Wlastimila Hofmana. Sprzedanych zostało 31 z 50 pozycji katalogowych, a całkowity obrót na aukcji wyniósł 579 380 zł.
Wszystkim, którzy poszerzyli swoje zbiory serdecznie gratulujemy.

Największe przebicia osiągnęły wysokość przekraczającą 300, a nawet 400% ceny wywoławczej - mowa tutaj o pozycji nr 29 ("Pejzaż symboliczny z ostami" (1944)), w przypadku której przebicie równa się 422%, obiekcie nr 13 ("Anioł" (1953)) - 347% oraz pozycji nr 21 ("Starzec z parą aniołków" (1924)) - 307%.
Dla przykładu wspomniany obraz "Starzec z parą aniołków" został sprzedany za cenę ostateczną równą 50 740 zł, podczas gdy cena wywoławcza wynosiła 14 000 zł.

W gust kolekcjonerów trafiły też pejzaże autorstwa Wlastimila Hofmana, np. "Wybrzeże" (1943) (lot 30) sprzedane za 6 372 zł (c.w. = 3000 zł).

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również obiekty stricte kolekcjonerskie: księga pamiątkowa Wlastimila Hofmana (lot 6), która osiągnęła cenę ostateczną 46 610 zł oraz maszynopis książki Stanisława Zadęckiego "Wlastimil Hofman. Życie i twórczość" (lot 39) sprzedany za 28 320 zł.

Wyniki aukcji potwierdzają obserwowany już od kilku lat na polskim rynku sztuki wzrost popularności, a zarazem i cen dzieł Wlastimila Hofmana. Pojawiające się na aukcjach prace malarza pozwalają na nowo odkrywać postać tego, przez pewien czas niemalże zapomnianego artysty.

 

katalog i licytacja live na portalu

 

katalog i licytacja live na portalu

Artinfo Krakowski Dom Aukcyjny

Strony:
x
«
»