XXII Aukcja Dzieł Sztuki | Wlastimil Hofman (2 III 2023)

Data aukcji: 2023-03-02

Krakowski Dom Aukcyjny®

XXII Aukcja Dzieł Sztuki:

Wlastimil Hofman - życie i twórczość

2 marca (czwartek) 2023 - godz. 18.30

Krakowski Dom Aukcyjny - Kraków, ul. Starowiślna 14

Licytacja live na bid.kda.pl


Wystawa przedaukcyjna:

Kraków - Starowiślna 14
15 lutego-2 marca 2023, godz. 10.00-18.00

Regulamin Arkusz zlecenia aukcyjnegoArkusz zlecenia Arkusz zlecenia aukcyjnego

Zaloguj się i złóż zlecenie aukcyjne

 

Obiekty oferowane na aukcji: 31
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 1
ID: 022001

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:W zimowym pejzażu
Technika:olej, tektura
Wymiary:17 x 39 cm
23,5 x 45 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.g.: "Wlastimil Hofmann"

OPIS PRACY:
Sztuka Wlastimila Hofmana czerpała inspiracje z symbolistycznego malarstwa Jacka Malczewskiego. Artysta nadawał pozornie rodzajowym kompozycjom rozbudowaną treść.
Powyższy obraz podejmuje popularny w twórczości Wlastimila Hofmana temat dzieci na tle wiejskiego pejzażu. Pracę charakteryzuje portretowe ujęcie, pastelowa gama barwna oraz melancholijny nastrój. Twarze dzieci zostały oddane z dużą dbałością o detal i wrażliwością na barwę. Na uwagę zasługuje również rozległy zimowy pejzaż, w którym oprócz ukazanych smukłych sylwetek drzew zostały przedstawione dwie postacie przy niedookreślonej czynności.
Warstwa formalna, ale także sama kompozycja wskazują, że prezentowana praca pochodzi z okresu międzywojennego, który jest najbardziej ceniony przez kolekcjonerów sztuki Wlastimila Hofmana.
Cena wywoławcza:17000 zł
Cena uzyskana:43000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 2
ID: 022002

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Hagia Sophia (1940)
Technika:olej, płótno naklejone na płótno
Wymiary:49,5 x 36 cm
60,5 x 47,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i opisany p.d.: "Wlastimil Hofman | Istambul 1940"
Widoczne sfalowanie podłoża.

PROWENIENCJA:
- kolekcja dra Jana Freundlicha.

Więcej na temat twórczości Wlastimila Hofmana z okresu II wojny światowej mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]

OPIS PRACY:
Wraz z wybuchem II wojny światowej Wlastimil Hofman został zmuszony wyjechać z Polski i udać się na wieloletnią emigrację. Prezentowana praca należy do grupy obrazów powstałych podczas pobytu malarza w Stambule. Artysta w tym okresie spędzał wiele czasu w pamiętającej epokę cesarza Justyniana świątyni Mądrości Bożej, która od wieków zachwyca swoją okazałością. Ujęty pięknem Hagii Sophii Wlastimil Hofman wielokrotnie uwieczniał jej wnętrza w swoich pracach.
Gama barwna prezentowanego obrazu jest lekko rozjaśniona, dominują w niej ugry i złote akcenty. Niezwykle ciekawy jest tutaj kulisowy schemat ujęcia - blask mozaik widz może obserwować jedynie przez otwarte drzwi. Mistrzowskie jest również oddanie strumienia światła, które stanowi tu ważny element, gdyż miało przecież w architekturze i sztuce sakralnej znaczenie symboliczne. W pracy zwraca uwagę dbałość o detale, która w połączeniu z impastowo nakładaną farbą i rozbudowaną kompozycją tworzy interesujące, a przy tym trafne przedstawienie i oddanie charakteru wnętrza.
Sprzedaż poaukcyjna
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 3
ID: 022003

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Zabudowania arabskie (1944)
Technika:olej, papier
Wymiary:41,5 x 31 cm
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "Wlastimil Hofman | Nazaret 1944"
Opisany na odwrocie: "Brama do zagrody | muzułmańskiej | w okolicy Nazaretu | 538) [liczba przekreślona]"; "63 | ZABUDOWANIE | ARABSKIE"

OPIS PRACY:
W czasie wojennej tułaczki Wlastimil Hofman trafił na Bliski Wschód, gdzie jego twórczość uległa licznym przemianom, zarówno pod względem doboru tematów, jak i w zakresie wykorzystywanych środków malarskich.
Prezentowany obraz stanowi jedną z wielu powstałych w tym czasie prac o tematyce pejzażowej. Obraz charakteryzuje rozjaśnienie gamy barwnej, w której dominują ugry oraz znamienne dla tego okresu twórczości delikatne błękity. W pracy trafnie został oddany charakter miejsca i architektury mieszkalnej krajów arabskich. Warto zwrócić uwagę na szczegółowe ujęcie fasady oraz przedstawienie psa śpiącego na progu domu. Sylwetka zwierzęcia ożywia kompozycję, wzbogacając ją przy tym o nastrój upalnego, sennego popołudnia.

Więcej na temat twórczości Wlastimila Hofmana z okresu II wojny światowej mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 4
ID: 022004

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Nasze łóżko w Jaffie - polski dom (1945)
Technika:olej, karton
Wymiary:51 x 21 cm
57,7 x 27,8 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "Wlastimil Hofman 1945 | Jaffa"
Opisany na odwrocie: "Nasze łóżko | w Jaffie | 384 Polski dom"; "JAFFA 1945 | NASZE ŁÓŻKO | 1"
Widoczne dwa ubytki podłoża (p.d. oraz p.g.).
Widoczny ślad przełamania i klejenia fragmentu podłoża (p.d.).
Niewielkie przerwanie kartonu o długości ok 1,5 cm (p.g.).

Więcej na temat twórczości Wlastimila Hofmana z okresu II wojny światowej mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 5
ID: 022005

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Pędzle w spoczynku - środkowa część tryptyku "Przymusowy odpoczynek" (1946)
Technika:olej, płótno (luzem)
Wymiary:42 x 26,5 cm
48,5 x 33,3 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany l.g.: "Wlastimil Hofman"
Opisany p.g.: "M'Kor Chaim 1946"
Opisany na odwrocie: "Środek tryptyku Przymusowy Odpoczynek"; "44)"; "PRZYMUSOWY | ODPOCZYNEK | PO | CIĘŻKIM | ATAKU | PĘDZLE W | SPCZYKU"
Widoczny poziomy ślad po zagięciu w górnej części kompozycji.

OPIS PRACY:
Prezentowana praca przedstawia skrzyżowane pędzle - narzędzia pracy malarza, zawieszone w sakwach. Symetryczna kompozycja wpływa na odbiór i skojarzenie ukazanych elementów jako emblematu bądź herbu.
Obraz dzięki dodanym na odwrociu zapiskom artysty mówiącym o "przymusowym odpoczynku po ciężkim ataku" nabiera symbolicznego wydźwięku. W okresie wojennej tułaczki Wlastimil Hofman był nękany napadami epilepsji tropikalnej. W związku z tym obraz można traktować jako zapis walki artysty z chorobą, pomimo której Wlastimil Hofman starał się nieprzerwanie tworzyć, jednocześnie przepracowując swoje przeżycia również w medium malarskim.
"Pędzle w spoczynku" pierwotnie stanowiły środkową część zespołu poruszającego temat wspomnianej choroby artysty (patrz fot. poniżej). Po bokach znajdowały się dwa autoportrety Wlastimila Hofmana z opatrunkami na głowie. Malarz ukazał w nich siebie w towarzystwie medyków.

Wlastimil Hofman, tryptyk Przymusowy odpoczynek

*Wlastimil Hofman, tryptyk "Przymusowy odpoczynek"
[Fot. dzięki uprzejmości Fundacji Wlastimila Hofmana]Więcej na temat twórczości Wlastimila Hofmana z okresu II wojny światowej mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 6
ID: 022006

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Boże Narodzenie (1945)
Technika:tusz, kredka, ołówek, papier
Wymiary:19 x 26,5 cm
Uwagi:Sygnowany i opisany l.d.: "Wlastimil Hofman | 7/IX 1945 | Jerozolima"
Opisany l.d.: "Poezja"; śr.d.: "muzyka rzeźba Jezuska zadumanego | obrazek z Matką Boską Częstochowską"; p.d. "Architekt | z planem" Opisany na odwrocie ołówkiem: "Palestyna | WH"

OPIS PRACY:
Oferowana praca pochodzi z okresu, kiedy Wlastimil Hofman przebywał jeszcze na emigracji w Palestynie.
Szkic podejmuje temat Bożego Narodzenia, który został rozbudowany przez artystę personifikacjami sztuk - poezji, muzyki i architektury. Ponadto malarz wprowadził do kompozycji dodatkowe elementy w postaci figurki Jezusa i, będącego szczególnie lokalnym symbolem, niewielkiego obrazu z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej - uważanej już od czasów zaborów za orędowniczkę Polaków. Chociaż praca powstała już po zakończeniu II wojny światowej, może odwoływać się do wydarzeń ostatnich lat, a obrazek maryjny może mieć tutaj znaczenie w kontekście przebywających na przymusowej emigracji Hofmanów.
Rysunek zaskakuje wielością elementów składających się na całość, która umożliwia różnorodne sposoby interpretacji. Jego skomplikowana, przemyślana kompozycja może wskazywać na to, że praca jest zapisem pomysłu malarza na wielkoformatowe dzieło olejne.

Więcej na temat twórczości Wlastimila Hofmana z okresu II wojny światowej mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 7
ID: 022007

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Eloe | Muzykujący anioł (praca dwustronna)
Technika:tusz, papier
Wymiary:15 x 18,8 cm
Uwagi:Sygnowany l.d. monogramem "WH"
Opisany p.d.: "Eloe | uosobiona | (tęsknota umarłych wygnańców | za ojczyzną"
Na odwrocie szkic postaci anioła grającego na klarnecie.
Widoczny niewielki ubytek podłoża (p.g.).
Cena wywoławcza:2400 zł
Cena uzyskana:2800 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 8
ID: 022008

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Moulin Rouge (1925)
Technika:ołówek, papier
Wymiary:18 x 11,5 cm
Uwagi:Sygnowany i opisany śr.d.: "WH | Paryż | Moulin Rouge | 22/I 1925"
Na odwrocie dwa szkicowe zarysy twarzy wykonane ołówkiem.

Więcej na temat związków Wlastimila Hofmana z Paryżem mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]

Ta praca jest dostępna w ofercie galeryjnej na www.galeria-attis.pl
[KONTAKT w sprawie rysunku]
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 9
ID: 022009

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Portret doktora Jana Freundlicha (1950)
Technika:olej, płyta
Wymiary:43,5 x 37,5 cm
55,7 x 48,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.g.: "Wlastimil | Hofman | 1950"
Opisany na odwrocie: "Naszemu Kochanemu | prawdziwemu i przezacnemu | Przyjacielowi Doktorowi Janowi | Freundlichowi | na pamiątkę Wlastimil i Ada | Hofmanowie | Szklarska Poręba | 1950"

PROWENIENCJA:
- kolekcja dra Jana Freundlicha.

OPIS PRACY:
Obraz przedstawia doktora Jana Freundlicha, którego Wlastimil Hofman poznał w latach 40. w Nazarecie. Mężczyźni utrzymywali ze sobą kontakt jeszcze długo po wojnie, czego przykładem jest również ta praca powstała w 1950 roku.
Prezentowany obraz został namalowany z dbałością o detale. Praca przywodzi na myśl portrety z okresu międzywojennego, które charakteryzowała miękkość i delikatność w ukazaniu twarzy portretowanej osoby. W tle obrazu został ukazany charakterystyczny dla Szklarskiej Poręby krajobraz z dominującym nad otoczeniem szczytem Szrenicy.

Hofmanowie i dr Jan Freundlich

*Fotografia z Nazaretu przedstawiająca od lewej: Adę Hofman, doktora Jana Freundlicha i Wlastimila Hofmana
[Fot. ze zbiorów rodziny]Więcej na temat twórczości Wlastimila Hofmana z okresu II wojny światowej i znajomości artysty z doktorem Janem Freundlichem mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]


Więcej na temat późnej twórczości Wlastimila Hofmana mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]
Sprzedaż poaukcyjna
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 10
ID: 022010

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Marysieńka (1952)
Technika:olej, płyta
Wymiary:41 x 31 cm
52 x 42 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "Wlastimil | Hofman | 1952"
Na odwrocie kartka z dedykacją: "Drogiemu i Kochanemu Panu | Dr. Janowi Freundlichowi | na pamiątkę | ofiaruję portret Jego | Córeczki Maryśki | Wlastimil Hofman | Szklarska Poręba 1952"

PROWENIENCJA:
- kolekcja dra Jana Freundlicha.

OPIS PRACY:
Obraz przedstawia Marię, córkę doktora Jana Freundlicha, który przez wiele lat utrzymywał bliskie stosunki z Wlastimilem Hofmanem. Portret powstał w 1952 roku i stanowił rodzaj prezentu dla zaprzyjaźnionego lekarza.
Obraz jest starannym studium postaci, w trafny sposób oddaje indywidualne cechy fizjonomiczne dziewczynki. W warstwie formalnej zauważalna jest równocześnie kojarzona ze wczesnym okresem twórczości Wlastimila Hofmana delikatność w ukazywaniu twarzy, jak i również wypracowana w trakcie II wojny światowej metoda malarska bazująca na ekspresyjnych pociągnięciach pędzla. Stonowana, pastelowa gama barwna oraz element dekoracyjnie ukształtowanych, białych kokard spinających warkocze Marysieńki idealnie koresponduje z młodym wiekiem i dziewczęcym wdziękiem modelki.

Dr Jan Freundlich z córką Marysieńką

*Dr Jan Freundlich z córką Marysieńką
[Fot. ze zbiorów rodziny]Więcej na temat późnej twórczości Wlastimila Hofmana mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]

Cena wywoławcza:22000 zł
Cena uzyskana:22000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 11
ID: 022011

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:W zagrodzie (1955)
Technika:olej, płyta
Wymiary:87 x 68 cm
94,5 x 75,8 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "Wlastimil | Hofman"
Datowany p.d.: "1955"

Więcej na temat późnej twórczości Wlastimila Hofmana mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]

PROWENIENCJA:
- dar od artysty,
- kolekcja prywatna.

OPIS PRACY:
Twórczość Wlastimila Hofmana była silnie związana z symbolizmem i tematyką przemijania. W prezentowanej pracy artysta zestawił ze sobą śmierć i życie, które ukazał za pomocą wizerunków zwierząt umiejscowionych w scenie rodzajowej. Na pierwszym planie został przedstawiony martwy królik, oprawiany przez pełnego spokoju i skupienia mężczyznę w ciemnym stroju. Czynność ta jest z kolei czujnie obserwowana przez żywe zwierzę, znajdujące się w drewnianej klatce usytuowanej po lewej stronie, na drugim planie kompozycji. W ten sposób Wlastimil Hofman przedstawił w swoisty sposób krąg życia, wskazał na nieuchronność śmierci, jak i również na zgodną z Pismem Świętym pozycję człowieka w świecie, który wedle biblijnych nakazów miał "czynić sobie ziemię poddaną" (Rdz 1, 28).
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 12
ID: 022012

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Z nogą w gipsie (tryptyk) (1955)
Technika:olej, panel malarski, sklejka, płyta
Wymiary:30,5 x 19,5 cm (każdy)
35,3 x 64,3 cm (z oprawą)
Uwagi:Część lewa ("Z nogą w gipsie - przy lekturze"): olej, panel malarski; sygnowany i datowany l.d.: "Wlastimil | 1955 Hofman"
Część środkowa ("Z nogą w gipsie - przy robótkach"): olej, sklejka; sygnowany i datowany l.d.: "1955 | Wlastimil | Hofman", opisany na odwrocie: "Z nogą w gipsie"
Część prawa ("Z nogą w gipsie - sen"): olej, płyta; sygnowany i datowany l.d.: "Wlastimil | Hofman | 1955"

Więcej na temat późnej twórczości Wlastimila Hofmana mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]

OPIS PRACY:
Praca składa się z trzech obrazów przedstawiających żonę Wlastimila Hofmana - Adę, która została sportretowana w trakcie różnych czynności (lektury, robótek ręcznych i snu), podczas rekonwalescencji w łóżku po złamaniu nogi.
Artysta zastosował formę tryptyku, powszechnie wiązaną z malarstwem sakralnym, bądź symbolicznym, do ukazania scen z życia codziennego. Dodatkowo kompozycyjnie prace nasuwają skojarzenie z wybitnym dziełem Andrei Mantegni "Opłakiwanie zmarłego Chrystusa". Zestawienie tych elementów wywołuje pewien dysonans i może wskazywać na chęć podkreślenia przez artystę wagi życia, również w jego prozaicznych i czysto ludzkich przejawach.
Mając na uwadze biografię malarza i jego głębokie uczucie względem żony, można powyższą pracę interpretować jako prywatny i intymny obraz z życia artysty, który postanowił w formie trzech niewielkich, realistycznych obrazów ukazać ukochaną osobę.
Sprzedaż poaukcyjna
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 13
ID: 022013

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Śpiąca - portret żony artysty (1944)
Technika:olej, karton
Wymiary:32 x 17,5 cm
43,7 x 31,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i opisany l.g.: "Wlastimil | Hofman | Nazaret 1944"

PROWENIENCJA:
- kolekcja dra Jana Freundlicha.

Więcej na temat twórczości Wlastimila Hofmana z okresu II wojny światowej mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]
Sprzedaż poaukcyjna
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 14
ID: 022014

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Autoportret (1968)
Technika:olej, płótno
Wymiary:60,5 x 40 cm
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "Wlastimil | Hofman 1968"

OPIS PRACY:
Sztuka Wlastimila Hofmana była silnie osadzona w nurcie malarstwa symbolicznego, dzięki czemu prace artysty często kryją w sobie złożone treści.
Prezentowany autoportret pochodzi z ostatnich lat życia artysty. W tym okresie Wlastimil Hofman zmagał się z pogarszającym się stanem zdrowia i śmiercią ukochanej żony, tym samym wizerunek własny można interpretować jako personifikację smutku i bólu.
Obraz w swojej formie jest ekspresyjny i operuje wąską gamą barwną. Praca wpisuje się w niezwykle złożony cykl autoportretów malarza, które powstawały już w wczesnym okresie aktywności twórczej Wlastimila Hofmana.

Więcej na temat późnej twórczości Wlastimila Hofmana mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 15
ID: 022015

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Studium nagości
Technika:olej, płótno (luzem)
Wymiary:40 x 19 cm (w świetle oprawy)
47,8 x 26,8 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d. monogramem "WH"
Przy dolnej krawędzi płótna opis ołówkiem obcą ręką: "1937 [nieczytelne]"
Cena wywoławcza:4000 zł
Cena uzyskana:8000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 16
ID: 022016

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Akt kobiecy w kontrapoście
Technika:tusz, papier
Wymiary:22 x 13,5 cm
Uwagi:Sygnowany p.d. monogramem "WH"

Ta praca jest dostępna w ofercie galeryjnej na www.galeria-attis.pl
[KONTAKT w sprawie obrazu]
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 17
ID: 022017

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Fryderyk Chopin (1964)
Technika:olej, płyta
Wymiary:34,3 x 40 cm
41 x 47 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany p.g.: "Wlastimil | Hofman | 1964"
Opisany na odwrocie: "Chopin"

OPIS PRACY:
Obraz ukazuje portret Fryderyka Chopina w ujęciu profilowym. Praca pochodzi z późnego okresu twórczości Wlastimila Hofmana i charakteryzuje się stosowaniem energicznych pociągnięć pędzla i dużą wrażliwością na barwę. Widoczne jest tutaj również charakterystyczne dla tego okresu zainteresowanie pejzażem.
Bogactwo elementów treściowych wpływa na niepowtarzalny charakter pracy. W kontekście tej kompozycji warto przytoczyć list Fryderyka Chopina do Tytusa Woyciechowskiego z 1830 roku, w którym to kompozytor napisał: "Szczerze Ci powiem, że mi przyjemnie wspomnieć na to wszystko – jakąś tęsknotę zostawiły mi Twoje pola – ta brzoza pod oknami nie może mi wyjść z pamięci". Obraz w swoim wyrazie stanowi niejako pomnik postaci Fryderyka Chopina. Wlastimil Hofman zastosował znamienny dla swojej sztuki teatralny schemat kompozycyjny, który polegał na ukazaniu postaci na bliskim pierwszym planie, za którym w tle roztacza się pejzaż z elementami symbolicznymi lub emblematycznymi dla głównego bohatera obrazu.

Więcej na temat późnej twórczości Wlastimila Hofmana mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]
Cena wywoławcza:7000 zł
Cena uzyskana:9000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 18
ID: 022018

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:W smutku i utrapieniu (1968)
Technika:olej, płótno
Wymiary:64,5 x 54,5 cm
Uwagi:Sygnowany i datowany l.d.: "Wlastimil | 1968 Hofman"
Opisany na odwrocie: "W smutku i utrapieniu"

PROWENIENCJA:
- kolekcja Wacława Jędrzejczaka,
- dar od artysty.

OPIS PRACY:
Prezentowany obraz ma charakter portretowy i ukazuje przyjaciela Wlastimila Hofmana - Wacława Jędrzejczaka. Po prawej stronie kompozycji ukazana została z profilu postać siedzącego mężczyzny opierającego głowę na dłoni i skierowanego w stronę otwartej księgi, nad którą znajduje się niewielki krucyfiks. Postać jest pogrążona w myślach. Jej nieobecne spojrzenie, które zostało uchwycone w momencie oderwania wzroku od lektury, potęguje melancholijny nastrój obrazu. Tytułowy smutek i utrapienie są zestawione z aktem modlitwy. Praca pochodzi z ostatnich lat życia i twórczości Wlastimila Hofmana oraz jest swoistym dowodem na stałość artysty w doborze tematów, gdyż motyw indywidualnej modlitwy powracał w całej jego twórczości. Obraz został namalowany w silnie wrażeniowy sposób, jednak w partiach ukazujących portretowaną postać zaskakuje bogatą fakturą, będącą wynikiem energicznych pociągnięć pędzla.

Więcej na temat późnej twórczości Wlastimila Hofmana mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]

Ta praca jest dostępna w ofercie galeryjnej na www.galeria-attis.pl
[KONTAKT w sprawie obrazu]
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 19
ID: 022019

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Ojcze nasz (1966)
Technika:olej, płyta
Wymiary:41 x 40 cm
50 x 49 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.g.: "Wlastimil | Hofman | 1966"

OPIS PRACY:
W twórczości Wlastimila Hofmana motyw modlitwy powracał wielokrotnie i stając się punktem wyjścia do różnorodnych rozważań artystycznych. Prezentowana praca ma charakter portretowy i wpisuje się w główny nurt malarstwa artysty, w którym to właśnie twarz ludzka i stany psychiczne przez nią wyrażane stanowiły główny obiekt zainteresowania.
Wlastimil Hofman podkreślał, że pewne wybierane przez niego tematy "są pretekstem do pokazania tego czy tamtego", zaś on sam "jest malarzem myśli i przeżyć". Sposób ukazania postaci w prezentowanej pracy można określić jako portret psychologiczny, który stara się oddać emocje towarzyszące kierującemu oczy ku niebu człowiekowi w trakcie szczerej modlitwy.

Więcej na temat późnej twórczości Wlastimila Hofmana mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]
Cena wywoławcza:9000 zł
Cena uzyskana:9000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 20
ID: 022020

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Modlitwa (1968)
Technika:olej, płótno
Wymiary:40 x 60,5 cm
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "Wlastimil Hofman | 1968"

Więcej na temat późnej twórczości Wlastimila Hofmana mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]
Cena wywoławcza:6000 zł
Cena uzyskana:8000 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 21
ID: 022021

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Skrzypek przed kapliczką (1966)
Technika:olej, płyta
Wymiary:40 x 55,5 cm
42,5 x 58 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "Wlastimil Hofman | 1966"

Więcej na temat późnej twórczości Wlastimila Hofmana mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 22
ID: 022022

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Ludowi muzykanci (1963)
Technika:olej, płyta
Wymiary:34 x 49,2 cm
39 x 53,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany i datowany l.g.: "Wlastimil Hofman 1963"
Opisany na odwrocie: "Ludowi Muzykanci"

OPIS PRACY:
W twórczości Wlastimila Hofmana niezwykle istotną rolę odgrywały wpływy sztuki i kultury ludowej. Artysta już we wczesnym etapie swojej drogi artystycznej ukazywał postacie związane z folklorem. Poza tematami i motywami ikonograficznymi Wlastimil Hofman czerpał ze sztuki ludowej również inspiracje formalne, które przejawiały się w energicznych pociągnięciach pędzla oraz uproszczeniach kształtów, co widoczne jest w prezentowanym obrazie.
W pracy tytułowi ludowi muzykanci zostali przedstawieni na tle pejzażu z niewielką polną kapliczką będącą niemal nieodłącznym elementem krajobrazu polskiej wsi i motywem często powracającym w twórczości malarza. Zwróceni ku sobie mężczyźni grają na drewnianych instrumentach w typie fletu - melancholijny nastrój obrazu pogłębia jeszcze dźwięk ludowej melodii, który kompozycja przywołuje w myślach widza.

Więcej na temat późnej twórczości Wlastimila Hofmana mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]

Praca została sprzedana w ofercie poaukcyjnej.
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 23
ID: 022023

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Oracz
Technika:olej, tektura
Wymiary:35 x 49 cm
43,5 x 56,5 cm (z oprawą)
Uwagi:Sygnowany p.d.: "Wlastimil Hofman"
Na odwrocie szkice malarskie (olej) i rysunkowe (tusz) kompozycji z orką sygnowane ołówkiem p.d. monogramem "WH"

Więcej na temat późnej twórczości Wlastimila Hofmana mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]
Cena wywoławcza:3600 zł
Cena uzyskana:3600 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 24
ID: 022024

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Przy orce
Technika:ołówek, papier
Wymiary:12,5 x 30,5 cm
Uwagi:Sygnowany l.d. monogramem "WH" oraz p.d. monogramem "VH"
Na odwrocie szkice wykonane ołówkiem.
Cena wywoławcza:1500 zł
Cena uzyskana:1500 zł
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 25
ID: 022025

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Żołnierz w uszance
Technika:olej, płyta
Wymiary:60,8 x 41,3 cm
67,7 x 48 cm (z oprawą)
Uwagi:Więcej na temat późnej twórczości Wlastimila Hofmana mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]

HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 26
ID: 022026

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Kąpiel
Technika:ołówek, akwarela, papier
Wymiary:15,5 x 17 cm
Uwagi:Sygnowany śr.d. monogramem "VH" oraz p.d. monogramem "WH"
Na odwrocie szkice wykonane ołówkiem.

Ta praca jest dostępna w ofercie galeryjnej na www.galeria-attis.pl
[KONTAKT w sprawie obrazu]
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 27
ID: 022027

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Akt dziewczęcy
Technika:kredka, karton
Wymiary:17 x 18 cm
Uwagi:Sygnowany ołówkiem p.d. monogramem "WH"

Ta praca jest dostępna w ofercie galeryjnej na www.galeria-attis.pl
[KONTAKT w sprawie obrazu]
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 28
ID: 022028

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Grób Haliny Zajączkowskiej (1945)
Technika:tusz, kredka, ołówek, papier
Wymiary:21,2 x 20,2 cm
Uwagi:Sygnowany i datowany p.d.: "Wlastimil Hofman | 29/III WH 45"
Opisany p.d.: "Grób Haliny | Zajączkowskiej | Jaffa"
Opisany ołówkiem na odwrocie: "która popełniła samobójstwo powiesiwszy | się w cysternie w domu polskim | w Jaffie. | Siostra H. Zajączkowska miała podobno | stosunek z uchodźcą Krzysztowskim żonatym | i mającym podobno dzieci. Kochane nasze | Pańcie z polskiego domu tak jej dokuczały, | zarazem grożąc jej wyrzuceniem z domu | polskiego, że wreszcie nie mogąc tego wszystkiego | wytrzymać powiesiła się. | Pozowała mi do tryptyku przed samą | śmiercią. | Jaffa | WH"; "Grób polskiej Sanitariuszki Haliny | Zajączkowskiej, która popełniła | samobójstwo powiesiwszy się | w cysternie w domu polskim | w Jaffie | WH"

Więcej na temat twórczości Wlastimila Hofmana z okresu II wojny światowej mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]

Ta praca jest dostępna w ofercie galeryjnej na www.galeria-attis.pl
[KONTAKT w sprawie obrazu]
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 29
ID: 022029

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Pochód malarzy
Technika:ołówek, papier
Wymiary:10,9 x 17,6 cm
Uwagi:Opisany śr.d.: "Matejko, Jacek Malczewski, Ego"

OPIS PRACY:
Praca ukazuje postacie trzech malarzy - Jana Matejki, Jacka Malczewskiego oraz samego Wlastimila Hofmana, którzy są prowadzeni przez anioła w kierunku Chrystusa. Rysunek wpisuje się w cykl prac, które ukazywały Wlastimila Hofmana w towarzystwie mistrzów krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych.
Kompozycja niesie ze sobą wiele znaczeń, wśród których można dostrzec chęć ukazania twórczości artystycznej jako powołania i daru od Boga, a także podkreślenie ważnej roli dziedzictwa i przekazywania schedy malarskiej w relacjach mistrz-uczeń.

Ta praca jest dostępna w ofercie galeryjnej na www.galeria-attis.pl
[KONTAKT w sprawie obrazu]
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 30
ID: 022030

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Studia aktu męskiego (praca dwustronna)
Technika:ołówek, karton
Wymiary:34,6 x 25,5 cm
Uwagi:Sygnowany p.d.: "WH"
Na odwrocie szkic postaci siedzącej oraz pary koni.

Ta praca jest dostępna w ofercie galeryjnej na www.galeria-attis.pl
[KONTAKT w sprawie obrazu]
HOFMAN Wlastimil
HOFMAN WlastimilHOFMAN WlastimilHOFMAN Wlastimil
LOT 31
ID: 022031

HOFMAN Wlastimil BIOGRAFIA

Tytuł:Kwiaty w wazonie
Technika:kredka, ołówek, papier
Wymiary:26 x 20,8 cm
Uwagi:Sygnowany monogramem i opisany p.d.: "WH Jaffa"
Opisany na odwrocie: "Palestyna | WH"

Więcej na temat twórczości Wlastimila Hofmana z okresu II wojny światowej mogą Państwo przeczytać w artykule na blogu KDA [ZOBACZ]

Ta praca jest dostępna w ofercie galeryjnej na www.galeria-attis.pl
[KONTAKT w sprawie obrazu]
Strony:

O aukcji

PRACE WLASTIMILA HOFMANA ZNAJDĄ PAŃSTWO RÓWNIEŻ W OFERCIE GALERYJNEJ KDA [zobacz]

Wlastimil Hofman - aukcja twórczości artysty

Postać Wlastimila Hofmana (1881-1970) jest znana wśród kolekcjonerów i koneserów sztuki. Uważany za najwybitniejszego i najwierniejszego kontynuatora symbolistycznej twórczości swojego mistrza Jacka Malczewskiego malarz zyskał uznanie w kraju i Europie już w czasach jemu współczesnych. Dzisiaj jego dorobek nadal cieszy się zainteresowaniem w gronie specjalistów i kolekcjonerów, odkrywane są również wciąż nowe aspekty życia i twórczości Wlastimila Hofmana, co wzmacnia jeszcze rangę artystyczną tego malarza.

Prezentowany katalog monograficznej XXII Aukcji Dzieł Sztuki Krakowskiego Domu Aukcyjnego stanowi już trzecią edycję cyklu licytacji zatytułowanych "Wlastimil Hofman – życie i twórczość". W ofercie znalazły się prace z różnych etapów sztuki Wlastimila Hofmana, począwszy od lat 20. aż do ostatnich miesięcy życia, a zarazem aktywności twórczej artysty.

Wlastimil Hofman - obrazy, rysunki, szkice

W katalogu aukcji znalazło się ponad 30 wykonanych w różnych technikach prac Wlastimila Hofmana reprezentujących kilka okresów twórczości tego artysty. Uwagę koneserów powinien zwrócić również szeroki wachlarz tematyczny oferowanych dzieł sztuki - w katalogu prezentowane są zarówno obiekty dla kolekcjonerów portretu, pejzażu, scen rodzajowych czy też sztuki symbolizmu.

Katalog otwiera znakomita, łącząca rodzajowość z symbolizmem, bardzo charakterystyczna dla sztuki Wlastimila Hofmana kompozycja "W zimowym pejzażu" (lot 1) z pierwszoplanowymi postaciami dzieci ujętymi na krajobrazowym, ożywionym sceną z życia codziennego tle. Czas powstania obrazu można określić na lata międzywojenne - prace z tego okresu są najbardziej cenione wśród kolekcjonerów twórczości artysty, warto więc zwrócić uwagę na ten obiekt.

Dominantę wśród wystawionych na aukcji prac stanowią obrazy olejne, ale w ramach licytacji będzie można zakupić również kilkanaście rysunków, zarówno bardzo oszczędnych formalnie, wykonanych przy użyciu jednego medium - ołówka lub tuszu, jak i bardziej rozbudowanych, barwnych, łączących kilka technik.

W kategorii rysunku warto wspomnieć o pracy "Moulin Rouge" z 1925 roku (lot 8), stanowiącej swoiste echo pobytów Wlastimila Hofmana w Paryżu.
Więcej na temat korelacji Wlastimila Hofmana ze stolicą Francji mogą Państwo przeczytać w artykule pt. Wlastimil Hofman i jego związki z Paryżem opublikowanym w ramach blogu Krakowskiego Domu Aukcyjnego [PRZECZYTAJ]

Niezwykle interesujące są również oferowane przedstawienia aktów. W katalogu znalazł się m.in. dwustronny szkic stanowiący akademickie studia ciała męskiego modela (lot 30), ale także kilka prac poruszających tematykę aktu kobiecego (lot 16, lot 27), w tym, co ciekawe, również ujęte ze znakomitym wyczuciem formy i koloru studium olejne na płótnie (lot 15, "Studium nagości").

Uwaga koneserów sztuki Młodej Polski i nasyconych treścią kompozycji nurtu symbolizmu skupi się najpewniej na rysunkowych pracach "Boże Narodzenie" (1945; lot 6), "Eloe | Muzykujący anioł" (lot 7) oraz "Pochód malarzy" (lot 29) otwierających przed widzem szerokie możliwości interpretacyjne.

Wlastimil Hofman i wojenna tułaczka - obrazy z lat 40.

W wyniku wydarzeń związanych z wybuchem II wojny światowej Hofmanowie byli zmuszeni do ucieczki z kraju. Ostatecznym celem ich tułaczej wędrówki okazał się Bliski Wschód. W miastach Palestyny znaleźli w trudnych czasach azyl i schronienie. Obrazy i rysunki Wlastimila Hofmana z tego okresu to swoisty zapis historii życia i przymusowej podróży Hofmanów, która miała zakończyć się dopiero w 1946 roku.
Prace z pierwszej połowy lat 40. są niezwykle istotne w analizie całokształtu twórczości Wlastimila Hofmana, gdyż zachodzące w tym okresie zmiany pozwalają zrozumieć kierunek, w jakim podążała nie do końca oczywista ewolucja stylu późnej sztuki artysty.

Więcej na temat twórczości Wlastimila Hofmana z czasów wojennej emigracji mogą Państwo przeczytać w artykule pt. Wlastimil Hofman - sztuka okresu tułaczki w trakcie II wojny światowej opublikowanym w ramach blogu Krakowskiego Domu Aukcyjnego [PRZECZYTAJ]

W kontekście prac z tego okresu w katalogu XXII Aukcji Dzieł Sztuki warto między innymi zwrócić uwagę na katalogową pozycję nr 2, czyli malarskie uwiecznienie wnętrza Hagii Sophii w Stambule z 1940 roku. Artysta spędził dużo czasu w tej pamiętającej czasy świetności Bizancjum, zachwycającej bogactwem świątyni. Niezwykle ciekawy jest tutaj kulisowy schemat ujęcia - blask złota i mozaik widz może obserwować jedynie przez otwarte drzwi. Mistrzowskie w obrazie jest również oddanie strumienia światła, które stanowi tu ważny element, gdyż miało przecież w architekturze i sztuce sakralnej znaczenie symboliczne.

Ciekawą pracą jest również lot 5 "Pędzle w spoczynku - środkowa część tryptyku "Przymusowy odpoczynek" (1946) - część zespołu poruszającego temat choroby Wlastimila Hofmana, na którą cierpiał na Bliskim Wschodzie (epilepsja tropikalna) i z którą walcząc przepracowywał swoje przeżycia również w medium malarskim.

Wlastimil Hofman i Szklarska Poręba

Duża część prezentowanych w katalogu aukcji prac pochodzi z późnego okresu twórczości Wlastimila Hofmana, tj. z dwóch ostatnich dekad jego życia - czasów, kiedy artysta, przeniósłszy się wraz z żoną Adą do Szklarskiej Poręby, znalazł spokój w zaciszu swojej pracowni we Wlastimilówce.
W latach 50. i 60. malarz pozostawał niezwykle aktywny artystycznie, malował w tym okresie dużo portretów, najchętniej osób z najbliższego otoczenia - żony, Wacława Jędrzejczaka (lot 18) i innych przyjaciół (m.in. dra Jana Freundlicha i jego córki, Marii - lot 9 i 10), a także kompozycje rodzajowe, w tym przedstawienie pracy oracza (lot 23), nierzadko ukazujące również inspiracje Wlastimila Hofmana folklorem i sztuką ludową oraz dające wyraz jego głębokiej religijności, jak np. przedstawienie muzykującego "Skrzypka przed kapliczką" (1966, lot 21).

Więcej na temat późnej twórczości Wlastimila Hofmana mogą Państwo przeczytać w artykule pt. W kierunku ekspresji - późna twórczość Wlastimila Hofmana (lata 50. i 60.) opublikowanym w ramach blogu Krakowskiego Domu Aukcyjnego [PRZECZYTAJ]

Wystawa przedaukcyjna - Wlastimil Hofman

Wszystkie obiekty z katalogu można zobaczyć na wystawie przedaukcyjnej, która będzie trwać w dniach 15 lutego-2 marca 2023 roku w Krakowskim Domu Aukcyjnym [ul. Starowiślna 14 - Kraków] od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Jeśli życzą sobie Państwo więcej zdjęć obiektów, zapraszamy do kontaktu.

Przebieg aukcji

XXII Aukcja Dzieł Sztuki: Wlastimil Hofman - życie i twórczość odbędzie się z udziałem publiczności, 2 marca 2023 roku o godzinie 18.30 w siedzibie Krakowskiego Domu Aukcyjnego - ul. Starowiślna 14, Kraków. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 18.00.

W licytacji można także wziąć udział składając zlecenie z limitem, zlecenie telefoniczne oraz licytować live na bid.kda.pl
W razie pytań dotyczących udziału w aukcji, zapraszamy do kontaktu.

licytacja live na bid.kda.pl (logowanie danymi z portalu onebid.pl)

Licytacja live na bid.kda.pl

katalog i licytacja live na portalu

Artinfo Krakowski Dom Aukcyjny

Powiązane z aukcją artykuły na temat twórczości Wlastimila Hofmana na blogu Krakowskiego Domu Aukcyjnego:

W kierunku ekspresji - późna twórczość Wlastimila Hofmana (lata 50. i 60.)

Wlastimil Hofman - sztuka okresu tułaczki w trakcie II wojny światowej

Wlastimil Hofman i jego związki z Paryżem

Rozmowa z Barbarą Mańkowską na temat przyjaźni Wacława Jędrzejczaka i Wlastimila Hofmana

Wywiad z Jerzym Nowickim

Strony:
x
«
»